GERİ DÖN

Lisans Programları


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ (İngilizce) - - DİŞ HEKİMLİĞİ

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi 2008 yılında, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuş; ilk öğrencilerini 2011-2012 akademik yılında alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Diş Hekimliği Fakültesi ise eğitim ve öğretim hayatına 2016-2017 akademik yılında başlamıştır. Fakültemizde öğrenim gören öğrenci sayısı 319’tür. Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim tam zamanlıdır. Öğretim dili %30 İngilizce %70 Türkçe’dir. Uluslararası eğitim sistemleri ile paralel bir program izleyen Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, teknolojik gelişmeleri eğitim ve öğretim hayatına hızla aktarmaktadır. Dinamik, yenilikçi ve araştırmacı akademik kadrosu ile özgüven sahibi, hayata geniş bir perspektiften bakan, bilgi ve teknoloji çağı ile uyumlu yeni yüzyılın parlak gençlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır ve eğitim-öğretim 5 yıl sürmektedir. Fakültemiz, Avrupa Diş hekimliği Eğitim Birliği’nin bir üyesidir ve diş hekimliği eğitimindeki yenilikleri güncel olarak takip eder. Eğitim-öğretim programında yer alan dersler Avrupa Diş hekimliği Eğitimi birliğinin mezun diş hekiminde olması gereken yetkinlikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Eğitim programımız tıp ve diş hekimliği bilimi, etik ve profesyonellik, davranış bilimleri, araştırma metodolojisi ve biyoistatistik gibi pek çok konuyu kapsar. Fakültemizde eğitim ve öğretim 40.000 m2 alana sahip Bakırköy Sağlık kampüsümüzde sürdürülmektedir. Öğrencilerimiz Tıp ve Eczacılık Fakülteleri ile aynı kampüsü paylaşır. Fakültemizde nitelikli ve son teknolojiye sahip çevre dostu altyapı, küçük gruplar halinde uygulamalı ve öğrenci odaklı eğitim anlayışı, uluslararası hasta güvenliği standartları, ve uluslararası öğrenciler ile İngilizce pratik yapabilme olanağı ve çok kültürlü ortam öğrencilerimize sunduğumuz farklılıklardan sadece birkaçıdır. Hastanemiz Türkiye’nin ilk ve tek ISO 9001-2015 belgeli diş hastanesidir. Konularında uzman 9 profesör, 2 doçent ve 13 yardımcı doçent ile eğitim ve öğretimi sürdüren Fakültemizde her öğrenciye, 1 ünit ve 1 fantom verilmektedir. Klinik öncesi eğitim, öğrencilerimize, son teknoloji fantom ve preklinik laboratuvarlarında verilir. Teorik dersler, küçük grup çalışmaları ve sunumlar 120 kişilik 4 amfi, 65 kişilik 9 derslikte yapılır. Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Kampüsü bünyesinde ve Diş Hekimliği Fakültesinde (Bakırköy Kampüsünde) detaylı ve kapsamlı araştırmaların yapılabileceği basılı ve elektronik ortamda ulaşımın mümkün olduğu kütüphane olanakları mevcuttur. Uluslararası eğitim sistemleri ile paralel bir program izleyen Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye’nin lider Diş Hekimliği Fakültelerinden biri olmayı amaçlamaktadır. Fakültemiz, eğitim-öğretim, araştırma ve ağız sağlığında mükemmeli hedefleyerek toplumun genel sağlığına katkıda bulunacak ve diş hekimliği mesleğinin geleceğini şekillendirecek diş hekimlerini topluma kazandıracaktır.

Yüksek Lisans derecesi

Lisans

Diş Hekimliği Fakültesi’ne Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi’nin düzenlediği Yükseköğretim Giriş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (Sayısal puan türü) başarılı olan ve yeterli puanı alan, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygunluk gösteren öğrenci kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre alınır.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Önlisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü esaslarına uygun olarak Altınbaş Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Altınbaş Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Programları Arasında Yatay Geçiş Yönergesi” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal, non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Altınbaş Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması henüz başlatılmamıştır. Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitime başlayabilmek için öğrenci İngilizce yeterlilik sınavına girer. İngilizce’den beklenen yeterliliği sağlayan öğrenciler Diş Hekimliği Fakültesi’ne kabul edilirler.

