GERİ DÖN

Önlisans Programları


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ - - TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

Program Tanımları

2014-2015

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Ön Lisans Derecesi

Önlisans

TYT

FORMAL

120 AKTS TAMAMLAMIŞ OLMAK, EN AZ 2.00 ORTALAMA VE MESLEKİ STAJ

Önlisans düzeyi, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği

Bu programdan mezun olanlar tıbbi laboratuvar teknikleri alanında kamu kuruluşları ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgiler ile donatılmış olarak yetiştirilirler.

Bu programdan mezun olanlar; 4 yıllık Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoenformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarında lisans eğitimi alma imkânını yakalayabileceklerdir

Uygulama sınavı, ödev, ara sınav, dönem sonu sınavı.

Programda ön görülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajı başarı ile tamamlamak, en az 120 AKTS ve genel ağırlıklı puan ortalaması 2.00 olmak

Örgün Eğitim

Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Karadayı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri laboratuvarı, uygulama ve teorik dersler


Program Çıktıları

1 Tıbbi Laboratuvarlarda kullanılan cihazları tanır, bunların bakım ve kontrollerini yapar, cihaz kullanımında ve laboratuvar uygulamalarında kalite prensiplerini benimser.
2 Vücudun temeli olan hücre, doku, organ ve hormon yapısını ilişkilendirip fizyolojik, anatomik ve hormonal olarak insan vücudunu tanır.
3 Kimyasal analiz laboratuvarlarını tanıyıp, enstrümantal cihazların çalışma prensiplerini uygular ve laboratuvar akreditasyonu ile ilgili dokümanları hazırlarken, bilgisayar becerilerini etkin bir şekilde kullanır.
4 Adli bilimler laboratuvarlarının çalışma prensiplerini bilerek çeşitli analizleri yürütür.
5 Moleküler biyolojik ve genetik teknikleri kavrayarak, bu tekniklerin uygulamasını yapar.ısı
6 Parazitleri sınıflandırır ve parazitlerden korunma yollarını ifade eder.ısı
7 Temel mikrobiyoloji, Gıda, su mikrobiyolojisi ve klinik mikrobiyoloji tekniklerini kavrayarak bu laboratuvarlarda gerekli uygulama ve tahlilleri yapar.
8 Türk dili ve yabancı dil kurallarına uyarak hastalar ile etkin iletişim kurar.
9 İleri mesleki derslerinde biyoloji, kimya, biyokimya, hematoloji ve immunoloji gibi temel bilimleri aktif olarak kullanır.ı
10 Laboratuvarda biyogüvenlik ve iş güvenliği konularında donanımlı olup, uygulama alanlarında bildiklerini aktif olarak kullanır.
11 Hasta psikolojisini iyi bileceğinden, empati yeteneğini geliştirir ve hasta ile çalışanın hukuki hak ve sorumluluklarını, uygun mevzuatı takip ederek, yorumlarktısı
12 Ülkesinin tarihini ve kültürel değerlerini kavrayarak, topluma yarar sağlama amacıyla mesleğini uygular.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Tıbbi Laboratuvarlarda kullanılan cihazları tanır, bunların bakım ve kontrollerini yapar, cihaz kullanımında ve laboratuvar uygulamalarında kalite prensiplerini benimser.
Vücudun temeli olan hücre, doku, organ ve hormon yapısını ilişkilendirip fizyolojik, anatomik ve hormonal olarak insan vücudunu tanır.
