GERİ DÖN

Lisans Programları


GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ - SİNEMA VE TELEVİZYON - - SİNEMA VE TELEVİZYON

Program Tanımları

2016 yılında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Prof. Dr. Sabri Özaydın başkanlığında kurulan Sinema ve Televizyon Bölümü, ilk öğrencilerini 2016-2017 eğitim öğretim yılında alarak eğitim hayatına başlamıştır.

Sinema ve Televizyon Lisans Derecesi

Lisans

Lise diploması ve ulusal düzeyde merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavının sonunda programa yerleştirilmiş olma. Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Yerleştirme sınavlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Yurtiçi veya yurtdışında başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrenci, transfer edilecek dersleri bir dilekçe yoluyla Bölüm Başkanlığına iletir. İletilen evraklar Üniversite’nin belirlemiş olduğu yönetmelik uyarınca incelenir. Transfer edilen dersler belirlendikten sonra Fakülte onayına sunularak öğrenci işleri daire başkanlığına iletilir.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Sinema ve Televizyon Anasanat Dalı, film endüstrisi için yönetmenler, film yönetimi ve prodüksiyonu alanında çalışacak ekip elemanları hazırlayıp yeterli düzeye getirecek bir eğitim programı sağlamayı amaçlar. Ayrıca program kapsamında film üretim sürecinin tüm aşamalarının gerçekleştirilmesi –film yapımı, senaryo yazarlığı, dijital fotoğrafçılık, video ve film teknikleri vb.- gibi mesleğe hazırlayan bilgilerin verildiği ders ve uygulamalar yer almaktadır.

Bu programdan lisans düzeyinde mezun olan öğrenci sinema ve televizyon alanlarında (sinema sektörü, reklam, tv dizileri, tv şovları, vs. de dâhil olmak üzere) ve ayrıca akademik alanda mesleğini icra edebilecektir.

Lisansüstü programlara başvurabilir.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Örgün Eğitim

Prof. Dr. Sabri Özaydın (Program Başkanı) (0212) 604 01 00 Yrd. Doç. Cüneyt Gök (Koordinatör Yardımcısı) (0212) 604 01 00 Arş. Gör. Umut Şilan Oğurlu (Koordinatör Yardımcısı) (0212) 604 01 00 Mahmutbey Mahallesi, Mahmutbey Dilmenler Caddesi No:26, 34218 Bağcılar/İstanbul Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Sinema ve Televizyon Departmanı

Sinema ve Televizyon Bölümü’nde 1 tam zamanlı profesör, 2 yardımcı doçent, 1 asistan ve 1 uzman bulunmaktadır. Bölüm bünyesinde 1 dijital kurgu ünitesi, 1 fotoğraf laboratuvarı ve çekim stüdyosu bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Yaratıcı anlamda imgesel düşünme ve fikri görselleştirme becerisi kazanır.
2 Sinema Televizyon alanının, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular. Bu doğrultudaki değişimleri, yenilikleri izler ve kendini sürekli geliştirir.
3 ‘Sinema ve Televizyon’un kullandığı “görüntü dili”ne uygun, görüntüler düzenleyebilir, kamera, ışık, ses malzeme ve aksesuarlarını yetkin olarak kullanır.
4 Edindiği kuramsal bilgiyi, estetik ve sanatsal yetisini yaratıcı biçimde Sinema Televizyon alanında ortaya koyduğu ürünlere aktarır.
5 Senaryo yazımından rejiye, görüntü yönetmenliğinden kurguya kadar geniş bir yelpazede sektörün tüm alanlarında bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak etkin ve verimli bir biçimde çalışabilecek donanıma sahip olur.
6 Sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkileri bağlamında geniş bir genel kültüre sahiptir. Bu birikimi ortaya koyduğu kısa film, film ve belgesellere yansıtabilecek, aynı zamanda da Dünya sinema tarihinden ve çağdaş sinemanın ürünleri filmleri çözümleyerek, film eleştirisi yapabilecek yetkinliğe sahip olur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Yaratıcı anlamda imgesel düşünme ve fikri görselleştirme becerisi kazanır.
Sinema Televizyon alanının, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular. Bu doğrultudaki değişimleri, yenilikleri izler ve kendini sürekli geliştirir.
‘Sinema ve Televizyon’un kullandığı “görüntü dili”ne uygun, görüntüler düzenleyebilir, kamera, ışık, ses malzeme ve aksesuarlarını yetkin olarak kullanır.
Edindiği kuramsal bilgiyi, estetik ve sanatsal yetisini yaratıcı biçimde Sinema Televizyon alanında ortaya koyduğu ürünlere aktarır.
Senaryo yazımından rejiye, görüntü yönetmenliğinden kurguya kadar geniş bir yelpazede sektörün tüm alanlarında bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak etkin ve verimli bir biçimde çalışabilecek donanıma sahip olur.
Sinemanın diğer sanatlarla olan ilişkileri bağlamında geniş bir genel kültüre sahiptir. Bu birikimi ortaya koyduğu kısa film, film ve belgesellere yansıtabilecek, aynı zamanda da Dünya sinema tarihinden ve çağdaş sinemanın ürünleri filmleri çözümleyerek, film eleştirisi yapabilecek yetkinliğe sahip olur.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
Bilgisayar Becerileri
Görüntüye Giriş
Ingilizce I
Kültür ve Toplum
Sanat Tarihi I
Senaryoya Giriş
Temel Sanat ve Tasarım I
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Yönetime Giriş
Film Yapımına Giriş
Ingilizce II
Kurgu ve Anlatım
Sanat Tarihi II
Ses
Temel Sanat Tasarımı II
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Almanca I
Almanca II
Almanca III
Arapça I
Arapça II
Etik
Film Yönetimi
Fransızca I
Fransızca II
Görsel Anlatım
Görsel Efekt
Görüntü Dili ve Tasarımı
Ingilizce III
Italyanca I
Italyanca II
İspanyolca
İspanyolca II
İtalyanca III
İtalyanca IV
Mekan ve Sinema
Senaryo Yazımı
Sinema Tarihi
Film Kuramı
Film Yapımı Teknikleri
Ingilizce IV
Işık ve Aydınlatma
Kurgu Teknikleri
Sanat ve Sinema
Ses Tasarımı
Televizyon Haberciliği
İç Mimarlıkta Tekstil
İngilizce İletişim I
Kamera ve Işık Teknikleri
Senaryo ve Film Dramaturjisi
Tekstil Sanatlari Tarihi
Yönetmenlik Atölyesi
Film Yapım Atölyesi
İngilizce İletişim II
Kısa Film
Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar
Film Çözümlemesi
Kamera ve Oyuncu Yönetimi
Yapım ve Finans
Türk Sineması

