GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ TÜRKÇE) - - ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ TÜRKÇE)

Program Tanımları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Yüksek Lisans

4 Yıllık Lisans Mühendislik Diploması, Merkezi Sınav Puanı, Yabancı Dil Yeterlik Puanı

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Altınbaş Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Öğrencinin 2 yıllık yüksek lisans programından mezun olabilmesi için 21 kredilik 7 adet ders (zorunlu ve seçmeli dersler), seminer ve tez çalışmasını başarı ile tamamlaması gerekir. Program kapsamındaki ders, seminer ve tez çalışması toplamda 120 AKTS değerindedir. Öğrencinin mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 3.00 / 4.00 olması gerekmektedir.

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği doktora programının misyonu yeni bilgi üretmek, bilimsel araştırmalarda mükemmele erişmek, bilimin ve teknolojinin ilerlemesine dünya çapında katkıda bulunmaktır. Bu programın mezunları elektrik, elektronik, bilgisayar ve yazılım mühendisliği alanlarında kamu sektöründe ve özel sektörde çalışabildikleri gibi akademik kariyere de devam edebilirler. Mezunların bu alanlarda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle donatılmış olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle öğrencileri küresel ortamda rekabetçi kariyere hazırlamak ve onlara endüstride ve akademide lider konumuna gelebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, ulusal ve uluslararası ölçekte akademisyenler yetiştirerek toplumun ve endüstrinin sorunlarına çözümler üretmek ve insanlığa hizmet etmek programın profilin oluşturmaktadır.

Bu programdan mezun olanlar elektrik, elektronik, bilgisayar ve yazılım mühendisliği alanlarında kamu sektöründe ve özel sektörde çalışabildikleri gibi akademik kariyere de devam edebilirler. Mezunlar bu alanlarda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

Üçüncü düzey (Doktora) programlara başvurabilir.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Sınav ilgili maddeleri uygulanır. Programımızda ders geçme notu CC, mezuniyet notu ise BB (3.0/4.0) dir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım (İzlence) Formunda tanımlanmıştır.

Öğrencinin 2 yıllık yüksek lisans programından mezun olabilmesi için 21 kredilik 7 adet ders (zorunlu ve seçmeli dersler), seminer ve tez çalışmasını başarı ile tamamlaması gerekir. Program kapsamındaki ders, seminer ve tez çalışması toplamda 120 AKTS değerindedir. Öğrencinin mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 3.00 / 4.00 olması gerekmektedir.

Örgün Eğitim

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay AYDIN Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Altınbaş Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mahmutbey Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul, 34217 Tel:+90-212-6040100 (Dahili:4172) cagatay.aydin@altinbas.edu.tr

Program öğrencileri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde bulunan Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin laboratuvarlarını kullanabilirler.


Program Çıktıları

1 Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bilgilerini araştırmalarda uygulayabilme becerileri
2 Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisi
3 Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp yapabilme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi
4 Çok disiplinli ve disiplinler arası araştırmalarda yapabilme becerisi
5 Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileri
6 Mühendisliğin etkisini küresel, ekonomik, çevresel bağlamda anlayabilme becerisi
7 Mühendislik alanının ileri düzey yöntemlerini ve günümüz araçlarını araştırmalarda etkin olarak kullanabilme becerisi
8 Bilgisayar ve mühendislik bilimleri araştırmalarında ileri düzey bilgisine sahip olmak ve bu bilgileri kullanarak elektrik ve elektronik cihazları, yazılım ve donanım içeren sistemleri tasarlayabilme ve inceleyebilme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bilgilerini araştırmalarda uygulayabilme becerileri
Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisi
Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp yapabilme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi
Çok disiplinli ve disiplinler arası araştırmalarda yapabilme becerisi
Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileri
Mühendisliğin etkisini küresel, ekonomik, çevresel bağlamda anlayabilme becerisi
Mühendislik alanının ileri düzey yöntemlerini ve günümüz araçlarını araştırmalarda etkin olarak kullanabilme becerisi
Bilgisayar ve mühendislik bilimleri araştırmalarında ileri düzey bilgisine sahip olmak ve bu bilgileri kullanarak elektrik ve elektronik cihazları, yazılım ve donanım içeren sistemleri tasarlayabilme ve inceleyebilme becerisi