Fakülte programından öğrencilerin mezun olabilmeleri için 300 AKTS’yi tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Fakültemiz gelişmeleri izleyen ve yaratan, diş hekimliğinin her alanında yenilikçi ve kalite odaklı bir kurum olmayı amaçlar. Genç ve dinamik akademik kadrosuyla öğrencilerimizle birebir ilişki içerisinde çalışır. Ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen diş hekimliği fakülteleri içinde yer almak için gerekli akreditasyon ve akademik çalışmaları yerine getirir. Mezunların diş hekimliği biliminde fark yaratan, sürekli gelişim felsefesini benimseyerek kendini güncelleyen, yenilikçi, kanıta dayalı bilgiler ile hareket eden, uygulamayı merkeze koyan ve öğrenen odaklı bir anlayışa sahip, toplumsal sorumluluk bilincinde, çözüm öncelikli hekimler olmasını amaçlar. Öğrenci çeşitliliği ve fakültemizdeki işbirlikçi atmosfer öğrenmek için ideal bir ortam sağlar. Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi ile aynı kampüsü paylaşmak interdisipliner işbirliğini arttırır. Öğretim üyeleri ile yan yana çalışarak öğrenciler farklı araştırma projeleri içerisinde yer alabilir. Öğrenciler son teknoloji ile donatılmış çevre dostu kliniklerde rahat ve keyifli bir ortamda hasta tedavi hizmetine katkıda bulunurlar. Fakültemiz farklı geçmiş ve etnik kültüre sahip uluslararası öğrencilerimizle gelecekte ağız sağlığını öğretecek liderlerin dünyaya yayılmasına katkıda bulunur.

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan bir öğrenci kamu kuruluşları, özel muayenehane ve hastanelerde diş hekimi olarak çalışır. Farklı olarak kariyerine Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına girerek veya devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitülerinde mezuniyet sonrası eğitime davam ederek yön verebilir.

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan bir öğrenci mezuniyet sonrası eğitimine farklı şekillerde devam edebilir. Diş hekimliği uzmanlık sınavına girebilir ve ilgi duyduğu bilim dalı ile ilişkili uzmanlık derecesi alabilir. Akademik kariyere devam etmek için Sağlık Bilimleri Enstitülerine bağlı mezuniyet sonrası programlara başvurabilir. Sağlık Bilimleri Enstitülerine bağlı mezuniyet sonrası programlara başvurma kriterlerini aday sağlamalıdır. Kriterler Enstitülere göre farklılık gösterebilir. Konu ile ilgili başvurulması düşünülen Enstitüden bilgi alınmalıdır.

Her ders için uygulanan sınavlar, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili dersin Ders Dosyalarında tanımlanmıştır. Teorik ve pratik eğitim ara sınavlar, preklinik ve klinik performans durumlarının tespiti ve final sınavları ile değerlendirilir. Klasik, çoktan seçmeli, açık uçlu, yanlış/doğru, ve öğrencinin problem çözme becerisini belirleyebilmek için vaka çözümlü (probleme dayalı) sorular öğrencilere yöneltilir. Bu durumlarda öğrencinin notlarını ve kitaplarını açık olarak kullanmasına izin verilir. Ara sınavların %40’ı, final sınavının %60’ı öğrencinin geçme notunu belirler. Öğrenci dersten geçebilmesi için final sınavından en az 50 almalıdır. Diş hekimliği klinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı anabilim dalında alınan kararla belirlenir ve Fakülte Kurulunca onaylanır. Fakültenin pratik uygulamalarında, öğrencinin her yarıyıl belirli sayıda pratik çalışmalarını verilen sürede tamamlaması ve teslim etmesi zorunludur. Öğrenci anabilim dalınca istenen pratik çalışmalarını başarılı olarak tamamlayamadığı takdirde final ve bütünleme sınavlarına giremez. Fakülte programından öğrencilerin mezun olabilmeleri için 300 AKTS’yi tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Fakülte programından öğrencilerin mezun olabilmeleri için 300 AKTS’yi tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Örgün Eğitim

DEKAN: Prof. Dr. Hakkı Sunay E-posta: hakki.sunay@altinbas.edu.tr Bologna Koordinatörleri: Doç. Dr. Şebnem Dirikan İpçi, Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu E-posta: sebnem.dirikan@altinbas.edu tr., basak.biyikoglu@altinbas.edu.tr Adres: Kartaltepe mahallesi, İncirli caddesi, No: 11 Bakırköy-İstanbul Telefon: +90 212 709 45 28