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
STV103 Görüntüye Giriş 1 2 - 5
ENG111 Ingilizce I 3 - - 3
KULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
STV105 Senaryoya Giriş 1 2 - 5
SBG100 Sosyal Bilimlere Giriş 3 - - -
STV107 Temel Sanat ve Tasarım I 2 4 - 8
STV101 Yönetime Giriş 1 2 - 5
Toplam 14 12 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STV106 Film Yapımına Giriş 2 4 - 5
ENG112 Ingilizce II 3 - - 3
STV102 Kurgu ve Anlatım 1 2 - 5
STV104 Ses 1 2 - 4
STV108 Temel Sanat Tasarımı II 2 4 - 8
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 2 - -
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 12 14 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STV209 Etik 2 - - 2
STV201 Film Yönetimi 1 2 - 4
STV203 Görüntü Dili ve Tasarımı 1 2 - 3
ENG211 Ingilizce III 3 - - 3
PS151 Sanat Tarihi I 2 - - 2
SEC_STV_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
STV205 Senaryo Yazımı 1 2 - 3
STV207 Sinema Tarihi 1 2 - 4
Toplam 14 8 0 21
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STV208 Film Kuramı 2 - - 4
STV206 Film Yapımı Teknikleri 2 4 - 6
ENG212 Ingilizce IV 3 - - 3
STV202 Kurgu Teknikleri 1 2 - 3
PS152 Sanat Tarihi II 2 - - 2
SEC_STV_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
STV204 Ses Tasarımı 1 2 - 3
Toplam 14 8 0 21
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STV308 Film Dili I 1 2 - -
ENG311 İngilizce İletişim I 3 - - 3
STV303 Kamera ve Işık Teknikleri 1 2 - 4
SEC_STV_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
STV307 Senaryo ve Film Dramaturjisi 1 2 - 3
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
STV301 Yönetmenlik Atölyesi 4 2 - 5
Toplam 15 8 0 17
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STV302 Dramatik Film Kurgusu 1 2 - -
STV310 Film Dili II 1 2 - -
STV306 Film Yapım Atölyesi 4 8 - 10
ENG312 İngilizce İletişim II 3 - - 3
SEC_STV_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
STV399 Yaz Stajı - - - -
Toplam 14 12 0 15
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STV409 Film Çözümlemesi 1 2 - 4
STV401 Kamera ve Oyuncu Yönetimi 4 4 - 8
SEC_STV_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
STV403 Yapım ve Finans 1 2 - 4
Toplam 11 8 0 18
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
STV402 Mezuniyet Projesi 8 8 - -
SEC_STV_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
STV406 Türk Sineması 1 2 - 4
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
Toplam 14 10 0 6
SEC_STV_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
ICT277 Mekan ve Sinema Seçmeli 3 - - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
STV221 Görsel Anlatım Seçmeli 1 2 - 5
STV324 Görsel Efekt Seçmeli 1 2 - 4
SEC_STV_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
STV210 Televizyon Haberciliği Seçmeli 1 2 - 4
STV223 Işık ve Aydınlatma Seçmeli 1 2 - 5
STV322 Sanat ve Sinema Seçmeli 1 2 - 4
SEC_STV_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
ICT277 Mekan ve Sinema Seçmeli 3 - - 5
ICT375 İç Mimarlıkta Tekstil Seçmeli 3 - - 5
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
MTT309 Tekstil Sanatlari Tarihi Seçmeli 3 - - 4
SEC_STV_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
MTT208 Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 4
STV210 Televizyon Haberciliği Seçmeli 1 2 - 4
STV323 Kısa Film Seçmeli 1 2 - 4
SEC_STV_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
MTT309 Tekstil Sanatlari Tarihi Seçmeli 3 - - 4
SEC_STV_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
MTT208 Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 4
STV210 Televizyon Haberciliği Seçmeli 1 2 - 4
STV324 Görsel Efekt Seçmeli 1 2 - 4