GERİ DÖN

Lisans Programları


MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) - - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce)

Program Tanımları

İstanbul Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2012 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde almıştır. İlk mezunlarını 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonunda vermiştir. Mahmutbey kampüsünde, Bağcılar, hizmet vermektedir.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler ‘İnşaat Mühendisi’ unvanı almaktadır.

Lisans

YÖK merkezi yerleştirme sınavı sonucu İnşaat Mühendisliği Bölümü taban puanını sağlayan öğrenciler ve YÖS-Yabancı Uyruklu Öğrenci sınavını başarıyla veren öğrenciler İstanbul Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne kayıt olabilmektedir.

Türkiye’deki ya da yurtdışında İnşaat Mühendisliği eğitimi veren üniversitelerde okumakta ola öğrenciler İstanbul Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne ‘yatay geçiş’ yapabilmektedir. Öğrencilerin transkript belgeleri ve ders dosyaları incelenerek intibak yapılmakta ve uygun görülen sınıf düzeyinde öğretime başlayabilmektedirler. İnşaat Mühendisliği alanıyla ilgili 2 yıllık meslek yüksekokulu programlarından mezun olan öğrenciler de DGS ile İstanbul Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde eğitim alabilmektedir.

8 döneme yayılan 4 yıllık lisans programını başarıyla tamamlayıp mezun olabilmek için öğrencilerin İnşaat Mühendisliği , servis dersleri ve seçmeli derslerin toplamından 240 AKTS’yi toplamaları gerekmektedir. Bu 240 AKTS kredisi içinde ayrıca 2. sınıfın ve 3. sınıfın yaz dönemlerinde 20’ser iş günü olacak şekilde 2 staj yapmalıdırlar.

Programımızın amacı mesleklerini uluslararası seviyede yapabilecek, üretken inşaat mühendisleri olarak yetiştirmek; yapı, geoteknik, akışkanlar mekaniği ve ulaştırma gibi inşaat mühendisliği alanlarında çalışan mühendisler kazandırmaktır. İnşaat mühendisliği disiplininde Türkiye koşullarına uygun uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmalarının tasarlanması ve uygulanması yetkinliklerine sahip nitelikli ARGE elemanları yetiştirmek; bu elemanların endüstriyel uygulamalara yönelik yaratıcı ve yenilikçi fikirlerle donatılmasını sağlamak en önemli amacımızdır.

İnşaat mühendisliği disiplinler arası bir mühendislik dalı olup, inşaat mühendisleri hem inşaat alanında hem de farklı sektörlerde iş bulabilmektedirler. Bunlardan öne çıkanlar: o Tasarımcılık o Şantiyecilik o Yapı denetimciliği o Proje koordinatörlüğü o Bilirkişilik o Danışmanlık o Müteahhitlik o Finans o İnşaat Yönetimi o İş Güvenliği o Risk Değerlendirme o Gayrimenkul Geliştirme Ülkemizde ve yurtdışında, inşaat mühendisliğine talep zaten vardır. Ayrıca yukarıdaki çalışma alanları sürekli gelişmekte olduğundan bu talep hem yurt içinde hem de yurt dışında gittikçe de artacaktır kanısındayız.

Lisans programı mezunları yüksek lisans ya da bütünleşik doktora programlarına başvurabilmektedir.

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme ara sınav, final sınavı, proje raporu, proje sunumu, makale, quiz ve ödev yöntemlerini kapsamaktadır.

İnşaat Mühendisliği öğrencileri her yarıyılda 30 AKTS lik ders alırlar. Mezun olmak için minimum 240 AKTS ders almış olmak gerekir. Zorunlu derslerin yanında, Alan Seçmeli ve Serbest Seçmeli dersleri alırlar. İnşaat Mühendisliği Stajı I ve İnşaat Mühendisliği Stajı II olmak üzere iki yaz dönemi stajı yaparlar. Ayrıca fakültemizde, öğrencileri sanayiye ısındırmak için stajın dışında CO-OP uygulaması da yapılmaktadır.

