GERİ DÖN

Lisans Programları


GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ - PLASTİK SANATLAR - - PLASTİK SANATLAR

Program Tanımları

Plastik Sanatlar Bölümü Kuruluş aşamasını 2011 Eylül ayında tamamlayarak ilk öğrencilerini özel yetenek sınavı ile almış ve eğitim ve öğretimine başlamıştır.

Plastik Sanatlar Lisans Derecesi

Lisans

Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir.

Yurtiçi veya yurtdışında başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrenci, transfer edilecek dersleri bir dilekçe yoluyla Bölüm Başkanlığına iletir. İletilen evraklar Üniversite’nin belirlemiş olduğu yönetmelik uyarınca incelenir. Transfer edilen dersler belirlendikten sonra Fakülte onayına sunularak öğrenci işleri daire başkanlığına iletilir.

PS Bölüm Programı, Türkçe eğitim vermekte olup; öğrenciye 8 yarıyıl ve 240 AKTS lik bir müfredat sunar. Final sınavı ile tamamlanan 7 zorunlu, 7 Serbest Seçmeli teorik modül ile ödev-proje teslimi ile tamamlanan 17 zorunlu ve 10 Alan seçmeli modül olmak üzere toplam 41 Plastik Sanatlar kodlu modül içermektedir. Ayrıca Üniversite ve Fakülteden alınan 17 modül ile eğitim ve öğretim desteklenir. Mezun olacak öğrencinin 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması yapması ve derslerinin içinde F olmaması gerekmektedir.

Birinci ve İkinci yarıyıllarda, PS Bölümü Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin ortak müfredat programını uygular. Başarısız olunması durumunda modüller ikinci kez tekrar edilebilir. İlk sene için zorunlu modüller; Desen I ve II, Temel Sanat eğitimi I ve II, Sanat Tarihi I ve II, Uygarlık Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I ve II, Kültür ve Toplum Bilgisayar Becerileri,Toplumsal Sorumluluk, Kültür ve Toplum, İngilizce I ve II modülleridir. İkinci senenin zorunlu modülleri; Artsitik Perspektir, Desen III ve IV, Resim I ve II, Malzeme ve Teknoloji, Sanat Sosyolojisi, Form ve Kompozisyon, İngilizce III ve IV modülleridir Üçüncü sene 20. Yüzyıl Sanat Akımları, Desen V ve VI, Resim III ve IV , Türk Sanatı Tarihi , Bilgisayar Destekli Görüntü İşleme, Sosyolojide Güncel Meseleler, İngilizce İletişim I ve II zorunlu modüllerdir. Dördüncü yılda; Gravür I ve II, Resim V ve VI, Sanat etiği, Bitirme Projesi, Türk Dili ve iletişim I modülleri zorunludur. Yukarıda belirtilen zorunlu modüller, müteakip seçmeli alan modülleri için bir temel oluşturur. Programda zorunlu modüller dışında uzmanlık alanıyla ilgili modüllerin sunulduğu alan seçmeli modül listesi, farklı disiplinlerden modüllerin sunulduğu serbest seçmeli modüller listesi bulunmaktadır. İkinci yıldan itibaren sunulan alan seçmeli modüllerden program süresince altı modül alınır. Başarısız olunması durumunda modüller ikinci kez tekrar edilebilir. Programda sunulan; Modelaj I ve II, Dijital Ortamda Tasarım I ve II, Seramik I ve II, Özgün Baskıresim I ve II, Vitray I ve II, Serigrafi I ve II , Seramik Teknikleri, Seramik Tasarım, Heykel I ve II, Duvar Resim Teknikleri I ve II, Video Sanatı I ve II alan seçmeli modüllerdir. Programın eğitim dili Türkçedir. Bu nedenle öğrenciler; fakülte genelinde Türkçe olarak düzenlenmiş ve serbest seçmeli modüller listesine açılmış olan derslerden faydalanır.

Öncelikle mezunlarımız akademik kariyerlerine devam edebilirler, ayrıca pedagojik formasyon alarak görsel sanatlar öğretmeni olarak, grafik ve reklam ajanslarında tasarımcı ve sanat galerilerinde yönetici konumunda istihdam edilirler.

Programdan mezun öğrenci, Yüksek lisans ve Doktora ve Post-Doktora programlarına başvurabilir.

