GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (TEZLİ İNGİLİZCE) - - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (TEZLİ İNGİLİZCE)

Program Tanımları

Bilişim Teknolojileri Bölümümüz 2011' den bu yana eğitim vermektedir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Yüksek Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan ALES sınavı sonuçları, öğrencinin lisans eğitimindeki performansı (notları) ve mülakat sonuçlarına göre yapılır. Yüksek lisans programına öğrenci kabulu merkezi bir sürece bağlı olmayıp ilgili üniversite tarafından yapılır. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz “Yabancı Uyruklu Seçim Kurulunda” belirlenir ve kayıt için gerekli koşulları sağlaması durumunda kabulleri verilir. Adayların lisans not ortalamaları değerlendirilerek komisyon burs oranlarını belirler ve Rektörlük Makamına iletir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi ve kurum dışı yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kurum için ve kurum dışı yatay geçişlerde transfer edilen dersler yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin programa yatay geçiş yoluyla başlamadığı durumlarda da eğer öğrencinin başka bir kurumda almış olduğu dersler var ise bunlardan ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenenler ders bazında transfer edilebilir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bilişim Teknolojileri (Information Technologies) alanında Yüksek Lisans derecesi (Graduate Degree of Information Technologies) almaya hak kazanmaktadırlar.

Altınbaş Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler. Altınbaş Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel dersler ve seçmeli alarak mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler. Yüksek lisans tezi çalışması ile kendi ilgi alanlarını geliştirirler ve kendi ilgi alanlarında derinlik kazanırlar.

Bu programdan mezun olanlar bilişim alanda kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Tezini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Genel not ortalaması en az 3.00 olan yüksek lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Öğrencinin mezun olabilmesi için genel not ortalamalarının belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrar edebilir yada yerine başka ders alabilirler.

Örgün Eğitim

Program Direktörü: Oğuz Bayat Tel :+90 212 604 01 00 E-mail :oguz.bayat@altinbas.edu.tr ECTS Adres: Altınbaş Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mahmutbey Mah. Dilmenler Cad. No:26, Bağcılar, İstanbul

Yaklaşık 20 desktop bilgisayar içeren bir Lab FBE ECE Bolumu ile ortak paylaşımla bolum öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.


Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IT599 Master Thesis - 1 - -
GSS596 Scientific Research Methods and Publications 3 - - -
SEC_IT_TE_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
IT597 Seminar 2 - - -
Toplam 8 1 0
SEC_IT_TE_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ECE503 Optimizasyon Yöntemleri I Seçmeli 3 - - 8