GERİ DÖN

Lisans Programları


GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ - GRAFİK TASARIM - - GRAFİK TASARIM

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.

Altınbaş Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.

Altınbaş Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.

Altınbaş Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.

Altınbaş Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.

Altınbaş Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.

Altınbaş Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.

Altınbaş Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Grafik Tasarımı alanında lisans diploması verilir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Grafik Tasarımı alanında lisans diploması verilir.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Grafik Tasarımı alanında lisans diploması verilir.

Lisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Bu programa uluslararası öğrenci kabul edilmektedir. Kabul komisyonu kararı ile Türkçe bilen öğrenciler bölüme yerleştirilir.

Yurtiçi veya yurtdışında başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrenci, transfer edilecek dersleri bir dilekçe ile Bölüm Başkanlığına iletir. İletilen evraklar üniversitenin belirlemiş olduğu yönetmelik uyarınca incelenir. transfer edilen dersler belirlendikten sonra Fakülte onayına sunularak öğrenci işleri daire başkanlığına iletilir.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS ders yükünü tamamlamak ve kurum dışı staj zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir. Lİsans Programında yer alan ders yükünü tamamlayan bir öğrencinin mezuniyet koşulunu sağlayabilmesi için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını (G.N.O) elde etmesi gerekmektedir.

Bilgi çağında uluslararası standartlara sahip, kendi çevresini ve çağını çözümleyen, çok kültürlülüğün yaratıcı gücüne sahip, grafik tasarım olgusunun toplumda anlamını bulmasına öncülük eden, özgün fikir ve grafik tasarımlar üretebilen, diğer sanat disiplinleriyle de ilgilenen, ulusal ve uluslararası platformda, yenilikçi, araştırmacı bir bölüm.

Mezunlarımız genellikle, özel sektörde grafik tasarım stüdyolarında, reklam ajanslarında, fotoğraf stüdyolarında, dijital medya ve masaüstü yayıncılık, kurumsal iletişim alanlarında çalışmaktadır.

Lisans sonrası eğitimlerini sürdürmek isteyen öğrenciler akademik olarak kariyer yapma olanaklarına sahiptirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme kriterleri "ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme kriterleri "ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS ders yükünü tamamlamak ve kurum dışı staj zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir. Lİsans Programında yer alan ders yükünü tamamlayan bir öğrencinin mezuniyet koşulunu sağlayabilmesi için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını (G.N.O) elde etmesi gerekmektedir.

Örgün Eğitim

Prof.Dr.Bünyamin Özgültekin Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi Tel:(0 212) 604 01 00 Adres: Büyükdere caddesi, No: 147 Esentepe / İstanbul E-posta: info@altinbas.edu.tr

Bölümümüzde uygulamalı dersler Tasarım Atölyesinde yürütülmektedir. Bilgisayar dersleri, Bilgisayar Laboratuvarında uygulamalı olarak verilmektedir. Bölümümüzdeki akademik kadro, 3 tam zamanlı öğretim üyesi, 9 ders saati ücretli öğretim elemanı ve 1 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.


Program Çıktıları

1 İletişim teknolojilerini kullanarak, yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek.
2 Taslakları uygulayabileceği teknik alt yapıya sahip olmak, tasarım için gerekli bilgisayar programlarını kullanabilmek.
3 Takım çalışmasını özümseyerek, uyumlu, üretken ve disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 Duygu ve düşüncelerini tipografi, illüstrasyon, fotoğraf v.b. yöntemlerle estetik olarak ifade edebilmek.
5 Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalmak; sosyal adaleti, kalite kültürünü ve kültürel değerleri koruyabilmek.
6 Öğrenme isteğini yaşam boyu taşımak; öğrendiklerini topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak.
7 Farklı kişi ve guruplarla iletişim becerisini kullanarak uyumlu çalışabilmek.
8 Dünya ve ülke sorunlarına karşı duyarlı olmak.
9 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
İletişim teknolojilerini kullanarak, yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek.
Taslakları uygulayabileceği teknik alt yapıya sahip olmak, tasarım için gerekli bilgisayar programlarını kullanabilmek.
Takım çalışmasını özümseyerek, uyumlu, üretken ve disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmak.
Duygu ve düşüncelerini tipografi, illüstrasyon, fotoğraf v.b. yöntemlerle estetik olarak ifade edebilmek.
Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalmak; sosyal adaleti, kalite kültürünü ve kültürel değerleri koruyabilmek.
Öğrenme isteğini yaşam boyu taşımak; öğrendiklerini topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak.
Farklı kişi ve guruplarla iletişim becerisini kullanarak uyumlu çalışabilmek.
Dünya ve ülke sorunlarına karşı duyarlı olmak.
Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bilgisayar Becerileri
Desen I
Ingilizce I
Kültür ve Toplum
Sanat Tarihi I
Temel Sanat Egitimi I
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Desen II
Ingilizce II
Sanat Tarihi II
Temel Sanat Eğitimi II
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Dijital Fotografçilik
Fotografa Giris
Grafik Tasarima Giris
Ingilizce III
Özgün Baskı Resim I
Sanat Elestirisi I
Tipografi I
Bilgisayar Destekli Görüntü Isleme
Grafik Sanatlar Tarihi
Grafik Tasarimi I
Ingilizce IV
Küçük Heykel I
Özgün Baskıresim II
Reklam Fotografçiligi
Tipografi II
Bilg Destekli Yazi Tasarimi
Girisimciligin Temelleri
Grafik Tasarim II
Gravür
İllüstrasyon
İngilizce İletişim I
Kaligrafi
Sosyolojide Güncel Meseleler
Tüketici DavranışTemelleri
Yüksek Baski Teknikleri
Dijital İllüstrasyon
Görsel İletişim Göstergeleri
İngilizce İletişim II
Sayısal Ortamda Grafik Üretim Teknikleri
Sayisal Video Kurgu
Türk Sanati Tarihi
Yaz Staji
Ambalaj Tasarımı
Grafik Tasarim Projesi I
Kurum Kimligi Tasarimi
Masaüstü Yayincilik
Tasarım Etiği
Web Grafik Tasarımı
Yeni Medya Sanatı
Bitirme Projesi
Deneysel Tipografi
Grafik Tasarim Projesi II
Küçük Heykel II
Özgün Kitap Tasarimi
Portfolyo Tasarımı

