GERİ DÖN

Önlisans Programları


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ - - ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

Program Tanımları

2017-2018

Elektronörofizyoloji Teknikeri

Önlisans

YKS

Formal

120 AKTS tamamlamış olmak, en az 2.00 ortalama ve mesleki staj

Önlisans, Elektronörofizyoloji

Bu programdan mezun olan elektronörofizyoloji teknikerleri nöroloji, KBB (kuluk burun boğaz), psikiyatri, çocuk, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi yada özel hastane ve polikliniklerinin eletroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde görev yaparlar

Hemşirelik Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Uygulama sınavı, proje, seminer, ödev, ara sınav, dönem sonu sınavı, rol oynama, tartışma

Programda ön görülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajı başarı ile tamamlamak, en az 120 AKTS ve genel ağırlıklı puan ortalaması 2.00 olmak

Örgün Eğitim

Öğr. Gör. Burçak YAVUZ

Elektronörofizyoloji Laboratuvarı, uygulama ve teorik dersler


Program Çıktıları

1 Elektronörofizyolojinin temel kavramlarını anlar ve elektronörofizyolojik yöntemleri uygulama becerisi kazanır.
2 Mesleki yükümlülüklerini kavrar, çalışma ortamı ve koşullarında sorumluluk alma disiplinini benimser.
3 EEG, EMG ve PSG cihazlarının kullanımını mesleki düzeyde kavrar ve uygular.
4 Nörolojik cihaz ve malzemelerin tipine göre değişen sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini bilir ve iş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiye sahip olur.
5 Temel tıp bilimleri tanımlar, temel anatomi, temel fizyoloji, nöroloji, tıbbi terminoloji ve temel farmakoloji bilgisine sahip olur.
6 Elektrofizyolojik incelemeler öncesi cihaz ve aletlerin, malzemelerin ve odanın kullanıma hazır halde bulunmasını sağlar, sonrası cihaz ve aletlerin, malzemelerin yeniden kullanıma hazır hale getirme becerisini kazanır.
7 Elektronörofizyoloji alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgi ve deneyimine sahip olur.
8 Mesleksel verileri, alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerle değerlendirir ve analiz eder.
9 Hastalık bilgisi, halk sağlığı konularında temel bilgiye sahip olur ve ilk yardım alanında yeterli bilgi ve beceriye sahiptir
10 Temel bilgisayar programlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Türkçe ve yabancı dil bilgisini kavrar, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri analiz eder ve yorumlar.
12 Tarih konular hakkında bilgi sahibi olur, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Elektronörofizyolojinin temel kavramlarını anlar ve elektronörofizyolojik yöntemleri uygulama becerisi kazanır.
Mesleki yükümlülüklerini kavrar, çalışma ortamı ve koşullarında sorumluluk alma disiplinini benimser.
EEG, EMG ve PSG cihazlarının kullanımını mesleki düzeyde kavrar ve uygular.
Nörolojik cihaz ve malzemelerin tipine göre değişen sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini bilir ve iş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiye sahip olur.
Temel tıp bilimleri tanımlar, temel anatomi, temel fizyoloji, nöroloji, tıbbi terminoloji ve temel farmakoloji bilgisine sahip olur.
Elektrofizyolojik incelemeler öncesi cihaz ve aletlerin, malzemelerin ve odanın kullanıma hazır halde bulunmasını sağlar, sonrası cihaz ve aletlerin, malzemelerin yeniden kullanıma hazır hale getirme becerisini kazanır.
Elektronörofizyoloji alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgi ve deneyimine sahip olur.
Mesleksel verileri, alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerle değerlendirir ve analiz eder.
Hastalık bilgisi, halk sağlığı konularında temel bilgiye sahip olur ve ilk yardım alanında yeterli bilgi ve beceriye sahiptir
Temel bilgisayar programlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Türkçe ve yabancı dil bilgisini kavrar, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri analiz eder ve yorumlar.
Tarih konular hakkında bilgi sahibi olur, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Anatomi
Biyoteknoloji
Davranış Bilimleri ve Psikolojisi
Elektronörofizyolojiye Giriş
Fizyoloji
Görme Engellilerle İletişim
Halk Sağlığı
Hasta İletişimi
Hematoloji ve Seroloji
İngilizce I
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Nörofizyolojik Cihaz ve Ekipman Teknolojileri
Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları
Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler
Temel İmmünoloji
Tıbbi Atıklar ve İş Güvenliği
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi terminoloji
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Beslenme İlkeleri
Bilgisayar Becerileri
Biyofizik
Biyomedikal Teknolojileri
Davranışın Genetik Temelleri
Elektroensefalografi-EEG
Endokrinoloji
Ingilizce II
İletişim
İlk yardım
Kognitif Nörofizyoloji I
Liderlik ve Zaman Yönetimi
Mesleki İngilizce II
Nöroloji I
Serbest Radikaller ve Yaşlanma
Sitoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Cihaz Bakımı
Tıp Elektroniği
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Adli Bilimler Laboratuvarları
Adli Tıp
Bilim Adamları ve Buluşları
Bilim Tarihi
Diksiyon ve Güzel Konuşma
Elektromiyografi-EMG
Histoloji
Kalite Güvencesi ve Standartları
Kognitif Nörofizyoloji II
Mesleki İngilizce I
Nöroloji II
Nöropatoloji
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Temel Parazitoloji
Uyku EEG'si ve PSG
Yerinde uygulama I
Araştırma Yöntem ve Teknikler
Duyusal Uyarılmış Potansiyeller
Kanser Biyolojisi
Klinik Elektronörofizyoloji Uygulamaları
Laboratuvar Bilgi ve Döküman Yönetim Sistemleri
Matematik
Meslek Etiği
Sağlık Eğitimi
Seminer
Ses ve Müzik
Staj
Temel Hastalık Bilgisi
Tıp Tarihi
Yerinde Uygulama II

