GERİ DÖN

Lisans Programları


MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İngilizce) - - İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İngilizce)

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde lisans eğitimi vermektedir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar.

Lisans

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Altınbaş Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programı öğrencilerine iç mimarlığın insani, işlevsel, mekansal ve çevresel boyutlarıyla ilgili bilgi, beceri ve yeterlilikler ve bunları anlamlı ve yaratıcı bir şekilde bir araya getirme yetkinliği kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerini, bilimsel bilgi üretimi ve akademik öğrenme ile mesleki pratiği bütünleştirme süreçlerinde aktif rol alacak şekilde eleştirel düşünme, araştırma yöntemleri, analiz ve deney yapma yetkinlikleriyle donatmayı hedefler. Ayrıca, gelecekteki meslek yaşantılarında –akademi ya da uygulama alanlarında- öğrencilerin sosyal konulara karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri için öğrencilere tutum ve değerler kazandırmayı ilke edinir. Bireysel gelişim, kendini ifade etme becerisi, sağlıklı kararlar alma ve uygulama becerilerini destekleyecek şekilde onların sanatsal yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlar.

Mezunlarımız genellikle, Özel Sektörde mimari-içmimari bürolarda, şantiyelerde, inşaat şirketlerinde çalışmaktadır.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES'ten geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS ders yükünü tamamlamak ve kurum dışı staj zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir. Lİsans Programında yer alan ders yükünü tamamlayan bir öğrencinin mezuniyet koşulunu sağlayabilmesi için 4.,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasını (G.N.O) elde etmesi gerekmektedir.

Örgün Eğitim

Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No: 26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL Tel: (0 212) 604 01 00 Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Orkunt TURGAY, e-mail: orkunt.turgay@altinbas.edu.tr

Bölümümüzde uygulamalı dersler Tasarım Stüdyolarında ve Maket Atölyesinde yürütülmektedir. Bilgisayar dersleri, Bilgisayar Laboratuvarında uygulamalı olarak verilmektedir. Bölümümüzdeki akademik kadro, 3 tam zamanlı öğretim üyesi, 9 ders saati ücretli öğretim elemanı ve 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Seçmeli dersler sayesinde öğrencilerimiz istedikleri alanlarda uzmanlaşarak disiplinler arası bakış açısı kazanabilmektedir. Ayrıca isteyen öğrencilerimiz yandal ve çift anadal programlarımıza başvurarak başka alanlarda da öğrenim görebilmektedir. Üniversitemizin Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan saygın üniversiteler ile olan ERASMUS anlaşması sayesinde, öğrencilerimiz altı ay ile bir yıl aralığında farklı bir ülkede eğitimine devam edebilmektedir. Bunlara ek olarak, üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren CO-OP (kooperatif eğitim) eğitim modeli ile isteyen öğrencilerimiz eğitimlerinin belirli bir döneminden sonra üniversite eğitimi ile işyeri deneyimini birleştirebilmektedir.


