GERİ DÖN

Lisans Programları


GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ - PLASTİK SANATLAR - - PLASTİK SANATLAR

Program Tanımları

Plastik Sanatlar Bölümü Kuruluş aşamasını 2011 Eylül ayında tamamlayarak ilk öğrencilerini özel yetenek sınavı ile almış ve eğitim ve öğretimine başlamıştır.

Plastik Sanatlar Lisans Derecesi

Lisans

Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir.

Yurtiçi veya yurtdışında başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrenci, transfer edilecek dersleri bir dilekçe yoluyla Bölüm Başkanlığına iletir. İletilen evraklar Üniversite’nin belirlemiş olduğu yönetmelik uyarınca incelenir. Transfer edilen dersler belirlendikten sonra Fakülte onayına sunularak öğrenci işleri daire başkanlığına iletilir.

PS Bölüm Programı, Türkçe eğitim vermekte olup; öğrenciye 8 yarıyıl ve 240 AKTS lik bir müfredat sunar. Final sınavı ile tamamlanan 7 zorunlu, 7 Serbest Seçmeli teorik modül ile ödev-proje teslimi ile tamamlanan 17 zorunlu ve 10 Alan seçmeli modül olmak üzere toplam 41 Plastik Sanatlar kodlu modül içermektedir. Ayrıca Üniversite ve Fakülteden alınan 17 modül ile eğitim ve öğretim desteklenir. Mezun olacak öğrencinin 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması yapması ve derslerinin içinde F olmaması gerekmektedir.

Birinci ve İkinci yarıyıllarda, PS Bölümü Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin ortak müfredat programını uygular. Başarısız olunması durumunda modüller ikinci kez tekrar edilebilir. İlk sene için zorunlu modüller; Desen I ve II, Temel Sanat eğitimi I ve II, Sanat Tarihi I ve II, Uygarlık Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I ve II, Kültür ve Toplum Bilgisayar Becerileri,Toplumsal Sorumluluk, Kültür ve Toplum, İngilizce I ve II modülleridir. İkinci senenin zorunlu modülleri; Artsitik Perspektir, Desen III ve IV, Resim I ve II, Malzeme ve Teknoloji, Sanat Sosyolojisi, Form ve Kompozisyon, İngilizce III ve IV modülleridir Üçüncü sene 20. Yüzyıl Sanat Akımları, Desen V ve VI, Resim III ve IV , Türk Sanatı Tarihi , Bilgisayar Destekli Görüntü İşleme, Sosyolojide Güncel Meseleler, İngilizce İletişim I ve II zorunlu modüllerdir. Dördüncü yılda; Gravür I ve II, Resim V ve VI, Sanat etiği, Bitirme Projesi, Türk Dili ve iletişim I modülleri zorunludur. Yukarıda belirtilen zorunlu modüller, müteakip seçmeli alan modülleri için bir temel oluşturur. Programda zorunlu modüller dışında uzmanlık alanıyla ilgili modüllerin sunulduğu alan seçmeli modül listesi, farklı disiplinlerden modüllerin sunulduğu serbest seçmeli modüller listesi bulunmaktadır. İkinci yıldan itibaren sunulan alan seçmeli modüllerden program süresince altı modül alınır. Başarısız olunması durumunda modüller ikinci kez tekrar edilebilir. Programda sunulan; Modelaj I ve II, Dijital Ortamda Tasarım I ve II, Seramik I ve II, Özgün Baskıresim I ve II, Vitray I ve II, Serigrafi I ve II , Seramik Teknikleri, Seramik Tasarım, Heykel I ve II, Duvar Resim Teknikleri I ve II, Video Sanatı I ve II alan seçmeli modüllerdir. Programın eğitim dili Türkçedir. Bu nedenle öğrenciler; fakülte genelinde Türkçe olarak düzenlenmiş ve serbest seçmeli modüller listesine açılmış olan derslerden faydalanır.

Öncelikle mezunlarımız akademik kariyerlerine devam edebilirler, ayrıca pedagojik formasyon alarak görsel sanatlar öğretmeni olarak, grafik ve reklam ajanslarında tasarımcı ve sanat galerilerinde yönetici konumunda istihdam edilirler.

Programdan mezun öğrenci, Yüksek lisans ve Doktora ve Post-Doktora programlarına başvurabilir.

Atölye dersleri vize ve final sınavları uygulamalı olarak ya da dönem içinde gerçekleştirilmiş çalışmaların değerlendirilme ve eleştirilmesi biçiminde yapılır. Teorik dersler ise, vize ve yarıl sonu final sınavları ile notlandırılır. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

Öğrenci her yıl için 60 ects alarak 240 ects yi tamamlamak zorundadır. Program süresinde en az 7 serbest seçmeli modül alır. Mezun olacak öğrencinin 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması yapması ve derslerinin içinde F olmaması gerekmektedir.

