GERİ DÖN

Lisans Programları


MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) - - ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce)

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2011 yılında kurulmuştur. İngilizce hazırlık sınıfı dışında, bölümdeki öğretim süresi 4 yıldır. İngilizce bilgisi yeterli olmayan öğrenciler Yabancı Diller Okulunun hazırlık sınıfına katılırlar. Bölümde şu anda 2 Profesör, 1 Doçent ve 3 Yardımcı Doçentten oluşan 6 kişilik öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Lisans Diploması” derecesi alırlar.

Lisans

Programa öğrenci kabulü “Öğrenci İşleri ve Burslar ” bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Altınbaş Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 5 yıllık (İngilizce hazırlık sınıfı dahil) bir program çerçevesinde; Elektrik-Elektronik mühendisi yetiştirmektedir. Programın hazırlık sınıfından sonraki ilk üç yılı, ağırlıklı olarak biliminin temel zorunlu derslerinden oluşmaktadır. Dördüncü yılda ise ağırlıklı olarak öğrencilerin farklı ürünlere ve ilgi duydukları konulara odaklanmalarına izin veren serbest ve alan seçmeli derslerden oluşmaktadır. Program kapsamında teorik ve laboratuvar çalışmaları gibi pratik konular yer almaktadır. Son sene öğrenciler kendilerine uygun uzmanlık alanlarını belirleyebilecekleri bitirme projelerini danışman hocaları ile yapmaktadırlar. Ayrıca öğrencilerden zorunlu ikinci ve üçüncü senelerinde olmak üzere toplam iki adet staj yapılması beklenmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisi ünvanını almış mezunlar, haberleşme, kontrol sistemleri, robotik, elektrik dağıtım sistemleri, enerji sistemleri, elektromanyetik, nano yapılar, biyomedikal gibi birçok alanda aktif olarak çalışabilmektedir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Öğrenci Rehberi”nde ayrıntılı bir şekilde görülebilir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Örgün Eğitim

Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No:26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL Tel: (0 212) 604 01 00 Bologna Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr Yasa Ekşioğlu Özok, e-mail: yasa.eksioglu@altinbas.edu.tr

Bölümümüzde Elektronik, Dijital Sistemler, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Mikroişlemciler laboratuvarları mevcuttur böylelikle temel derslerin yanı sıra modern laboratuvarlarda yürütülen uygulamalı dersler sayesinde öğrencilerimiz istedikleri alanlarda uzmanlaşarak disiplinler arası bakış açısı kazanabilmektedir. Ayrıca isteyen öğrencilerimiz yandal ve çift anadal programlarımıza başvurarak başka alanlarda da öğrenim görebilmektedir. Üniversitemizin Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan saygın üniversiteler ile olan ERASMUS anlaşması sayesinde, öğrencilerimiz altı ay ile bir yıl aralığında farklı bir ülkede eğitimine devam edebilmektedir. Bunlara ek olarak, üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren CO-OP (kooperatif eğitim) eğitim modeli ile isteyen öğrencilerimiz eğitimlerinin belirli bir döneminden sonra üniversite eğitimi ile işyeri deneyimini birleştirebilmektedir.


Program Çıktıları

1 Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Elektrik-Elektronik mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık Elektrik-Elektronik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Elektrik-Elektronik mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık Elektrik-Elektronik mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Elektrik-Elektronik mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Elektrik-Elektronik mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Elektrik-Elektronik mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; Elektrik-Elektronik mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Bu kısım ele alınmayacaktır
13 Bu kısım ele alınmayacaktır

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
1
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Elektrik-Elektronik mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
Karmaşık Elektrik-Elektronik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
Elektrik-Elektronik mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
Karmaşık Elektrik-Elektronik mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Elektrik-Elektronik mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
Elektrik-Elektronik mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Elektrik-Elektronik mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; Elektrik-Elektronik mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Bu kısım ele alınmayacaktır
Bu kısım ele alınmayacaktır

