GERİ DÖN

Lisans Programları


GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ - İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI - - İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İÇ MİMARLIK alanında lisans diploması verilir.

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Bu programa uluslararası öğrenci kabul edilmektedir. Kabul komisyonu kararı ile Türkçe bilen öğrenciler bölüme yerleştirilir.

Yurtiçi veya yurtdışında başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrenci, transfer edilecek dersleri bir dilekçe yoluyla Bölüm Başkanlığına iletir. İletilen evraklar Üniversite’nin belirlemiş olduğu yönetmelik uyarınca incelenir. Transfer edilen dersler belirlendikten sonra Fakülte onayına sunularak öğrenci işleri daire başkanlığına iletilir.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS ders yükünü tamamlamak ve kurum dışı staj zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir. Lİsans Programında yer alan ders yükünü tamamlayan bir öğrencinin mezuniyet koşulunu sağlayabilmesi için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını (G.N.O) elde etmesi gerekmektedir.

Mezunlarımız genellikle, Özel Sektörde mimari-içmimari bürolarda, şantiyelerde, inşaat şirketlerinde çalışmaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS ders yükünü tamamlamak ve kurum dışı staj zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir. Lİsans Programında yer alan ders yükünü tamamlayan bir öğrencinin mezuniyet koşulunu sağlayabilmesi için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını (G.N.O) elde etmesi gerekmektedir.

Örgün Eğitim

Dr. Öğr. Üyesi Elif SÖNMEZ (Bölüm Başkanı) Dr. Öğr. Üyesi Merih KASAP Dr. Öğr. Üyesi Lütfiye BOZDAĞ Arş. Gör. Zeynep GÜLEL Arş. Gör. Ece YILDIRIM

Bölümümüzde uygulamalı dersler Tasarım Stüdyolarında ve Maket Atölyesinde yürütülmektedir. Bilgisayar dersleri, Bilgisayar Laboratuvarında uygulamalı olarak verilmektedir. Bölümümüzdeki akademik kadro, 3 tam zamanlı öğretim üyesi, 9 ders saati ücretli öğretim elemanı ve 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.


Program Çıktıları

1 Tasarım ve planlama alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir. Farklı mekan kurgularına bağlı, tasarım ve planlama konularında potansiyel sorunları belirleyebilme ve bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme yeteneğine sahiptir.
2 İç mimarlık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, çözümleyebilme, gerektiğinde kendi çalışmalarını sorgulayabilme yetkinliği kazanır.
3 İç mimarlık alanındaki yasa, yönetmelik ve standartlar konusunda bilgiye sahiptir. Meslek etiği ve sorumluluklarını kavrar.
4 Soyut ve somut kavramları kullanarak farklı mekan kurgularına bağlı yaratıcı, yenilikçi, estetik ve özgün çözüm arayışları geliştirerek proje konseptini oluşturur.
5 İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımından uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim ve uygulama konularına dair teknik beceri kazanır.
6 Sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, bilinçli karar verebilme yeteneğine sahiptir.
7 Sanat ve tasarım konusunda tüm değerlerin farkındadır, sanat ve mimarlık tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarını tanır.
8 Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazırlar.
9 Tasarladığı mekan ve donatım elemanlarını gerçekleştirmek için gerekli detayları çözümleyebilme becerisi kazanır.
10 İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilke ve standartlarını benimseyen çok boyutlu bakış açısına sahiptir.
11 Araştırma yapma, sanatsal eleştiride bulunma ve tasarım yapma eylemlerini gerçekleştirmek için izlenecek yol ve teknikleri ifade edecek.
12 Kendi alanında ya da çok disiplinli alanlarda tek başına / takım halinde uyumlu ve etkin çalışabilme, sorumluluk alabilme ve yürütebilme yetkinliği kazanır.
13 Yapı, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanır ve seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerini kurarak iç mekan projelerini çözümler.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
Tasarım ve planlama alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir. Farklı mekan kurgularına bağlı, tasarım ve planlama konularında potansiyel sorunları belirleyebilme ve bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme yeteneğine sahiptir.
İç mimarlık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, çözümleyebilme, gerektiğinde kendi çalışmalarını sorgulayabilme yetkinliği kazanır.
İç mimarlık alanındaki yasa, yönetmelik ve standartlar konusunda bilgiye sahiptir. Meslek etiği ve sorumluluklarını kavrar.
Soyut ve somut kavramları kullanarak farklı mekan kurgularına bağlı yaratıcı, yenilikçi, estetik ve özgün çözüm arayışları geliştirerek proje konseptini oluşturur.
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımından uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim ve uygulama konularına dair teknik beceri kazanır.
Sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, bilinçli karar verebilme yeteneğine sahiptir.
Sanat ve tasarım konusunda tüm değerlerin farkındadır, sanat ve mimarlık tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarını tanır.
Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazırlar.
Tasarladığı mekan ve donatım elemanlarını gerçekleştirmek için gerekli detayları çözümleyebilme becerisi kazanır.
İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilke ve standartlarını benimseyen çok boyutlu bakış açısına sahiptir.
Araştırma yapma, sanatsal eleştiride bulunma ve tasarım yapma eylemlerini gerçekleştirmek için izlenecek yol ve teknikleri ifade edecek.
Kendi alanında ya da çok disiplinli alanlarda tek başına / takım halinde uyumlu ve etkin çalışabilme, sorumluluk alabilme ve yürütebilme yetkinliği kazanır.
Yapı, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanır ve seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerini kurarak iç mekan projelerini çözümler.

