GERİ DÖN

Lisans Programları


MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - MİMARLIK (Türkçe) - - MİMARLIK (Türkçe)

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2011 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde almıştır. İlk mezunlarını 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonunda vermiştir. Mahmutbey kampüsünde, Bağcılar, hizmet vermektedir.

Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olan öğrenciler ‘mimar’ unvanı almaktadır.

Lisans

YÖK merkezi yerleştirme sınavı sonucu Mimarlık Bölümü taban puanını sağlayan öğrenciler ve YÖS-Yabancı Uyruklu Öğrenci sınavını başarıyla veren öğrenciler, Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümüne kayıt olabilmektedir.

Türkiye’deki ya da yurtdışındaki mimarlık okullarında okumakta ola öğrenciler Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümüne ‘yatay geçiş’ yapabilmektedir. Öğrencilerin transkript belgeleri ve ders dosyaları incelenerek intibak yapılmakta ve uygun görülen sınıf düzeyinde öğretime başlayabilmektedirler. Mimarlık ve yapı alanıyla ilgili 2 yıllık meslek yüksekokulu programlarından mezun olan öğrenciler de DGS ile Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümünde eğitim alabilmektedir.

8 döneme yayılan 4 yıllık lisans programını başarıyla tamamlayıp mezun olabilmek için öğrencilerin mimarlık, servis dersleri ve seçmeli derslerin toplamından 240 AKTS’yi toplamaları gerekmektedir. Bu 240 AKTS kredisi içinde ayrıca 2. sınıfın ve 3. sınıfın yaz dönemlerinde 20’ser iş günü olacak şekilde 2 staj yapmalıdırlar.

Mimarlık lisans programı öğrencilerine mimarlığın insani, işlevsel, teknik, kentsel ve çevresel boyutlarıyla ilgili bilgi, beceri ve yeterlilikler ve bunları anlamlı ve yaratıcı bir şekilde bir araya getirme yetkinliği kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerini, bilimsel bilgi üretimi ve akademik öğrenme ile mesleki pratiği bütünleştirme süreçlerinde aktif rol alacak şekilde eleştirel düşünme, araştırma yöntemleri, analiz ve deney yapma yetkinlikleriyle donatmayı hedefler. Ayrıca, gelecekteki meslek yaşantılarında –akademi ya da uygulama alanlarında- öğrencilerin sosyal konulara karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri için öğrencilere tutum ve değerler kazandırmayı ilke edinir. Bireysel gelişim, kendini ifade etme becerisi, sağlıklı kararlar alma ve uygulama becerilerini destekleyecek şekilde onların sanatsal yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlar.

Mimarlık Bölümünün ilk mezunları İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yer alan mimarlık ofislerinde ve şantiyelerinde istihdam edilmişlerdir. Bazı mezunlarımız kendi mimarlık ofislerini açmışlardır. Türkiye’nin ve Avrupa’nın saygın mimarlık okullarından lisansüstü kabulü alan öğrencilerimiz bulunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Italy Politecnico di Milano bu okullar arasındadır.

Mimarlık Bölümünün ilk mezunları İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yer alan mimarlık ofislerinde ve şantiyelerinde istihdam edilmişlerdir. Bazı mezunlarımız kendi mimarlık ofislerini açmışlardır. Türkiye’nin ve Avrupa’nın saygın mimarlık okullarından lisansüstü kabulü alan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Italy Politecnico di Milano bu okullar arasındadır.

Lisans programı mezunları yüksek lisans ya da bütünleşik doktora programlarına başvurabilmektedir.

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme yöntemleri mimarlık lisans programı derslerinin kuramsal ya da uygulamalı olmasına bağlı olarak düzenlenmektedir. Temel tasarım ve mimari tasarım stüdyolarında haftalık kritikler, donem içi jürileri, ve donem sonu jürileri başlıca ölçme-değerlendirme yöntemleriyken, yapı bilimleri ve uygulamaları derslerinde, ve iletişim teknikleri ve dijital tasarım derslerinde yine haftalık ödevler ve uygulamalar yapılmaktadır. Kuramsal derslerde ise çoğunlukla makale, ara sınav ve final sınavı yöntemleri uygulanmaktadır.