Konularında uzman 9 profesör, 2 doçent ve 13 yardımcı doçent ile eğitim ve öğretimi sürdüren Fakültemizde her öğrenciye, 1 ünit ve 1 fantom verilmektedir. Klinik öncesi eğitim, öğrencilerimize, son teknoloji fantom ve preklinik laboratuvarlarında verilir. Teorik dersler, küçük grup çalışmaları ve sunumlar 120 kişilik 4 amfi, 65 kişilik 9 derslikte yapılır. Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Kampüsü bünyesinde ve Diş Hekimliği Fakültesinde (Bakırköy Kampüsünde) detaylı ve kapsamlı araştırmaların yapılabileceği basılı ve elektronik ortamda ulaşımın mümkün olduğu kütüphane olanakları mevcuttur. Uluslararası eğitim sistemleri ile paralel bir program izleyen Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye’nin lider Diş Hekimliği Fakültelerinden biri olmayı amaçlamaktadır. Program Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bakırköy kampüsünde yürütülmektedir. Program adaylara geniş bir preklinik, klinik ve araştırma olanağı sunar. Anatomi dersleri kadavralar üzerinde uygulamalı eğitim olarak yapılır. Preklinik çalışmalar fantom laboratuvarında yürütülür. Hasta bakım hizmetleri hasta dostu güncel teknoloji ile donatılmış öğrenci kliniği ve ameliyathanelerde gerçekleştirilir. Fakültemizin hastanesi Türkiye’nin ilk ve tek ISO 9001-2015 belgeli diş hastanesidir.


Program Çıktıları

1 Yeterlilik, adalet, dürüstlük, sorumluluk, saygı ve hizmet etme duygusu gibi profesyonellik özelliklerine sahip olur, profesyonel tutum sergiler ve etik kurallara uyar.
2 Eleştirel düşünce becerisini kazanarak, akademik kaynakları izler, yayınları kritik olarak değerlendirir ve kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini meslek pratiğinde kullanır.
3 Sağlık personeli, diş hekimliği ekibi, hasta ve yakınlarıyla etkili bir iletişim kurar.
4 Tüm diş hekimliği uygulamalarında, sağlığın korunması ve geliştirilmesini esas alarak koruyucu bir anlayışla yaklaşır, bireysel ve toplumsal düzeyde, ağız diş sağlığının korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk alır.
5 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini dikkate alarak, muayenehane ve ekip çalışmasını planlar ve yönetir.
6 Ağız diş hastalıklarının tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanır ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş hekimliği tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlar.
7 Hastanın istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak alternatif tedavi planları tasarlar ve bu planların avantaj ve dezavantajları hakkında hastayı bilgilendirir ve tedavi planına karar verir, gerekli durumlarda konu ile uzman hekime hastayı yönlendirir.
8 Yeni doğan, çocuk, ergen ve erişkinlerin yanı sıra özel gereksinimi olan hastalar gibi kendine özgü ihtiyaçları bulunan bireylerin tedavi ihtiyacını karşılar.
9 Hasta ile ilgili birinci basamak sağlık hizmetlerini, kanıta dayalı diş hekimliği esaslarına göre maksimum psikomotor beceri ve son teknoloji kullanımı ile sağlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Yeterlilik, adalet, dürüstlük, sorumluluk, saygı ve hizmet etme duygusu gibi profesyonellik özelliklerine sahip olur, profesyonel tutum sergiler ve etik kurallara uyar.
