GERİ DÖN

Lisans Programları


MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (Türkçe) - - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (Türkçe)

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü olarak İngilizce hazırlık sınıfı dışında, bölümdeki öğretim süresi 4 yıldır. İngilizce bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrenciler Yabancı Diller Okulunun hazırlık sınıfına katılırlar.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yazılım Mühendisliği alanında Lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Lisans

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Altınbaş Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Yazılım Mühendisliği Bölümü 5 yıllık (İngilizce hazırlık sınıfı dahil) bir program çerçevesinde; yazılım mühendisi yetiştirmektedir. Programın hazırlık sınıfından sonraki ilk üç yılı, ağırlıklı olarak biliminin temel zorunlu derslerinden oluşmaktadır. Dördüncü yılda ise ağırlıklı olarak öğrencilerin farklı ürünlere ve ilgi duydukları konulara odaklanmalarına izin veren serbest ve alan seçmeli derslerden oluşmaktadır. Program kapsamında teorik ve laboratuvar çalışmaları gibi pratik konular yer almaktadır. Son sene öğrenciler kendilerine uygun uzmanlık alanlarını belirleyebilecekleri bitirme projelerini danışman hocaları ile yapmaktadırlar. Ayrıca öğrencilerden zorunlu ikinci ve üçüncü senelerinde olmak üzere toplam iki adet staj yapılması beklenmektedir.

Yazılım mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Yazılım mühendisi unvanını almış mezunlar; bilişim, yazılım, algoritma, haberleşme, kontrol sistemleri, robotik gibi pek çok alanda aktif olarak çalışabilmektedir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES'ten geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders listesinde ayrıntılı bir şekilde görülebilir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Örgün Eğitim

Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No: 26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL Tel: (0 212) 604 01 00 Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Oğuz ATA, e-mail: oguz.ata@altinbas.edu.tr

Bölümümüzdeki elektronik, dijital Sistemler, mikroişlemciler ve bilgisayar laboratuvarları, temel derslerin yanı sıra uygulamalı dersler için de gereken pratik bilginin verilmesini sağlamaktadır. Seçmeli dersler sayesinde öğrencilerimiz istedikleri alanlarda uzmanlaşarak disiplinler arası bakış açısı kazanabilmektedir. Ayrıca isteyen öğrencilerimiz yandal ve çift anadal programlarımıza başvurarak başka alanlarda da öğrenim görebilmektedir. Üniversitemizin Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan saygın üniversiteler ile olan ERASMUS anlaşması sayesinde, öğrencilerimiz altı ay ile bir yıl aralığında farklı bir ülkede eğitimine devam edebilmektedir. Bunlara ek olarak, üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren CO-OP (kooperatif eğitim) eğitim modeli ile isteyen öğrencilerimiz eğitimlerinin belirli bir döneminden sonra üniversite eğitimi ile işyeri deneyimini birleştirebilmektedir.


Program Çıktıları

1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi..
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi.
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi..
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi.
Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Bilgisayar Becerileri
Bilgisayar Programlama I
Diferansiyel ve İntegral Matematik I
Fizik I
Genel Kimya
Ingilizce I
Kültür ve Toplum
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Yazılım Mühendisliğine Giriş
Bilgisayar Programlama II
Diferansiyel ve İntegral Matematik II
Fizik II
Ingilizce II
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Yazılım Algoritmaları
Ayrık Hesaplamalı Yapılar
Doğrusal Cebir
Ingilizce III
Nesne Tabanlı Programlama
Veri Yapıları
Veritabanı Tasarım ve Yönetim I
Ingilizce IV
Veritabanı Tasarım ve Yönetim II
Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği Stajı I
İngilizce İletişim I
Kriptografi ve Ağ Güvenliği
Mantık Devreleri
Örüntü Tanıma
Veri Madenciliği
Yapay Zekaya Giriş
Yazılım Tasarımı
Bilgisayar Ağları ve İşletim Sistemleri
Bulut Bilişim ve Sanallaştırma
Gömülü Sistem Tasarımı
Görsel Programlama
İngilizce İletişim II
Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri
Mesleki Etik
Yazılım Mimarisi
Yazılım Mühendisliği Stajı II
Bilgisayar Ağlarında Özel Konular
Bitirme Projesi I
Biyoenformatik
Dijital Görüntü İşleme
Dijital Sinyal İşleme
Sistem Yazlımının Sınanması ve Geçerlenmesi
Tarihi Alan ve Yapıların Korunması
Uygulamalı Sinir Ağları
VLSI Tasarımı
Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler
Yazılım Mühendisliği Etiği
Yazılım Örüntüleri
Yazılım Üretimi
Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller
Bilgisayar Suçları
Bitirme Projesi II
Çoklu Ortam Sistemleri
İnternet Programlama
İş Sağlığı ve Güvenliği II
Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş
Veri Ambarları ve Veri Madenciliği