Kimyasal analiz laboratuvarlarını tanıyıp, enstrümantal cihazların çalışma prensiplerini uygular ve laboratuvar akreditasyonu ile ilgili dokümanları hazırlarken, bilgisayar becerilerini etkin bir şekilde kullanır.
Adli bilimler laboratuvarlarının çalışma prensiplerini bilerek çeşitli analizleri yürütür.
Moleküler biyolojik ve genetik teknikleri kavrayarak, bu tekniklerin uygulamasını yapar.ısı
Parazitleri sınıflandırır ve parazitlerden korunma yollarını ifade eder.ısı
Temel mikrobiyoloji, Gıda, su mikrobiyolojisi ve klinik mikrobiyoloji tekniklerini kavrayarak bu laboratuvarlarda gerekli uygulama ve tahlilleri yapar.
Türk dili ve yabancı dil kurallarına uyarak hastalar ile etkin iletişim kurar.
İleri mesleki derslerinde biyoloji, kimya, biyokimya, hematoloji ve immunoloji gibi temel bilimleri aktif olarak kullanır.ı
Laboratuvarda biyogüvenlik ve iş güvenliği konularında donanımlı olup, uygulama alanlarında bildiklerini aktif olarak kullanır.
Hasta psikolojisini iyi bileceğinden, empati yeteneğini geliştirir ve hasta ile çalışanın hukuki hak ve sorumluluklarını, uygun mevzuatı takip ederek, yorumlarktısı
Ülkesinin tarihini ve kültürel değerlerini kavrayarak, topluma yarar sağlama amacıyla mesleğini uygular.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Fizyoloji I
Genel Biyoloji
Genel Kimya
Gıda ve Su Mikrobiyolojisi
Halk Sağlığı
İmmunolojik Yöntemler
İngilizce I
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları
Sağlık Çalışanı ve Hasta Psikolojisi
Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler
Sağlık Psikolojisi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Tıbbi Atıklar ve İş Güvenliği
Tıbbi Mikrobiyoloji I
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Afet Bilgisi
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II
Bilgisayar Becerileri
Davranışın Genetik Temelleri
Dezavantajlı Bireylerde Farkındalık
Enstrümantasyon ve Kalibrasyon
Ensturumental Analiz
Etkili Sunum Teknikleri
Fizyoloji II
Gelişim Psikolojisi
Hasta Hakları
Histoloji
Ingilizce II
İletişim
Laboratuvar Aletleri ve Güvenlik
Mesleki İngilizce II
Sağlık Kurumlarında Muhasebe
Sağlık Kurumlarında Pazarlama
Temel Laboratuvar Bilgisi ve Uygulamaları
Tıbbi Cihaz Bakımı
Tıbbi Mikrobiyoloji II
Tıp Elektroniği
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türk İşaret Dili Eğitimi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Adli Bilimler Laboratuvarları
Adli Tıp
Bilim Adamları ve Buluşları
Bilim Tarihi
Biyokimya
Diksiyon ve Güzel Konuşma
Farmakoloji
Görsel Tasarım
Hematoloji
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kalite Güvencesi ve Standartları
Klinik Mikrobiyoloji
Laboratuvarlarda Kalite Yönetim Sistemleri
Mesleki İngilizce I
Nöropatoloji
Sağlık Hizmetlerinde Yön. ve Org.
Sağlık İletişimi
Sağlık Sigortacılığı
Sağlıkta Kalite Yönetimi
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Biyofizik
Hormon Biyokimyası
Laboratuvar Bilgi ve Döküman Yönetim Sistemleri
Laboratuvarda Akreditasyon
Matematik
Moleküler Biyoloji Teknikleri
Parazitoloji
Radyasyon ve Sağlığımız
Sağlık Eğitimi
Sağlık Ekonomisi ve Politik.
Sağlık Hukuku
Sağlık Kurumları Yönetimi
Seminer
Staj
Temel Hastalık Bilgisi
Tıp Tarihi

