GERİ DÖN

Lisans Programları


MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Türkçe) - - ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TÜRKÇE)

Program Tanımları

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2011 yılında kurulmuştur. İngilizce hazırlık sınıfı dışında, bölümdeki öğretim süresi 4 yıldır. İngilizce bilgisi yeterli olmayan öğrenciler Yabancı Diller Okulunun hazırlık sınıfına katılırlar. Bölümde şu anda 2 Profesör, 1 Doçent ve 3 Yardımcı Doçentten oluşan 6 kişilik öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Lisans Diploması” derecesi alırlar.

Lisans

Programa öğrenci kabulü “Öğrenci İşleri ve Burslar ” bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle İstanbul Altınbaş Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 5 yıllık (İngilizce hazırlık sınıfı dahil) bir program çerçevesinde; Elektrik-Elektronik mühendisi yetiştirmektedir. Programın hazırlık sınıfından sonraki ilk üç yılı, ağırlıklı olarak biliminin temel zorunlu derslerinden oluşmaktadır. Dördüncü yılda ise ağırlıklı olarak öğrencilerin farklı ürünlere ve ilgi duydukları konulara odaklanmalarına izin veren serbest ve alan seçmeli derslerden oluşmaktadır. Program kapsamında teorik ve laboratuvar çalışmaları gibi pratik konular yer almaktadır. Son sene öğrenciler kendilerine uygun uzmanlık alanlarını belirleyebilecekleri bitirme projelerini danışman hocaları ile yapmaktadırlar. Ayrıca öğrencilerden zorunlu ikinci ve üçüncü senelerinde olmak üzere toplam iki adet staj yapılması beklenmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisi ünvanını almış mezunlar, haberleşme, kontrol sistemleri, robotik, elektrik dağıtım sistemleri, enerji sistemleri, elektromanyetik, nano yapılar, biyomedikal gibi birçok alanda aktif olarak çalışabilmektedir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Öğrenci Rehberi”nde ayrıntılı bir şekilde görülebilir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Örgün Eğitim

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No:26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL Tel: (0 212) 604 01 00 Bologna Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr Yasa Ekşioğlu Özok, e-mail: yasa.eksioglu@altinbas.edu.tr

Bölümümüzde Elektronik, Dijital Sistemler, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Mikroişlemciler laboratuvarları mevcuttur böylelikle temel derslerin yanı sıra modern laboratuvarlarda yürütülen uygulamalı dersler sayesinde öğrencilerimiz istedikleri alanlarda uzmanlaşarak disiplinler arası bakış açısı kazanabilmektedir. Ayrıca isteyen öğrencilerimiz yandal ve çift anadal programlarımıza başvurarak başka alanlarda da öğrenim görebilmektedir. Üniversitemizin Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan saygın üniversiteler ile olan ERASMUS anlaşması sayesinde, öğrencilerimiz altı ay ile bir yıl aralığında farklı bir ülkede eğitimine devam edebilmektedir. Bunlara ek olarak, üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren CO-OP (kooperatif eğitim) eğitim modeli ile isteyen öğrencilerimiz eğitimlerinin belirli bir döneminden sonra üniversite eğitimi ile işyeri deneyimini birleştirebilmektedir.


Program Çıktıları

1 Hesaplama, matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi
2 Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme becerisi
3 Bir sistemi, parçayı ya da süreci; ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtları ve koşulları karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi
4 Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 Etkin biçimde iletişim kurabilme becerisi
8 Mühendislik çözümlerinin evrensel, ekonomik, çevresel ve sosyal bağlamlarda etkilerini anlayabilme
9 Yaşam boyu öğrenmenin önemi ve gerekliliği bilinci
10 Güncel konularda bilgi
11 Bilgisayar bilimleri ve mühendislik uygulamaları için gerekli olan araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
12 Kalite, zamanlama ve sürekli gelişim gerekliliğinin bilinci
13 Girişimcilik ve liderlik becerilerine sahip olması

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
Hesaplama, matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi
Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme becerisi
Bir sistemi, parçayı ya da süreci; ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtları ve koşulları karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi
Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
Etkin biçimde iletişim kurabilme becerisi
Mühendislik çözümlerinin evrensel, ekonomik, çevresel ve sosyal bağlamlarda etkilerini anlayabilme
Yaşam boyu öğrenmenin önemi ve gerekliliği bilinci
Güncel konularda bilgi
Bilgisayar bilimleri ve mühendislik uygulamaları için gerekli olan araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
Kalite, zamanlama ve sürekli gelişim gerekliliğinin bilinci
Girişimcilik ve liderlik becerilerine sahip olması