Örgün Eğitim

İstanbul Altınbaş Üniversitesi, Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü, Prof. Dr. Nurcan PERDAHCI

Nitelikli sanatsal çalışma ve araştırma yapabilecek, sanatsal alanda gelişime ve kalkınmaya katkı sağlayacak çeşitli uygulama alanlarında atölyelere sahiptir. Bölümde Güçlü Akademik kadro bulunmakla beraber, çift anadal ve yandal yapma imkanı da öğrenciye sunulmaktadır.


Program Çıktıları

1 Sanat yöntemleri, teknikleri ve malzeme bilgisine sahiptir; deneysel süreçte farklı malzemeleri etkin biçimde kullanır.
2 Sanatta disiplinlerarası yaklaşımı benimser.
3 Güncel teknolojiyi sanat yaparken kullanabilecek niteliklere sahiptir.
4 Eleştirel düşünen, özgün sanatçı kimliğe sahiptir.
5 Sanat yapıtları üzerinde analiz ve yorumlama yetisine sahiptir.
6 Sanatsal yapıtlarını toplumsal duyarlık içinde ele alır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Sanat yöntemleri, teknikleri ve malzeme bilgisine sahiptir; deneysel süreçte farklı malzemeleri etkin biçimde kullanır.
Sanatta disiplinlerarası yaklaşımı benimser.
Güncel teknolojiyi sanat yaparken kullanabilecek niteliklere sahiptir.
Eleştirel düşünen, özgün sanatçı kimliğe sahiptir.
Sanat yapıtları üzerinde analiz ve yorumlama yetisine sahiptir.
Sanatsal yapıtlarını toplumsal duyarlık içinde ele alır.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
Bilgisayar Becerileri
Desen I
Ingilizce I
Kültür ve Toplum
Sanat Tarihi I
Temel Sanat Egitimi I
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Desen II
Ingilizce II
Sanat Tarihi II
Temel Sanat Eğitimi II
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
1960 Sonrasi Sanat
Artistik Perspektif
Desen III
Estetik
Ingilizce III
İç Mimarlıkta Tekstil
Malzeme ve Teknoloji
Mitoloji ve İkonografi
Modelaj I
Özgün Baskiresim I
Resim I
Sanat Elestirisi I
Sanat Felsefesi I
Sanat Kavramlari
Sanat Psikolojisi
Seramik I
Stil ve Kostüm Tarihi
Yeni Medya Sanatı
Bilgisayar Destekli Görüntü Isleme
Desen IV
Digital Tasarım II
Form ve Kompozisyon II
Ingilizce IV
Modelaj II
Özgün Baskiresim II
Resim II
Sanat Elestirisi II
Sanat Felsefesi II
Sanat Sosyolojisi
Seramik II
Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar
20.yy Sanat Akımları
Desen V
Heykel I
İngilizce İletişim I
Resim III
Seramik Teknikleri
Serigrafi I
Sosyolojide Güncel Meseleler
Vitray I
Desen VI
İngilizce İletişim II
Mitoloji ve Ikonografi
Resim IV
Sculpture II
Seramik Tasarım
Serigrafi II
Türk Sanati Tarihi
Vitray II
Duvar Resim Teknikleri I
Gravür I
Küçük Heykel I
Resim V
Sanat Etiği
Bitirme Projesi
Duvar Resim Teknikleri II
Gravür II
Küçük Heykel II
Resim VI

