GERİ DÖN

Lisans Programları


MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Türkçe) - - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Türkçe)

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2012 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde almıştır. İlk mezunlarını 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonunda vermiştir. Mahmutbey kampüsünde, Bağcılar, hizmet vermektedir.

Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler ‘İnşaat Mühendisi’ unvanı almaktadır.

Lisans

YÖK merkezi yerleştirme sınavı sonucu İnşaat Mühendisliği Bölümü taban puanını sağlayan öğrenciler ve YÖS-Yabancı Uyruklu Öğrenci sınavını başarıyla veren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne kayıt olabilmektedir.

Türkiye’deki ya da yurtdışında İnşaat Mühendisliği eğitimi veren üniversitelerde okumakta ola öğrenciler İstanbul Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne ‘yatay geçiş’ yapabilmektedir. Öğrencilerin transkript belgeleri ve ders dosyaları incelenerek intibak yapılmakta ve uygun görülen sınıf düzeyinde öğretime başlayabilmektedirler. İnşaat Mühendisliği alanıyla ilgili 2 yıllık meslek yüksekokulu programlarından mezun olan öğrenciler de DGS ile İstanbul Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde eğitim alabilmektedir.

8 döneme yayılan 4 yıllık lisans programını başarıyla tamamlayıp mezun olabilmek için öğrencilerin İnşaat Mühendisliği , servis dersleri ve seçmeli derslerin toplamından 240 AKTS’yi toplamaları gerekmektedir. Bu 240 AKTS kredisi içinde ayrıca 2. sınıfın ve 3. sınıfın yaz dönemlerinde 20’ser iş günü olacak şekilde 2 staj yapmalıdırlar.

Programımızın amacı mesleklerini uluslararası seviyede yapabilecek, üretken inşaat mühendisleri olarak yetiştirmek; yapı, geoteknik, akışkanlar mekaniği ve ulaştırma gibi inşaat mühendisliği alanlarında çalışan mühendisler kazandırmaktır. İnşaat mühendisliği disiplininde Türkiye koşullarına uygun uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmalarının tasarlanması ve uygulanması yetkinliklerine sahip nitelikli ARGE elemanları yetiştirmek; bu elemanların endüstriyel uygulamalara yönelik yaratıcı ve yenilikçi fikirlerle donatılmasını sağlamak en önemli amacımızdır.

İnşaat mühendisliği disiplinler arası bir mühendislik dalı olup, inşaat mühendisleri hem inşaat alanında hem de farklı sektörlerde iş bulabilmektedirler. Bunlardan öne çıkanlar: o Tasarımcılık o Şantiyecilik o Yapı denetimciliği o Proje koordinatörlüğü o Bilirkişilik o Danışmanlık o Müteahhitlik o Finans o İnşaat Yönetimi o İş Güvenliği o Risk Değerlendirme o Gayrimenkul Geliştirme Ülkemizde ve yurtdışında, inşaat mühendisliğine talep zaten vardır. Ayrıca yukarıdaki çalışma alanları sürekli gelişmekte olduğundan bu talep hem yurt içinde hem de yurt dışında gittikçe de artacaktır kanısındayız.

Lisans programı mezunları yüksek lisans ya da bütünleşik doktora programlarına başvurabilmektedir.

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme ara sınav, final sınavı, proje raporu, proje sunumu, makale, quiz ve ödev yöntemlerini kapsamaktadır.

İnşaat Mühendisliği öğrencileri her yarıyılda 30 AKTS lik ders alırlar. Mezun olmak için minimum 240 AKTS ders almış olmak gerekir. Zorunlu derslerin yanında, Alan Seçmeli ve Serbest Seçmeli dersleri alırlar. İnşaat Mühendisliği Stajı I ve İnşaat Mühendisliği Stajı II olmak üzere iki yaz dönemi stajı yaparlar. Ayrıca fakültemizde, öğrencileri sanayiye ısındırmak için stajın dışında CO-OP uygulaması da yapılmaktadır.

