GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ABD - - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (TEZLİ İNGİLİZCE)

Program Tanımları

Bilişim Teknolojileri Bölümümüz 2011' den bu yana eğitim vermektedir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Yüksek Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan ALES sınavı sonuçları, öğrencinin lisans eğitimindeki performansı (notları) ve mülakat sonuçlarına göre yapılır. Yüksek lisans programına öğrenci kabulu merkezi bir sürece bağlı olmayıp ilgili üniversite tarafından yapılır. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz “Yabancı Uyruklu Seçim Kurulunda” belirlenir ve kayıt için gerekli koşulları sağlaması durumunda kabulleri verilir. Adayların lisans not ortalamaları değerlendirilerek komisyon burs oranlarını belirler ve Rektörlük Makamına iletir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi ve kurum dışı yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kurum için ve kurum dışı yatay geçişlerde transfer edilen dersler yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin programa yatay geçiş yoluyla başlamadığı durumlarda da eğer öğrencinin başka bir kurumda almış olduğu dersler var ise bunlardan ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenenler ders bazında transfer edilebilir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bilişim Teknolojileri (Information Technologies) alanında Yüksek Lisans derecesi (Graduate Degree of Information Technologies) almaya hak kazanmaktadırlar.

Altınbaş Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler. Altınbaş Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel dersler ve seçmeli alarak mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler. Yüksek lisans tezi çalışması ile kendi ilgi alanlarını geliştirirler ve kendi ilgi alanlarında derinlik kazanırlar.

Bu programdan mezun olanlar bilişim alanda kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Tezini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Genel not ortalaması en az 3.00 olan yüksek lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Öğrencinin mezun olabilmesi için genel not ortalamalarının belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrar edebilir yada yerine başka ders alabilirler.

Örgün Eğitim

Program Direktörü: Oğuz Bayat Tel :+90 212 604 01 00 E-mail :oguz.bayat@altinbas.edu.tr ECTS Adres: Altınbaş Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mahmutbey Mah. Dilmenler Cad. No:26, Bağcılar, İstanbul

Yaklaşık 20 desktop bilgisayar içeren bir Lab FBE ECE Bolumu ile ortak paylaşımla bolum öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.


Program Çıktıları

1 Bilgi teknolojilerinde derinlemesine bilgi edinmek
2 Farklı disiplinlerdeki yöntem ve yaklaşımları bir araya getirip analiz edebilmek
3 Bilişim problemlerinin çözümünde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
4 Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilmek
5 Bilişim Teknolojileri odaklı proje tanımlama ve geliştirmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
Bilgi teknolojilerinde derinlemesine bilgi edinmek
Farklı disiplinlerdeki yöntem ve yaklaşımları bir araya getirip analiz edebilmek
Bilişim problemlerinin çözümünde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilmek
Bilişim Teknolojileri odaklı proje tanımlama ve geliştirmek