Ders - Program Yeterlilik İlişkisi

Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
İkinci Dil Olarak Türkçe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Çizim ve Anlatım Teknikleri
4
4
0
0
5
0
0
0
5
2
3
1
0
Ingilizce I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İç Mimarlığa Giriş
4
5
3
5
1
4
5
0
0
3
4
1
0
Perspektif I
4
5
3
4
5
0
1
0
3
0
5
3
0
Sosyal Bilimlere Giriş
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
Temel Tasarım
4
4
2
5
2
1
5
0
0
0
4
4
0
Ingilizce II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mimari Desen
4
3
0
5
0
3
4
0
0
5
5
3
0
Mimarlık Tarihi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Perspektif II
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
Toplumsal Sorumluluk Projesi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yapı Malzemesi
4
4
4
4
4
4
4
5
4
3
4
4
0
Bilgisayar Destekli Tasarım I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İnce Yapı I
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mekan Organizasyonu I
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
Proje I
3
4
4
5
4
4
5
5
4
4
4
4
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yapı Elemanları I
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
Bilgisayar Destekli Tasarım II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İnce Yapı II
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
Mekan Organizasyonu II
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
Proje II
4
4
4
4
5
4
4
5
4
4
3
4
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yapı Elemanları II
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
0
Yaz Stajı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgisayar Destekli Tasarım III
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
Çevre Düzenleme
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
Proje III
5
4
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
0
Rölöve Restorasyon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgisayar Destekli Tasarım IV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Çevre Düzenleme Proje
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mesleki Etik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Proje IV
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yaz Stajı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Çağdaş Mimarlık
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Proje V
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
Serbest Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
4
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
4
3
Yabancilar için Türkçe I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bitirme Projesi
3
4
5
4
5
4
4
5
5
4
4
4
4
Geleneksel Türk Evi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
3
3
2
2
1
4
2
3
3
3
4
3
1
Yabancilar için Türkçe II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TSL100 İkinci Dil Olarak Türkçe - 1 - -
Toplam 0 1 0
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT103 Çizim ve Anlatım Teknikleri 1 3 - 6
ENG111 Ingilizce I 4 - - 3
ICT141 İç Mimarlığa Giriş 2 2 - 5
ICT111 Perspektif I 1 3 - 6
SBG100 Sosyal Bilimlere Giriş 2 - - 2
ICT101 Temel Tasarım 1 3 - 8