Örgün Eğitim

Doç. Dr. Bekir Oğuz BARTIN, Bölüm Başkanı İstanbul Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar 34217 İstanbul, Türkiye

İnşaat Mühendisliği bölümümüzün ve bu bölümümüzün de kullanımına açık olan Fakültemizin Laboratuvar olanakları aşağıda listelenmiştir. Laboratuvar/Atölye No Lab./Atölye Adı Hizmet Verdiği Eğitim Araştırma Birimlerinin Adları Lab./Atölye Kullanım Amacı (m2) Beraber çalışabilecek Öğrenci sayısı D/B201 ARGE ARAŞTIRMA LAB. D/B202 ZEMİN MEKANİĞİ LAB. D/B203 ELEKTROMEKANİK DÖNÜŞÜM LAB. D/B204 SİSTEM LAB. D/B206 MÜHENDİSLİK MALZEME LABORATUVARI D0018 TÜBİTAK ARAŞTIRMA LAB. D/B201 ELEKTRONİK LAB D/B202 FİZİK LAB. D/B203 DİJİTAL LAB. Ayrıca toplam 96 adetlik 3 tane PC laboratuvarımız bulunmaktadır. Gerekli olan tüm yazılımlar var olup, gerekli durumlarda yeni yazılım alınmaktadır. Derslerde ve sınavlarda Moodle yazılımı kullanılmaktadır. Her PC internete bağlı olup derslerde/sınavlarda gerekirse internet bağlantısı kesilebilmektedir.


Program Çıktıları

1 Matematik, fen ve mühendislik bilgisini gerçekçi olarak uygulayabilmek
2 Deney tasarlayıp, analiz yapıp, sonuçlarını yorumlayabilmek
3 Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi sınırlı koşullar altında istenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla sistem, parça ve süreç tasarlayabilmek
4 Çok disiplinli takım ortamında çalışabilmek
5 Mühendislik problemlerini tespit edip, tanımlayıp, formüle edip çözebilmek
6 Profesyonel ve etik sorumluluk bilince sahip olmak
7 Etkin biçimde iletişim kurabilmek
8 Mühendislik yaklaşım ve çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal anlamdaki etkilerini anlamak için gerekli kapsamlı eğitime sahip olmak
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayıp bunu temel ilke haline getirmek
10 Güncel konu ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik yöntemleri ve araçları kullanabilmek
12 İnşaat Mühendisliği temel prensiplerinde beceri sahibi olup, bu temel prensipleri araştırma ve uygulama alanlarında kullanabilmek
13 Çalıştığı konuları ve ürettiklerini etkin bir biçimde sunabilmek
14 Diğer bilimsel alanlarda bilgi sahibi olup, başka konulardaki bilimsel yenilikleri ve geliştirilen teknikleri İnşaat Mühendisliği alanına uygulayabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
Matematik, fen ve mühendislik bilgisini gerçekçi olarak uygulayabilmek
Deney tasarlayıp, analiz yapıp, sonuçlarını yorumlayabilmek
Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi sınırlı koşullar altında istenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla sistem, parça ve süreç tasarlayabilmek
Çok disiplinli takım ortamında çalışabilmek
Mühendislik problemlerini tespit edip, tanımlayıp, formüle edip çözebilmek
Profesyonel ve etik sorumluluk bilince sahip olmak
Etkin biçimde iletişim kurabilmek
Mühendislik yaklaşım ve çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal anlamdaki etkilerini anlamak için gerekli kapsamlı eğitime sahip olmak
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayıp bunu temel ilke haline getirmek
Güncel konu ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik yöntemleri ve araçları kullanabilmek
İnşaat Mühendisliği temel prensiplerinde beceri sahibi olup, bu temel prensipleri araştırma ve uygulama alanlarında kullanabilmek
Çalıştığı konuları ve ürettiklerini etkin bir biçimde sunabilmek
Diğer bilimsel alanlarda bilgi sahibi olup, başka konulardaki bilimsel yenilikleri ve geliştirilen teknikleri İnşaat Mühendisliği alanına uygulayabilmek

