GERİ DÖN

Lisans Programları


MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - MİMARLIK (İngilizce) - - MİMARLIK (İngilizce)

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2011 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde almıştır. İlk mezunlarını 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonunda vermiştir. Mahmutbey kampüsünde, Bağcılar, hizmet vermektedir.

Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olan öğrenciler ‘mimar’ unvanı almaktadır.

Lisans

YÖK merkezi yerleştirme sınavı sonucu Mimarlık Bölümü taban puanını sağlayan öğrenciler ve YÖS-Yabancı Uyruklu Öğrenci sınavını başarıyla veren öğrenciler Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümüne kayıt olabilmektedir.

Türkiye’deki ya da yurtdışındaki mimarlık okullarında okumakta ola öğrenciler Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümüne ‘yatay geçiş’ yapabilmektedir. Öğrencilerin transkript belgeleri ve ders dosyaları incelenerek intibak yapılmakta ve uygun görülen sınıf düzeyinde öğretime başlayabilmektedirler. Mimarlık ve yapı alanıyla ilgili 2 yıllık meslek yüksekokulu programlarından mezun olan öğrenciler de DGS ile Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümünde eğitim alabilmektedir.

8 döneme yayılan 4 yıllık lisans programını başarıyla tamamlayıp mezun olabilmek için öğrencilerin mimarlık, servis dersleri ve seçmeli derslerin toplamından 240 AKTS’yi toplamaları gerekmektedir. Bu 240 AKTS kredisi içinde ayrıca 2. sınıfın ve 3. sınıfın yaz dönemlerinde 20’ser iş günü olacak şekilde 2 staj yapmalıdırlar.

Mimarlık lisans programı öğrencilerine mimarlığın insani, işlevsel, teknik, kentsel ve çevresel boyutlarıyla ilgili bilgi, beceri ve yeterlilikler ve bunları anlamlı ve yaratıcı bir şekilde bir araya getirme yetkinliği kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerini, bilimsel bilgi üretimi ve akademik öğrenme ile mesleki pratiği bütünleştirme süreçlerinde aktif rol alacak şekilde eleştirel düşünme, araştırma yöntemleri, analiz ve deney yapma yetkinlikleriyle donatmayı hedefler. Ayrıca, gelecekteki meslek yaşantılarında –akademi ya da uygulama alanlarında- öğrencilerin sosyal konulara karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri için öğrencilere tutum ve değerler kazandırmayı ilke edinir. Bireysel gelişim, kendini ifade etme becerisi, sağlıklı kararlar alma ve uygulama becerilerini destekleyecek şekilde onların sanatsal yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlar.

Mimarlık Bölümünün ilk mezunları İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yer alan mimarlık ofislerinde ve şantiyelerinde istihdam edilmişlerdir. Bazı mezunlarımız kendi mimarlık ofislerini açmışlardır. Türkiye’nin ve Avrupa’nın saygın mimarlık okullarından lisansüstü kabulü alan öğrencilerimiz bulunmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Italy Politecnico di Milano bu okullar arasındadır.

Lisans programı mezunları yüksek lisans ya da bütünleşik doktora programlarına başvurabilmektedir.

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme yöntemleri mimarlık lisans programı derslerinin kuramsal ya da uygulamalı olmasına bağlı olarak düzenlenmektedir. Temel tasarım ve mimari tasarım stüdyolarında haftalık kritikler, donem içi jürileri, ve donem sonu jürileri başlıca ölçme-değerlendirme yöntemleriyken, yapı bilimleri ve uygulamaları derslerinde, ve iletişim teknikleri ve dijital tasarım derslerinde yine haftalık ödevler ve uygulamalar yapılmaktadır. Kuramsal derslerde ise çoğunlukla makale, ara sınav ve final sınavı yöntemleri uygulanmaktadır.

Mimarlık lisans programı 8 dönemden ve 2 stajdan oluşmaktadır (2. sınıf ve 3. sınıf yaz dönemleri). Her akademik yıl için toplam 60 krediyi tamamlamakla yükümlüdürler. Öğrenciler mezun olabilmek için Mimarlık alan dersleri yanında 17 ortak servis dersi, Temel Bilimlerden 2 matematik dersi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden yapı mühendisliği alanında 2 dersi tamamlamaları, ayrıca toplamda 38 ECTS değerinde 9 seçmeli ders tamamlamaları gerekmektedir.