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENF101 Anatomi 2 - - 3
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
ENF103 Elektronörofizyolojiye Giriş 2 - - 6
ENF109 Fizyoloji 2 - - 3
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
ENF107 Nörofizyolojik Cihaz ve Ekipman Teknolojileri 2 - - 3
SEC_ENF_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ENF105 Tıbbi terminoloji 2 - - 2
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 17 2 0 26
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENF104 Biyofizik 2 - - 2
ENF108 Elektroensefalografi-EEG 2 2 - 4
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
ENF106 İlk yardım 2 - - 2
ENF110 Kognitif Nörofizyoloji I 2 - - 4
ENF102 Nöroloji I 2 - - 4
SEC_ENF_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 19 2 0 26
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENF205 Elektromiyografi-EMG 2 4 - 8
ENF207 Kognitif Nörofizyoloji II 2 - - 4
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
ENF201 Nöroloji II 2 - - 4
SEC_ENF_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ENF203 Uyku EEG'si ve PSG 2 - - 3
ENF209 Yerinde uygulama I - 8 - 4
Toplam 10 12 0 26
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENF204 Duyusal Uyarılmış Potansiyeller 3 - - 5
ENF206 Klinik Elektronörofizyoloji Uygulamaları 3 4 - 10
ENF202 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
SEC_ENF_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ENF208 Seminer 2 - - 2
ENF290 Staj - - - 8
ENF210 Yerinde Uygulama II - 8 - 4
Toplam 12 12 0 34
SEC_ENF_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS127 Hasta İletişimi Seçmeli 2 - - 2
ANS123 Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları Seçmeli 2 - - 2
ENF123 Hematoloji ve Seroloji Seçmeli 2 - - 2
ENF125 Tıbbi Biyoloji Seçmeli 2 - - 2
ENF127 Temel İmmünoloji Seçmeli 2 - - 2
ENF129 Biyoteknoloji Seçmeli 2 - - 2
ODY121 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Seçmeli - 1 - 2
OPT121 Görme Engellilerle İletişim Seçmeli 2 - - 2
OPT123 Davranış Bilimleri ve Psikolojisi Seçmeli 2 - - 2
RADY123 Tıbbi Atıklar ve İş Güvenliği Seçmeli 2 - - 2
TDS121 Halk Sağlığı Seçmeli 2 - - 2
TDS123 Koruyucu Sağlık Hizmetleri Seçmeli 2 - - 2
SEC_ENF_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH124 Tıbbi Cihaz Bakımı Seçmeli - - - 2
AMH126 Liderlik ve Zaman Yönetimi Seçmeli - 1 - 2
ANS122 Biyomedikal Teknolojileri Seçmeli 2 - - 2
ANS124 Beslenme İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
ENF120 Tıbbi Biyokimya Seçmeli 2 - - 2
ENF122 Tıp Elektroniği Seçmeli 2 - - 2
ENF124 Serbest Radikaller ve Yaşlanma Seçmeli 2 - - 2
ENF126 Sitoloji Seçmeli 2 - - 2
ENF128 Endokrinoloji Seçmeli 2 - - 2
RADY124 İletişim Seçmeli 2 - - 2
TLT122 Davranışın Genetik Temelleri Seçmeli 2 - - 2
SEC_ENF_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS221 Histoloji Seçmeli 2 - - 2
AMH221 Diksiyon ve Güzel Konuşma Seçmeli - - - 2
ENF221 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Seçmeli 2 - - 2
ENF223 Nöropatoloji Seçmeli 2 - - 2
ENF227 Temel Parazitoloji Seçmeli 2 - - 2
IAY227 Adli Tıp Seçmeli 2 - - 2
ODY221 Kalite Güvencesi ve Standartları Seçmeli - 1 - 2
RADY225 Bilim Tarihi Seçmeli 2 - - 2
TGT225 Bilim Adamları ve Buluşları Seçmeli 2 - - 2
TLT221 Adli Bilimler Laboratuvarları Seçmeli 2 - - 2
SEC_ENF_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ANS226 Tıp Tarihi Seçmeli 2 - - 2
ENF222 Temel Hastalık Bilgisi Seçmeli 2 - - 2
ENF226 Kanser Biyolojisi Seçmeli 2 - - 2
IAY222 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 - - 2
ODY226 Ses ve Müzik Seçmeli - - - 2
OPT224 Araştırma Yöntem ve Teknikler Seçmeli 2 - - 2
RADY228 Matematik Seçmeli 2 - - 2
TLT220 Laboratuvar Bilgi ve Döküman Yönetim Sistemleri Seçmeli 2 - - 2