Mimarlık lisans programı 8 dönemden ve 2 stajdan oluşmaktadır (2. sınıf ve 3. sınıf yaz dönemleri). Her akademik yıl için toplam 60 krediyi tamamlamakla yükümlüdürler. Öğrenciler mezun olabilmek için 16 ortak servis dersi, Temel Bilimlerden 2 matematik dersi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden yapı mühendisliği alanında 2 dersi tamamlamaları, ayrıca 8 alan seçmeli dersi ve 2 fakülte seçmeli dersini tamamlamaları gerekmektedir.

Örgün Eğitim

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKÇAY, Bölüm Başkanı Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar 34217
 İstanbul, Türkiye

Mimarlık bolumu öğrencileri lisans programı kapsamında bir zorunlu staj ve bir yarıyılın peş peşe birleştirilmesi sonucunda, Co-Op anlaşması yapılmış işyerlerinde uzun sureli staj yapmak şansına sahip olabilmektedir. Mimarlık Bölümünün Avrupa’da eğitim veren çok sayıda mimarlık okuluyla ERASMUS anlaşması bulunmaktadır. Öğrenciler 1 ya da 2 donem için bu okullara gidebilmektedirler. Bölümde 14’er haftalık Güz ve Bahar dönemleri boyunca mimari tasarım, mimarlık eğitimi ve mesleki uygulama alanlarından uzmanları öğrenciler ve akademisyenlerle buluşturan çok sayıda konferans, sempozyum ve seminerler düzenlenmektedir. Böylece bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmaktadır. Bölüm öğretim elemanları mimarlık ve iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümleri öğrencilerine yönelik olarak çalıştalar düzenlemekte, öğrencilerin tasarım becerilerinin ve mimarlığın çok boyutluluğuna dair farkındalıkları artırılmaktadır. Mimarlık Bölümü 2016-2017 akademik yılı itibariyle Türkiye’deki bütün mimarlık öğrencilerine açık bir mimari proje yarışması düzenlemeye başlamıştır. Güz ve bahar dönemlerinde Mahmutbey Kampüsünde öğrenci çalışmalarının yer aldığı sergiler düzenlenmektedir. Mimarlık Bölümü olarak “AURUM Tasarım Notları” adıyla bolum öğrencileri ve akademisyenlerinin akademik çalışmalarının yer aldığı bir kitap dizisi yayınlanmaya başlanmıştır. Öğretim elemanlarının makaleleri ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmakta, tanınmış konferans ve sempozyumlarda bildiriler sunmakta ve bildirileri basılmaktadır. Ayrıca TÜBITAK ve Altınbaş Üniversitesi Bilimsel Araştırma Desteği tarafından desteklenen çok sayıda araştırma projesi yürütülmektedir. Mimarlık Bölümü kamu sektörü ve özel sektörle işbirliği yaparak mimari projelerin yürütüleceği bir Mimarlık Ofisi oluşturulması çalışmalarını sürdürmektedir.


