GERİ DÖN

Önlisans Programları


MESLEK YÜKSEKOKULU - SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ - - SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

Program Tanımları

İstanbul Altınbaş Üniversitesi bünyesinde 2017-18 akademik yılında açılmış olan sivil hava ulaştırma işletmeciliği programında, alanında uzman ve öğretim üyeleri ile eğitim verilmektedir. Bölüm, yönetim ve havacılık konularında sağlam bir temel oluşturarak mezunlarını havacılık kariyerine hazırlamak üzere düzenlenmiş kapsamlı bir ders programına sahiptir.

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans Programı derecesi almaya hak kazanırlar.

Önlisans

Programa ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Programa ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurum’unun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır.

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Bölüm Sivil Havacılık sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların tabi olduğu yasal mevzuatları, teorik ve pratik bilgileri vermeyi hedefler. Temelde yer hizmetleri şirketlerinin faaliyet alanına giren eğitimlerin dışında mesleğe yönelik genel bilgiler de müfredat içerisindedir. Mesleğe yönelik genel bilgileri de alan öğrenci her durumda konuya hakim bir duruş sergileyecektir. Kamu veya özel sektörde istihdam fırsatı bulan mezunlar sürekli kendilerini yenilemek suretiyle sektördeki kazanımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyeceklerdir.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı öğrencileri, havacılık alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve özel kuruluşlarda çalışabilirler. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı öğrencileri öğretim görevlilerinden alacakları teorik bilgilerin yanı sıra, sektörün öncü firmalarından gelen profesyonel yöneticiler sayesinde mesleğe ve sektöre ait pratik ve uygulamaya dayalı bilgiler de edinmekte, stajlarıyla eğitimlerini destekleyerek iş hayatına atılmak üzere gerekli yeterliliklere sahip olarak mezun olurlar. “Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi” unvanını alan mezunlar, tüm havayolu şirketleri, hava alanları, havaalanı yer hizmetleri, ikram ve kargo şirketleri ile diğer havacılık kurumlarında istihdam edilebileceklerdir.

DGS sınavı ile geçiş yapılabilecek 4 yıllık programlar arasında İşletme, Lojistik Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Uluslararası Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik bulunmaktadır.

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir. Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

Örgün Eğitim

Adres: Mahmutbey Mahallesi, Mahmutbey Dilmenler Caddesi No:26, 34218 Bağcılar/İstanbul Telefon: (0212) 604 01 00

• Zengin içerikli dersler • Nitelikli staj • Dinamik akademik kadro


Program Çıktıları

1 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği operasyonlarının içinde bulunduğu hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahip olmalıdır.
2 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile ilgili temel konularda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahip olmalıdır.
3 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği sistemini, bir sistem bileşenini ya da sürecini analiz etmek ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlamak; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulamalıdır.
4 Karar, uygulama ve davranışlarında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğine ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olmalı; bunun için gerekli olan modern ve teknik araçları seçmeli ve kullanmalıdır.
5 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri işletme yönetimi çözümleri için birlikte kullanmalı; bunun için ilgili temel problemleri saptamalı, tanımlamalı, formüle etmeli ve çözmelidir.
6 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğindeki örgütler/kurumlar için amaç ve hedefleri bilmelidir.
7 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki konularda kapsamlı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütmeli; bunun için bilgiye erişmeli ve bu amaçla kaynak araştırması yapmalı, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmalıdır.
8 Takım çalışmalarını planlamalı, yönlendirmeli, bu takımlarda etkin olarak çalışmalıdır.
9 Alanında edindiği bilgileri/becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirmelidir.
10 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurarak, yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşmalıdır.
11 Bilgi iletişim sistemleri hakkında yeterli düzeyde yetkinliğe sahip olmalıdır.
12 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile ilgili alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmalıdır.
13 Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla paylaşabilecek bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanmalıdır.
14 Etik değerlerle ilgili sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.
15 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği sektöründeki işletmelerin yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince ve bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olmalıdır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği operasyonlarının içinde bulunduğu hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahip olmalıdır.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile ilgili temel konularda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahip olmalıdır.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği sistemini, bir sistem bileşenini ya da sürecini analiz etmek ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlamak; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulamalıdır.
Karar, uygulama ve davranışlarında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğine ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olmalı; bunun için gerekli olan modern ve teknik araçları seçmeli ve kullanmalıdır.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri işletme yönetimi çözümleri için birlikte kullanmalı; bunun için ilgili temel problemleri saptamalı, tanımlamalı, formüle etmeli ve çözmelidir.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğindeki örgütler/kurumlar için amaç ve hedefleri bilmelidir.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanındaki konularda kapsamlı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütmeli; bunun için bilgiye erişmeli ve bu amaçla kaynak araştırması yapmalı, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmalıdır.
Takım çalışmalarını planlamalı, yönlendirmeli, bu takımlarda etkin olarak çalışmalıdır.
Alanında edindiği bilgileri/becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirmelidir.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurarak, yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşmalıdır.
Bilgi iletişim sistemleri hakkında yeterli düzeyde yetkinliğe sahip olmalıdır.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ile ilgili alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmalıdır.
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla paylaşabilecek bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanmalıdır.
Etik değerlerle ilgili sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği sektöründeki işletmelerin yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince ve bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olmalıdır.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DGS İçin Türkçe I
Genel İşletme
Havacılık Esasları ve Terminoloji
Hukukun Temel Kavramları
İngilizce I
Kültür ve Toplum
Matematik
Modern Sanat
Sivil Havacılığa Giriş
Temel İlk Yardım Eğitimi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Türk Dili I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Afet Bilgisi
Bilgisayar Becerileri
DGS için Türkçe II
Havacılık Kalite Yönetim Sistemleri ve Standart
Havacılıkta Örgütsel iletişim
Havayolu Pazarlaması
Havayolu Taşımacılığı
Havayolu Yönetimi
Ingilizce II
Mesleki İngilizce II
Pazarlamanın Temel İlkeleri
Türk Dili II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Yer Hizmetleri ve Ramp
Yunan Mitolojisi
DGS için Matematik I
Ekonominin Temel Kavramları
Elektronik Pazarlama Ticaret
Havacılık Güvenliği
Havacılık Hukuku
Havacılıkta İnsan Kaynakları Yönetimi
Havacılıkta Stratejik Yönetimi
Havacılıkta Yiyecek ve İçecek İşletmeleri
Marka Yönetimi
Mesleki İngilizce I
Mesleki Uygulama I
Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi
Yolcu Hizmetleri
DGS İçin Matematik II
Ekip Kaynak Yönetimi
Emniyet Yönetim Sistemi
Girişimcilik ve Yenilikçilik
Kentte Yaşam ve Eğitim
Mesleki Uygulama II
Seminer
Seyahat Acenteliği
Tedarik Zinciri ve Lojistik
Tehlikeli Maddeler