Atölye dersleri vize ve final sınavları uygulamalı olarak ya da dönem içinde gerçekleştirilmiş çalışmaların değerlendirilme ve eleştirilmesi biçiminde yapılır. Teorik dersler ise, vize ve yarıl sonu final sınavları ile notlandırılır. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

Öğrenci her yıl için 60 ects alarak 240 ects yi tamamlamak zorundadır. Program süresinde en az 7 serbest seçmeli modül alır. Mezun olacak öğrencinin 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması yapması ve derslerinin içinde F olmaması gerekmektedir.

Örgün Eğitim

İstanbul Altınbaş Üniversitesi, Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü, Prof. Dr. Nurcan PERDAHCI

Nitelikli sanatsal çalışma ve araştırma yapabilecek, sanatsal alanda gelişime ve kalkınmaya katkı sağlayacak çeşitli uygulama alanlarında atölyelere sahiptir. Bölümde Güçlü Akademik kadro bulunmakla beraber, çift anadal ve yandal yapma imkanı da öğrenciye sunulmaktadır.


Program Çıktıları

1 Sanat yöntemleri, teknikleri ve malzeme bilgisine sahiptir; deneysel süreçte farklı malzemeleri etkin biçimde kullanır.
2 Sanatta disiplinlerarası yaklaşımı benimser.
3 Güncel teknolojiyi sanat yaparken kullanabilecek niteliklere sahiptir.
4 Eleştirel düşünen, özgün sanatçı kimliğe sahiptir.
5 Sanat yapıtları üzerinde analiz ve yorumlama yetisine sahiptir.
6 Sanatsal yapıtlarını toplumsal duyarlık içinde ele alır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
Sanat yöntemleri, teknikleri ve malzeme bilgisine sahiptir; deneysel süreçte farklı malzemeleri etkin biçimde kullanır.
Sanatta disiplinlerarası yaklaşımı benimser.
Güncel teknolojiyi sanat yaparken kullanabilecek niteliklere sahiptir.
Eleştirel düşünen, özgün sanatçı kimliğe sahiptir.
Sanat yapıtları üzerinde analiz ve yorumlama yetisine sahiptir.
Sanatsal yapıtlarını toplumsal duyarlık içinde ele alır.

Ders - Program Yeterlilik İlişkisi

Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
İkinci Dil Olarak Türkçe
0
0
0
0
0
0
Desen I
0
0
0
0
0
0
Ingilizce I
0
0
0
0
0
0
Sanat Tarihi I
0
0
0
0
0
0
Sosyal Bilimlere Giriş
0
0
0
0
0
0
Temel Sanat Egitimi I
0
0
0
0
0
0
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
0
0
0
0
0
0
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
0
0
0
0
0
0
Desen II
0
0
0
0
0
0
Ingilizce II
0
0
0
0
0
0
Sanat Tarihi II
0
0
0
0
0
0
Temel Sanat Eğitimi II
0
0
0
0
0
0
Toplumsal Sorumluluk Projesi
0
0
0
0
0
0
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
0
0
0
0
0
0
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
0
0
0
0
0
0
Artistik Perspektif
0
0
0
0
0
0
Desen III
0
0
0
0
0
0
Modelaj I
0
0
0
0
0
0
Resim I
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
Desen IV
0
0
0
0
0
0
Form ve Kompozisyon II
0
0
0
0
0
0
Resim II
0
0
0
0
0
0
Sanat Sosyolojisi
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
20.yy Sanat Akımları
0
0
0
0
0
0
Bilgisayar Destekli Görüntü Isleme
0
0
0
0
0
0
Desen V
0
0
0
0
0
0
Resim III
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
Desen VI
0
0
0
0
0
0
Resim IV
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
Sosyolojide Güncel Meseleler
0
0
0
0
0
0
Türk Sanati Tarihi
0
0
0
0
0
0
Gravür I
0
0
0
0
0
0
Resim V
0
0
0
0
0
0
Sanat Etiği
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
Bitirme Projesi
0
0
0
0
0
0
Gravür II
0
0
0
0
0
0
Resim VI
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
Yeni Medya Sanatı
0
0
0
0
0
0