Örgün Eğitim

Doç. Dr. Bekir Oğuz BARTIN, Bölüm Başkanı İstanbul Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar 34217
 İstanbul, Türkiye

İnşaat Mühendisliği bölümümüzün ve bu bölümümüzün de kullanımına açık olan Fakültemizin Laboratuvar olanakları aşağıda listelenmiştir. Laboratuvar/Atölye No Lab./Atölye Adı Hizmet Verdiği Eğitim Araştırma Birimlerinin Adları Lab./Atölye Kullanım Amacı (m2) Beraber çalışabilecek Öğrenci sayısı D/B201 ARGE ARAŞTIRMA LAB. D/B202 ZEMİN MEKANİĞİ LAB. D/B203 ELEKTROMEKANİK DÖNÜŞÜM LAB. D/B204 SİSTEM LAB. D/B206 MÜHENDİSLİK MALZEME LABORATUVARI D0018 TÜBİTAK ARAŞTIRMA LAB. D/B201 ELEKTRONİK LAB D/B202 FİZİK LAB. D/B203 DİJİTAL LAB. Ayrıca toplam 96 adetlik 3 tane PC laboratuvarımız bulunmaktadır. Gerekli olan tüm yazılımlar var olup, gerekli durumlarda yeni yazılım alınmaktadır. Derslerde ve sınavlarda Moodle yazılımı kullanılmaktadır. Her PC internete bağlı olup derslerde/sınavlarda gerekirse internet bağlantısı kesilebilmektedir.


Program Çıktıları

1 Matematik, fen ve mühendislik bilgisini gerçekçi olarak uygulayabilmek
2 Deney tasarlayıp, analiz yapıp, sonuçlarını yorumlayabilmek
3 Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi sınırlı koşullar altında istenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla sistem, parça ve süreç tasarlayabilmek
4 Çok disiplinli takım ortamında çalışabilmek
5 Mühendislik problemlerini tespit edip, tanımlayıp, formüle edip çözebilmek
6 Profesyonel ve etik sorumluluk bilince sahip olmak
7 Etkin biçimde iletişim kurabilmek
8 Mühendislik yaklaşım ve çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal anlamdaki etkilerini anlamak için gerekli kapsamlı eğitime sahip olmak
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayıp bunu temel ilke haline getirmek
10 Güncel konu ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik yöntemleri ve araçları kullanabilmek
12 İnşaat Mühendisliği temel prensiplerinde beceri sahibi olup, bu temel prensipleri araştırma ve uygulama alanlarında kullanabilmek
13 Çalıştığı konuları ve ürettiklerini etkin bir biçimde sunabilmek
14 Diğer bilimsel alanlarda bilgi sahibi olup, başka konulardaki bilimsel yenilikleri ve geliştirilen teknikleri İnşaat Mühendisliği alanına uygulayabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Matematik, fen ve mühendislik bilgisini gerçekçi olarak uygulayabilmek
Deney tasarlayıp, analiz yapıp, sonuçlarını yorumlayabilmek
Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi sınırlı koşullar altında istenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla sistem, parça ve süreç tasarlayabilmek
Çok disiplinli takım ortamında çalışabilmek
Mühendislik problemlerini tespit edip, tanımlayıp, formüle edip çözebilmek
Profesyonel ve etik sorumluluk bilince sahip olmak
Etkin biçimde iletişim kurabilmek
Mühendislik yaklaşım ve çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal anlamdaki etkilerini anlamak için gerekli kapsamlı eğitime sahip olmak
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayıp bunu temel ilke haline getirmek
Güncel konu ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik yöntemleri ve araçları kullanabilmek
İnşaat Mühendisliği temel prensiplerinde beceri sahibi olup, bu temel prensipleri araştırma ve uygulama alanlarında kullanabilmek
Çalıştığı konuları ve ürettiklerini etkin bir biçimde sunabilmek
Diğer bilimsel alanlarda bilgi sahibi olup, başka konulardaki bilimsel yenilikleri ve geliştirilen teknikleri İnşaat Mühendisliği alanına uygulayabilmek