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
Aglarin Akis Analizi
Ağ Servisleri ve Servis Odaklı Mimari
Akıllı Optimizasyon Yöntemleri
Anten Mühendisliği
Bil Tekno Özel Konu I
Bil Tekno Özel Konu II
Bilg Aglari AnaliziTasarimi
Bilg Aglari Uygulamalari
Bilg Basarim Degerlendirmesi
Bilg Becerileri Çalistayi
Bilgi Teknolojileri için Matematik
Bilgi Teknolojilerinde Özel Konular I
Bilgi Teknolojilerinde Özel Konular II
Bilgi Toplumunda Girisimcilik
Bilgisayar Aglari
Bilgisayar Ağları Analiz Tasarımı
Bilgisayar Başarım Değerlendirmesi
Bilgisayar Mimarisi
Bilgisayar Organizasyonu
Bilgisayar ve Ag Güvenligi
Bilgisayarla Görme
Bilgisayarla Ses Isleme
Bilgisayarla Ses İşleme
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayınları
Bilisim Kurami ve Kodlama
Bilisim Sis AnaliziTasarimi
Bilişim Sistemleri Analizi ve Tasarımı
Bulanık Sistem Uygulamaları
Çizelgeleme
Çok Ölçütlü Karar Analizi
Çoklu Ortam Teknikleri ve Uygulamaları
Çoklu Ortam TekUygulamalari
Degisim ve Inovasyon Yönetimi
Dinamik Programlama
Dogrusal Sistem Kurami
Doğrusal Cebir ve Uygulamaları
Doğrusal Olmayan Den Sis
Doğrusal Olmayan Denetim Sistemleri
Doğrusal Olmayan Optimizasyon
Ekonomi
Elek Bilg Müh Özel Konular I
Elek Bilg Müh Özel Konular II
Elektronik Ticaret
Endsütri Mühendisliğinde Özel Konular
Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular II
Envanter Planlama
Finans Mühendisliği I
Finans Mühendisliği II
Finansal Tablolar ve Analizi
Finansal Yönetim
Gelişmiş Yarı İletken Aygıtlar
Gezgin Iletisim Sistemleri
Görüntü İşleme
Güç Sistemlerinin İşletimi ve Kontrolü
Gürbüz Denetim Sistemleri
Hata Toleransli Hesaplama
Ileri Ag Programlama
Ileri Algoritmalar
Ileri Bilgisayar Grafigi
Ileri Bilgisayar Mimarileri
Ileri Dogal Dil Isleme
Ileri Isletim Sistemleri
Ileri Mikrodalga Devre Tasarim
Ileri Veritabani Sistemleri
Ileri Yapay Zeka
Ileri Yazilim Mühendisligi
Iletisim Aglari
Insan Bilgisayar Etkilesimi
Internet ve Web Programlama
Isletim Sistemleri
İleri Ağ Programlama
İleri Bilgisayar Ağları
İleri İşletim Sistemleri
İleri Mühendislik Ekonomisi
İleri Sayısal İşaret İşleme
İnformasyon Teknolojileri için Matematik
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
İstatistik Kuramı Uygulamaları
İstatistik Kuramı ve Uygulamaları
İzgesel Kestirim
Java ile Uygulama Geliştirme
Kalite Güvencesi
Karar Analiz Modelleri
Karar Analizi
Kestirim Kurami
Kriptografi
Kurumsal Kaynak Planlamasi
Kuyruk Kurami
Kuyruk Sistemleri
Makine Ögrenmesi
Mikrodalga Kuvvetlendiricileri
Müh Eko Finans Müh Giris
Müh EkonomisiFinans Müh Giris
Mühendislik Ekonomisi ve Finansal Mühendisliğe Giriş
Mühendislik için İleri Matematik
Mühendislik Teknoloji Yönetimi
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi
MühendislikTeknoloji Yönetimi
Nesnelerin İnternet Uygulamaları
Nicel Yöntemler
Olasılık Kuramı Uygulamaları
Olasılık Kuramı ve Uygulamaları
Olasilik KuramiUygulamalari
Optimizasyon Yöntemleri I
Optimizasyon Yöntemleri II
Örüntü Tanıma
Örüntü Tanima
Paralel Dagit Hesap Ileri Konu
Paralel ve Dağıtık Hesaplamada İleri Konular
Pazarlama Yönetimi
Prog Diller Sözdizimi Anlamsal
Programlama Çalistayi
Programlama Dillerin Sözdizimi ve Anlambilimi
Proje Yönetimi
Rassal Modeller
Rassal Süreçler
Risk Yönetimi
Robotik
Sayisal Iletisim
Seminer
Sistem Benzetimi
Sistem Benzetimi Modellemesi
Sistem Benzetimi ve Analizi
Sistem Programlama
Stratejik Yönetim ve Planlama
Tedarik Zinciri Yönetimi
Telsiz Aglar
Telsiz Iletisim
Theory of Fuzzy Systems
Uluslararası Fikri Sınai Mülkiyet Hukuk
Uluslararasi Ticaret
Uyarlamalı İşaret İşleme
Uyarlanir Denetim Sistemleri
Uygulama Geliştirme
Üretim Bilgi Sistemleri
Üretim ve Operasyon Yönetimi
Veri Ambarlama ve Madenciligi
Veri Madenciligi
Veri Yapilari ve Algoritmalar
Veritabani Sistemleri
Web Servisleri ve Servis Odaklı Mimari
Web Uygulamaları
Web Uygulamalari
Yapay Sinir Aglari
Yapay Zeka
Yarı İletken Cihazlar ve Teknoloji 
Yazılım Süreçleri
Yazilim Mühendisligi
Yazilim Süreçleri
Yönetim Muhasebesi
Yönetim Bilisim Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş
Yönetim ve Organizasyon
Yönetimde Sayisal Analiz Teknik
Yöneylem Araştırması Modelleme Uygulamaları
Yöneylem Araştırmasında Oyun Kuramı Uygulamaları
Yüksek Lisans Tezi
Yüksek Voltajlı Elektrik Güç Sistemlerinde İzolasyon Koordinasyonu
Zaman Serileri Analizi