Toplam 11 11 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG112 Ingilizce II 4 - - 3
ICT104 Mimari Desen 1 3 - 8
ICT108 Mimarlık Tarihi 3 - - 5
ICT112 Perspektif II 1 3 - 6
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 1 - 2
ICT106 Yapı Malzemesi 3 - - 6
Toplam 12 7 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT241 Bilgisayar Destekli Tasarım I 1 2 - 3
ICT221 İnce Yapı I 1 3 - 5
ICT231 Mekan Organizasyonu I 2 2 - 5
ICT201 Proje I - 6 - 8
SEC_ICT_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
ICT211 Yapı Elemanları I 1 3 - 4
Toplam 8 16 0 25
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT242 Bilgisayar Destekli Tasarım II 1 2 - 3
ICT222 İnce Yapı II 1 3 - 5
ICT232 Mekan Organizasyonu II 2 2 - 5
ICT202 Proje II - 6 - 8
SEC_ICT_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
ICT212 Yapı Elemanları II 1 3 - 4
ICT281 Yaz Stajı - - - 3
Toplam 8 16 0 28
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT341 Bilgisayar Destekli Tasarım III 1 2 - 3
ICT321 Çevre Düzenleme 2 2 - 5
ICT301 Proje III - 6 - 8
ICT351 Rölöve Restorasyon 1 2 - 4
SEC_ICT_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 7 12 0 20
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT342 Bilgisayar Destekli Tasarım IV 1 2 - 3
ICT322 Çevre Düzenleme Proje - 4 - 6
ICT304 Mesleki Etik 2 - - 3
ICT302 Proje IV - 6 - 8
SEC_ICT_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
ICT381 Yaz Stajı - - - -
Toplam 6 12 0 20
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT473 Çağdaş Mimarlık 3 - - 3
ICT401 Proje V - 6 - 8
SEC_ICT_7 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - 2
Toplam 12 6 0 17
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT490 Bitirme Projesi - 6 - 8
ICT475 Geleneksel Türk Evi 1 2 - 3
SEC_ICT_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - 2
Toplam 10 8 0 17
SEC_ICT_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri Seçmeli - - 2 3
ICT271 Mimari Maket Seçmeli 1 4 - 5
ICT272 Yapı Statiği Seçmeli 3 - - 5
ICT273 Bilgisayarda Görüntü İşleme Seçmeli 3 - - 5
ICT275 Ergonomi Seçmeli 3 - - 5
ICT276 Dış Mekan Aydınlatması Seçmeli 3 - - 5
ICT277 Mekan ve Sinema Seçmeli 3 - - 5
ICT279 Strüktür Seçmeli 3 - - 5
ICT375 İç Mimarlıkta Tekstil Seçmeli 3 - - 5
ICT421 Mobilya Seçmeli 3 - - 5
PS207 Sanat Kavramlari Seçmeli 2 - - 4
PS219 Estetik Seçmeli 2 - - 4
PS221 Sanat Felsefesi I Seçmeli 2 - - 4
PS473 Yeni Medya Sanatı Seçmeli 2 - - 5
STV221 Görsel Anlatım Seçmeli 1 2 - 5
SEC_ICT_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT271 Mimari Maket Seçmeli 1 4 - 5
ICT272 Yapı Statiği Seçmeli 3 - - 5
ICT273 Bilgisayarda Görüntü İşleme Seçmeli 3 - - 5
ICT275 Ergonomi Seçmeli 3 - - 5
ICT276 Dış Mekan Aydınlatması Seçmeli 3 - - 5
ICT277 Mekan ve Sinema Seçmeli 3 - - 5
ICT279 Strüktür Seçmeli 3 - - 5
ICT375 İç Mimarlıkta Tekstil Seçmeli 3 - - 5
ICT421 Mobilya Seçmeli 3 - - 5
PS219 Estetik Seçmeli 2 - - 4
PS473 Yeni Medya Sanatı Seçmeli 2 - - 5
STV223 Işık ve Aydınlatma Seçmeli 1 2 - 5
SEC_ICT_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri Seçmeli - - 2 3
ICT251 Ekolojik Planlama Seçmeli 3 - - 5
ICT273 Bilgisayarda Görüntü İşleme Seçmeli 3 - - 5
ICT311 Tesisat Seçmeli 3 - - 5
ICT362 Aydınlatma Seçmeli 3 - - 5
ICT371 Akustik Seçmeli 3 - - 5
