Türkiye

“Medeniyetlerin Beşiği” Türkiye… Türkler tarih boyunca Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının farklı bölgelerinde birçok devlet kurmuştur.

Türk tarihine son derece mühim katkıları olan Hatti, Hitit, Frig, Urartu, Likya, Lidya, İon, Pers, Makedon, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi asırlık uygarlıkların ve kültürlerinin mirasçıcı olan Türkiye Cumhuriyeti, derin bilgi birikimi ve kültürel zenginliğin iç içe geçtiği bir ülkedir.

80 milyonluk nüfusa sahip Türkiye; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en yakın olduğu noktada yer alır. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı Istanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirinden ayırır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’dır ve resmi dili Türkçe’dir.

Ilıman Karadeniz iklimi, iç bölgelerde görülen karasal iklim, Ege ve Akdeniz kıyılarına hakim olan Akdeniz iklimi başta olmak üzere, Türkiye’de birbirinden farklı iklim tiplerine rastlanır.

Türkiye’yi çevreleyen Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi Türk ekonomisi ve kültürünün dünyaya açılan kapılarıdır. Türkiye'nin adalar dahil sahip olduğu 8333 km'lik kıyı şeridi Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz'de bulunmaktadır.

Türkiye Başkanlık sistemle yönetilen, laik, demokratik ve çoğulcu bir hukuk devletidir. Başkan ve Milletvekilleri halk oyuyla seçilir ve Başkan’nın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu tarafından yönetilir. OECD'nin kurucu 20 üyesinden biri olan Türkiye aynı zamanda Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun üye ülkelerinden biridir.