GERİ DÖN

Lisans Programları


MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) - - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce)

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2011-2012 öğretim döneminde eğitime başlamıştır. Bölüm ilk mezunlarını 2016-2017 döneminde vermiştir. Bölümde %100 İngilizce Eğitim Programı uygulanmaktadır.

Makine Mühendisliği, Lisans Derecesi

Lisans

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme ile yerleştirme

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Altınbaş Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, toplam 40 iş günü süreli iki adet yaz stajını başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir. Öğrencilerin mezun olabilmek için son sınıfta iki adet zorunlu tasarım dersi alması gerekmektedir.

Programın amacı; mesleki uygulamalarda ve örgütlerde etkin olarak yer alan, sürekli öğrenimle kendisini geliştiren, güçlü iletişim kurabilen, takım çalışması yapabilen, çok disiplinli ortamlarda görev alabilen, kazandıkları araştırma-geliştirme kültürünü, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birleştirerek, çalışma yaşamlarındaki mühendislik problemlerine etkin çözümler üreten, mühendislik yaşamı boyunca yapacağı çalışmalarda, etik ve sosyal ilkeleri göz önünde bulunduran, çevre sorunlarına duyarlı, ekonomik ve sürdürülebilir gerçekçi çözümler arayan ve sahip oldukları bilimsel altyapı sayesinde yeni teknoloji ve ürün geliştirme alanlarında tercih edilen mühendisler yetiştirmektir. Bu amaçla, programda temel matematik ve fen bilimleri, teknik çizim, mühendislik mekaniği, bilgisayar destekli modelleme, termodinamik, enerji sistemleri, imalat ve konstrüksiyon, makine teorisi ve dinamiği alanlarında dersler verilmektedir. Dersler, modern eğitim araç-gereçleri ile desteklenmektedir. Bölüm eğitim programı, 2019 yılında Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (MÜDEK) akreditasyonu almayı hedeflemektedir. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2018-2019 yılı itibari ile 1 profesör, 1 doçent, 3 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi tarafından sürdürülmektedir. Makina Mühendisliği Bölümü; nitelikli ve alanında deneyimli akademik ve teknik kadrosu, gelişmiş laboratuarlarda araştırma olanakları ile kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte sağlanacak işbirliği kapsamında hizmet vermektedir.

Bölüm Mezunları otomotiv sektöründe (Örneğin: TOFAŞ, RENAULT, TOYOTA) ve beyaz eşya sektöründe (Örneğin: ARÇELİK, BOSCH, VESTEL), ısıtma/havalandırma/tesisat sektöründe (örneğin: ISISAN, DAIKIN), otomasyon sektöründe (ENTEK, BOSCH-REXROTH, SIEMENS), üretim yapan tüm firmalarda, ARGE bölümlerinde, makine mühendisliği temel görevlerini, mühendis, şef ve müdür gibi pozisyonlarda yerine getirme olanaklarına sahip olabilmektedir.

İkinci düzey (Yüksek Lisans) programlara başvurabilir.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Altınbaşl Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD mezuniyet notu ise CCdir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım (İzlence) Formunda tanımlanmıştır.

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 40 gün toplam iş günü süreli iki yaz stajını ve son sınıftaki tasarım projelerini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Örgün Eğitim

Dr. Öğ. Üyesi Süleyman BAŞTÜRK Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mahmutbey Dilmenler Cad. , Bağcılar, İstanbul, 34217 Tel:+90-212-6040100 (Dahili:4053) suleyman.basturk@altinbas.edu.tr

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin tüm bölümlerinin kullandığı Fizik, Elektrik/Elektronik ve Bilgisayar Laboratuarlarına ek olarak Makine Mühendisliği Bölümüne ait iki adet laboratuar vardır: Malzeme Laboratuarında Çekme/Basma Test Cihazı, Mikroskop, Fırın, Sertlik Ölçme Cihazı bulunmaktadır. Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuarında katı mekaniği, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi deneylerinin yapıldığı deney ve ölçüm sistemleri bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi
2 Deney tasarlayabilme, uygulamave sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme becerisi
3 Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar altında istenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla sistem, bileşen ve süreç tasarlayabilme becerisi
4 Bireysel ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi
5 Makine mühendisliği problemlerini belirleyebilme, formüle etme ve çözebilme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme ve tekniklerini seçme ve uygulayabilme becerisi
6 Bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanabilme becerisi
7 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma becerisi
8 Etkili biçimde iletişim kurabilme becerisi
9 Küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda mühendisliğin etkisini anlayabilme becerisi
10 Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
11 Güncel konu ve sorunlar hakkında bilgi
12 Mühendislik alanının yöntem, yetenek ve günümüz araçlarını kullanabilme becerisi ve makine mühendisliği ile ilişkili yazılım ve donanım bileşenlerini içeren sistemlerin tasarımı ve incelemesi için modern mühendislik bilgileri