ICT372 Yapıda Donanım ve Uygulama Sorunları Seçmeli 3 - - 5
ICT376 Yarının Yaşamı ve Akıllı Binalar Seçmeli 3 - - 5
ICT379 Geleneksel Türk Mimarlığında Yapı Seçmeli 3 - - 5
ICT402 İç Mekanda Sergileme Yöntemleri Seçmeli 3 - - 5
ICT411 Deneysel Tasarım Seçmeli 3 - - 5
ICT421 Mobilya Seçmeli 3 - - 5
ICT432 Yapı Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
ICT441 Bilgisayar Destekli Mekan Tasarım ve Animasyonu Seçmeli 3 - - 5
ICT471 Mesleki Hukuk Seçmeli 3 - - 5
MTT303 Stil ve Kostüm Tarihi Seçmeli 2 2 - 5
SEC_ICT_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT251 Ekolojik Planlama Seçmeli 3 - - 5
ICT273 Bilgisayarda Görüntü İşleme Seçmeli 3 - - 5
ICT311 Tesisat Seçmeli 3 - - 5
ICT362 Aydınlatma Seçmeli 3 - - 5
ICT371 Akustik Seçmeli 3 - - 5
ICT372 Yapıda Donanım ve Uygulama Sorunları Seçmeli 3 - - 5
ICT376 Yarının Yaşamı ve Akıllı Binalar Seçmeli 3 - - 5
ICT377 Keşif ve Metraj Seçmeli 3 - - 5
ICT379 Geleneksel Türk Mimarlığında Yapı Seçmeli 3 - - 5
ICT402 İç Mekanda Sergileme Yöntemleri Seçmeli 3 - - 5
ICT411 Deneysel Tasarım Seçmeli 3 - - 5
ICT421 Mobilya Seçmeli 3 - - 5
ICT432 Yapı Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
ICT441 Bilgisayar Destekli Mekan Tasarım ve Animasyonu Seçmeli 3 - - 5
ICT471 Mesleki Hukuk Seçmeli 3 - - 5
MTT303 Stil ve Kostüm Tarihi Seçmeli 2 2 - 5
PS398 Heykel II Seçmeli 1 3 - 5
PS473 Yeni Medya Sanatı Seçmeli 2 - - 5
SEC_ICT_7 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri Seçmeli - - 2 3
ICT251 Ekolojik Planlama Seçmeli 3 - - 5
ICT311 Tesisat Seçmeli 3 - - 5
ICT362 Aydınlatma Seçmeli 3 - - 5
ICT371 Akustik Seçmeli 3 - - 4
ICT372 Yapıda Donanım ve Uygulama Sorunları Seçmeli 3 - - 5
ICT376 Yarının Yaşamı ve Akıllı Binalar Seçmeli 3 - - 5
ICT377 Keşif ve Metraj Seçmeli 3 - - 5
ICT379 Geleneksel Türk Mimarlığında Yapı Seçmeli 3 - - 5
ICT402 İç Mekanda Sergileme Yöntemleri Seçmeli 3 - - 5
ICT411 Deneysel Tasarım Seçmeli 3 - - 5
ICT421 Mobilya Seçmeli 3 - - 5
ICT432 Yapı Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
ICT441 Bilgisayar Destekli Mekan Tasarım ve Animasyonu Seçmeli 3 - - 5
ICT471 Mesleki Hukuk Seçmeli 3 - - 5
PS219 Estetik Seçmeli 2 - - 4
PS221 Sanat Felsefesi I Seçmeli 2 - - 4
PS397 Heykel I Seçmeli 1 3 - 5
PS473 Yeni Medya Sanatı Seçmeli 2 - - 5
STV221 Görsel Anlatım Seçmeli 1 2 - 5
SEC_ICT_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT251 Ekolojik Planlama Seçmeli 3 - - 5
ICT273 Bilgisayarda Görüntü İşleme Seçmeli 3 - - 5
ICT311 Tesisat Seçmeli 3 - - 5
ICT362 Aydınlatma Seçmeli 3 - - 5
ICT371 Akustik Seçmeli 3 - - 5
ICT372 Yapıda Donanım ve Uygulama Sorunları Seçmeli 3 - - 5
ICT376 Yarının Yaşamı ve Akıllı Binalar Seçmeli 3 - - 5
ICT377 Keşif ve Metraj Seçmeli 3 - - 5
ICT379 Geleneksel Türk Mimarlığında Yapı Seçmeli 3 - - 5
ICT402 İç Mekanda Sergileme Yöntemleri Seçmeli 3 - - 5
ICT411 Deneysel Tasarım Seçmeli 3 - - 5
ICT432 Yapı Yönetimi Seçmeli 3 - - 5
ICT441 Bilgisayar Destekli Mekan Tasarım ve Animasyonu Seçmeli 3 - - 5
ICT471 Mesleki Hukuk Seçmeli 3 - - 5
PS219 Estetik Seçmeli 2 - - 4
PS222 Sanat Felsefesi II Seçmeli 2 - - 4
PS398 Heykel II Seçmeli 1 3 - 5
PS473 Yeni Medya Sanatı Seçmeli 2 - - 5
STV223 Işık ve Aydınlatma Seçmeli 1 2 - 5