Örgün Eğitim

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKÇAY KAVAKOĞLU, Bölüm Başkanı Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar 34217 İstanbul, Türkiye

Mimarlık bolumu öğrencileri lisans programı kapsamında bir zorunlu staj ve bir yarıyılın peş peşe birleştirilmesi sonucunda, Co-Op anlaşması yapılmış işyerlerinde uzun sureli staj yapmak şansına sahip olabilmektedir. Mimarlık Bölümünün Avrupa’da eğitim veren çok sayıda mimarlık okuluyla ERASMUS anlaşması bulunmaktadır. Öğrenciler 1 ya da 2 donem için bu okullara gidebilmektedirler. Bölümde 14’er haftalık Güz ve Bahar dönemleri boyunca mimari tasarım, mimarlık eğitimi ve mesleki uygulama alanlarından uzmanları öğrenciler ve akademisyenlerle buluşturan çok sayıda konferans, sempozyum ve seminerler düzenlenmektedir. Böylece bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmaktadır. Bölüm öğretim elemanları mimarlık ve iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümleri öğrencilerine yönelik olarak çalıştalar düzenlemekte, öğrencilerin tasarım becerilerinin ve mimarlığın çok boyutluluğuna dair farkındalıkları artırılmaktadır. Mimarlık Bölümü 2016-2017 akademik yılı itibariyle Türkiye’deki bütün mimarlık öğrencilerine açık bir mimari proje yarışması düzenlemeye başlamıştır. Güz ve bahar dönemlerinde Mahmutbey Kampüsünde öğrenci çalışmalarının yer aldığı sergiler düzenlenmektedir. Mimarlık Bölümü olarak “AURUM Tasarım Notları” adıyla bolum öğrencileri ve akademisyenlerinin akademik çalışmalarının yer aldığı bir kitap dizisi yayınlanmaya başlanmıştır. Öğretim elemanlarının makaleleri ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmakta, tanınmış konferans ve sempozyumlarda bildiriler sunmakta ve bildirileri basılmaktadır. Ayrıca TÜBITAK ve Altınbaş Üniversitesi Bilimsel Araştırma Desteği tarafından desteklenen çok sayıda araştırma projesi yürütülmektedir. Mimarlık Bölümü kamu sektörü ve özel sektörle işbirliği yaparak mimari projelerin yürütüleceği bir Mimarlık Ofisi oluşturulması çalışmalarını sürdürmektedir.