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bilgisayar Becerileri
Diferansiyel ve Integral Mat I
Fizik I
Genel Kimya
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I
İnşaat Mühendisliğine Giriş
Kültür ve Toplum
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Yabancilar için Türkçe I
Diferansiyel ve Integral Mat II
Fizik II
İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II
Mesleki Etik
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Yabancilar için Türkçe II
Acoustical Design Principles For Auditoriums and Concert Halls
Acoustical Design Principles For Office Buildings
Aile Sosyolojisi
Almanca I
Almanca II
Almanca III
Almanca IV
Arapça I
Arapça II
Discrete Mathematics
Dünyada Müzik
Elektromanyetik Kuramı
English for Engineering Purposes I
Farsça I
Fransızca I
Fransızca II
Insaat Müh Malzemeler
Italyanca I
Italyanca II
İspanyolca
İspanyolca II
İsrail-Filistin Çatışması
İtalyanca III
İtalyanca IV
Rusça I
Rusça II
Rusça III
Rusça IV
Yabancılar İçin Türkçe III
Yabancılar İçin Türkçe IV
Çalisma ve Örgüt Sosyolojisi
Doğrusal Cebir
Earth Sciences for Civil Engineering
English for Engineering Purposes II
Genel Kimya II
Insaat Mühendisligi Staji I
Mühendislik Mekanigi II
Olasilik ve Istatistik
Teknik Çizim
Termodinamik I
Türevsel Denklemler
Akışkanlar Mekanigi
Yazılı İletişim
Zemin Mekanigi
Hidrolik Mühendisligi I
Insaat Mühendisligi Staji II
Sözlü İletisim
Temel Mühendisligi
Ulastirma Sistemleri Müh
Hidrolik Mühendisligi II
Insaat Müh Tasarim Projesi I
İnşaat Mühendisliğinde Geosentetikler
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Ulaştırma Ekonomisi
Akıllı Ulaştırma Sistemleri
Insaat Müh Tasarim Projesi II
İş Sağlığı ve Güvenliği II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Wind Energy and Systems

