GERİ DÖN

Önlisans Programları


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK - - TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

Program Tanımları

2015-2016

Sağlık Teknikeri / Tıbbi Sekreter

Önlisans

YKS

Formal

120 AKTS TAMAMLAMIŞ OLMAK, EN AZ 2.00 ORTALAMA VE MESLEKİ STAJ

Önlisans Düzeyi, Tıbbi Sekreterlik

Sağlık Teknikeri unvanı ile mezun olup işe başlayan mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Tıbbi Sekreter” unvanı ile çalışırlar. Tıbbi sekreterler özel ve kamu, kurum ve kuruluşlarında; hastanın randevu hizmetlerini düzenleme, kabul işlemlerini yapma, hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, hastaya ait kayıtları tutma, idari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütme, hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivleme ve hizmete sunma, hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapma, tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleme ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor etme görevlerini yerine getirirler. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri, Tıbbi Sekreter olarak atanabilmektedirler.

Sağlık İdaresi Sağlık Yönetimi İşletme

Uygulama sınavı, proje, seminer, ödev, ara sınav, dönem sonu sınavı, rol oynama, tartışma

Programda ön görülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajı başarı ile tamamlamak, en az 120 AKTS ve genel ağırlıklı puan ortalaması 2.00 olmak

Örgün Eğitim

Tıbbi Dokümantayon ve Sekreterlik Program Başkanı Öğr. Gör. İrem SEZER (0212)7094528 / 5019

TDS laboratuvarı, uygulama ve teorik dersler


Program Çıktıları

1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanının gerektirdiği tıbbi terminoloji, insan anatomisi ve hastalıklar bilgisi ile ilgili terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanır.
3 Mesleki uygulamaları için gerekli olan temel bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve ofis cihazlarını etkin şekilde kullanır.
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak örgütsel iletişim, yönetim ve organizasyon, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
5 Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları, hastalar ve hasta yakınları ile iletişim kurar.
6 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirir.
7 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışır.
8 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
9 Tıbbi Sekreterlik ilkelerini ve kurallarını bilir. Hasta haklarına ve hasta mahremiyetine saygı duyar ve korur.
10 Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar, belgeleri sınıflayıp dosyalar, organize eder, dosyalama tekniklerine göre arşiv işlemlerini yürütür.
11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
12 Hastalıkları ve hastalıklara yönelik işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre kodlama işlemlerini yapar.
13 Sağlık kayıtlarına yönelik istatistiki veriyi hazırlar ve sunar.
14 Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.
15 Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusundaki bilgi ve becerisiyle hastanın sosyal güvencesine göre kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapar.
16 İşaret dilini temel düzeyde kullanarak hasta ve hasta yakınları ile iletişim kurar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanının gerektirdiği tıbbi terminoloji, insan anatomisi ve hastalıklar bilgisi ile ilgili terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanır.
Mesleki uygulamaları için gerekli olan temel bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve ofis cihazlarını etkin şekilde kullanır.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak örgütsel iletişim, yönetim ve organizasyon, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları, hastalar ve hasta yakınları ile iletişim kurar.
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirir.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışır.
Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
Tıbbi Sekreterlik ilkelerini ve kurallarını bilir. Hasta haklarına ve hasta mahremiyetine saygı duyar ve korur.
Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar, belgeleri sınıflayıp dosyalar, organize eder, dosyalama tekniklerine göre arşiv işlemlerini yürütür.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
Hastalıkları ve hastalıklara yönelik işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre kodlama işlemlerini yapar.
Sağlık kayıtlarına yönelik istatistiki veriyi hazırlar ve sunar.
Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusundaki bilgi ve becerisiyle hastanın sosyal güvencesine göre kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapar.
İşaret dilini temel düzeyde kullanarak hasta ve hasta yakınları ile iletişim kurar.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Anatomi
Diksiyon ve Güzel Konuşma
Halk Sağlığı
İngilizce I
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Özel Eğitimli Bireylere ve Ailelerine Yaklaşım
Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler
Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Sağlık Mevzuatı
Sekreterlik Hizmetleri
Tıbbi Dökümantasyon I
Tıbbi Terminoloji
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Bilgisayar Becerileri
Davranış Bilimleri ve Psikolojisi
Etkili Sunum Teknikleri
Hastalıklar Bilgisi
Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması
Hastane Uygulması I
Hızlı Okuma Teknikleri
Ingilizce II
İleri Düzey Bilgisayar Uygulamaları
Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü
Mesleki İngilizce II
Örgütsel Davranış
Sağlık İstatiği
Sağlık Sigortacılığı
Tıbbi Dökümantasyon II
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Yazışma ve Dosyalama Teknikleri
Hasta ve Yakınları ile İletişim
İlkyardım
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanser Kayıtçılığı
Klinik Kodlama Bilgisi
Mesleki İngilizce I
On Parmak Yazım Teknikleri
Pratik İlaç Bilgisi
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi
Sağlık Politikaları
Sağlık Yönetimi
Tıbbi Arşiv
Tıbbi Dökümantasyon III
Tıp Kütüphaneciliği
Türk İşaret Dili Eğitimi
Web Tasarımı
Yönetici Sekreterliği
Görme Engellilerle İletişim
Hastane Otomasyon Sistemleri
Hastane Uygulaması II
Klinik ve Laboratuvarlarda Dökümantasyon
Liderlik ve Zaman Yönetimi
Malzeme ve Stok
Ofis Yönetimi
Radyasyon ve Sağlığımız
Sağlık Kurumlarında Kariyer Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Muhasebe
Sağlık Kurumlarında Pazarlama
Seminer
Tıbbi Etik ve Hasta Hakları