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
PS103 Desen I 3 2 - 8
ENG111 Ingilizce I 3 - - 3
KULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
PS151 Sanat Tarihi I 2 - - 4
PS105 Temel Sanat Egitimi I 3 4 - 9
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 16 8 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS104 Desen II 3 2 - 8
ENG112 Ingilizce II 3 - - 3
PS152 Sanat Tarihi II 2 - - 3
PS106 Temel Sanat Eğitimi II 3 4 - 9
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 2 - -
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 16 8 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS217 Artistik Perspektif 2 - - 3
PS241 Desen III 2 2 - 5
ENG211 Ingilizce III 3 - - 3
PS211 Malzeme ve Teknoloji 2 - - 4
PS251 Resim I 2 2 - 6
SEC_PS_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 11 4 0 21
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS244 Desen IV 2 2 - 5
TT262 Form ve Kompozisyon II 2 2 - 5
ENG212 Ingilizce IV 3 - - 3
PS252 Resim II 2 2 - 5
PS294 Sanat Sosyolojisi 2 - - 3
SEC_PS_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 11 6 0 21
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS341 20.yy Sanat Akımları 2 - - 3
GT232 Bilgisayar Destekli Görüntü Isleme 2 2 - 5
PS345 Desen V 2 2 - 5
ENG311 İngilizce İletişim I 3 - - 3
PS353 Resim III 2 2 - 5
SEC_PS_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 11 6 0 21
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS346 Desen VI 2 2 - 5
ENG312 İngilizce İletişim II 3 - - 3
PS354 Resim IV 2 2 - 5
SEC_PS_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SOC399 Sosyolojide Güncel Meseleler 3 - - 5
PS326 Türk Sanati Tarihi 2 - - 3
Toplam 12 4 0 21
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS445 Gravür I 2 2 - 5
PS401 Resim V 3 2 - 6
PS403 Sanat Etiği 2 - - 2
SEC_PS_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
Toplam 9 4 0 15
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS498 Bitirme Projesi 3 2 - 8
PS446 Gravür II 3 2 - 5
PS402 Resim VI 3 2 - 6
SEC_PS_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
Toplam 11 6 0 21
SEC_PS_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT375 İç Mimarlıkta Tekstil Seçmeli 3 - - 5
MTT303 Stil ve Kostüm Tarihi Seçmeli 2 2 - 5
PS207 Sanat Kavramlari Seçmeli - 1 - 4
PS219 Estetik Seçmeli 2 - - 4
PS221 Sanat Felsefesi I Seçmeli - 1 - 4
PS233 Modelaj I Seçmeli 2 2 - 5
PS271 Mitoloji ve İkonografi Seçmeli 2 2 - 4
PS273 Seramik I Seçmeli 2 2 - 5
PS282 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 - - 4
PS291 Özgün Baskiresim I Seçmeli 3 2 - 5
PS323 Sanat Elestirisi I Seçmeli - 1 - 4
PS381 1960 Sonrasi Sanat Seçmeli 2 - - 4
PS473 Yeni Medya Sanatı Seçmeli - 1 - 5
SEC_PS_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTT208 Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 4
PS222 Sanat Felsefesi II Seçmeli 2 - - 4
PS234 Modelaj II Seçmeli 2 2 - 5
PS272 Digital Tasarım II Seçmeli - - - 5
PS274 Seramik II Seçmeli 2 2 - 5
PS282 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 - - 4
PS292 Özgün Baskiresim II Seçmeli 3 2 - 5
PS324 Sanat Elestirisi II Seçmeli 2 - - 4
PS473 Yeni Medya Sanatı Seçmeli - 1 - 5
SEC_PS_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT375 İç Mimarlıkta Tekstil Seçmeli 3 - - 5
PS323 Sanat Elestirisi I Seçmeli - 1 - 4
PS333 Vitray I Seçmeli 3 2 - 5
PS347 Serigrafi I Seçmeli 3 2 - 5
PS381 1960 Sonrasi Sanat Seçmeli 2 - - 4
PS395 Seramik Teknikleri Seçmeli 2 2 - 5
PS397 Heykel I Seçmeli 3 2 - 5
PS473 Yeni Medya Sanatı Seçmeli - 1 - 3
SEC_PS_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTT208 Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 4
PS324 Sanat Elestirisi II Seçmeli 2 - - 4
PS334 Vitray II Seçmeli 3 2 - 5
PS348 Serigrafi II Seçmeli 2 2 - 5
PS371 Mitoloji ve Ikonografi Seçmeli 3 1 - 3
PS396 Seramik Tasarım Seçmeli 2 2 - 5
PS398 Sculpture II Seçmeli 2 2 - 5
PS473 Yeni Medya Sanatı Seçmeli - 1 - 5
SEC_PS_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ICT375 İç Mimarlıkta Tekstil Seçmeli 3 - - 5
PS381 1960 Sonrasi Sanat Seçmeli 2 - - 4
PS473 Yeni Medya Sanatı Seçmeli - 1 - 5
PS481 Duvar Resim Teknikleri I Seçmeli 3 2 - 5
TT233 Küçük Heykel I Seçmeli 1 3 - 6
SEC_PS_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MTT208 Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Seçmeli 3 - - 4
PS207 Sanat Kavramlari Seçmeli - 1 - 4
PS324 Sanat Elestirisi II Seçmeli 2 - - 4
PS473 Yeni Medya Sanatı Seçmeli - 1 - 3
PS482 Duvar Resim Teknikleri II Seçmeli 3 2 - 5
TT234 Küçük Heykel II Seçmeli 1 3 - 6