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
YZL101 Bilgisayar Programlama I 2 2 - 5
MAT151 Diferansiyel ve İntegral Matematik I 3 2 - 7
FİZ101 Fizik I 3 2 - 6
ENG111 Ingilizce I 3 - - 3
KULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
MBG100 Mühendislik Bilimine Giriş 3 - - -
YZL111 Yazılım Mühendisliğine Giriş 3 - - 5
Toplam 20 8 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YZL102 Bilgisayar Programlama II 2 2 - 5
MAT152 Diferansiyel ve İntegral Matematik II 3 2 - 7
FİZ102 Fizik II 3 2 - 6
ENG112 Ingilizce II 3 - - 3
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 2 - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
YZL110 Yazılım Algoritmaları 2 2 - 4
Toplam 16 10 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YZL211 Ayrık Hesaplamalı Yapılar 3 - - 3
KİM101 Genel Kimya 3 1 - 5
ENG211 Ingilizce III 3 - - 3
YZL205 Nesne Tabanlı Programlama 2 2 - 6
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
YZL223 Veri Yapıları 3 - - 6
YZL225 Veritabanı Tasarım ve Yönetim I 2 1 - 5
Toplam 18 4 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT240 Doğrusal Cebir 4 - - 5
ENG212 Ingilizce IV 3 - - 3
MAT220 Olasılık ve İstatistik 3 1 - -
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
YZL226 Veritabanı Tasarım ve Yönetim II 2 1 - 7
YZL212 Yazılım Gereksinimleri Mühendisliği 3 - - 7
YZL299 Yazılım Mühendisliği Stajı I - - - 1
Toplam 17 2 0 25
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG311 İngilizce İletişim I 3 - - 3
END371 Mühendislik Ekonomisi ve Finansı 3 - - -
SEC_YZL_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
YZL341 Yapay Zekaya Giriş 3 - - 5
YZL331 Yazılım Tasarımı 3 - - 5
Toplam 14 0 0 15
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YZL322 Bilgisayar Ağları ve İşletim Sistemleri 3 - - 6
ENG312 İngilizce İletişim II 3 - - 3
METK100 Mesleki Etik 3 - - 2
SEC_YZL_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
YZL332 Yazılım Mimarisi 3 2 - 6
YZL399 Yazılım Mühendisliği Stajı II - - - 1
Toplam 14 2 0 20
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YZL491 Bitirme Projesi I - 4 - 8
ISG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 - - -
SEC_YZL_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
YZL431 Sistem Yazlımının Sınanması ve Geçerlenmesi 4 - - 5
Toplam 6 4 0 13
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YZL492 Bitirme Projesi II - 4 - 9
YZL402 İnternet Programlama 2 1 - 4
ISG402 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 - - -
SEC_YZL_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
YZL435 Yazılım Üretimi 3 - - 5
Toplam 7 5 0 18
SEC_YZL_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
YZL370 Veri Madenciliği Seçmeli 3 - - 5
YZL372 Örüntü Tanıma Seçmeli 3 - - 5
YZL374 Kriptografi ve Ağ Güvenliği Seçmeli 3 - - 5
YZL380 Mantık Devreleri Seçmeli 3 - - 5
SEC_YZL_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
YZL324 Görsel Programlama Seçmeli 2 2 - 5
YZL371 Bulut Bilişim ve Sanallaştırma Seçmeli - 3 - 5
YZL381 Gömülü Sistem Tasarımı Seçmeli 2 3 - 5
SEC_YZL_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
YZL433 Dijital Görüntü İşleme Seçmeli 3 - - 5
YZL435 Yazılım Üretimi Seçmeli 3 - - 5
YZL437 Yazılım Örüntüleri Seçmeli 3 - - 5
YZL439 Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler Seçmeli 2 2 - 5
YZL441 Uygulamalı Sinir Ağları Seçmeli 3 - - 5
YZL443 Biyoenformatik Seçmeli 3 - - 5
YZL451 Yazılım Mühendisliği Etiği Seçmeli 3 - - 5
YZL471 Bilgisayar Ağlarında Özel Konular Seçmeli 3 - - 5
YZL481 VLSI Tasarımı Seçmeli 3 - - 5
YZL483 Dijital Sinyal İşleme Seçmeli 3 - - 5
SEC_YZL_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
YZL404 Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş Seçmeli 3 - - 5
YZL422 Veri Ambarları ve Veri Madenciliği Seçmeli 3 - - 5
YZL452 Çoklu Ortam Sistemleri Seçmeli 3 - - 5
YZL454 Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller Seçmeli 3 - - 5
YZL456 Bilgisayar Suçları Seçmeli 3 - - 5