Program Çıktıları

1 Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma
2 Grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturma
3 Araştırma yapabilme ve örneklerden yararlanma
4 Tasarlama
5 Ulusal ve uluslar arası mimari yaklaşımları ve örnekleri anlama
6 İnsan davranışları ve kültürel farlılıkları anlama
7 Tasarımda erişilebilirlik, güvenlik, çevresel koşullar ve sürdürülebilirlik unsurlarını dikkate alma
8 Proje yönetimi süreçlerini üstlenme
9 Yapı bilimleri ve teknolojileri konusunda yetkinlik
10 Çevresel sistemler ve servis sitemleri konusunda yetkinlik
11 Proje uygulama süreçlerinde etkin rol alma
12 Tarihi çevre koruma ve restorasyon konularında yetkin olma
13 Mimarlığa dair disiplinler arası bir anlayışa sahip olma
14 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma
Grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturma
Araştırma yapabilme ve örneklerden yararlanma
Tasarlama
Ulusal ve uluslar arası mimari yaklaşımları ve örnekleri anlama
İnsan davranışları ve kültürel farlılıkları anlama
Tasarımda erişilebilirlik, güvenlik, çevresel koşullar ve sürdürülebilirlik unsurlarını dikkate alma
Proje yönetimi süreçlerini üstlenme
Yapı bilimleri ve teknolojileri konusunda yetkinlik
Çevresel sistemler ve servis sitemleri konusunda yetkinlik
Proje uygulama süreçlerinde etkin rol alma
Tarihi çevre koruma ve restorasyon konularında yetkin olma
Mimarlığa dair disiplinler arası bir anlayışa sahip olma
Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bilgisayar Becerileri
İç Mimarlığa Giriş
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I
Kültür ve Toplum
Mimari Iletisim Teknikleri
Mimarlik için Matematik I
Temel Tasarim I
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Yabancilar için Türkçe I
Dijital Çizim ve Sunum Teknikleri
İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II
İnsan Faktörü
Mesleki Etik
Temel Tasarim II
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Uygarlik Tarihi
Yabancilar için Türkçe II
Yapi Malzemelerine Giris
Çagdas Türk Mimarisi
Çevresel Estetik
Fransızca I
İç Mekanlar İçin Yapı I
Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri
Mimari Portfolyo Tasarimi
Mimarlık İçin Statik
Mimarlik Tarihi I
Mimarlik ve Sayisal Tasarim
Mimarlikta Felsefi Tartismalar
Modern Yapı Malzemeleri
Mühendislik İngilizcesi I
Ofis Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri
Sayısal Üretim
Sinematik Mimarlik
Sürdürülebilir Bina Yapımı
Almanca I
Almanca II
Almanca III
Almanca IV
Arapça I
Arapça II
Çelik Yapılar
Farsça I
Fransızca II
Insan, Mekân ve Çevre
Italyanca I
Italyanca II
İç Mekanlar İçin Yapı II
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Stajı I
İspanyolca
İspanyolca II
İtalyanca III
İtalyanca IV
Mimari Modelleme
Mimarlık için Mukavemet
Mimarlıkta Konut
Mühendislik İngilizcesi II
Rusça I
Rusça II
Rusça III
Rusça IV
Yabancılar İçin Türkçe III
Yabancılar İçin Türkçe IV
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı I
Ürün Tasarımı
Yazılı İletişim
Iç Mim Çevre Tasarimi Staji II
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı II
İç ve Dış Mekan Tasarımı
Peyzaj Mimarligi
Sözlü İletisim
Iç Mimarlik Çevre Tasarimi III
İç Mimarlık Fiyatlandırması ve Yönetimi
Tarihi AlanYapilarin Korunmasi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Bilgisayarlı Sunum Teknikleri
Çağdaş Mimari
Fütürist Çevre
Iç Mim Çevre Tas Özel Konu I
Iç Mim Çevre Tas Özel Konu II
Iç Mimarlik Çevre Tasarimi IV
Islak Alan Tasarımı
İç Mekan Analiz Sistemleri
İç Mekanlar için Sürdürülebilir Tasarım
İç Mimaride Aydınlatma Tasarımı
İç Mimaride Kullanıcı Deneyimi
İş Sağlığı ve Güvenliği II
Kamu İç Mekanlar
Kurumsal Kimlik ve İç Mekanlar
Markalı Mekanlar
Mekan Kültür Kimlik
Performans Alanları
Sehir Mek Morfoloji Tipolojisi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uzay Deneyimi
Vitrin Tasarımı
Vizyoner ve Gelecek Ortamlar
Vücut ve Uzay
Yerler ve Anılar