Program Çıktıları

1 Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma
2 Grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturma
3 Araştırma yapabilme ve örneklerden yararlanma
4 Tasarlama
5 Ulusal ve uluslar arası mimari yaklaşımları ve örnekleri anlama
6 İnsan davranışları ve kültürel farlılıkları anlama
7 Tasarımda erişilebilirlik, güvenlik, çevresel koşullar ve sürdürülebilirlik unsurlarını dikkate alma
8 Proje yönetimi süreçlerini üstlenme
9 Yapı bilimleri ve teknolojileri konusunda yetkinlik
10 Çevresel sitemler ve servis sitemleri konusunda yetkinlik
11 Proje uygulama süreçlerinde etkin rol alma
12 Tarihi çevre koruma ve restorasyon konularında yetkin olma
13 Mimarlığa dair disiplinler arası bir anlayışa sahip olma
14 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma
Grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturma
Araştırma yapabilme ve örneklerden yararlanma
Tasarlama
Ulusal ve uluslar arası mimari yaklaşımları ve örnekleri anlama
İnsan davranışları ve kültürel farlılıkları anlama
Tasarımda erişilebilirlik, güvenlik, çevresel koşullar ve sürdürülebilirlik unsurlarını dikkate alma
Proje yönetimi süreçlerini üstlenme
Yapı bilimleri ve teknolojileri konusunda yetkinlik
Çevresel sitemler ve servis sitemleri konusunda yetkinlik
Proje uygulama süreçlerinde etkin rol alma
Tarihi çevre koruma ve restorasyon konularında yetkin olma
Mimarlığa dair disiplinler arası bir anlayışa sahip olma
Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bilgisayar Becerileri
Ingilizce I
Kültür ve Toplum
Mimari İletişim Teknikleri
Mimarlığa Giriş
Mimarlık İçin Matematik I
Temel Tasarım I
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Dijital Çizim ve Sunum Teknikleri
Ingilizce II
Mimarlık için Matematik II
Temel Tasarım II
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Yapı Malzemelerine Giriş
Ingilizce III
Mimari Tasarım I
Mimarlık İçin Statik
Mimarlık Tarihi I
Sayısal Tasarıma Giriş
Yapı Bilimi ve Teknolojisi I
Ingilizce IV
Mimari Tasarım II
Mimarlık İçin Mukavemet
Mimarlık Staj I
Mimarlık Tarihi II
Yapı Bilimi ve Teknolojisi II
Almanca I
Almanca II
Almanca III
Almanca IV
Arapça I
Arapça II
Binalarda Çevresel Sistemler I
Çağdaş Türk Mimarlığı
Fransızca I
Fransızca II
Italyanca I
Italyanca II
İngilizce İletişim I
İnsan, Mekan ve Çevre
İspanyolca
İspanyolca II
İtalyanca III
İtalyanca IV
Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri
Mimari Modelleme
Mimari Tasarım III
Mimarlık ve Sayısal Tasarım
Mimarlıkta Konut
Modern Yapı Malzemeleri
Ofis Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri
Portfolyo Tasarımı
Rusça I
Rusça II
Rusça III
Rusça IV
Sayısal Üretim
Şehir Planlama ve Kentsel Tasarım İlkeleri
Yapı Bilimi ve Teknolojisi III
Binalarda Çevresel Sistemler II
İngilizce İletişim II
Mesleki Etik
Mimari Tasarım IV
Mimarlık Stajı II
Tarihi Alan ve Yapıların Korunması
Yapı Uygulama Projesi
Çevresel Estetik
Mimari Tasarım V
Mimarlıkta Felsefi Tartışmalar
Sinematik Mimarlık
Sürdürülebilir Bina Yapımı
Yapı Projesi Yönetimi
Çelik Yapılar
İş Sağlığı ve Güvenliği II
Mimari Tasarım VI