Program Çıktıları

1 Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma
2 Grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturma
3 Araştırma yapabilme ve örneklerden yararlanma
4 Tasarlama
5 Ulusal ve uluslar arası mimari yaklaşımları ve örnekleri anlama
6 İnsan davranışları ve kültürel farlılıkları anlama
7 Tasarımda erişilebilirlik, güvenlik, çevresel koşullar ve sürdürülebilirlik unsurlarını dikkate alma
8 Proje yönetimi süreçlerini üstlenme
9 Yapı bilimleri ve teknolojileri konusunda yetkinlik
10 Çevresel sitemler ve servis sitemleri konusunda yetkinlik
11 Proje uygulama süreçlerinde etkin rol alma
12 Tarihi çevre koruma ve restorasyon konularında yetkin olma
13 Mimarlığa dair disiplinler arası bir anlayışa sahip olma
14 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma
Grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturma
Araştırma yapabilme ve örneklerden yararlanma
Tasarlama
Ulusal ve uluslar arası mimari yaklaşımları ve örnekleri anlama
İnsan davranışları ve kültürel farlılıkları anlama
Tasarımda erişilebilirlik, güvenlik, çevresel koşullar ve sürdürülebilirlik unsurlarını dikkate alma
Proje yönetimi süreçlerini üstlenme
Yapı bilimleri ve teknolojileri konusunda yetkinlik
Çevresel sitemler ve servis sitemleri konusunda yetkinlik
Proje uygulama süreçlerinde etkin rol alma
Tarihi çevre koruma ve restorasyon konularında yetkin olma
Mimarlığa dair disiplinler arası bir anlayışa sahip olma
Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bilgisayar Becerileri
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I
Kültür ve Toplum
Mimari Iletisim Teknikleri
Mimarliga Giris
Mimarlik için Matematik I
Temel Tasarim I
Yabancilar için Türkçe I
Dijital Çizim ve Sunum Teknikleri
İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II
Mesleki Etik
Mimarlik için Matematik II
Temel Tasarim II
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Uygarlik Tarihi
Yabancilar için Türkçe II
Yapi Malzemelerine Giris
Dijital Tasarıma Giriş
Mimari Tasarim I
Mimarlık İçin Statik
Mimarlik Tarihi I
Mühendislik İngilizcesi I
Yapi Bilimi ve Teknolojisi I
Mimari Tasarim II
Mimarlık için Mukavemet
Mimarlik Staji I
Mimarlik Tarihi II
Mühendislik İngilizcesi II
Yapi Bilimi ve Teknolojisi II
Almanca I
Almanca II
Almanca III
Almanca IV
Arapça I
Arapça II
Binalarda Çevresel Sistemler I
Çagdas Türk Mimarisi
Farsça I
Fransızca I
Fransızca II
Insan, Mekân ve Çevre
Italyanca I
Italyanca II
İspanyolca
İspanyolca II
İtalyanca III
İtalyanca IV
Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri
Mimari Modelleme
Mimari Portfolyo Tasarimi
Mimari Tasarim III
Mimarlıkta Konut
Mimarlik ve Sayisal Tasarim
Modern Yapı Malzemeleri
Ofis Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri
Rusça I
Rusça II
Rusça III
Rusça IV
Sayısal Üretim
Sehir Plan Kent Tasarim Ilke
Yabancılar İçin Türkçe III
Yabancılar İçin Türkçe IV
Yapi Bilimi ve Teknolojisi III
Yazılı İletişim
Binalarda Çevresel Sistemler II
Mimari Tasarim IV
Mimarlik Staji II
Sözlü İletisim
Tarihi AlanYapilarin Korunmasi
Yapı Uygulama Projesi
Çelik Yapılar
Çevresel Estetik
Mimari Tasarim V
Mimarlikta Felsefi Tartismalar
Sinematik Mimarlik
Sürdürülebilir Bina Yapımı
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Yapı Projesi Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği II
Mimari Tasarim VI
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
ARCH131 Dijital Çizim Tekniklerine Giriş 1 2 - -
IES200 Günlük Yaşamda Mimari 3 - - -
ENG101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 3 - - 3
CULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
ARCH123 Mimari Iletisim Teknikleri 2 2 - 5
ARCH141 Mimarliga Giris 3 - - 3
MATH125 Mimarlik için Matematik I 3 1 - 5
ARCH101 Temel Tasarim I 2 6 - 8
Toplam 20 13 0 28
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARCH182 Dijital Çizim ve Sunum Teknikleri 1 3 - 5
ENG102 İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II 3 - - 3
MATH126 Mimarlik için Matematik II 3 1 - 5
ARCH102 Temel Tasarim II 2 6 - 8
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - - - 2
HIST110 Uygarlik Tarihi 3 - - 3
ARCH132 Yapi Malzemelerine Giris 2 1 - 4
Toplam 14 11 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARCH221 Dijital Tasarıma Giriş 1 3 - 5
ARCH201 Mimari Tasarim I 2 6 - 8
CVE235 Mimarlık İçin Statik 3 1 - 5
ARCH241 Mimarlik Tarihi I 3 - - 3
EEP201 Mühendislik İngilizcesi I 3 - - 3
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
ARCH231 Yapi Bilimi ve Teknolojisi I 2 2 - 4
Toplam 16 12 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARCH210 Mekan, Çevre ve Peyzaj 2 2 - -
ARCH202 Mimari Tasarim II 2 6 - 8