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSS596 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayınları 3 - - 8
SEC_IT_TE_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
IT597 Seminer 2 - - 4
IT599 Yüksek Lisans Tezi - 1 - 60
Toplam 8 1 0 72
SEC_IT_TE_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BT500 İnformasyon Teknolojileri için Matematik Seçmeli 3 - - 8
BT501 Bilg Becerileri Çalistayi Seçmeli 3 - - 8
BT502 Programlama Çalistayi Seçmeli 3 - - 8
BT505 Uygulama Geliştirme Seçmeli 3 - - 8
BT510 Veri Yapilari ve Algoritmalar Seçmeli 3 - - 8
BT520 Internet ve Web Programlama Seçmeli 3 - - 8
BT530 Bilgisayar Organizasyonu Seçmeli 3 - - 8
BT531 Bilgisayar Mimarisi Seçmeli 3 - - 8
BT540 Isletim Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
BT541 Sistem Programlama Seçmeli 3 - - 8
BT542 Veritabani Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
BT550 Bilgisayar Aglari Seçmeli 3 - - 8
BT551 Bilgisayar ve Ag Güvenligi Seçmeli 3 - - 8
BT552 Bilg Aglari Uygulamalari Seçmeli 3 - - 8
BT560 Yazilim Mühendisligi Seçmeli 3 - - 8
BT570 Nicel Yöntemler Seçmeli 3 - - 8
BT571 Sistem Benzetimi Modellemesi Seçmeli 3 - - 8
BT572 Karar Analiz Modelleri Seçmeli 3 - - 8
BT573 Kalite Güvencesi Seçmeli 3 - - 8
BT574 MühendislikTeknoloji Yönetimi Seçmeli 3 - - 8
BT575 Üretim Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
BT576 Mühendislik Ekonomisi ve Finansal Mühendisliğe Giriş Seçmeli 3 - - 8
BT580 Web Uygulamalari Seçmeli 3 - - 8
BT581 Bilişim Sistemleri Analizi ve Tasarımı Seçmeli 3 - - 8
BT582 Veri Ambarlama ve Madenciligi Seçmeli 3 - - 8
BT583 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Seçmeli 3 - - 8
BT584 Yapay Zeka Seçmeli 3 - - 8
BT585 Çoklu Ortam Teknikleri ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
BT586 Bilgi Toplumunda Girisimcilik Seçmeli 3 - - 8
BT587 Elektronik Ticaret Seçmeli 3 - - 8
BT589 Örüntü Tanıma Seçmeli 3 - - 8
BT591 Bilgi Teknolojilerinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 8
BT592 Bilgi Teknolojilerinde Özel Konular II Seçmeli 3 - - 8
EBM500 Mühendislik için İleri Matematik Seçmeli 3 - - 8
EBM501 Olasilik KuramiUygulamalari Seçmeli 3 - - 8
EBM502 İstatistik Kuramı Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
EBM503 Optimizasyon Yöntemleri I Seçmeli 3 - - 8
EBM504 Optimizasyon Yöntemleri II Seçmeli 3 - - 8
EBM505 Doğrusal Cebir ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
EBM510 Ileri Bilgisayar Mimarileri Seçmeli 3 - - 8
EBM511 Ileri Yazilim Mühendisligi Seçmeli 3 - - 8
EBM512 Yazilim Süreçleri Seçmeli 3 - - 8
EBM513 Ileri Algoritmalar Seçmeli 3 - - 8
EBM514 Programlama Dillerin Sözdizimi ve Anlambilimi Seçmeli 3 - - 8
EBM515 Ileri Veritabani Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
EBM516 Veri Madenciligi Seçmeli 3 - - 8
EBM517 Ileri Ag Programlama Seçmeli 3 - - 8
EBM518 Bilgisayar Ağları Analiz Tasarımı Seçmeli 3 - - 8
EBM519 Ileri Isletim Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
EBM520 Paralel ve Dağıtık Hesaplamada İleri Konular Seçmeli 3 - - 8
EBM521 Hata Toleransli Hesaplama Seçmeli 3 - - 8