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
MİM131 Dijital Çizim Tekniklerine Giriş 1 2 - -
MBG200 Günlük Yaşamda Mimari 3 - - -
ENG111 Ingilizce I 3 - - 3
KULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
MİM123 Mimari İletişim Teknikleri 2 2 - 5
MİM145 Mimarlığa Giriş 3 - - 3
MAT123 Mimarlık İçin Matematik I 3 1 - 5
MİM101 Temel Tasarım I 2 6 - 8
Toplam 20 13 0 28
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MİM182 Dijital Çizim ve Sunum Teknikleri 4 3 - 5
ENG112 Ingilizce II 3 - - 3
MAT126 Mimarlık için Matematik II 3 1 - 5
MİM102 Temel Tasarım II 2 6 - 8
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 2 - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
MİM132 Yapı Malzemelerine Giriş 4 1 - 4
Toplam 19 13 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG211 Ingilizce III 3 - - 3
MİM201 Mimari Tasarım I 2 6 - 8
İNŞ235 Mimarlık İçin Statik 3 1 - 5
MİM241 Mimarlık Tarihi I 3 - - 3
MİM221 Sayısal Tasarıma Giriş 1 3 - 5
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
MİM231 Yapı Bilimi ve Teknolojisi I 2 2 - 4
Toplam 16 12 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG212 Ingilizce IV 3 - - 3
MİM210 Mekan, Çevre ve Peyzaj 2 2 - -
MİM202 Mimari Tasarım II 2 6 - 8
İNŞ234 Mimarlık İçin Mukavemet 3 1 - 5
MİM299 Mimarlık Staj I - - - 1
MİM242 Mimarlık Tarihi II 3 - - 3
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
MİM232 Yapı Bilimi ve Teknolojisi II 2 2 - 4
Toplam 17 11 0 26
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MİM305 Binalarda Çevresel Sistemler I 3 - - 4
ENG311 İngilizce İletişim I 3 - - 3
MİM301 Mimari Tasarım III 2 6 - 8
MİM341 Mimarlık Tarihi ve Kuramı III 3 - - -
SEC_MİM_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MİM351 Şehir Planlama ve Kentsel Tasarım İlkeleri 2 2 - 4
MİM331 Yapı Bilimi ve Teknolojisi III 2 2 - 4
Toplam 15 10 0 23
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MİM306 Binalarda Çevresel Sistemler II 3 - - 4
ENG312 İngilizce İletişim II 3 - - 3
MİM302 Mimari Tasarım IV 2 6 - 8
MİM399 Mimarlık Stajı II - - - 1
SEC_MİM_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MİM372 Tarihi Alan ve Yapıların Korunması 2 2 - 5
MİM332 Yapı Uygulama Projesi 2 2 - 5
Toplam 12 10 0 26
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ISG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 - - -
MİM401 Mimari Tasarım V 2 6 - 8
SEC_MİM_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
MİM433 Yapı Projesi Yönetimi 3 - - 4
Toplam 9 6 0 14
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ISG402 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 - - -
METK100 Mesleki Etik 3 - - 2
MİM402 Mimari Tasarım VI 2 6 - 8
SEC_MİM_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
Toplam 9 6 0 12
SEC_MİM_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
MİM244 İnsan, Mekan ve Çevre Seçmeli 3 - - 4
MİM285 Sayısal Üretim Seçmeli 2 2 - 4
MİM322 Mimari Modelleme Seçmeli 2 2 - 4
MİM337 Modern Yapı Malzemeleri Seçmeli 3 - - 5
MİM345 Mimarlıkta Konut Seçmeli 3 - - 4
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
MİM374 Ofis Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
MİM386 Mimarlık ve Sayısal Tasarım Seçmeli 2 2 - 5
MİM412 Portfolyo Tasarımı Seçmeli 2 2 - 6
MİM431 Çağdaş Türk Mimarlığı Seçmeli 3 - - 5
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
SEC_MİM_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
MİM244 İnsan, Mekan ve Çevre Seçmeli 3 - - 4
MİM285 Sayısal Üretim Seçmeli 2 2 - 4
MİM322 Mimari Modelleme Seçmeli 2 2 - 4
MİM337 Modern Yapı Malzemeleri Seçmeli 3 - - 5
MİM345 Mimarlıkta Konut Seçmeli 3 - - 4
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
MİM374 Ofis Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
MİM386 Mimarlık ve Sayısal Tasarım Seçmeli 2 2 - 5
MİM412 Portfolyo Tasarımı Seçmeli 2 2 - 6
MİM431 Çağdaş Türk Mimarlığı Seçmeli 3 - - 5
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
SEC_MİM_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
MİM244 İnsan, Mekan ve Çevre Seçmeli 3 - - 4
MİM285 Sayısal Üretim Seçmeli 2 2 - 4
MİM322 Mimari Modelleme Seçmeli 2 2 - 4
MİM337 Modern Yapı Malzemeleri Seçmeli 3 - - 5
MİM345 Mimarlıkta Konut Seçmeli 3 - - 4
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
MİM374 Ofis Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
MİM386 Mimarlık ve Sayısal Tasarım Seçmeli 2 2 - 5
MİM412 Portfolyo Tasarımı Seçmeli 2 2 - 6
MİM431 Çağdaş Türk Mimarlığı Seçmeli 3 - - 5
MİM437 Sürdürülebilir Bina Yapımı Seçmeli 3 - - 5
MİM441 Çevresel Estetik Seçmeli 3 - - 5
MİM443 Sinematik Mimarlık Seçmeli 3 - - 5
MİM445 Mimarlıkta Felsefi Tartışmalar Seçmeli 3 - - 5
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
SEC_MİM_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
MİM244 İnsan, Mekan ve Çevre Seçmeli 3 - - 4
MİM285 Sayısal Üretim Seçmeli 2 2 - 4
MİM322 Mimari Modelleme Seçmeli 2 2 - 4
MİM337 Modern Yapı Malzemeleri Seçmeli 3 - - 5
MİM345 Mimarlıkta Konut Seçmeli 3 - - 4
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
MİM374 Ofis Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
MİM386 Mimarlık ve Sayısal Tasarım Seçmeli 2 2 - 5
MİM412 Portfolyo Tasarımı Seçmeli 2 2 - 6
MİM431 Çağdaş Türk Mimarlığı Seçmeli 3 - - 5
MİM437 Sürdürülebilir Bina Yapımı Seçmeli 3 - - 5
MİM438 Çelik Yapılar Seçmeli 2 2 - 5
MİM441 Çevresel Estetik Seçmeli 3 - - 5
MİM443 Sinematik Mimarlık Seçmeli 3 - - 5
MİM445 Mimarlıkta Felsefi Tartışmalar Seçmeli 3 - - 5
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4