CVE236 Mimarlık için Mukavemet 3 1 - 5
ARCH299 Mimarlik Staji I - - - 1
ARCH242 Mimarlik Tarihi II 3 - - 3
EEP202 Mühendislik İngilizcesi II 3 - - 3
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
ARCH232 Yapi Bilimi ve Teknolojisi II 2 2 - 4
Toplam 17 11 0 26
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARCH305 Binalarda Çevresel Sistemler I 3 - - 4
ARCH301 Mimari Tasarim III 2 6 - 8
ARCH341 Mimarlık Tarihi III 3 - - -
SECMELI_ARCH_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ARCH351 Sehir Plan Kent Tasarim Ilke 2 2 - 4
ARCH331 Yapi Bilimi ve Teknolojisi III 2 2 - 4
ENG301 Yazılı İletişim 3 - - 3
Toplam 15 10 0 23
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARCH306 Binalarda Çevresel Sistemler II 4 - - 4
ARCH302 Mimari Tasarim IV 2 6 - 8
ARCH399 Mimarlik Staji II - - - 1
SECMELI_ARCH_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ENG302 Sözlü İletisim 3 - - 3
ARCH372 Tarihi AlanYapilarin Korunmasi 2 2 - 5
ARCH332 Yapı Uygulama Projesi 2 2 - 5
Toplam 13 10 0 26
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ISG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 - - -
ARCH401 Mimari Tasarim V 2 6 - 8
SECMELI_ARCH_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - -
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - 2
ARCH433 Yapı Projesi Yönetimi 3 - - 4
Toplam 11 6 0 14
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ISG402 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 - - 2
PETC100 Mesleki Etik 2 - - 2
ARCH402 Mimari Tasarim VI 2 6 - 8
SECMELI_ARCH_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - 2
Toplam 10 6 0 16
SECMELI_ARCH_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
ARCH244 Insan, Mekân ve Çevre Seçmeli 3 - - 4
ARCH285 Sayısal Üretim Seçmeli 2 2 - 4
ARCH322 Mimari Modelleme Seçmeli 2 2 - 4
ARCH337 Modern Yapı Malzemeleri Seçmeli 3 - - 5
ARCH345 Mimarlıkta Konut Seçmeli 3 - - 4
ARCH371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
ARCH374 Ofis Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
ARCH386 Mimarlik ve Sayisal Tasarim Seçmeli 2 2 - 5
ARCH412 Mimari Portfolyo Tasarimi Seçmeli 2 2 - 6
ARCH431 Çagdas Türk Mimarisi Seçmeli 3 - - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK201 Yabancılar İçin Türkçe III Seçmeli 2 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SECMELI_ARCH_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
ARCH244 Insan, Mekân ve Çevre Seçmeli 3 - - 4
ARCH285 Sayısal Üretim Seçmeli 2 2 - 4
ARCH322 Mimari Modelleme Seçmeli 2 2 - 4
ARCH337 Modern Yapı Malzemeleri Seçmeli 3 - - 5
ARCH345 Mimarlıkta Konut Seçmeli 3 - - 4
ARCH371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
ARCH374 Ofis Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
ARCH386 Mimarlik ve Sayisal Tasarim Seçmeli 2 2 - 5
ARCH412 Mimari Portfolyo Tasarimi Seçmeli 2 2 - 6
ARCH431 Çagdas Türk Mimarisi Seçmeli 3 - - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SECMELI_ARCH_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
ARCH244 Insan, Mekân ve Çevre Seçmeli 3 - - 4
ARCH285 Sayısal Üretim Seçmeli 2 2 - 4
ARCH322 Mimari Modelleme Seçmeli 2 2 - 4
ARCH337 Modern Yapı Malzemeleri Seçmeli 3 - - 5
ARCH345 Mimarlıkta Konut Seçmeli 3 - - 4
ARCH371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
ARCH374 Ofis Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
ARCH386 Mimarlik ve Sayisal Tasarim Seçmeli 2 2 - 5
ARCH412 Mimari Portfolyo Tasarimi Seçmeli 2 2 - 6
ARCH431 Çagdas Türk Mimarisi Seçmeli 3 - - 5
ARCH437 Sürdürülebilir Bina Yapımı Seçmeli 3 - - 5
ARCH438 Çelik Yapılar Seçmeli 2 2 - 5
ARCH441 Çevresel Estetik Seçmeli 3 - - 5
ARCH443 Sinematik Mimarlik Seçmeli 3 - - 5
ARCH445 Mimarlikta Felsefi Tartismalar Seçmeli 3 - - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SECMELI_ARCH_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
ARCH244 Insan, Mekân ve Çevre Seçmeli 3 - - 4
ARCH285 Sayısal Üretim Seçmeli 2 2 - 4
ARCH322 Mimari Modelleme Seçmeli 2 2 - 4
ARCH337 Modern Yapı Malzemeleri Seçmeli 3 - - 5
ARCH345 Mimarlıkta Konut Seçmeli 3 - - 4
ARCH371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
ARCH374 Ofis Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
ARCH386 Mimarlik ve Sayisal Tasarim Seçmeli 2 2 - 5
ARCH412 Mimari Portfolyo Tasarimi Seçmeli 2 2 - 6
ARCH431 Çagdas Türk Mimarisi Seçmeli 3 - - 5
ARCH437 Sürdürülebilir Bina Yapımı Seçmeli 3 - - 5
ARCH438 Çelik Yapılar Seçmeli 2 2 - 5
ARCH441 Çevresel Estetik Seçmeli 3 - - 5
ARCH443 Sinematik Mimarlik Seçmeli 3 - - 5
ARCH445 Mimarlikta Felsefi Tartismalar Seçmeli 3 - - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4