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
PS103 Desen I 3 2 - 8
ENG111 Ingilizce I 3 - - 3
KULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
PS151 Sanat Tarihi I 2 - - 4
SBG100 Sosyal Bilimlere Giriş 3 - - -
PS105 Temel Sanat Egitimi I 3 4 - 9
TRH103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 19 8 0 30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PS104 Desen II 3 2 - 8
ENG112 Ingilizce II 3 - - 3
PS152 Sanat Tarihi II 2 - - 3
PS106 Temel Sanat Eğitimi II 3 4 - 9
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - 2 - -
TRH104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 16 8 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT251 Grafik Tasarima Giris 2 2 - 6
ENG211 Ingilizce III 3 - - 3
GT204 Özgün Baskı Resim I 2 2 - 6
SEC_GT_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
GT253 Tipografi I 2 2 - 6
Toplam 9 6 0 21
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT252 Grafik Tasarimi I 2 2 - 6
ENG212 Ingilizce IV 3 - - 3
GT205 Özgün Baskıresim II 2 2 - 6
SEC_GT_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
GT254 Tipografi II 2 2 - 6
Toplam 9 6 0 21
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT301 Bilg Destekli Yazi Tasarimi 2 2 - 4
MAN337 Girisimciligin Temelleri 3 - - 4
GT353 Grafik Tasarim II 2 2 - 5
GT312 İllüstrasyon 2 2 - 5
ENG311 İngilizce İletişim I 3 - - 3
SEC_GT_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 12 6 0 21
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG312 İngilizce İletişim II 3 - - 3
GT357 Sayısal Ortamda Grafik Üretim Teknikleri 2 2 - 5
SEC_GT_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SOC399 Sosyolojide Güncel Meseleler 3 - - 5
MAN353 Tüketici DavranışTemelleri 3 - - 5
PS326 Türk Sanati Tarihi 2 - - 3
GT399 Yaz Staji - - - 5
Toplam 13 2 0 26
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT456 Ambalaj Tasarımı 2 2 - 6
GT453 Grafik Tasarim Projesi I 2 2 - 5
SEC_GT_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
GT405 Tasarım Etiği 2 - - 2
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
GT442 Web Grafik Tasarımı 2 2 - 6
Toplam 10 6 0 21
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT485 Bitirme Projesi 2 2 - 9
GT454 Grafik Tasarim Projesi II 2 2 - 5
GT459 Portfolyo Tasarımı 1 2 - 5
SEC_GT_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
Toplam 7 6 0 21
SEC_GT_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT213 Fotografa Giris Seçmeli 2 2 - 5
GT225 Dijital Fotografçilik Seçmeli 2 2 - 5
PS323 Sanat Elestirisi I Seçmeli - 1 - 4
SEC_GT_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT232 Bilgisayar Destekli Görüntü Isleme Seçmeli 2 2 - 5
GT236 Grafik Sanatlar Tarihi Seçmeli 2 1 - 4
GT292 Reklam Fotografçiligi Seçmeli 2 2 - 5
SEC_GT_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT232 Bilgisayar Destekli Görüntü Isleme Seçmeli 2 2 - 5
GT236 Grafik Sanatlar Tarihi Seçmeli 2 1 - 4
GT292 Reklam Fotografçiligi Seçmeli 2 2 - 5
GT321 Gravür Seçmeli 2 2 - 5
GT331 Yüksek Baski Teknikleri Seçmeli 2 2 - 5
GT393 Kaligrafi Seçmeli 2 2 - 5
SEC_GT_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT332 Dijital İllüstrasyon Seçmeli 2 2 - 4
GT338 Görsel İletişim Göstergeleri Seçmeli 2 - - 4
GT342 Sayisal Video Kurgu Seçmeli 2 2 - 5
SEC_GT_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT411 Kurum Kimligi Tasarimi Seçmeli 2 2 - 5
GT427 Masaüstü Yayincilik Seçmeli 2 2 - 5
PS473 Yeni Medya Sanatı Seçmeli - 1 - 4
TT233 Küçük Heykel I Seçmeli 1 3 - 6
SEC_GT_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GT432 Özgün Kitap Tasarimi Seçmeli 2 2 - 5
GT446 Deneysel Tipografi Seçmeli 2 2 - 5
TT234 Küçük Heykel II Seçmeli 1 3 - 6