GERİ DÖN

Lisans Programları


GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ - İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI - - İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İÇ MİMARLIK alanında lisans diploması verilir.

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Bu programa uluslararası öğrenci kabul edilmektedir. Kabul komisyonu kararı ile Türkçe bilen öğrenciler bölüme yerleştirilir.

Yurtiçi veya yurtdışında başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrenci, transfer edilecek dersleri bir dilekçe yoluyla Bölüm Başkanlığına iletir. İletilen evraklar Üniversite’nin belirlemiş olduğu yönetmelik uyarınca incelenir. Transfer edilen dersler belirlendikten sonra Fakülte onayına sunularak öğrenci işleri daire başkanlığına iletilir.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS ders yükünü tamamlamak ve kurum dışı staj zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir. Lİsans Programında yer alan ders yükünü tamamlayan bir öğrencinin mezuniyet koşulunu sağlayabilmesi için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını (G.N.O) elde etmesi gerekmektedir.

Mezunlarımız genellikle, Özel Sektörde mimari-içmimari bürolarda, şantiyelerde, inşaat şirketlerinde çalışmaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS ders yükünü tamamlamak ve kurum dışı staj zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir. Lİsans Programında yer alan ders yükünü tamamlayan bir öğrencinin mezuniyet koşulunu sağlayabilmesi için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını (G.N.O) elde etmesi gerekmektedir.

Örgün Eğitim

Dr. Öğr. Üyesi Elif SÖNMEZ (Bölüm Başkanı) Dr. Öğr. Üyesi Merih KASAP Dr. Öğr. Üyesi Lütfiye BOZDAĞ Arş. Gör. Zeynep GÜLEL Arş. Gör. Ece YILDIRIM

Bölümümüzde uygulamalı dersler Tasarım Stüdyolarında ve Maket Atölyesinde yürütülmektedir. Bilgisayar dersleri, Bilgisayar Laboratuvarında uygulamalı olarak verilmektedir. Bölümümüzdeki akademik kadro, 3 tam zamanlı öğretim üyesi, 9 ders saati ücretli öğretim elemanı ve 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.


Program Çıktıları

1 Tasarım ve planlama alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir. Farklı mekan kurgularına bağlı, tasarım ve planlama konularında potansiyel sorunları belirleyebilme ve bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme yeteneğine sahiptir.
2 İç mimarlık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, çözümleyebilme, gerektiğinde kendi çalışmalarını sorgulayabilme yetkinliği kazanır.
3 İç mimarlık alanındaki yasa, yönetmelik ve standartlar konusunda bilgiye sahiptir. Meslek etiği ve sorumluluklarını kavrar.
4 Soyut ve somut kavramları kullanarak farklı mekan kurgularına bağlı yaratıcı, yenilikçi, estetik ve özgün çözüm arayışları geliştirerek proje konseptini oluşturur.
5 İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımından uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim ve uygulama konularına dair teknik beceri kazanır.
6 Sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, bilinçli karar verebilme yeteneğine sahiptir.
7 Sanat ve tasarım konusunda tüm değerlerin farkındadır, sanat ve mimarlık tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarını tanır.
8 Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazırlar.
9 Tasarladığı mekan ve donatım elemanlarını gerçekleştirmek için gerekli detayları çözümleyebilme becerisi kazanır.
10 İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilke ve standartlarını benimseyen çok boyutlu bakış açısına sahiptir.
11 Araştırma yapma, sanatsal eleştiride bulunma ve tasarım yapma eylemlerini gerçekleştirmek için izlenecek yol ve teknikleri ifade edecek.
12 Kendi alanında ya da çok disiplinli alanlarda tek başına / takım halinde uyumlu ve etkin çalışabilme, sorumluluk alabilme ve yürütebilme yetkinliği kazanır.
13 Yapı, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanır ve seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerini kurarak iç mekan projelerini çözümler.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Tasarım ve planlama alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir. Farklı mekan kurgularına bağlı, tasarım ve planlama konularında potansiyel sorunları belirleyebilme ve bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme yeteneğine sahiptir.
İç mimarlık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, çözümleyebilme, gerektiğinde kendi çalışmalarını sorgulayabilme yetkinliği kazanır.
İç mimarlık alanındaki yasa, yönetmelik ve standartlar konusunda bilgiye sahiptir. Meslek etiği ve sorumluluklarını kavrar.
Soyut ve somut kavramları kullanarak farklı mekan kurgularına bağlı yaratıcı, yenilikçi, estetik ve özgün çözüm arayışları geliştirerek proje konseptini oluşturur.
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımından uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim ve uygulama konularına dair teknik beceri kazanır.
Sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, bilinçli karar verebilme yeteneğine sahiptir.
Sanat ve tasarım konusunda tüm değerlerin farkındadır, sanat ve mimarlık tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarını tanır.
Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazırlar.
Tasarladığı mekan ve donatım elemanlarını gerçekleştirmek için gerekli detayları çözümleyebilme becerisi kazanır.
İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilke ve standartlarını benimseyen çok boyutlu bakış açısına sahiptir.
Araştırma yapma, sanatsal eleştiride bulunma ve tasarım yapma eylemlerini gerçekleştirmek için izlenecek yol ve teknikleri ifade edecek.
Kendi alanında ya da çok disiplinli alanlarda tek başına / takım halinde uyumlu ve etkin çalışabilme, sorumluluk alabilme ve yürütebilme yetkinliği kazanır.
Yapı, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanır ve seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerini kurarak iç mekan projelerini çözümler.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Bilgisayar Becerileri
Çizm ve Anlatım Teknikleri
Ingilizce I
İç Mimarlığa Giriş
Kültür ve Toplum
Perspektif I
Temel Tasarım
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Genel Sanat Tarihi
Ingilizce II
Mimari Desen
Perspektif II
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Yapı Malzemesi
Bilgisayar Destekli Tasarım I
Ekolojik Planlama
Estetik
Görsel Anlatım
Ingilizce III
İç Mimarlıkta Tekstil
İnce Yapı I
Mekan Organizasyonu I
Mobilya
Proje I
Sanat Felsefesi I
Sanat Kavramlari
Stil ve Kostüm Tarihi
Strüktür
Tekstil Sanatlari Tarihi
Yapı Elemanları I
Bilgisayar Destekli Tasarım II
El Sanatları
Ingilizce IV
İnce Yapı II
Mekan Organizasyonu II
Mitoloji ve Ikonografi
Proje II
Sanat Felsefesi II
Sanat Psikolojisi
Yapı Elemanları II
Yapı Statiği
Yeni Medya Sanatı
Bilgisayar Destekli Tasarım III
Çevre Düzenleme
İngilizce İletişim I
Mimarlık Tarihi
Proje III
Sanat Elestirisi I
Çevre Düzenleme Proje
İngilizce İletişim II
Mesleki Etik
Proje IV
Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar
Yaz Stajı
Çağdaş Mimarlık
Proje V
Bitirme Projesi
Geleneksel Türk Evi