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
Advanced Computer Aided Design
Advanced Dynamics
Advanced Manufacturing Processes
Aglarin Akis Analizi
Ağ Servisleri ve Servis Odaklı Mimari
Application Development
Bilg Aglari AnaliziTasarimi
Bilg Basarim Degerlendirmesi
Bilgisayarla Görme
Bilgisayarla Ses Isleme
Bilisim Kurami ve Kodlama
Bilmsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
Computational Methods in Engineering
Computer Integrated Manufacturing
Çok Ölçütlü Karar Analizi
Dogrusal Sistem Kurami
Doğrusal Olmayan Den Sis
Elek Bilg Müh Özel Konular I
Elek Bilg Müh Özel Konular II
Gezgin Iletisim Sistemleri
Görüntü Isleme
Gürbüz Denetim Sistemleri
Hata Toleransli Hesaplama
Ileri Ag Programlama
Ileri Algoritmalar
Ileri Bilgisayar Grafigi
Ileri Bilgisayar Mimarileri
Ileri Dogal Dil Isleme
Ileri Isletim Sistemleri
Ileri Mikrodalga Devre Tasarim
Ileri Sayisal Isaret Isleme
Ileri Veritabani Sistemleri
Ileri Yapay Zeka
Ileri Yazilim Mühendisligi
Iletisim Aglari
Insan Bilgisayar Etkilesimi
Introduction to Robotics
Istatistik KuramiUygulamalari
İleri Bilgisayar Ağları
İleri Mühendislik Ekonomisi
İstatistik Kuramı ve Uygulamaları
İzgesel Kestirim
Karar Analiz Modelleri
Kestirim Kurami
Kriptografi
Kuyruk Kurami
Machining Mechanics and Analysis
Makine Ögrenmesi
Mikrodalga Kuvvetlendiricileri
Müh Eko Finans Müh Giris
Müh EkonomisiFinans Müh Giris
Mühendislik için İleri Matematik
Mühendislik ve TEknoloji Yönetimi
MühendislikTeknoloji Yönetimi
Olasılık Kuramı ve Uygulamaları
Olasilik KuramiUygulamalari
Optimizasyon Yöntemleri I
Optimizasyon Yöntemleri II
Optimization Methods I
Örüntü Tanima
Paralel Dagit Hesap Ileri Konu
Probability Theory and Applications
Prog Dillerin Sözdizimi Anlam
Rassal Süreçler
Robotik
Sayisal Iletisim
Seminer
Sistem Benzetimi ve Analizi
Statistics Theory and Applications
Stratejik Yönetim ve Planlama
Telsiz Aglar
Telsiz Iletisim
Uyarlamali Isaret Isleme
Uyarlanir Denetim Sistemleri
Uygulama Geliştirme
Veri Madenciligi
Yapay Sinir Aglari
Yapay Zeka
Yazilim Süreçleri
Yüksek Lisans Tezi
Yüksek Voltajlı Elektrik Güç Sistemlerinde İzolasyon Koordinasyonu