EBM522 Bilgisayar Başarım Değerlendirmesi Seçmeli 3 - - 8
EBM523 Kriptografi Seçmeli 3 - - 8
EBM524 Ileri Bilgisayar Grafigi Seçmeli 3 - - 8
EBM525 Ileri Yapay Zeka Seçmeli 3 - - 8
EBM526 Örüntü Tanima Seçmeli 3 - - 8
EBM527 Bilgisayarla Görme Seçmeli 3 - - 8
EBM528 Makine Ögrenmesi Seçmeli 3 - - 8
EBM529 Ileri Dogal Dil Isleme Seçmeli 3 - - 8
EBM530 Rassal Süreçler Seçmeli 3 - - 8
EBM531 İleri Sayısal İşaret İşleme Seçmeli 3 - - 8
EBM532 Uyarlamalı İşaret İşleme Seçmeli 3 - - 8
EBM533 Bilisim Kurami ve Kodlama Seçmeli 3 - - 8
EBM534 Kestirim Kurami Seçmeli 3 - - 8
EBM535 Yapay Sinir Aglari Seçmeli 3 - - 8
EBM536 Bilgisayarla Ses İşleme Seçmeli 3 - - 8
EBM537 Görüntü İşleme Seçmeli 3 - - 8
EBM538 İzgesel Kestirim Seçmeli 3 - - 8
EBM540 Sayisal Iletisim Seçmeli 3 - - 8
EBM541 Gezgin Iletisim Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
EBM542 Telsiz Iletisim Seçmeli 3 - - 8
EBM543 Iletisim Aglari Seçmeli 3 - - 8
EBM544 Telsiz Aglar Seçmeli 3 - - 8
EBM550 Dogrusal Sistem Kurami Seçmeli 3 - - 8
EBM551 Robotik Seçmeli 3 - - 8
EBM552 Doğrusal Olmayan Den Sis Seçmeli 3 - - 8
EBM553 Gürbüz Denetim Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
EBM554 Uyarlanir Denetim Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
EBM560 Ileri Mikrodalga Devre Tasarim Seçmeli 3 - - 8
EBM562 Mikrodalga Kuvvetlendiricileri Seçmeli 3 - - 8
EBM570 Akıllı Optimizasyon Yöntemleri Seçmeli 3 - - 8
EBM580 İleri Bilgisayar Ağları Seçmeli 3 - - 8
EBM581 Sistem Benzetimi ve Analizi Seçmeli 3 - - 8
EBM582 Kuyruk Kurami Seçmeli 3 - - 8
EBM583 Aglarin Akis Analizi Seçmeli 3 - - 8
EBM584 Çizelgeleme Seçmeli 3 - - 8
EBM585 Karar Analiz Modelleri Seçmeli 3 - - 8
EBM586 Müh Eko Finans Müh Giris Seçmeli 3 - - 8
EBM587 MühendislikTeknoloji Yönetimi Seçmeli 3 - - 8
EBM588 Ağ Servisleri ve Servis Odaklı Mimari Seçmeli 3 - - 8
EBM589 Yüksek Voltajlı Elektrik Güç Sistemlerinde İzolasyon Koordinasyonu Seçmeli 3 - - 8
EBM591 Elek Bilg Müh Özel Konular I Seçmeli 3 - - 8
EBM592 Elek Bilg Müh Özel Konular II Seçmeli 3 - - 8
ECE500 Mühendislik için İleri Matematik Seçmeli 3 - - 8
ECE501 Olasılık Kuramı Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
ECE502 İstatistik Kuramı Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
ECE503 Optimizasyon Yöntemleri I Seçmeli 3 - - 8
ECE504 Optimizasyon Yöntemleri II Seçmeli 3 - - 8
ECE505 Doğrusal Cebir ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
ECE510 Ileri Bilgisayar Mimarileri Seçmeli 3 - - 8
ECE511 Ileri Yazilim Mühendisligi Seçmeli 3 - - 8
ECE512 Yazılım Süreçleri Seçmeli 3 - - 8
ECE513 Ileri Algoritmalar Seçmeli 3 - - 8
ECE514 Prog Diller Sözdizimi Anlamsal Seçmeli 3 - - 8
ECE515 Ileri Veritabani Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
ECE516 Veri Madenciligi Seçmeli 3 - - 8
ECE517 İleri Ağ Programlama Seçmeli 3 - - 8
ECE518 Bilg Aglari AnaliziTasarimi Seçmeli 3 - - 8
ECE519 İleri İşletim Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
ECE520 Paralel Dagit Hesap Ileri Konu Seçmeli 3 - - 8
ECE521 Hata Toleransli Hesaplama Seçmeli 3 - - 8
ECE522 Bilg Basarim Degerlendirmesi Seçmeli 3 - - 8
ECE523 Kriptografi Seçmeli 3 - - 8