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Bilgisayar Becerileri
Diferansiyel ve Integral Mat I
Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş
Fizik I
Genel Kimya
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I
Kültür ve Toplum
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Yabancilar için Türkçe I
Bilgisayar Programlama II
Diferansiyel ve Integral Mat II
Fizik II
İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II
Mesleki Etik
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Yabancilar için Türkçe II
Akışkanlar Mekanigi
Akışkanlar Mekaniği I
Algoritma Analizi
Ayrık Hesaplama Yapıları
Ayrık Matematik
Bilgisayar Organizasyonu
DC Devre Analizi ve Tasarımı
5
5
5
4
4
3
4
2
2
1
1
Elektromanyetik Dalgalar
Endüstriyel Kontrol Sistemleri
Güç Dağıtım Sistemleri
4
3
2
3
2
1
1
2
2
1
3
Güç İletişim Sistemleri
4
3
2
3
2
1
1
2
2
1
3
Kompleks Değişkenler Teorisi
Mikrodalgalar
Mühendislik İngilizcesi I
Statik
AC Devre Analizi
5
4
2
2
2
1
1
3
2
1
1
Akışkanlar Mekaniği II
Aydinlatma Teknigi
3
3
3
3
2
1
1
3
3
1
3
Dinamik
Doğrusal Cebir
Elek-Elektronik Müh Staji I
4
5
4
4
3
5
4
5
4
5
3
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I
3
3
3
3
2
1
1
2
2
1
3
Elektromanyetik Kuramı
Genel Kimya II
Mühendislik İngilizcesi II
Mühendislik Malzemeleri
Olasilik ve Istatistik
Sayisal Sistemler
Termodinamik I
Türevsel Denklemler
Analog Elektronik ve Tasarım
Mikroislemciler
Sinyaller ve Sistemler
Yazılı İletişim
Dijital Elektronik
Elek-Elektronik Müh Staji II
4
5
4
4
3
5
4
5
4
5
3
Elektromekanik Enerji Dönüsümü
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
3
Haberlesme Kuramina Giris
Sistem Dinamigi ve Denetimi
Sözlü İletisim
Almanca I
Almanca II
Almanca III
Almanca IV
Arapça I
Arapça II
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tasarım Projesi I
Farsça I
Fransızca I
Fransızca II
Iç Mim Çevre Tas Özel Konu I
3
Italyanca I
Italyanca II
İspanyolca
İspanyolca II
İtalyanca III
İtalyanca IV
Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri
Ofis Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri
Rusça I
Rusça II
Rusça III
Rusça IV
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Yabancılar İçin Türkçe III
Yabancılar İçin Türkçe IV
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tasarım Projesi II
İş Sağlığı ve Güvenliği II
Mukavemet
Teknik Çizim ve Tasarım
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE101 Bilgisayar Programlama I 2 2 - -
MATH151 Diferansiyel ve Integral Mat I 3 2 - 7
EE100 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş 2 - - 2
PHYS101 Fizik I 3 2 - 6
CHEM123 Genel Kimya 3 1 - 5
ENG101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 3 - - 3
CULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
IES100 Mühendislik Bilimine Giriş 3 - - -
Toplam 21 7 0 25
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
CE102 Bilgisayar Programlama II 2 2 - -
MATH152 Diferansiyel ve Integral Mat II 3 2 - 7
PHYS102 Fizik II 3 2 - 6
ENG102 İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II 3 - - 3
MATH220 Olasilik ve Istatistik 3 1 - -
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - - - 2
Toplam 15 9 0 20
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE211 Ayrık Hesaplama Yapıları 3 1 - -
EE207 DC Devre Analizi ve Tasarımı 3 2 - 5
MATH240 Doğrusal Cebir 3 - - 5
MATH315 Kompleks Değişkenler Teorisi 3 1 - 5
EEP201 Mühendislik İngilizcesi I 3 - - 3
SECMELI_EE_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 17 4 0 20
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EE208 AC Devre Analizi 3 - - 4
EE299 Elek-Elektronik Müh Staji I - - - 1
EE222 Elektromanyetik Kuramı 4 - - 5
EEP202 Mühendislik İngilizcesi II 3 - - 3
EE242 Sayisal Sistemler 3 2 - 5
SECMELI_EE_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MATH260 Türevsel Denklemler 3 - - 5
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
Toplam 18 2 0 25
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EE309 Analog Elektronik ve Tasarım 3 2 - 6
PETC100 Mesleki Etik 2 - - 2
EE341 Mikroislemciler 3 2 - 6
SECMELI_EE_5 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