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
ICT103 Çizm ve Anlatım Teknikleri 2 2 - 6
ENG111 Ingilizce I 3 - - 3
ICT141 İç Mimarlığa Giriş 2 2 - 5
KULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
ICT111 Perspektif I 2 2 - 6
ICT101 Temel Tasarım 2 2 - 6
Toplam 14 10 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS118 Genel Sanat Tarihi 2 - - 3
ENG112 Ingilizce II 3 - - 3
ICT104 Mimari Desen 2 2 - 7
ICT112 Perspektif II 2 2 - 6
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 2 - -
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
ICT106 Yapı Malzemesi 3 - - 6
Toplam 15 6 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT241 Bilgisayar Destekli Tasarım I 3 - - 3
ICT251 Ekolojik Planlama 2 - - 2
ENG211 Ingilizce III 3 - - 3
ICT221 İnce Yapı I 2 2 - 4
ICT231 Mekan Organizasyonu I 2 2 - 4
ICT201 Proje I - 6 - 6
SEC_ICT_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
ICT211 Yapı Elemanları I 2 2 - 3
Toplam 17 12 0 25
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT242 Bilgisayar Destekli Tasarım II 3 - - 3
ENG212 Ingilizce IV 3 - - 3
ICT222 İnce Yapı II 2 2 - 5
ICT232 Mekan Organizasyonu II 2 2 - 4
ICT202 Proje II - 6 - 6
SEC_ICT_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
ICT212 Yapı Elemanları II 2 2 - 4
ICT281 Yaz Stajı - - - -
Toplam 15 12 0 25
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT341 Bilgisayar Destekli Tasarım III 3 - - 3
ICT321 Çevre Düzenleme 2 2 - 5
ENG311 İngilizce İletişim I 3 - - 3
ICT331 Mimarlık Tarihi 3 - - 3
ICT301 Proje III - 6 - 6
SEC_ICT_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 14 8 0 20
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT342 Bilgisayar Destekli Tasarım IV 3 - - -
ICT322 Çevre Düzenleme Proje 1 4 - 6
ENG312 İngilizce İletişim II 3 - - 3
ICT304 Mesleki Etik 2 - - 2
ICT302 Proje IV - 6 - 6
SEC_ICT_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
ICT381 Yaz Stajı - - - -
Toplam 12 10 0 17
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT473 Çağdaş Mimarlık 3 - - 3
ISG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 - - -
ICT401 Proje V - 6 - 6
SEC_ICT_7 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 12 6 0 13
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT490 Bitirme Projesi - 6 - 6
ICT475 Geleneksel Türk Evi 3 2 - 3
ISG402 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 - - -
SEC_ICT_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
Toplam 12 8 0 13
SEC_ICT_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT279 Strüktür Seçmeli 3 - - 5
ICT375 İç Mimarlıkta Tekstil Seçmeli 3 - - 5
ICT421 Mobilya Seçmeli 3 - - 5
MTT303 Stil ve Kostüm Tarihi Seçmeli 2 2 - 5
MTT309 Tekstil Sanatlari Tarihi Seçmeli 3 - - 4
PS207 Sanat Kavramlari Seçmeli - 1 - 4
PS219 Estetik Seçmeli 2 - - 4
PS221 Sanat Felsefesi I Seçmeli - 1 - 4
STV221 Görsel Anlatım Seçmeli 1 2 - 5
SEC_ICT_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT272 Yapı Statiği Seçmeli 3 - - 5
MTT254 El Sanatları Seçmeli 2 2 - 5
PS219 Estetik Seçmeli 2 - - 4
PS282 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 - - 4
PS473 Yeni Medya Sanatı Seçmeli - 1 - 5
SEC_ICT_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT375 İç Mimarlıkta Tekstil Seçmeli 3 - - 5
MTT303 Stil ve Kostüm Tarihi Seçmeli 2 2 - 5
MTT309 Tekstil Sanatlari Tarihi Seçmeli 3 - - 4
PS323 Sanat Elestirisi I Seçmeli - 1 - 4
SEC_ICT_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTT208 Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 4
SEC_ICT_7 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTT309 Tekstil Sanatlari Tarihi Seçmeli 3 - - 4
SEC_ICT_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTT208 Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 4