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi
Deney tasarlayabilme, uygulamave sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme becerisi
Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar altında istenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla sistem, bileşen ve süreç tasarlayabilme becerisi
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi
Makine mühendisliği problemlerini belirleyebilme, formüle etme ve çözebilme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme ve tekniklerini seçme ve uygulayabilme becerisi
Bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanabilme becerisi
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma becerisi
Etkili biçimde iletişim kurabilme becerisi
Küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda mühendisliğin etkisini anlayabilme becerisi
Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
Güncel konu ve sorunlar hakkında bilgi
Mühendislik alanının yöntem, yetenek ve günümüz araçlarını kullanabilme becerisi ve makine mühendisliği ile ilişkili yazılım ve donanım bileşenlerini içeren sistemlerin tasarımı ve incelemesi için modern mühendislik bilgileri

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bilgisayar Becerileri
Diferansiyel ve Integral Mat I
Fizik I
Genel Kimya
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I
Kültür ve Toplum
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Yabancilar için Türkçe I
Diferansiyel ve Integral Mat II
Fizik II
İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II
Makine Mühendisliğine Giriş
Mesleki Etik
Teknik Çizim ve Tasarım
Termodinamik I
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Yabancilar için Türkçe II
DC Devre Analizi ve Tasarımı
Mühendislik İngilizcesi I
Rusça I
Statik
Termodinamik II
Almanca I
Almanca II
Almanca III
Almanca IV
Arapça I
Arapça II
Dinamik
Doğrusal Cebir
Farsça I
Fransızca I
Fransızca II
Italyanca I
Italyanca II
İspanyolca
İspanyolca II
İtalyanca III
İtalyanca IV
Makine Mühendisligi Staji I
Mukavemet
Mühendislik İngilizcesi II
Mühendislik Malzemeleri
Rusça II
Rusça III
Rusça IV
Türevsel Denklemler
Yabancılar İçin Türkçe III
Yabancılar İçin Türkçe IV
Akışkanlar Mekaniği I
Imalat Usulleri
Makine Tasarimi I
Nümerik Analiz
Yazılı İletişim
Elektromanyetik Kuramı
Isi Geçisi
Makina Tasarımı II
Makine Mühendisligi Staji II
Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı
Makine Teorisi
Malzeme Mikroyapisi Mek Özel
Sistem Dinamigi ve Denetimi
Sözlü İletisim
Aerodinamik ve Rüzgar Enerjisi
Analog Elektronik ve Tasarım
Bilg Tabanli Model Simülasyon
Endüstriyel Kontrol Sistemleri
Fiziksel Metalürji
Hidrolik Makinalar
Makine Müh Tasarim Projesi I
Makine Mühnde Özel Konular I
Makine Mühnde Özel Konular II
Malzeme Mühendisligi
Ölçme ve Instrumentasyon
Sinyaller ve Sistemler
Sistem Dinamigi
Talaşlı İmalat
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Akışkanlar Mekaniği II
Genel Kimya II
Hesaplamali Akiskan Dinamigi
İş Sağlığı ve Güvenliği II
Kompozit Malzemelerin Üretimi
Makine Dinamigi
Makine Müh Tasarim Projesi II
Mekanik Titresimler
Mekanizmalar
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
CE101 Bilgisayar Programlama I 2 2 - -
MATH151 Diferansiyel ve Integral Mat I 3 2 - 7
PHYS101 Fizik I 3 2 - 6
CHEM123 Genel Kimya 3 1 - 5
ENG101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 3 - - 3
CULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
IES100 Mühendislik Bilimine Giriş 3 - - -
Toplam 20 9 0 25
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MATH152 Diferansiyel ve Integral Mat II 3 2 - 7
PHYS102 Fizik II 3 2 - 6
ENG102 İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II 3 - - 3
ME112 Makine Mühendisliğine Giriş 2 - - 3
ME114 Teknik Çizim ve Tasarım 1 2 2 4
ME118 Termodinamik I 3 - - 5
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - - - 2
Toplam 15 6 2 30