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDS109 Anatomi 3 - - 4
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
TDS105 Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler 3 - - 3
SEC_TDS_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
TDS103 Sekreterlik Hizmetleri 2 - - 3
TDS101 Tıbbi Dökümantasyon I 3 - - 3
TDS107 Tıbbi Terminoloji 3 - - 4
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 23 2 0 26
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDS108 Hastalıklar Bilgisi 2 - - 2
TDS104 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması 2 2 - 4
TDS106 Hastane Uygulması I - 5 - 5
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
TDS112 Örgütsel Davranış 2 - - 2
SEC_TDS_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
TDS102 Tıbbi Dökümantasyon II 3 - - 3
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TDS110 Yazışma ve Dosyalama Teknikleri 2 1 - 3
Toplam 19 8 0 26
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDS217 Hasta ve Yakınları ile İletişim 2 - - 2
TDS207 İlkyardım 1 2 - 3
TDS203 Klinik Kodlama Bilgisi 2 2 - 4
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
TDS213 On Parmak Yazım Teknikleri - 2 - 2
TDS215 Pratik İlaç Bilgisi 2 - - 2
TDS205 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi - 5 - 2
TDS211 Sağlık Yönetimi 3 - - 3
SEC_TDS_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
TDS209 Tıbbi Arşiv 2 - - 2
TDS201 Tıbbi Dökümantasyon III 2 1 - 3
Toplam 18 12 0 26
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDS202 Hastane Otomasyon Sistemleri 2 2 - 4
TDS204 Hastane Uygulaması II - 5 - 5
TDS212 Hastane Yönetimi ve Organizasyonu 2 - - -
TDS206 Klinik ve Laboratuvarlarda Dökümantasyon 2 - - 2
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
TDS214 Sağlık Kurumlarında Kariyer Yönetimi 2 - - 2
SEC_TDS_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
TDS280 Seminer 2 - - 2
TDS290 Staj - - - -
TDS208 Tıbbi Etik ve Hasta Hakları 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 19 7 0 23
SEC_TDS_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH221 Diksiyon ve Güzel Konuşma Seçmeli - - - 2
FTT123 Özel Eğitimli Bireylere ve Ailelerine Yaklaşım Seçmeli 2 - - 2
IAY122 Sağlık Mevzuatı Seçmeli 2 - - 2
TDS121 Halk Sağlığı Seçmeli 2 - - 2
TDS123 Koruyucu Sağlık Hizmetleri Seçmeli 2 - - 2
TDS125 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Seçmeli 2 - - 2
SEC_TDS_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OPT123 Davranış Bilimleri ve Psikolojisi Seçmeli 2 - - 2
RADY128 Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü Seçmeli 2 - - 2
TDS122 İleri Düzey Bilgisayar Uygulamaları Seçmeli 1 1 - 2
TDS124 Etkili Sunum Teknikleri Seçmeli 1 1 - 2
TDS126 Hızlı Okuma Teknikleri Seçmeli 2 - - 2
TDS128 Sağlık İstatiği Seçmeli 2 - - 2
TDS130 Sağlık Sigortacılığı Seçmeli 2 - - 2
SEC_TDS_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ODY124 Türk İşaret Dili Eğitimi Seçmeli 2 1 - 2
ODY225 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 - - 2
RADY230 Kanser Kayıtçılığı Seçmeli 2 - - 2
TDS221 Tıp Kütüphaneciliği Seçmeli 2 - - 2
TDS223 Sağlık Politikaları Seçmeli 2 - - 2
TDS225 Yönetici Sekreterliği Seçmeli 2 - - 2
TDS229 Web Tasarımı Seçmeli - 2 - 2
SEC_TDS_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH126 Liderlik ve Zaman Yönetimi Seçmeli - 1 - 2
ODY124 Türk İşaret Dili Eğitimi Seçmeli 2 1 - 2
OPT121 Görme Engellilerle İletişim Seçmeli 2 - - 2
RADY128 Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü Seçmeli 2 - - 2
RADY226 Radyasyon ve Sağlığımız Seçmeli 2 - - 2
TDS220 Ofis Yönetimi Seçmeli - 2 - 2
TDS222 Sağlık Kurumlarında Muhasebe Seçmeli 2 - - 2
TDS224 Sağlık Kurumlarında Pazarlama Seçmeli 2 - - 2
TDS228 Malzeme ve Stok Seçmeli 2 - - 2