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - -
CE101 Bilgisayar Programlama I 2 2 - -
CE101 Bilgisayar Programlama I 2 2 - -
MATH151 Diferansiyel ve Integral Mat I 3 2 - -
MATH151 Diferansiyel ve Integral Mat I 3 2 - 7
PHYS101 Fizik I 3 2 - 6
PHYS101 Fizik I 3 2 - -
CHEM123 Genel Kimya 3 1 - -
CHEM123 Genel Kimya 3 1 - 5
ENG101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 3 - - 3
ENG101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 3 - - -
CULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
CULT101 Kültür ve Toplum 2 - - -
Toplam 34 18 0 25
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MATH152 Diferansiyel ve Integral Mat II 3 2 - -
MATH152 Diferansiyel ve Integral Mat II 3 2 - 7
PHYS102 Fizik II 3 2 - 6
PHYS102 Fizik II 3 2 - -
ENG102 İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II 3 - - 3
ENG102 İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II 3 - - -
CVE111 İnşaat Mühendisliğine Giriş 3 - - 4
CVE111 İnşaat Mühendisliğine Giriş 3 - - -
CVE102 Mühendislik Mekaniği I 3 - - -
CVE102 Mühendislik Mekaniği I 3 - - -
ME200 Teknik Çizim 3 - 3 -
ME200 Teknik Çizim 3 - 3 3
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - - - 2
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - - - -
Toplam 36 8 6 25
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MATH240 Doğrusal Cebir 3 - - -
MATH240 Doğrusal Cebir 3 - - 5
EEP201 English for Engineering Purposes I 3 - - 3
EEP201 English for Engineering Purposes I 3 - - -
CVE221 Insaat Müh Malzemeler 3 2 - -
CVE221 Insaat Müh Malzemeler 3 2 - 5
CVE232 Malzeme Mukavemeti 3 - - -
CVE232 Malzeme Mukavemeti 3 - - -
PETC100 Mesleki Etik 2 - - 2
PETC100 Mesleki Etik 2 - - -
MATH220 Olasilik ve Istatistik 3 1 - -
MATH220 Olasilik ve Istatistik 3 1 - 5
SECMELI_CVE_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SECMELI_CVE_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 34 6 0 20
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CVE203 Earth Sciences for Civil Engineering 3 - - -
CVE203 Earth Sciences for Civil Engineering 3 - - 5
EEP202 English for Engineering Purposes II 3 - - 3
EEP202 English for Engineering Purposes II 3 - - -
CVE299 Insaat Mühendisligi Staji I - - - -
CVE299 Insaat Mühendisligi Staji I - - - 1
CVE202 Mühendislik Mekanigi II 3 - - 6
CVE202 Mühendislik Mekanigi II 3 - - -
MATH317 Nümerik Analiz 3 1 - -
MATH317 Nümerik Analiz 3 1 - -
SECMELI_CVE_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SECMELI_CVE_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MATH260 Türevsel Denklemler 3 - - 5
MATH260 Türevsel Denklemler 3 - - -
Toplam 30 2 0 20
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CVE321 Akışkanlar Mekanigi 3 - - -
CVE321 Akışkanlar Mekanigi 3 - - 5
CVE333 Malzeme Mukavemeti II 3 - - -
CVE333 Malzeme Mukavemeti II 3 - - -
SECMELI_CVE_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SECMELI_CVE_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - -
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
CVE335 Yapi Analizi 3 - - -
CVE335 Yapi Analizi 3 - - -
ENG301 Yazılı İletişim 3 - - -
ENG301 Yazılı İletişim 3 - - 3
CVE311 Zemin Mekanigi 3 2 - 5
CVE311 Zemin Mekanigi 3 2 - -
Toplam 34 4 0 15
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CVE339 Design of Reinforced Concrete I 3 - - -
CVE339 Design of Reinforced Concrete I 3 - - -
CVE349 Design of Steel Structures 3 - - -
CVE349 Design of Steel Structures 3 - - -
CVE366 Hidrolik Mühendisligi I 3 - - -
CVE366 Hidrolik Mühendisligi I 3 - - 4
CVE399 Insaat Mühendisligi Staji II - - - 1
CVE399 Insaat Mühendisligi Staji II - - - -
ENG302 Sözlü İletisim 3 - - -
ENG302 Sözlü İletisim 3 - - 3
CVE350 Temel Mühendisligi 3 - - 5
CVE350 Temel Mühendisligi 3 - - -
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - -
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
CVE360 Ulastirma Sistemleri Müh 3 - - 5
CVE360 Ulastirma Sistemleri Müh 3 - - -
Toplam 40 0 0 20
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CVE491 Insaat Müh Tasarim Projesi I 3 - - -
CVE491 Insaat Müh Tasarim Projesi I 3 - - 6
ISG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 - - -
ISG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 - - -
SECMELI_CVE_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SECMELI_CVE_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - -
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - -
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - 2
Toplam 18 0 0 10
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CVE492 Insaat Müh Tasarim Projesi II 1 3 - 6
CVE492 Insaat Müh Tasarim Projesi II 1 3 - -
ISG402 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 - - 2
ISG402 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 - - -
SECMELI_CVE_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SECMELI_CVE_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - -
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - -
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - 2
Toplam 14 6 0 12
SECMELI_CVE_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
ARCH371 Acoustical Design Principles For Auditoriums and Concert Halls Seçmeli 3 - - 4
ARCH374 Acoustical Design Principles For Office Buildings Seçmeli 3 - - 4
EE222 Elektromanyetik Kuramı Seçmeli 4 - - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
MATH211 Discrete Mathematics Seçmeli 3 1 - 5
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK201 Yabancılar İçin Türkçe III Seçmeli 2 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SECMELI_CVE_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SECMELI_CVE_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SECMELI_CVE_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARCH371 Acoustical Design Principles For Auditoriums and Concert Halls Seçmeli 3 - - 4
ARCH374 Acoustical Design Principles For Office Buildings Seçmeli 3 - - 4
CHEM124 Genel Kimya II Seçmeli 3 - - 5
EE222 Elektromanyetik Kuramı Seçmeli 4 - - 5
ME118 Termodinamik I Seçmeli 3 - - 5
SECMELI_CVE_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SECMELI_CVE_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARCH371 Acoustical Design Principles For Auditoriums and Concert Halls Seçmeli 3 - - 4
ARCH374 Acoustical Design Principles For Office Buildings Seçmeli 3 - - 4
MATH211 Discrete Mathematics Seçmeli 3 1 - 5
SECMELI_CVE_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SECMELI_CVE_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARCH371 Acoustical Design Principles For Auditoriums and Concert Halls Seçmeli 3 - - 4
ARCH374 Acoustical Design Principles For Office Buildings Seçmeli 3 - - 4
CVE415 İnşaat Mühendisliğinde Geosentetikler Seçmeli 3 - - 5
CVE460 Ulaştırma Ekonomisi Seçmeli 3 - - 5
CVE466 Hidrolik Mühendisligi II Seçmeli 3 - - 5
MATH211 Discrete Mathematics Seçmeli 3 1 - 5
SECMELI_CVE_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SECMELI_CVE_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARCH371 Acoustical Design Principles For Auditoriums and Concert Halls Seçmeli 3 - - 4
ARCH374 Acoustical Design Principles For Office Buildings Seçmeli 3 - - 4
CHEM124 Genel Kimya II Seçmeli 3 - - 5
CVE448 Wind Energy and Systems Seçmeli 3 - - 5
CVE462 Akıllı Ulaştırma Sistemleri Seçmeli 3 - - 5
ME118 Termodinamik I Seçmeli 3 - - 5