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bilgisayar Becerileri
Bilgisayar Programlama I
Diferansiyel ve İntegral Matematik I
Fizik I
Genel Kimya
Ingilizce I
Kültür ve Toplum
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Diferansiyel ve İntegral Matematik II
Fizik II
Ingilizce II
İnşaat Mühendisliğine Giriş
Mühendislik Mekaniği I
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Almanca I
Almanca II
Almanca III
Almanca IV
Arapça I
Arapça II
Doğrusal Cebir
Fransızca I
Fransızca II
Ingilizce III
Italyanca I
Italyanca II
İspanyolca
İspanyolca II
İtalyanca III
İtalyanca IV
Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri
Rusça I
Rusça II
Rusça III
Rusça IV
Tarihi Alan ve Yapıların Korunması
Genel Kimya II
Ingilizce IV
İnşaat Mühendisliği İçin Yer Bilimleri
İnşaat Mühendisliği Stajı I
Mühendislik Mekaniği II
Nümerik Analiz
Olasılık ve İstatistik
Teknik Çizim
Türevsel Denklemler
Akışkanlar Mekaniği
İngilizce İletişim I
Malzeme Mukavemeti II
Yapı Analizi
Zemin Mekaniği
Hidrolik Mühendisliği I
İngilizce İletişim II
İnşaat Mühendisliği Stajı II
Mesleki Etik
Temel Mühendisliği
Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği
Hidrolik Mühendisliği II
İnşaat Mühendisliği Tasarım Projesi I
İnşaat Mühendisliğinde Geosentetikler
Ulaştırma Ekonomisi
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Bilgisayar Destekli Yapı Analizi
İnşaat Mühendisliği Tasarım Projesi II
İş Sağlığı ve Güvenliği II
Rüzgar Enerjisi ve Sistemleri

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
BİL101 Bilgisayar Programlama I 2 2 - 5
MAT151 Diferansiyel ve İntegral Matematik I 3 2 - 7
FİZ101 Fizik I 3 2 - 6
KİM101 Genel Kimya 3 1 - 5
ENG111 Ingilizce I 3 - - 3
KULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
MBG100 Mühendislik Bilimine Giriş 3 - - -
Toplam 20 9 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT152 Diferansiyel ve İntegral Matematik II 3 2 - 7
FİZ102 Fizik II 3 2 - 6
ENG112 Ingilizce II 3 - - 3
İNŞ111 İnşaat Mühendisliğine Giriş 3 - - 4
İNŞ102 Mühendislik Mekaniği I 3 - - -
ME200 Teknik Çizim 3 - 3 3
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 2 - 2
Toplam 18 6 3 25
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT240 Doğrusal Cebir 4 - - 5
ENG211 Ingilizce III 3 - - 3
İNŞ221 İnşaat Mühendisliği Malzemeleri 3 3 - -
İNŞ232 Malzeme Mukavemeti I 3 - - -
METK100 Mesleki Etik 3 - - 2
MAT220 Olasılık ve İstatistik 3 1 - 5
SEC_İNŞ_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 19 4 0 15
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG212 Ingilizce IV 3 - - 3
İNŞ203 İnşaat Mühendisliği İçin Yer Bilimleri 3 - - 5
İNŞ299 İnşaat Mühendisliği Stajı I - - - 1
İNŞ202 Mühendislik Mekaniği II 3 - - 4
MAT311 Nümerik Analiz 3 - - 5
SEC_İNŞ_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MAT260 Türevsel Denklemler 3 - - 5
Toplam 15 0 0 23
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İNŞ321 Akışkanlar Mekaniği 3 - - -
ENG311 İngilizce İletişim I 3 - - 3
İNŞ333 Malzeme Mukavemeti II 3 - - -
SEC_İNŞ_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
İNŞ335 Yapı Analizi 3 - - -
İNŞ311 Zemin Mekaniği 3 3 - 5
Toplam 17 3 0 10
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İNŞ339 Betonarme Tasarım I 3 - - -
İNŞ349 Çelik Yapılar Tasarım I 3 - - -
İNŞ366 Hidrolik Mühendisliği I 3 - - 4
ENG312 İngilizce İletişim II 3 - - 3
İNŞ399 İnşaat Mühendisliği Stajı II - - - 1
İNŞ350 Temel Mühendisliği 3 - - 5
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
İNŞ360 Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği 3 - - -
Toplam 20 0 0 15
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İNŞ491 İnşaat Mühendisliği Tasarım Projesi I 1 3 - 6
ISG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 - - -
SEC_İNŞ_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - -
Toplam 8 3 0 6
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İNŞ492 İnşaat Mühendisliği Tasarım Projesi II 1 3 - 6
ISG402 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 - - -
SEC_İNŞ_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
Toplam 8 3 0 8
SEC_İNŞ_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
SEC_İNŞ_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
KİM124 Genel Kimya II Seçmeli 3 - - 5
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
SEC_İNŞ_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
SEC_İNŞ_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
İNŞ415 İnşaat Mühendisliğinde Geosentetikler Seçmeli 3 - - 5
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
SEC_İNŞ_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
KİM123 Genel Kimya Seçmeli 3 1 - 5
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4