Eleştirel düşünce becerisini kazanarak, akademik kaynakları izler, yayınları kritik olarak değerlendirir ve kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini meslek pratiğinde kullanır.
Sağlık personeli, diş hekimliği ekibi, hasta ve yakınlarıyla etkili bir iletişim kurar.
Tüm diş hekimliği uygulamalarında, sağlığın korunması ve geliştirilmesini esas alarak koruyucu bir anlayışla yaklaşır, bireysel ve toplumsal düzeyde, ağız diş sağlığının korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk alır.
Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini dikkate alarak, muayenehane ve ekip çalışmasını planlar ve yönetir.
Ağız diş hastalıklarının tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanır ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş hekimliği tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlar.
Hastanın istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak alternatif tedavi planları tasarlar ve bu planların avantaj ve dezavantajları hakkında hastayı bilgilendirir ve tedavi planına karar verir, gerekli durumlarda konu ile uzman hekime hastayı yönlendirir.
Yeni doğan, çocuk, ergen ve erişkinlerin yanı sıra özel gereksinimi olan hastalar gibi kendine özgü ihtiyaçları bulunan bireylerin tedavi ihtiyacını karşılar.
Hasta ile ilgili birinci basamak sağlık hizmetlerini, kanıta dayalı diş hekimliği esaslarına göre maksimum psikomotor beceri ve son teknoloji kullanımı ile sağlar.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Temel Ingilizce-HAZIRLIK
3
Bilgisayar Becerileri
Diş Hekimliği için İngilizce I
Hücre
Kültür ve Toplum
Muayenehane İdaresi
Temel Bilimlere Giriş
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Yabancilar için Türkçe I
Araştırma Metodolojisine Giriş
Diş Hekimliği için İngilizce II
Doku
Metabolizma
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Diş Hekimliğinde Fotoğrafçılık
Doku, İskelet ve Sinir Sistemleri
İç Salgı ve Boşaltım Sistemleri
Kardiyovasküler ve Solunum Sistemi
Sağlık Bilimlerinde Profesyonellik ve Etik
Sağlık Bilimlerinde Psikoloji
Sağlık Hizmetleri ile İlişkili Enfeksiyonlar
Sindirim Sistemi ve Metabolizma
Endodonti I (Preklinik)
Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklık
Restoratif Diş Tedavisi I (Preklinik)
Sağlık Hizmetleri Yöneticiliği
Sinir Sistemi
Davranış Yönetimi
İleri Araştırma Metadolojisi I
Oral Mikrobiyoloji
Ortodonti I
Beslenme
İleri Araştırma Metadolojisi II
Liderlik ve Grişimcilik
Oral Biyoloji
Sağlık Hukuku
Dahiliye
Kulak-Burun-Boğaz
Psikiyatri
Sunum Teknikleri
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Dental Travma
Dermatoloji
Diş Hekimliği Tarihi
Göz Hastalıkları
Nöroloji
Stres ve Sağlık
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Adli Tıp
Etik Karar Verme
Genel Cerrahi
Gerodontoloji
İnsan Hakları
Kanıta Dayalı Diş Hekimliği
Dijital Diş Hekimliği
Diş Hekimliği Teknoloji ve Yönetimi
Diş Hekimliğinde Genetik
Diş Hekimliğinde Özel Uygulamalar
Fizyoterapi
Hastane Diş Hekimliği
Klinik Bilimler-Vaka Tartışması