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
SHU103 Genel İşletme 3 - - 4
SHU105 Hukukun Temel Kavramları 3 - - 4
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
MAT107 Matematik 2 - - 2
SEC_SHU_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SHU101 Sivil Havacılığa Giriş 3 - - 5
TURK111 Türk Dili I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 18 2 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SHU128 Havayolu Pazarlaması 2 - - 3
SHU108 Havayolu Taşımacılığı 2 - - 3
SHU106 Havayolu Yönetimi 3 - - 4
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
SEC_SHU_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK112 Türk Dili II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
SHU104 Yer Hizmetleri ve Ramp 2 - - 4
Toplam 18 0 0 24
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SHU203 Harekat Hizmetleri 2 - - -
SHU201 Havacılık Hukuku 2 - - 4
SHU213 Havacılıkta İnsan Kaynakları Yönetimi 3 - - 2
SHU215 Havacılıkta Stratejik Yönetimi 3 - - 2
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
SHU205 Mesleki Uygulama I - 4 - 4
SEC_SHU_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SHU209 Yolcu Hizmetleri 2 - - 3
Toplam 14 4 0 18
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SHU222 Ekip Kaynak Yönetimi 3 - - 4
MYO202 Meslek Etiği 2 - - -
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
SHU206 Mesleki Uygulama II - 4 - 4
SEC_SHU_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SHU280 Seminer 1 1 - 3
SHU202 Tedarik Zinciri ve Lojistik 3 - - 4
SHU224 Tehlikeli Maddeler 2 - - 4
Toplam 13 5 0 22
SEC_SHU_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 2
MYO121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
MYO147 Modern Sanat Seçmeli 2 - - 2
MYO155 DGS İçin Türkçe I Seçmeli 2 - - 2
MYO157 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 - - 2
SHU121 Havacılık Esasları ve Terminoloji Seçmeli 2 - - 4
SEC_SHU_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MYO122 Afet Bilgisi Seçmeli 4 - - 2
MYO128 Yunan Mitolojisi Seçmeli 4 - - 2
MYO134 Pazarlamanın Temel İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
MYO148 DGS için Türkçe II Seçmeli 4 - - 2
SHU102 Havacılıkta Örgütsel iletişim Seçmeli 2 - - 2
SHU118 Havacılık Kalite Yönetim Sistemleri ve Standart Seçmeli 2 - - 2
SEC_SHU_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MYO223 DGS için Matematik I Seçmeli 2 - - 2
MYO257 Ekonominin Temel Kavramları Seçmeli 2 - - 2
MYO265 Elektronik Pazarlama Ticaret Seçmeli 2 - - 2
MYO269 Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi Seçmeli 2 - - 2
MYO271 Marka Yönetimi Seçmeli 2 - - 3
SHU229 Havacılık Güvenliği Seçmeli 2 - - 4
SEC_SHU_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MYO222 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli 2 - - 2
MYO224 DGS İçin Matematik II Seçmeli 2 - - 2
MYO272 Kentte Yaşam ve Eğitim Seçmeli 1 1 - 3
SHU230 Seyahat Acenteliği Seçmeli 2 - - 2
SHU232 Emniyet Yönetim Sistemi Seçmeli 2 - - 2