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TSL100 İkinci Dil Olarak Türkçe - 1 - -
Toplam 0 1 0
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS103 Desen I 1 4 - 8
ENG111 Ingilizce I 4 - - 3
PS151 Sanat Tarihi I 2 - - 4
SBG100 Sosyal Bilimlere Giriş 2 - - 2
PS105 Temel Sanat Egitimi I 2 5 - 9
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 15 9 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS104 Desen II 1 4 - 8
ENG112 Ingilizce II 4 - - 3
PS152 Sanat Tarihi II 2 - - 3
PS106 Temel Sanat Eğitimi II 2 5 - 10
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 1 - 2
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
Toplam 13 10 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS217 Artistik Perspektif 2 - - 3
PS241 Desen III 1 3 - 5
PS233 Modelaj I 1 3 - -
PS251 Resim I 1 3 - 6
SEC_PS_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 5 9 0 14
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS244 Desen IV 1 3 - 5
TT262 Form ve Kompozisyon II 1 3 - 5
PS252 Resim II 1 3 - 5
PS294 Sanat Sosyolojisi 2 - - 3
SEC_PS_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 5 9 0 18
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS341 20.yy Sanat Akımları 2 - - 3
GT232 Bilgisayar Destekli Görüntü Isleme 1 3 - 5
PS345 Desen V 1 3 - 5
PS353 Resim III 1 3 - 5
SEC_PS_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 5 9 0 18
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS346 Desen VI 1 3 - 5
PS354 Resim IV 1 3 - 5
SEC_PS_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SOC399 Sosyolojide Güncel Meseleler 3 - - 5
PS326 Türk Sanati Tarihi 2 - - 3
Toplam 7 6 0 18
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS445 Gravür I 1 3 - 5
PS401 Resim V 1 4 - 6
PS403 Sanat Etiği 2 - - 2
SEC_PS_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 4 7 0 13
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS498 Bitirme Projesi 1 4 - 8
PS446 Gravür II 1 4 - 5
PS402 Resim VI 1 4 - 6
SEC_PS_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
PS473 Yeni Medya Sanatı 2 - - -
Toplam 5 12 0 19
SEC_PS_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT341 Karikatür Seçmeli 1 3 - 4
ICT277 Mekan ve Sinema Seçmeli 3 - - 5
ICT375 İç Mimarlıkta Tekstil Seçmeli 3 - - 5
MTT303 Stil ve Kostüm Tarihi Seçmeli 2 2 - 5
MTT309 Tekstil Sanatları Tarihi Seçmeli 3 - - 4
PS207 Sanat Kavramlari Seçmeli 2 - - 4
PS219 Estetik Seçmeli 2 - - 4
PS221 Sanat Felsefesi I Seçmeli 2 - - 4
PS271 Mitoloji ve İkonografi Seçmeli 1 3 - 4
PS273 Seramik I Seçmeli 1 3 - 5
PS282 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 - - 4
PS291 Özgün Baskiresim I Seçmeli 1 4 - 5
PS323 Sanat Elestirisi I Seçmeli 2 - - 4
PS371 Mitoloji ve Ikonografi Seçmeli 2 - - 4
PS381 1960 Sonrasi Sanat Seçmeli 2 - - 4
STV221 Görsel Anlatım Seçmeli 1 2 - 5
STV321 Öykü Anlatımı Seçmeli 1 2 - 4
SEC_PS_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT236 Grafik Sanatlar Tarihi Seçmeli 2 - - 4
GT338 Görsel İletişim Göstergeleri Seçmeli 2 - - 4
MTT208 Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 4
PS207 Sanat Kavramlari Seçmeli 2 - - 4
PS219 Estetik Seçmeli 2 - - 4
PS222 Sanat Felsefesi II Seçmeli 2 - - 4
PS234 Modelaj II Seçmeli 1 3 - 5
PS272 Digital Tasarım II Seçmeli 1 3 - 5