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENG100-HAZIRLIK Temel Ingilizce-HAZIRLIK - 1 - -
Toplam 0 1 0
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
EDP101 Diş Hekimliği için İngilizce I 4 - - 3
DEN101 Diş Morfolojisi ve Manuplasyon ve Protetik Diş Tedavisi I 3 12 - -
MED107 Hücre 5 4 - 8
CULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
IHS100 Sağlık Bilimine Giriş 3 - - -
MED105 Temel Bilimlere Giriş 5 2 - 7
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 25 20 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED112 Araştırma Metodolojisine Giriş 2 1 - 3
EDP102 Diş Hekimliği için İngilizce II 4 - - 3
MED108 Doku 5 2 - 7
MED110 Metabolizma 5 2 - 7
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - - - 2
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
Toplam 18 5 0 24
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED225 Doku, İskelet ve Sinir Sistemleri 6 1 - 5
MED223 Kardiyovasküler ve Solunum Sistemi 6 1 - 5
DEN201 Kariyoloji ve Koruyucu Diş Hekimliği 2 1 - -
DEN205 Maddeler Bilgisi 2 - - -
DEN203 Protetik Diş Tedavisi II (Preklinik) 2 12 - -
DEN207 Sağlık Bilimlerinde Profesyonellik ve Etik 2 - - 1
DEN209 Sağlık Bilimlerinde Psikoloji 1 - - 1
SEC_DHF_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 1 - - -
MED229 Sindirim Sistemi ve Metabolizma 5 1 - 3
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - -
Toplam 31 16 0 17
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DEN204 Endodonti I (Preklinik) 1 4 - 3
MED218 Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklık 3 - - 6
MED219 İç Salgı ve Boşaltım Sistemleri 5 - - 3
DEN202 Restoratif Diş Tedavisi I (Preklinik) 1 4 - 3
SEC_DHF_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MED214 Sinir Sistemi 6 1 - 5
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - -
Toplam 20 9 0 22
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DHF309 Ağız Diş Çene Cerrahisi I 2 6 - -
DHF313 Çocuk Diş Hekimliği I 2 4 - -
DEN307 Davranış Yönetimi 1 - - 1
DHF311 Diş Hekimliği Radyolojisi I 4 2 - -
DHF317 Diş Hekimliğinde Anestezi 2 - - -
DHF305 Endodonti II 2 6 - -
DEN303 Genel Farmakoloji 4 - - -
DEN301 Genel Patoloji 4 2 - -
DEN305 İleri Araştırma Metadolojisi I 1 - - 1
DHF306 Oral Mikrobiyoloji 2 - - 2
DHF315 Ortodonti I 2 - - 2
DHF307 Periodontoloji I 2 6 - -
DHF301 Protetik Diş Tedavisi III 2 6 - -
DHF303 Restoratif Diş Tedavisi II 2 6 - -
Toplam 32 38 0 6
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DEN304 İleri Araştırma Metadolojisi II 1 - - 1
DEN306 Oral Biyoloji 1 - - 1
SEC_DHF_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 2 0 0 2
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DHF409 Ağız Diş Çene Cerrahisi II 4 6 - -
DHF411 Ağız Hastalıkları / Oral Diagnoz 4 - - -
DHF413 Çocuk Diş Hekimliği II 2 6 - -
DEN405 Dahiliye 1 - - 1
DHF405 Endodonti III 2 6 - -
DHF417 Koruyucu Diş Hekimliğinde Bireysel Yaklaşım 2 2 - -
DEN403 Kulak-Burun-Boğaz 1 - - 1
DHF415 Ortodonti II 2 4 - -
DHF407 Periodontoloji II 2 6 - -
DHF401 Protetik Diş Tedavisi IV 2 8 - -
DEN401 Psikiyatri 1 - - 1
DHF403 Restoratif Diş Tedavisi III 2 6 - -
HUK324 Sağlık Hukuku 3 - - 2
SEC_DHF_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 28 44 0 5
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DHF402 Dental Travma 1 - - 1
DEN404 Dermatoloji 1 - - 1
DHF404 Diş Hekimliği Tarihi 1 - - 1
DEN402 Göz Hastalıkları 1 - - 1
DEN406 Nöroloji 1 - - 1
SEC_DHF_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 5 0 0 5
9. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DEN503 Adli Tıp 1 - - 1
DHF509 Ağız Diş Çene Cerrahisi III 2 6 - -
DHF515 Çene – Yüz Cerrahisi 2 - - -
DHF511 Çocuk Diş Hekimliği III 1 6 - -
DHF505 Endodonti IV 1 6 - -
DEN501 Genel Cerrahi 1 - - 1
DHF521 Gerodontoloji 1 - - 1
DHF517 Oral İmplantoloji 2 2 - -
DHF513 Ortodonti III - 6 - -
DHF507 Periodontoloji III 1 6 - -
DHF501 Protetik Diş Tedavisi V 2 8 - -
DHF503 Restoratif Diş Tedavisi IV 1 6 - -
SEC_DHF_9 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
DHF519 Toplum Ağız-Diş Sağlığı 1 2 - -
Toplam 16 48 0 3
10. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DHF510 Dijital Diş Hekimliği 1 - - 1
DHF506 Diş Hekimliğinde Özel Uygulamalar 1 - - 1
DHF504 Hastane Diş Hekimliği 1 - - 1
DHF502 Klinik Bilimler-Vaka Tartışması - 3 - 1
DHF508 Muayenehane İdaresi 1 - - 1
SEC_DHF_10 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 4 3 0 5
SEC_DHF_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DEN211 Diş Hekimliğinde Fotoğrafçılık Seçmeli 1 - - 2
DEN213 Sağlık Hizmetleri ile İlişkili Enfeksiyonlar Seçmeli 2 - - 4
SEC_DHF_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DEN206 Sağlık Hizmetleri Yöneticiliği Seçmeli 2 - - 2
SEC_DHF_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DEN302 Liderlik ve Grişimcilik Seçmeli 1 - - 2
DHF304 Beslenme Seçmeli 2 - - 2
SEC_DHF_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DHF419 Sunum Teknikleri Seçmeli 1 - - 2
SEC_DHF_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MED220 Stres ve Sağlık Seçmeli 3 - - 2
SEC_DHF_9 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DEN505 Etik Karar Verme Seçmeli 1 - - 2
DHF523 İnsan Hakları Seçmeli 1 - - 2
DHF527 Kanıta Dayalı Diş Hekimliği Seçmeli 1 - - 2
SEC_DHF_10 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DHF512 Diş Hekimliği Teknoloji ve Yönetimi Seçmeli 1 - - 2
DHF514 Diş Hekimliğinde Genetik Seçmeli 1 - - 2
DHF516 Fizyoterapi Seçmeli 1 - - 2