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EE207 DC Devre Analizi ve Tasarımı 3 2 - 5
MATH240 Doğrusal Cebir 3 - - 5
EEP201 Mühendislik İngilizcesi I 3 - - 3
MATH220 Olasilik ve Istatistik 3 1 - -
SECMELI_ME_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ME209 Statik 3 - - 5
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 17 3 0 20
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ME212 Dinamik 3 - - 5
ME299 Makine Mühendisligi Staji I - - - 1
ME216 Mukavemet 3 - - 5
EEP202 Mühendislik İngilizcesi II 3 - - 3
ME220 Mühendislik Malzemeleri 3 3 - 5
SECMELI_ME_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MATH260 Türevsel Denklemler 3 - - 5
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
Toplam 17 3 0 26
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ME307 Akışkanlar Mekaniği I 3 - - 5
ME341 Imalat Usulleri 3 2 - 6
ME322 Makine Mühendisliği Sistemleri Laboratuvarı - 2 - 3
ME331 Makine Tasarimi I 3 - - 5
MATH317 Nümerik Analiz 3 1 - 5
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
ENG301 Yazılı İletişim 3 - - 3
Toplam 17 5 0 29
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ME302 Isi Geçisi 3 2 - 7
ME399 Makine Mühendisligi Staji II - - - 1
ME312 Makine Teorisi 3 2 - 6
PETC100 Mesleki Etik 2 - - 2
SECMELI_ME_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
EE350 Sistem Dinamigi ve Denetimi 3 - - 5
ENG302 Sözlü İletisim 3 - - 3
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
Toplam 16 4 0 26
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ISG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 - - -
ME491 Makine Müh Tasarim Projesi I 1 - - 8
SECMELI_ME_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - 2
Toplam 5 0 0 10
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ISG402 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 - - 2
ME492 Makine Müh Tasarim Projesi II 1 - - 8
SECMELI_ME_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - 2
Toplam 5 0 0 12
SECMELI_ME_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ME203 Termodinamik II Seçmeli - - - 5
SECMELI_ME_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK201 Yabancılar İçin Türkçe III Seçmeli 2 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SECMELI_ME_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EE222 Elektromanyetik Kuramı Seçmeli 4 - - 5
ME311 Malzeme Mikroyapisi Mek Özel Seçmeli 3 - - 5
ME332 Makina Tasarımı II Seçmeli 3 - - 5
SECMELI_ME_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
EE309 Analog Elektronik ve Tasarım Seçmeli 3 2 - 6
EE331 Sinyaller ve Sistemler Seçmeli 3 - - 6
EE454 Endüstriyel Kontrol Sistemleri Seçmeli 3 - - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
ME403 Hidrolik Makinalar Seçmeli 3 - - 5
ME420 Malzeme Mühendisligi Seçmeli 3 - - 5
ME425 Fiziksel Metalürji Seçmeli 3 - - 5
ME451 Ölçme ve Instrumentasyon Seçmeli 3 - - 5
ME453 Sistem Dinamigi Seçmeli 3 - - 5
ME459 Talaşlı İmalat Seçmeli 3 - - 5
ME465 Aerodinamik ve Rüzgar Enerjisi Seçmeli 3 - - 5
ME470 Bilg Tabanli Model Simülasyon Seçmeli 3 - - 5
ME481 Makine Mühnde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5
ME482 Makine Mühnde Özel Konular II Seçmeli 3 - - 5
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SECMELI_ME_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
CHEM124 Genel Kimya II Seçmeli 3 - - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
ME311 Malzeme Mikroyapisi Mek Özel Seçmeli 3 - - 5
ME402 Hesaplamali Akiskan Dinamigi Seçmeli 3 - - 5
ME407 Akışkanlar Mekaniği II Seçmeli 3 - - 5
ME411 Mekanik Titresimler Seçmeli 3 - - 5
ME412 Makine Dinamigi Seçmeli 3 - - 5
ME454 Mekanizmalar Seçmeli 3 - - 5
ME456 Kompozit Malzemelerin Üretimi Seçmeli 3 - - 5
ME481 Makine Mühnde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5
ME482 Makine Mühnde Özel Konular II Seçmeli 3 - - 5
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4