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
TLT111 Fizyoloji I 2 - - 2
TLT101 Genel Biyoloji 3 2 - 5
TLT103 Genel Kimya 2 2 - 4
TLT107 İmmunolojik Yöntemler 2 - - 2
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
SEC_TLT_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TLT105 Tıbbi Mikrobiyoloji I 2 2 - 4
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 18 8 0 26
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TLT106 Ensturumental Analiz 2 - - 2
TLT112 Fizyoloji II 2 - - 2
TLT104 Histoloji 2 - - 2
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
SEC_TLT_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TLT100 Temel Laboratuvar Bilgisi ve Uygulamaları 2 3 - 4
TLT102 Tıbbi Mikrobiyoloji II 2 2 - 4
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 19 5 0 24
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TLT201 Biyokimya 3 - - 5
TLT209 Hematoloji 2 4 - 4
TLT205 Klinik Mikrobiyoloji 2 4 - 5
TLT207 Laboratuvarlarda Kalite Yönetim Sistemleri 2 - - 3
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
SEC_TLT_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TLT203 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 2 2 - 6
Toplam 13 10 0 26
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TLT204 Hormon Biyokimyası 2 4 - 6
TLT208 Laboratuvarda Akreditasyon 2 - - 4
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
TLT202 Moleküler Biyoloji Teknikleri 3 4 - 6
TLT206 Parazitoloji 2 - - 4
SEC_TLT_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TLT200 Seminer 1 1 - 3
TLT290 Staj - - - 8
Toplam 12 9 0 34
SEC_TLT_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH121 Sağlık Psikolojisi Seçmeli - 1 - 2
ANS121 Sağlık Çalışanı ve Hasta Psikolojisi Seçmeli 2 - - 2
ANS123 Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları Seçmeli 2 - - 2
IAY121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
ODY121 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Seçmeli - 1 - 2
RADY123 Tıbbi Atıklar ve İş Güvenliği Seçmeli 2 - - 2
TDS121 Halk Sağlığı Seçmeli 2 - - 2
TDS123 Koruyucu Sağlık Hizmetleri Seçmeli 2 - - 2
TDS125 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Seçmeli 2 - - 2
TLT121 Gıda ve Su Mikrobiyolojisi Seçmeli 2 - - 2
SEC_TLT_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH122 Hasta Hakları Seçmeli 2 1 - 2
AMH124 Tıbbi Cihaz Bakımı Seçmeli - - - 2
ENF122 Tıp Elektroniği Seçmeli 2 - - 2
IAY120 Afet Bilgisi Seçmeli 2 - - 2
IAY126 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II Seçmeli 2 - - 3
ODY122 Gelişim Psikolojisi Seçmeli - 1 - 2
ODY124 Türk İşaret Dili Eğitimi Seçmeli 2 1 - 2
ODY126 Dezavantajlı Bireylerde Farkındalık Seçmeli 2 1 - 2
ODY128 Enstrümantasyon ve Kalibrasyon Seçmeli 2 - - 2
RADY124 İletişim Seçmeli 2 - - 2
TDS124 Etkili Sunum Teknikleri Seçmeli 1 1 - 2
TDS222 Sağlık Kurumlarında Muhasebe Seçmeli 2 - - 2
TDS224 Sağlık Kurumlarında Pazarlama Seçmeli 2 - - 2
TLT120 Laboratuvar Aletleri ve Güvenlik Seçmeli 2 - - 2
TLT122 Davranışın Genetik Temelleri Seçmeli 2 - - 2
SEC_TLT_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS223 Farmakoloji Seçmeli 2 - - 2
AMH221 Diksiyon ve Güzel Konuşma Seçmeli - - - 2
AMH225 Sağlık Hizmetlerinde Yön. ve Org. Seçmeli 2 - - 2
ENF221 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Seçmeli 2 - - 2
ENF223 Nöropatoloji Seçmeli 2 - - 2
IAY221 Sağlık Sigortacılığı Seçmeli 2 - - 2
IAY223 Sağlık İletişimi Seçmeli 2 - - 2
IAY225 Sağlıkta Kalite Yönetimi Seçmeli 2 - - 2
IAY227 Adli Tıp Seçmeli 2 - - 2
ODY221 Kalite Güvencesi ve Standartları Seçmeli - 1 - 2
ODY223 Görsel Tasarım Seçmeli - 1 - 2
ODY225 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 - - 2
RADY225 Bilim Tarihi Seçmeli 2 - - 2
RADY227 Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları Seçmeli 2 - - 2
TGT225 Bilim Adamları ve Buluşları Seçmeli 2 - - 2
TLT221 Adli Bilimler Laboratuvarları Seçmeli 2 - - 2
SEC_TLT_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH222 Sağlık Ekonomisi ve Politik. Seçmeli - - - 2
ANS226 Tıp Tarihi Seçmeli 2 - - 2
ENF222 Temel Hastalık Bilgisi Seçmeli 2 - - 2
IAY222 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 - - 2
IAY224 Halk Sağlığı Seçmeli 2 - - 2
ODY222 Sağlık Kurumları Yönetimi Seçmeli - 1 - 2
RADY222 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 - - 2
RADY224 Biyofizik Seçmeli 2 - - 2
RADY226 Radyasyon ve Sağlığımız Seçmeli 2 - - 2
RADY228 Matematik Seçmeli 2 - - 2
TLT220 Laboratuvar Bilgi ve Döküman Yönetim Sistemleri Seçmeli 2 - - 2