EE331 Sinyaller ve Sistemler 3 - - 6
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
ENG301 Yazılı İletişim 3 - - 3
Toplam 16 4 0 25
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EE316 Dijital Elektronik 3 - - 5
EE399 Elek-Elektronik Müh Staji II - - - 1
EE362 Elektromekanik Enerji Dönüsümü 3 2 - 5
EE332 Haberlesme Kuramina Giris 3 - - 4
SECMELI_EE_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
EE350 Sistem Dinamigi ve Denetimi 3 - - 5
ENG302 Sözlü İletisim 3 - - 3
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
Toplam 17 2 0 25
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EE491 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tasarım Projesi I 1 - - 8
ISG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 - - -
IE371 Mühendislik Ekonomisi Finansı 3 - - -
SECMELI_EE_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - 2
Toplam 8 0 0 10
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EE492 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tasarım Projesi II 1 - - 8
ISG402 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 - - 2
SECMELI_EE_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - 2
Toplam 5 0 0 12
SECMELI_EE_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EE421 Elektromanyetik Dalgalar Seçmeli 3 - - 5
EE422 Mikrodalgalar Seçmeli 4 - - 5
EE454 Endüstriyel Kontrol Sistemleri Seçmeli 3 - - 5
EE473 Güç İletişim Sistemleri Seçmeli 3 - - 5
EE474 Güç Dağıtım Sistemleri Seçmeli 3 - - 5
MATH211 Ayrık Matematik Seçmeli 3 1 - 5
ME209 Statik Seçmeli 3 - - 5
ME307 Akışkanlar Mekaniği I Seçmeli 3 - - 5
SECMELI_EE_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CHEM124 Genel Kimya II Seçmeli 3 - - 5
EE472 Aydinlatma Teknigi Seçmeli 3 - - 5
EE481 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5
ME118 Termodinamik I Seçmeli 3 - - 5
ME212 Dinamik Seçmeli 3 - - 5
ME220 Mühendislik Malzemeleri Seçmeli 3 3 - 5
ME407 Akışkanlar Mekaniği II Seçmeli 3 - - 5
SECMELI_EE_5 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EE421 Elektromanyetik Dalgalar Seçmeli 3 - - 5
EE422 Mikrodalgalar Seçmeli 4 - - 5
EE473 Güç İletişim Sistemleri Seçmeli 3 - - 5
EE474 Güç Dağıtım Sistemleri Seçmeli 3 - - 5
ME209 Statik Seçmeli 3 - - 5
ME307 Akışkanlar Mekaniği I Seçmeli 3 - - 5
SECMELI_EE_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CHEM124 Genel Kimya II Seçmeli 3 - - 5
EE472 Aydinlatma Teknigi Seçmeli 3 - - 5
EE481 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5
ME118 Termodinamik I Seçmeli 3 - - 5
ME212 Dinamik Seçmeli 3 - - 5
ME220 Mühendislik Malzemeleri Seçmeli 3 3 - 5
ME407 Akışkanlar Mekaniği II Seçmeli 3 - - 5
SECMELI_EE_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
ARCH371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
ARCH374 Ofis Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
EE421 Elektromanyetik Dalgalar Seçmeli 3 - - 5
EE422 Mikrodalgalar Seçmeli 4 - - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1 - 4
ITA102 Italyanca II Seçmeli - 1 - 4
ITA201 İtalyanca III Seçmeli - 1 - 4
ITA202 İtalyanca IV Seçmeli - 1 - 4
ME209 Statik Seçmeli 3 - - 5
ME307 Akışkanlar Mekaniği I Seçmeli 3 - - 5
PER101 Farsça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS101 Rusça I Seçmeli 3 1 - 4
RUS102 Rusça II Seçmeli 3 1 - 4
RUS201 Rusça III Seçmeli - 1 - 4
RUS202 Rusça IV Seçmeli - 1 - 4
SPN101 İspanyolca Seçmeli 3 - - 4
SPN102 İspanyolca II Seçmeli 3 - - 4
TURK201 Yabancılar İçin Türkçe III Seçmeli 2 - - 4
TURK202 Yabancılar İçin Türkçe IV Seçmeli 3 - - 4
SECMELI_EE_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARB101 Arapça I Seçmeli 3 - - 4
ARB102 Arapça II Seçmeli 3 - - 4
ARCH371 Kültür Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
ARCH374 Ofis Yapılarında Akustik Tasarım Prensipleri Seçmeli 3 - - 4
CHEM124 Genel Kimya II Seçmeli 3 - - 5
FRC101 Fransızca I Seçmeli 3 1 - 4
FRC102 Fransızca II Seçmeli 3 1 - 4
GER101 Almanca I Seçmeli - 1 - 4
GER102 Almanca II Seçmeli - 1 - 4
GER201 Almanca III Seçmeli - 1 - 4
GER202 Almanca IV Seçmeli - 1 - 4
ITA101 Italyanca I Seçmeli - 1