GERİ DÖN

Lisans Programları


MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) - - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce)

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak İngilizce hazırlık sınıfı dışında, bölümdeki öğretim süresi 4 yıldır. İngilizce bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrenciler Yabancı Diller Okulunun hazırlık sınıfına katılırlar.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans Diploması” derecesi alırlar.

Lisans

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir.

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Altınbaş Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 5 yıllık (İngilizce hazırlık sınıfı dahil) bir program çerçevesinde; Bilgisayar mühendisi yetiştirmektedir. Programın hazırlık sınıfından sonraki ilk üç yılı, ağırlıklı olarak biliminin temel zorunlu derslerinden oluşmaktadır. Dördüncü yılda ise ağırlıklı olarak öğrencilerin farklı ürünlere ve ilgi duydukları konulara odaklanmalarına izin veren serbest ve alan seçmeli derslerden oluşmaktadır. Program kapsamında teorik ve laboratuvar çalışmaları gibi pratik konular yer almaktadır. Son sene öğrenciler kendilerine uygun uzmanlık alanlarını belirleyebilecekleri bitirme projelerini danışman hocaları ile yapmaktadırlar. Ayrıca öğrencilerden zorunlu ikinci ve üçüncü senelerinde olmak üzere toplam iki adet staj yapılması beklenmektedir.

Bilgisayar mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Bilgisayar mühendisi unvanını almış mezunlar; bilişim, yazılım, algoritma, haberleşme, kontrol sistemleri, robotik gibi pek çok alanda aktif olarak çalışabilmektedir.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES'ten geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders listesinde ayrıntılı bir şekilde görülebilir.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Örgün Eğitim

Örgün Eğitim

Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No: 26, 34217 Bağcılar – İSTANBUL Tel: (0 212) 604 01 00 Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Sefer KURNAZ, e-mail: sefer.kurnaz@altinbas.edu.tr

Bölümümüzdeki elektronik, dijital Sistemler, mikroişlemciler ve bilgisayar laboratuvarları, temel derslerin yanı sıra uygulamalı dersler için de gereken pratik bilginin verilmesini sağlamaktadır. Seçmeli dersler sayesinde öğrencilerimiz istedikleri alanlarda uzmanlaşarak disiplinler arası bakış açısı kazanabilmektedir. Ayrıca isteyen öğrencilerimiz yandal ve çift anadal programlarımıza başvurarak başka alanlarda da öğrenim görebilmektedir. Üniversitemizin Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan saygın üniversiteler ile olan ERASMUS anlaşması sayesinde, öğrencilerimiz altı ay ile bir yıl aralığında farklı bir ülkede eğitimine devam edebilmektedir. Bunlara ek olarak, üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren CO-OP (kooperatif eğitim) eğitim modeli ile isteyen öğrencilerimiz eğitimlerinin belirli bir döneminden sonra üniversite eğitimi ile işyeri deneyimini birleştirebilmektedir.