ECE524 Ileri Bilgisayar Grafigi Seçmeli 3 - - 8
ECE525 Ileri Yapay Zeka Seçmeli 3 - - 8
ECE526 Örüntü Tanima Seçmeli 3 - - 8
ECE527 Bilgisayarla Görme Seçmeli 3 - - 8
ECE528 Makine Ögrenmesi Seçmeli 3 - - 8
ECE529 Ileri Dogal Dil Isleme Seçmeli 3 - - 8
ECE530 Rassal Süreçler Seçmeli 3 - - 8
ECE531 İleri Sayısal İşaret İşleme Seçmeli 3 - - 8
ECE532 Uyarlamalı İşaret İşleme Seçmeli 3 - - 8
ECE533 Bilisim Kurami ve Kodlama Seçmeli 3 - - 8
ECE534 Kestirim Kurami Seçmeli 3 - - 8
ECE535 Yapay Sinir Aglari Seçmeli 3 - - 8
ECE536 Bilgisayarla Ses Isleme Seçmeli 3 - - 8
ECE537 Görüntü İşleme Seçmeli 3 - - 8
ECE538 İzgesel Kestirim Seçmeli 3 - - 8
ECE540 Sayisal Iletisim Seçmeli 3 - - 8
ECE541 Gezgin Iletisim Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
ECE542 Telsiz Iletisim Seçmeli 3 - - 8
ECE543 Iletisim Aglari Seçmeli 3 - - 8
ECE544 Telsiz Aglar Seçmeli 3 - - 8
ECE545 Bulanık Sistem Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
ECE550 Dogrusal Sistem Kurami Seçmeli 3 - - 8
ECE551 Robotik Seçmeli 3 - - 8
ECE552 Doğrusal Olmayan Denetim Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
ECE553 Gürbüz Denetim Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
ECE554 Uyarlanir Denetim Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
ECE560 Ileri Mikrodalga Devre Tasarim Seçmeli 3 - - 8
ECE561 Nesnelerin İnternet Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
ECE562 Mikrodalga Kuvvetlendiricileri Seçmeli 3 - - 8
ECE563 Gelişmiş Yarı İletken Aygıtlar Seçmeli 3 - - 8
ECE564 Anten Mühendisliği Seçmeli 3 - - 8
ECE570 Akıllı Optimizasyon Yöntemleri Seçmeli - 1 - 8
ECE571 Güç Sistemlerinin İşletimi ve Kontrolü Seçmeli 3 - - 8
ECE572 Theory of Fuzzy Systems Seçmeli 3 - - 8
ECE573 Yarı İletken Cihazlar ve Teknoloji  Seçmeli 3 - - 8
ECE580 İleri Bilgisayar Ağları Seçmeli 3 - - 8
ECE581 Sistem Benzetimi ve Analizi Seçmeli 3 - - 8
ECE582 Kuyruk Kurami Seçmeli 3 - - 8
ECE583 Aglarin Akis Analizi Seçmeli 3 - - 8
ECE584 Çizelgeleme Seçmeli 3 - - 8
ECE585 Karar Analiz Modelleri Seçmeli 3 - - 8
ECE586 Mühendislik Ekonomisi ve Finansal Mühendisliğe Giriş Seçmeli 3 - - 8
ECE587 Mühendislik Teknoloji Yönetimi Seçmeli 3 - - 8
ECE589 Yüksek Voltajlı Elektrik Güç Sistemlerinde İzolasyon Koordinasyonu Seçmeli 3 - - 8
ECE591 Elek Bilg Müh Özel Konular I Seçmeli 3 - - 8
ECE592 Elek Bilg Müh Özel Konular II Seçmeli 3 - - 8
EM501 Olasılık Kuramı ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
EM502 İstatistik Kuramı ve Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
EM511 Optimizasyon Yöntemleri I Seçmeli 3 - - 8
EM512 Optimizasyon Yöntemleri II Seçmeli 3 - - 8
EM513 Dinamik Programlama Seçmeli 3 - - 8
EM514 Doğrusal Olmayan Optimizasyon Seçmeli 3 - - 8
EM519 Yöneylem Araştırması Modelleme Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
EM521 Sistem Benzetimi Seçmeli 3 - - 8
EM525 Rassal Modeller Seçmeli 3 - - 8
EM527 Kuyruk Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
EM530 Envanter Planlama Seçmeli 3 - - 8
EM540 Çizelgeleme Seçmeli 3 - - 8
EM542 Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 3 - - 8
EM570 Karar Analizi Seçmeli 3 - - 8