PS274 Seramik II Seçmeli 1 3 - 5
PS282 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 - - 4
PS292 Özgün Baskiresim II Seçmeli 1 4 - 5
PS324 Sanat Elestirisi II Seçmeli 2 - - 4
PS371 Mitoloji ve Ikonografi Seçmeli 2 - - 4
PS381 1960 Sonrasi Sanat Seçmeli 2 - - 4
STV223 Işık ve Aydınlatma Seçmeli 1 2 - 5
STV322 Sanat ve Sinema Seçmeli 1 2 - 4
SEC_PS_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT341 Karikatür Seçmeli 1 3 - 4
ICT277 Mekan ve Sinema Seçmeli 3 - - 5
ICT375 İç Mimarlıkta Tekstil Seçmeli 3 - - 5
MTT303 Stil ve Kostüm Tarihi Seçmeli 2 2 - 5
MTT309 Tekstil Sanatları Tarihi Seçmeli 3 - - 4
PS207 Sanat Kavramlari Seçmeli 2 - - 4
PS219 Estetik Seçmeli 2 - - 4
PS221 Sanat Felsefesi I Seçmeli 2 - - 4
PS282 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 - - 4
PS323 Sanat Elestirisi I Seçmeli 2 - - 4
PS333 Vitray I Seçmeli 1 4 - 5
PS347 Serigrafi I Seçmeli 1 4 - 5
PS371 Mitoloji ve Ikonografi Seçmeli 2 - - 5
PS381 1960 Sonrasi Sanat Seçmeli 2 - - 4
PS395 Seramik Teknikleri Seçmeli 1 3 - 5
PS397 Heykel I Seçmeli 1 3 - 5
STV221 Görsel Anlatım Seçmeli 1 2 - 5
STV321 Öykü Anlatımı Seçmeli 1 2 - 4
SEC_PS_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT236 Grafik Sanatlar Tarihi Seçmeli 2 - - 4
GT338 Görsel İletişim Göstergeleri Seçmeli 2 - - 4
MTT208 Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 4
PS207 Sanat Kavramlari Seçmeli 2 - - 4
PS219 Estetik Seçmeli 2 - - 4
PS222 Sanat Felsefesi II Seçmeli 2 - - 4
PS282 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 - - 4
PS324 Sanat Elestirisi II Seçmeli 2 - - 4
PS334 Vitray II Seçmeli 1 4 - 5
PS348 Serigrafi II Seçmeli 1 4 - 5
PS371 Mitoloji ve Ikonografi Seçmeli 2 - - 3
PS381 1960 Sonrasi Sanat Seçmeli 2 - - 4
PS398 Heykel II Seçmeli 1 3 - 5
STV223 Işık ve Aydınlatma Seçmeli 1 2 - 5
STV322 Sanat ve Sinema Seçmeli 1 2 - 4
SEC_PS_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT277 Mekan ve Sinema Seçmeli 3 - - 5
ICT375 İç Mimarlıkta Tekstil Seçmeli 3 - - 5
MTT303 Stil ve Kostüm Tarihi Seçmeli 2 2 - 5
MTT309 Tekstil Sanatları Tarihi Seçmeli 3 - - 4
PS207 Sanat Kavramlari Seçmeli 2 - - 4
PS219 Estetik Seçmeli 2 - - 4
PS221 Sanat Felsefesi I Seçmeli 2 - - 4
PS282 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 - - 4
PS323 Sanat Elestirisi I Seçmeli 2 - - 4
PS371 Mitoloji ve Ikonografi Seçmeli 2 - - 4
PS381 1960 Sonrasi Sanat Seçmeli 2 - - 4
PS481 Duvar Resim Teknikleri I Seçmeli 1 4 - 5
PS491 Video Sanati I Seçmeli 1 4 - 5
STV221 Görsel Anlatım Seçmeli 1 2 - 5
STV321 Öykü Anlatımı Seçmeli 1 2 - 4
SEC_PS_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT236 Grafik Sanatlar Tarihi Seçmeli 2 - - 4
GT338 Görsel İletişim Göstergeleri Seçmeli 2 - - 4
MTT208 Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 4
PS207 Sanat Kavramlari Seçmeli 2 - - 4
PS219 Estetik Seçmeli 2 - - 4
PS222 Sanat Felsefesi II Seçmeli 2 - - 4
PS282 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 - - 4
PS324 Sanat Elestirisi II Seçmeli 2 - - 4
PS371 Mitoloji ve Ikonografi Seçmeli 2 - - 4
PS381 1960 Sonrasi Sanat Seçmeli 2 - - 4
PS482 Duvar Resim Teknikleri II Seçmeli 3 2 - 5
PS492 Video Sanati II Seçmeli 3 2 - 5
STV223 Işık ve Aydınlatma Seçmeli 1 2 - 5
STV322 Sanat ve Sinema Seçmeli 1 2 - 4