Program Çıktıları

1 Hesaplama, matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi.
2 Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme becerisi.
3 Bilgisayar tabanlı bir sistemi, parçayı ya da süreci; ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekci kısıtları ve koşulları karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi.
4 Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
7 Etkin biçimde iletişim kurabilme becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin evrensel, eknomik, çevresel ve sosyal bağlamlarda etkilerini anlayabilme.
9 Yaşam boyu öğrenmenin önemi ve gerekliliği bilinci.
10 Güncel konularda bilgi.
11 Bilgisayar bilimleri ve mühendislik uygulamaları için gerekli olan araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi.
12 Kalite, zamanlama ve sürekli gelişim gerekliliğinin bilinci.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Hesaplama, matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi.
Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme becerisi.
Bilgisayar tabanlı bir sistemi, parçayı ya da süreci; ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekci kısıtları ve koşulları karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi.
Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi.
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
Etkin biçimde iletişim kurabilme becerisi.
Mühendislik çözümlerinin evrensel, eknomik, çevresel ve sosyal bağlamlarda etkilerini anlayabilme.
Yaşam boyu öğrenmenin önemi ve gerekliliği bilinci.
Güncel konularda bilgi.
Bilgisayar bilimleri ve mühendislik uygulamaları için gerekli olan araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi.
Kalite, zamanlama ve sürekli gelişim gerekliliğinin bilinci.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bilgisayar Becerileri
Diferansiyel ve Integral Mat I
Fizik I
Genel Kimya
İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I
Kültür ve Toplum
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Yabancilar için Türkçe I
Almanca I
Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I
Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II
Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular III
Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular IV
Bilgisayar Programlama II
Çalisma ve Örgüt Sosyolojisi
Diferansiyel ve Integral Mat II
Dijital Çizim ve Sunum Teknikleri
Elektromanyetik Kuramı
Fizik II
Fransızca I
Italyanca I
İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II
İmalat Süreçleri
İspanyolca
Mesleki Etik
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Yabancilar için Türkçe II
Bilgisayar Mimarisi
DC Devre Analizi ve Tasarımı
Discrete Mathematics
English for Engineering Purposes I
Object Oriented Program Design
Bilgisayar Müh Staji I
Doğrusal Cebir
English for Engineering Purposes II
Sayisal Sistemler
Türevsel Denklemler
Veri Yapıları ve Algoritmalar
Analog Elektronik ve Tasarım
Bilgisayar Organizasyonu
Isletim Sistemleri
Mikroislemciler
Nümerik Analiz
Yazılı İletişim
Algoritma Analizi
Bilgisayar Müh Staji II
Database System Management
Sözlü İletisim
Yazilim Mühendisligi
Bilg Müh Tasarim Projesi I
Bilgisayar Aglari
Bilgisayar ve Ag Güvenligi
Internet ve Web Programlama
Programlama Dilleri
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Bilg Müh Tasarim Projesi II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE100 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
CE101 Bilgisayar Programlama I 2 2 - -
MATH151 Diferansiyel ve Integral Mat I 3 2 - 7
PHYS101 Fizik I 3 2 - 6
CHEM123 Genel Kimya 3 1 - 5
ENG101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I 3 - - 3
CULT101 Kültür ve Toplum 2 - - 2
Toplam 17 9 0 25
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE102 Bilgisayar Programlama II 2 2 - 5
MATH152 Diferansiyel ve Integral Mat II 3 2 - 7
PHYS102 Fizik II 3 2 - 6
CE112 Introduction to Computer Engineering 3 - - -
ENG102 İletişim Becerileri Akademik Rapor Yazma II 3 - - 3
SECMELI_CE_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 14 6 0 21
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE332 Bilgisayar Mimarisi 3 - - 5
MATH211 Discrete Mathematics 3 1 - 5
MATH240 Doğrusal Cebir 3 - - 5
EEP201 English for Engineering Purposes I 3 - - 3
CE203 Object Oriented Program Design 2 2 - 5
EE242 Sayisal Sistemler 3 2 - 5
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 19 5 0 30
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE299 Bilgisayar Müh Staji I - - - 1
EE207 DC Devre Analizi ve Tasarımı 3 2 - 5
EEP202 English for Engineering Purposes II 3 - - 3
MATH220 Olasilik ve Istatistik 3 1 - -
SECMELI_CE_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
MATH260 Türevsel Denklemler 3 - - 5
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
CE204 Veri Yapıları ve Algoritmalar 3 - - 4
Toplam 17 3 0 20
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE310 Algoritma Analizi 3 - - 5
CE331 Bilgisayar Organizasyonu 3 - - 4
CE341 Isletim Sistemleri 3 - - 4
EE341 Mikroislemciler 3 2 - 6
MATH317 Nümerik Analiz 3 1 - 5
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
ENG301 Yazılı İletişim 3 - - 3
Toplam 20 3 0 29
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EE309 Analog Elektronik ve Tasarım 3 2 - 6
CE399 Bilgisayar Müh Staji II - - - 1
CE362 Database System Management 2 2 - 5
SECMELI_CE_6 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
EE350 Sistem Dinamigi ve Denetimi 3 - - -
ENG302 Sözlü İletisim 3 - - 3
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
CE370 Yazilim Mühendisligi 3 - - 4
Toplam 16 4 0 21
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE491 Bilg Müh Tasarim Projesi I 1 - - 6
ISG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 - - -
PETC100 Mesleki Etik 2 - - 2
SECMELI_CE_7 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK101 Yabancilar için Türkçe I 2 - - -
Toplam 7 0 0 8
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE492 Bilg Müh Tasarim Projesi II 1 3 - 6
SECMELI_CE_8 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SRP102 Toplumsal Sorumluluk Projesi - - - 2
TURK102 Yabancilar için Türkçe II 2 - - -
Toplam 3 3 0 8
SECMELI_CE_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE481 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5
CE482 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II Seçmeli 3 - - 5
CE483 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular III Seçmeli 3 - - 5
CE484 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular IV Seçmeli 3 - - 5
EE222 Elektromanyetik Kuramı Seçmeli 4 - - 5
IE258 İmalat Süreçleri Seçmeli 3 2 - 5
SOC326 Çalisma ve Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 - - 6
SECMELI_CE_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE481 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5
CE482 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II Seçmeli 3 - - 5
CE483 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular III Seçmeli 3 - - 5
CE484 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular IV Seçmeli 3 - - 5
IE258 İmalat Süreçleri Seçmeli 3 2 - 5
SECMELI_CE_6 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE481 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5
CE482 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II Seçmeli 3 - - 5
CE483 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular III Seçmeli 3 - - 5
CE484 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular IV Seçmeli 3 - - 5
IE258 İmalat Süreçleri Seçmeli 3 2 - 5
SECMELI_CE_7 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE320 Programlama Dilleri Seçmeli 2 2 - 5
CE322 Internet ve Web Programlama Seçmeli 2 2 - 5
CE450 Bilgisayar Aglari Seçmeli 3 - - 5
CE452 Bilgisayar ve Ag Güvenligi Seçmeli 3 - - 5
CE481 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5
CE482 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II Seçmeli 3 - - 5
CE483 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular III Seçmeli 3 - - 5
CE484 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular IV Seçmeli 3 - - 5
SECMELI_CE_8 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CE320 Programlama Dilleri Seçmeli 2 2 - 5
CE322 Internet ve Web Programlama Seçmeli 2 2 - 5
CE450 Bilgisayar Aglari Seçmeli 3 - - 5
CE452 Bilgisayar ve Ag Güvenligi Seçmeli 3 - - 5
CE481 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I Seçmeli 3 - - 5
CE482 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II Seçmeli 3 - - 5
CE483 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular III Seçmeli 3 - - 5
CE484 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular IV Seçmeli 3 - - 5