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBE596 Bilmsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3 - - 8
EBM500 Mühendislik için İleri Matematik 3 - - 8
SEC_EBM_TT_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
EBM597 Seminer 2 - - 4
EBM599 Yüksek Lisans Tezi 1 - - 60
Toplam 9 0 0 80
SEC_EBM_TT_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BT574 MühendislikTeknoloji Yönetimi Seçmeli 3 - - 8
BT576 Müh EkonomisiFinans Müh Giris Seçmeli 3 - - 8
BT583 Insan Bilgisayar Etkilesimi Seçmeli 3 - - 8
BT584 Yapay Zeka Seçmeli 3 - - 8
EBM501 Olasilik KuramiUygulamalari Seçmeli 3 - - 8
EBM502 Istatistik KuramiUygulamalari Seçmeli 3 - - 8
EBM504 Optimizasyon Yöntemleri II Seçmeli 3 - - 8
EBM510 Ileri Bilgisayar Mimarileri Seçmeli 3 - - 8
EBM511 Ileri Yazilim Mühendisligi Seçmeli 3 - - 8
EBM512 Yazilim Süreçleri Seçmeli 3 - - 8
EBM513 Ileri Algoritmalar Seçmeli 3 - - 8
EBM514 Prog Dillerin Sözdizimi Anlam Seçmeli 3 - - 8
EBM515 Ileri Veritabani Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
EBM516 Veri Madenciligi Seçmeli 3 - - 8
EBM517 Ileri Ag Programlama Seçmeli 3 - - 8
EBM518 Bilg Aglari AnaliziTasarimi Seçmeli 3 - - 8
EBM519 Ileri Isletim Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
EBM520 Paralel Dagit Hesap Ileri Konu Seçmeli 3 - - 8
EBM521 Hata Toleransli Hesaplama Seçmeli 3 - - 8
EBM522 Bilg Basarim Degerlendirmesi Seçmeli 3 - - 8
EBM523 Kriptografi Seçmeli 3 - - 8
EBM524 Ileri Bilgisayar Grafigi Seçmeli 3 - - 8
EBM525 Ileri Yapay Zeka Seçmeli 3 - - 8
EBM526 Örüntü Tanima Seçmeli 3 - - 8
EBM527 Bilgisayarla Görme Seçmeli 3 - - 8
EBM528 Makine Ögrenmesi Seçmeli 3 - - 8
EBM529 Ileri Dogal Dil Isleme Seçmeli 3 - - 8
EBM530 Rassal Süreçler Seçmeli 3 - - 8
EBM531 Ileri Sayisal Isaret Isleme Seçmeli 3 - - 8
EBM532 Uyarlamali Isaret Isleme Seçmeli 3 - - 8
EBM533 Bilisim Kurami ve Kodlama Seçmeli 3 - - 8
EBM534 Kestirim Kurami Seçmeli 3 - - 8
EBM535 Yapay Sinir Aglari Seçmeli 3 - - 8
EBM536 Bilgisayarla Ses Isleme Seçmeli 3 - - 8
EBM537 Görüntü Isleme Seçmeli 3 - - 8
EBM538 İzgesel Kestirim Seçmeli 3 - - 8
EBM540 Sayisal Iletisim Seçmeli 3 - - 8
EBM541 Gezgin Iletisim Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
EBM542 Telsiz Iletisim Seçmeli 3 - - 8
EBM543 Iletisim Aglari Seçmeli 3 - - 8
EBM544 Telsiz Aglar Seçmeli 3 - - 8
EBM550 Dogrusal Sistem Kurami Seçmeli 3 - - 8
EBM551 Robotik Seçmeli 3 - - 8
EBM552 Doğrusal Olmayan Den Sis Seçmeli 3 - - 8
EBM553 Gürbüz Denetim Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
EBM554 Uyarlanir Denetim Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
EBM560 Ileri Mikrodalga Devre Tasarim Seçmeli 3 - - 8
EBM562 Mikrodalga Kuvvetlendiricileri Seçmeli 3 - - 8
EBM580 İleri Bilgisayar Ağları Seçmeli 3 - - 8
EBM581 Sistem Benzetimi ve Analizi Seçmeli 3 - - 8
EBM582 Kuyruk Kurami Seçmeli 3 - - 8
EBM583 Aglarin Akis Analizi Seçmeli 3 - - 8
EBM585 Karar Analiz Modelleri Seçmeli 3 - - 8
EBM586 Müh Eko Finans Müh Giris Seçmeli 3 - - 8
EBM587 MühendislikTeknoloji Yönetimi Seçmeli 3 - - 8
EBM588 Ağ Servisleri ve Servis Odaklı Mimari Seçmeli 3 - - 8
EBM589 Yüksek Voltajlı Elektrik Güç Sistemlerinde İzolasyon Koordinasyonu Seçmeli 3 - - 8
EBM591 Elek Bilg Müh Özel Konular I Seçmeli 3 - - 8
EBM592 Elek Bilg Müh Özel Konular II Seçmeli 3 - - 8
EM501 Olasılık Kuramı ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
EM502 İstatistik Kuramı ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
EM511 Optimizasyon Yöntemleri I Seçmeli 3 - - 8
EM571 İleri Mühendislik Ekonomisi Seçmeli 3 - - 8
EM572 Çok Ölçütlü Karar Analizi Seçmeli 3 - - 8
EM575 Mühendislik ve TEknoloji Yönetimi Seçmeli 3 - - 7
IE501 Probability Theory and Applications Seçmeli 3 - - 8
IE502 Statistics Theory and Applications Seçmeli 3 - - 8
IE511 Optimization Methods I Seçmeli 3 - - 8
IT574 MühendislikTeknoloji Yönetimi Seçmeli 3 - - 8
IT576 Müh EkonomisiFinans Müh Giris Seçmeli 3 - - 8
MAN501 Stratejik Yönetim ve Planlama Seçmeli 3 - - 7
ME502 Computational Methods in Engineering Seçmeli 3 - - 8
ME511 Advanced Dynamics Seçmeli 3 - - 8
ME512 Introduction to Robotics Seçmeli 3 - - 8
ME530 Advanced Manufacturing Processes Seçmeli 3 - - 8
ME531 Machining Mechanics and Analysis Seçmeli 3 - - 8
ME541 Advanced Computer Aided Design Seçmeli 3 - - 8
ME542 Computer Integrated Manufacturing Seçmeli 3 - - 8