EM571 İleri Mühendislik Ekonomisi Seçmeli 3 - - 8
EM572 Çok Ölçütlü Karar Analizi Seçmeli 3 - - 8
EM573 Finans Mühendisliği I Seçmeli 3 - - 8
EM574 Finans Mühendisliği II Seçmeli 3 - - 8
EM575 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Seçmeli 3 - - 8
EM576 Zaman Serileri Analizi Seçmeli 3 - - 8
EM577 Yöneylem Araştırmasında Oyun Kuramı Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
EM581 Endsütri Mühendisliğinde Özel Konular Seçmeli 3 - - 8
EM582 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular II Seçmeli 3 - - 8
HUK523 Uluslararası Fikri Sınai Mülkiyet Hukuk Seçmeli 3 - - 8
IT500 Bilgi Teknolojileri için Matematik Seçmeli 3 - - 8
IT501 Bilg Becerileri Çalistayi Seçmeli 3 - - 8
IT502 Programlama Çalistayi Seçmeli 3 - - 8
IT504 Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş Seçmeli 3 - - 8
IT505 Uygulama Geliştirme Seçmeli 3 - - 8
IT510 Veri Yapilari ve Algoritmalar Seçmeli 3 - - 8
IT520 Internet ve Web Programlama Seçmeli 3 - - 8
IT530 Bilgisayar Organizasyonu Seçmeli 3 - - 8
IT531 Bilgisayar Mimarisi Seçmeli 3 - - 8
IT540 Isletim Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
IT541 Sistem Programlama Seçmeli 3 - - 8
IT542 Veritabani Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
IT550 Bilgisayar Aglari Seçmeli 3 - - 8
IT551 Bilgisayar ve Ag Güvenligi Seçmeli 3 - - 8
IT552 Bilg Aglari Uygulamalari Seçmeli 3 - - 8
IT560 Yazilim Mühendisligi Seçmeli 3 - - 8
IT570 Nicel Yöntemler Seçmeli 3 - - 8
IT571 Sistem Benzetimi Modellemesi Seçmeli 3 - - 8
IT572 Karar Analiz Modelleri Seçmeli 3 - - 8
IT573 Kalite Güvencesi Seçmeli 3 - - 8
IT574 MühendislikTeknoloji Yönetimi Seçmeli 3 - - 8
IT575 Üretim Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
IT576 Müh EkonomisiFinans Müh Giris Seçmeli 3 - - 8
IT580 Web Uygulamaları Seçmeli 3 - - 8
IT581 Bilisim Sis AnaliziTasarimi Seçmeli 3 - - 8
IT582 Veri Ambarlama ve Madenciligi Seçmeli 3 - - 8
IT583 Insan Bilgisayar Etkilesimi Seçmeli 3 - - 8
IT584 Yapay Zeka Seçmeli 3 - - 8
IT585 Çoklu Ortam TekUygulamalari Seçmeli 3 - - 8
IT586 Bilgi Toplumunda Girisimcilik Seçmeli 3 - - 8
IT587 Elektronik Ticaret Seçmeli 3 - - 8
IT589 Örüntü Tanıma Seçmeli 3 - - 8
IT591 Bil Tekno Özel Konu I Seçmeli 3 - - 8
IT592 Bil Tekno Özel Konu II Seçmeli 3 - - 8
MAN501 Stratejik Yönetim ve Planlama Seçmeli 3 - - 8
MAN502 Yönetimde Sayisal Analiz Teknik Seçmeli 3 - - 8
MAN503 Yönetim Bilisim Sistemleri Seçmeli 3 - - 8
MAN511 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 - - 8
MAN514 Degisim ve Inovasyon Yönetimi Seçmeli 3 - - 8
MAN541 Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 - - 8
MAN542 Finansal Yönetim Seçmeli 3 - - 8
MAN544 Finansal Tablolar ve Analizi Seçmeli 3 - - 8
MAN552 Risk Yönetimi Seçmeli 3 - - 8
MAN561 Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 - - 8
MAN571 Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 3 - - 8
MAN572 Üretim ve Operasyon Yönetimi Seçmeli 3 - - 8
MAN574 Proje Yönetimi Seçmeli 3 - - 8
MAN581 Ekonomi Seçmeli 3 - - 8
MAN582 Uluslararasi Ticaret Seçmeli 3 - - 8
MAN671 Kurumsal Kaynak Planlamasi Seçmeli 3 - - 8