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Bilgisayar Becerileri
Bilgisayar Programlama I
Diferansiyel ve İntegral Matematik I
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş
Fizik I
Genel Kimya
Ingilizce I
Kültür ve Toplum
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Bilgisayar Programlama II
Diferansiyel ve İntegral Matematik II
Fizik II
Ingilizce II
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Aile Sosyolojisi
Ayrık Hesaplama Yapıları
DC Devre Analizi ve Tasarımı
Doğrusal Cebir
Elektromanyetik Dalgalar
Endüstriyel Kontrol Sistemleri
Ingilizce III
Kompleks Değişkenler Teorisi
Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri
Mikrodalgalar
Tarihi Alan ve Yapıların Korunması
AC Devre Analizi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Stajı I
Elektromanyetik Kuramı
Genel Kimya II
Ingilizce IV
Sayısal Sistemler
Türevsel Denklemler
Analog Elektronik ve Tasarım
İngilizce İletişim I
Mikroişlemciler
Sinyaller ve Sistemler
Dijital Elektronik
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Stajı II
Elektromekanik Enerji Dönüşümü
Haberleşme Kuramına Giriş
İngilizce İletişim II
Mesleki Etik
Sistem Dinamiği ve Denetimi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tasarım Projesi I
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tasarım Projesi II
İş Sağlığı ve Güvenliği II

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL101 Bilgisayar Programlama I 2 2 - 5
MAT151 Diferansiyel ve İntegral Matematik I 3 2 - 7
ELK100 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş 2 - - 2
FİZ101 Fizik I 3 2 - 6
KİM101 Genel Kimya 3 1 - 5
ENG111 Ingilizce I 3 - - 3
KULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
MBG100 Mühendislik Bilimine Giriş 3 - - -
Toplam 21 7 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
BİL102 Bilgisayar Programlama II 2 2 - 5
MAT152 Diferansiyel ve İntegral Matematik II 3 2 - 7
FİZ102 Fizik II 3 2 - 6
ENG112 Ingilizce II 3 - - 3
MAT220 Olasılık ve İstatistik 3 1 - -
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 2 - 2
Toplam 15 11 0 25
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL211 Ayrık Hesaplama Yapıları 3 1 - 5
ELK207 DC Devre Analizi ve Tasarımı 3 2 - 5
MAT240 Doğrusal Cebir 4 - - 5
ENG211 Ingilizce III 3 - - 3
MAT315 Kompleks Değişkenler Teorisi 3 1 - 5
SEC_ELK_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 21 4 0 25
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ELK208 AC Devre Analizi 3 - - 4
ELK299 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Stajı I - - - 1
ELK222 Elektromanyetik Kuramı 4 - - 5
ENG212 Ingilizce IV 3 - - 3
ELK242 Sayısal Sistemler 3 2 - 5
SEC_ELK_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
MAT260 Türevsel Denklemler 3 - - 5
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
Toplam 21 2 0 25
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ELK309 Analog Elektronik ve Tasarım 3 2 - 6
ENG311 İngilizce İletişim I 3 - - 3
METK100 Mesleki Etik 3 - - 2
ELK341 Mikroişlemciler 3 2 - 6
SEC_ELK_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ELK331 Sinyaller ve Sistemler 3 - - 6
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
Toplam 17 4 0 25
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ELK316 Dijital Elektronik 3 - - 5
ELK399 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Stajı II - - - 1
ELK362 Elektromekanik Enerji Dönüşümü 3 2 - 5
ELK332 Haberleşme Kuramına Giriş 3 - - 4
ENG312 İngilizce İletişim II 3 - - 3
SEC_ELK_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ELK350 Sistem Dinamiği ve Denetimi 3 - - 5
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
Toplam 17 2 0 25
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ELK491 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tasarım Projesi I 1 - - 8
ISG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 - - -
END371 Mühendislik Ekonomisi ve Finansı 3 - - -
SEC_ELK_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 6 0 0 8
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ELK492 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tasarım Projesi II 1 - - 8
ISG402 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 - - 2
SEC_ELK_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 3 0 0 10
SEC_ELK_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ELK421 Elektromanyetik Dalgalar Seçmeli - - - 5
ELK422 Mikrodalgalar Seçmeli 3 - - 5
ELK454 Endüstriyel Kontrol Sistemleri Seçmeli 3 - - 5
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
SEC_ELK_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KİM124 Genel Kimya II Seçmeli 3 - - 5
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
SEC_ELK_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ELK421 Elektromanyetik Dalgalar Seçmeli - - - 5
ELK422 Mikrodalgalar Seçmeli 3 - - 5
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
SEC_ELK_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KİM124 Genel Kimya II Seçmeli 3 - - 5
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
SEC_ELK_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ELK421 Elektromanyetik Dalgalar Seçmeli - - - 5
ELK422 Mikrodalgalar Seçmeli 3 - - 5
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
SEC_ELK_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ELK454 Endüstriyel Kontrol Sistemleri Seçmeli 3 - - 5
KİM124 Genel Kimya II Seçmeli 3 - - 5
MİM371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4