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
IES200 Günlük Yaşamda Mimari 3 - - -
IAED141 İç Mimarlığa Giriş 3 - - 4
ENG101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 3 - - 3
CULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
ARCH123 Mimari Iletisim Teknikleri 2 2 - 5
MATH125 Mimarlik için Matematik I 3 1 - 5
ARCH101 Temel Tasarim I 2 6 - 8
Toplam 19 11 0 29
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARCH182 Dijital Çizim ve Sunum Teknikleri 1 3 - 5
ENG102 İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II 3 - - 3
IAED142 İnsan Faktörü 3 1 - 5
ARCH102 Temel Tasarim II 2 6 - 8
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - - - 2
HIST110 Uygarlik Tarihi 3 - - 3
ARCH132 Yapi Malzemelerine Giris 2 1 - 4
Toplam 14 11 0 30
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IAED231 İç Mekanlar İçin Yapı I 2 2 - 4
IAED207 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına Giriş I 2 6 - -
CVE235 Mimarlık İçin Statik 3 1 - 5
ARCH241 Mimarlik Tarihi I 3 - - 3
EEP201 Mühendislik İngilizcesi I 3 - - 3
SECMELI_IAED_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
Toplam 15 9 0 17
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IAED232 İç Mekanlar İçin Yapı II 2 2 - 4
IAED299 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Stajı I - - - 1
IAED212 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına Giriş II 2 6 - -
CVE236 Mimarlık için Mukavemet 3 1 - 5
EEP202 Mühendislik İngilizcesi II 3 - - 3
SECMELI_IAED_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
IAED242 Tasarım ve İç Mimarlık Tarihi 3 - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
Toplam 15 9 0 15
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IAED331 Detaylandırma Stüdyosu 2 2 - -
IAED301 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı I 2 6 - 8
SECMELI_IAED_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
IAED313 Ürün Tasarımı 2 2 - 4
ME305 Yapılarda Çevresel Sistemler 3 - - -
ENG301 Yazılı İletişim 3 - - 3
Toplam 14 10 0 17
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IAED399 Iç Mim Çevre Tasarimi Staji II - - - 1
IAED302 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı II 2 6 - 8
IAED312 İç ve Dış Mekan Tasarımı 2 3 - 4
IAED362 Peyzaj Mimarligi 2 2 - 4
SECMELI_IAED_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ENG302 Sözlü İletisim 3 - - 3
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
Toplam 11 11 0 22
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IAED401 Iç Mimarlik Çevre Tasarimi III 2 6 - 8
IAED470 İç Mimarlık Fiyatlandırması ve Yönetimi 3 - - 2
ISG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 - - -
SECMELI_IAED_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - 2
Toplam 9 6 0 12
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IAED402 Iç Mimarlik Çevre Tasarimi IV 3 - - 8
ISG402 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 - - 2
PETC100 Mesleki Etik 2 - - 2
SECMELI_IAED_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - 2
Toplam 9 0 0 14
SECMELI_IAED_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARCH285 Sayısal Üretim Seçmeli 2 2 - 4
ARCH337 Modern Yapı Malzemeleri Seçmeli 3 - - 5
ARCH371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
ARCH374 Ofis Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
ARCH386 Mimarlik ve Sayisal Tasarim Seçmeli 2 2 - 5
ARCH412 Mimari Portfolyo Tasarimi Seçmeli 2 2 - 6
ARCH431 Çagdas Türk Mimarisi Seçmeli 3 - - 5
ARCH437 Sürdürülebilir Bina Yapımı Seçmeli 3 - - 5
ARCH441 Çevresel Estetik Seçmeli 3 - - 5
ARCH443 Sinematik Mimarlik Seçmeli 3 - - 5
ARCH445 Mimarlikta Felsefi Tartismalar Seçmeli 3 - - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
SECMELI_IAED_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
ARCH244 Insan, Mekân ve Çevre Seçmeli 3 - - 4
ARCH322 Mimari Modelleme Seçmeli 2 2 - 4
ARCH345 Mimarlıkta Konut Seçmeli 3 - - 4
ARCH438 Çelik Yapılar Seçmeli 2 2 - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK201 Yabancılar İçin Türkçe III Seçmeli 2 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SECMELI_IAED_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
ARCH244 Insan, Mekân ve Çevre Seçmeli 3 - - 4
ARCH322 Mimari Modelleme Seçmeli 2 2 - 4
ARCH345 Mimarlıkta Konut Seçmeli 3 - - 4
ARCH438 Çelik Yapılar Seçmeli 2 2 - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SECMELI_IAED_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
ARCH244 Insan, Mekân ve Çevre Seçmeli 3 - - 4
ARCH322 Mimari Modelleme Seçmeli 2 2 - 4
ARCH345 Mimarlıkta Konut Seçmeli 3 - - 4
ARCH438 Çelik Yapılar Seçmeli 2 2 - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SECMELI_IAED_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
ARCH244 Insan, Mekân ve Çevre Seçmeli 3 - - 4
ARCH285 Sayısal Üretim Seçmeli 2 2 - 4
ARCH322 Mimari Modelleme Seçmeli 2 2 - 4
ARCH337 Modern Yapı Malzemeleri Seçmeli 3 - - 5
ARCH345 Mimarlıkta Konut Seçmeli 3 - - 4
ARCH371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
ARCH372 Tarihi AlanYapilarin Korunmasi Seçmeli 2 2 - 5
ARCH386 Mimarlik ve Sayisal Tasarim Seçmeli 2 2 - 5
ARCH412 Mimari Portfolyo Tasarimi Seçmeli 2 2 - 6
ARCH431 Çagdas Türk Mimarisi Seçmeli 3 - - 5
ARCH437 Sürdürülebilir Bina Yapımı Seçmeli 3 - - 5
ARCH438 Çelik Yapılar Seçmeli 2 2 - 5
ARCH441 Çevresel Estetik Seçmeli 3 - - 5
ARCH443 Sinematik Mimarlik Seçmeli 3 - - 5
ARCH445 Mimarlikta Felsefi Tartismalar Seçmeli 3 - - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SECMELI_IAED_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS