GERİ DÖN

Önlisans Programları


MESLEK YÜKSEKOKULU - HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ - - HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı 2017 yılında kurulmuştur. Bu program kurulduğu yıldan itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı şu an 3 öğretim görevlisinden oluşan eğitmen kadrosu ile öğretim ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Önlisans derecesi. (Derece 5)

Önlisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’ nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yapılır.

Program Yeterliliği BİLGİ Kuramsal, Olgusal Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir. Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir. BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir. Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir. Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir. Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir. Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır. YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir. Öğrenme Yetkinliği Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır. İletişim ve Sosyal Yetkinlik Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. Alana Özgü Yetkinlik Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.

Program Yeterliliği BİLGİ Kuramsal, Olgusal Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir. Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir. BECERİLER Bilişsel, Uygulamalı Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir. Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir. Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir. Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir. Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır. YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir. Öğrenme Yetkinliği Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır. İletişim ve Sosyal Yetkinlik Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. Alana Özgü Yetkinlik Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.

İş imkânları çok geniş olan Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı mezunları hem özel sektör kuruluşlarında hem de kamu kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgiler ile donatılmış olarak yetiştirilirler. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programının amacı, hukuk sektöründe gerekli hukuksal terim ve deyimleri bilen, hukuki kavramlara hakim, büro içinde ve dışında gerekli olan haberleşmeleri, organizasyonları sağlayıp iletişim kurabilen, etkili ve akıcı sunum yapan, bilgisayarda ofis programlarını kullanarak yazışma yapabilen, dosyalama ve arşivleme yapmayı bilen, kuruma uygun iş mektubu içeriği oluşturabilen, Türkçe’yi iyi konuşabilen, temsil etme becerisine sahip, hukuk dosyalama sistemini ve dava hizmetlerini izleyebilen özverili, nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Altınbaş Üniversitesi MYO Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı bu özverili mesleği seçmeye karar vermiş öğrencilerin teorik altyapılarını desteklemeyle birlikte, uygulamalı dersleri ve zorunlu staj uygulamasıyla mesleki hayatlarına en etkin biçimde hazırlanmalarını sağlamaktadır.

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Programı, iki yıllık açık öğretim ön lisans programıdır. Bu program ile hukuk sekreterliğini kariyer meslek olarak görecek, hukuk bilgisine sahip ara elemanlar yetiştirir. Öğrenciler elde ettikleri hukukun çeşitli dallarıyla ilgili alanlarda ön rapor hazırlayabilir, hukuk problemlerini özetleyebilir. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü’nden mezun olanlar, kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlardaki hukuk birimlerinde, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde, hukuk bürolarında ve hukuk şirketlerinin ara elemana ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışabilmektedir. Adliye teşkilatında, avukatlık bürosunda, baroda, hukuk müşavirliği veya özel işletmelerin hukuk servisi ya da icra takip servislerinde çalışırlar.

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği bölümünü başarı ile bitirmiş olanlar aşağıda gösterdiğimiz üç üniversite bölümünden istediklerini tercih ederek bölüme dikey geçiş yapabilir. Bu bölümlerden herhangi birisine DGS ile geçiş yapıldığında, eğitime üçüncü sınıftan devam edilir. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği DGS bölümleri şunlardır: Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Tanıtım İşletme

Programdaki derslerde uygulanacak olan ölçme ve değerlendirme şekilleri Ön lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak her bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl sonu bitirme ve telafi sınavı /ödev/sunum/proje olmak üzere yürütülmektedir.

Programdaki derslerde uygulanacak olan ölçme ve değerlendirme şekilleri Ön lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak her bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl sonu bitirme ve telafi sınavı /ödev/sunum/proje olmak üzere yürütülmektedir.

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 90 AKTS’ si zorunlu, 30 AKTS’ si de seçmeli olmak üzere en az 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Örgün Eğitim

Program Başkanı: Dr. Zeynep Ayfer Bozat AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Zeynep Ayfer Bozat E-Mail: zeynep.bozat@altinbas.edu.tr Adres: Mahmutbey Mah. Soğuksu cad. No:16 Bağcılar/ İstanbul Tel: +90 (0 212) 982 0800

Programın yürütülebilmesi için bölümde kadrolu üç öğretim görevlisi bulunmaktadır. Üniversitemizde öğrencilerimizin yararlanabileceği kütüphane, kantin ve kafeteryalar, bulunmaktadır. Öğrencilerimiz yemek ihtiyaçlarını üniversite yemekhanesinde karşılayabilmektedirler. Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra, farklı yetenek ve ilgi alanlarını, geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine olanak sunan öğrenci kulüpleri aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bunun yanında çalışmalarını yapabilmeleri için iki adet bilgisayar laboratuvarı ve bir kütüphane de mevcuttur.


Program Çıktıları

1 Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
2 Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
3 Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
5 Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
6 Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
7 Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
8 Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
9 Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
10 Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
13 Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.
14

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.
Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.
Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.
Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Büro Yönetimi
DGS İçin Türkçe I
Hukukun Temel Kavramları
İngilizce I
Klavye Kullanımı I
Kültür ve Toplum
Modern Sanat
Muhasebeye Giriş
Ofis Programları I
Protokol Kuralları ve Sosyal İlişkiler
Temel İlk Yardım Eğitimi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Türk Dili I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Afet Bilgisi
Bilgisayar Becerileri
DGS için Türkçe II
Ingilizce II
İletişim Teknikleri
Kamu Hukuku Bilgisi
Klavye Kullanımı II
Mesleki İngilizce II
Ofis Programları II
Özel Hukuk Bilgisi
Pazarlamanın Temel İlkeleri
Staj
Türk Dili II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Yunan Mitolojisi
DGS için Matematik I
Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri
Ekonominin Temel Kavramları
Elektronik Pazarlama Ticaret
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
İnsan Kaynakları Yönetimi
Klavye Kullanımı III
Marka Yönetimi
Mesleki İngilizce I
Mesleki Uygulama I
Mesleki Yazışma ve Raporlama Teknikleri
Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi
Tebligat Hukuku
Adalet Psikolojisi
Avukatlık ve Noterlik Hukuku
DGS İçin Matematik II
Girişimcilik ve Yenilikçilik
Kentte Yaşam ve Eğitim
Klavye Kullanımı IV
Meslek Etiği
Mesleki Uygulama II
UYAP ve Hukuk Yazılımları

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
HBY107 Büro Yönetimi 2 - - 3
HBY101 Hukukun Temel Kavramları 3 - - 3
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
HBY109 Klavye Kullanımı I - 3 - 2
HBY105 Muhasebeye Giriş 3 - - 4
HBY103 Ofis Programları I 2 - - 4
SEC_HBY_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK111 Türk Dili I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 17 5 0 25
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
HBY106 Kamu Hukuku Bilgisi 3 - - 4
HBY108 Klavye Kullanımı II - 3 - 2
HBY102 Ofis Programları II 2 - - 5
HBY104 Özel Hukuk Bilgisi 3 - - 4
SEC_HBY_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
HBY190 Staj - - - 4
TURK112 Türk Dili II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 17 3 0 29
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HBY203 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri 2 - - 5
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
HBY211 Mesleki Uygulama I 2 1 - 4
HBY205 Mesleki Yazışma ve Raporlama Teknikleri 2 - - 4
SEC_HBY_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
HBY201 Tebligat Hukuku 2 - - 5
Toplam 10 1 0 21
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HBY204 Adalet Psikolojisi 2 - - 4
HBY202 Avukatlık ve Noterlik Hukuku 2 - - 4
HBY210 Klavye Kullanımı IV - 3 - 2
MYO202 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
HBY212 Mesleki Uygulama II 2 1 - 4
SEC_HBY_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
HBY208 UYAP ve Hukuk Yazılımları 3 - - 5
Toplam 13 4 0 24
SEC_HBY_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HBY123 Protokol Kuralları ve Sosyal İlişkiler Seçmeli 2 - - 2
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 2
MYO121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
MYO147 Modern Sanat Seçmeli 2 - - 2
MYO155 DGS İçin Türkçe I Seçmeli 2 - - 2
MYO157 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 - - 2
SEC_HBY_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HBY122 İletişim Teknikleri Seçmeli 2 - - 2
MYO122 Afet Bilgisi Seçmeli 4 - - 2
MYO128 Yunan Mitolojisi Seçmeli 4 - - 2
MYO134 Pazarlamanın Temel İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
MYO148 DGS için Türkçe II Seçmeli 4 - - 2
SEC_HBY_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HBY207 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 - - 3
HBY209 Klavye Kullanımı III Seçmeli - - - 2
MYO223 DGS için Matematik I Seçmeli 2 - - 2
MYO257 Ekonominin Temel Kavramları Seçmeli 2 - - 2
MYO261 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Seçmeli 2 - - 2
MYO265 Elektronik Pazarlama Ticaret Seçmeli 2 - - 2
MYO269 Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi Seçmeli 2 - - 2
MYO271 Marka Yönetimi Seçmeli 2 - - 3
SEC_HBY_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MYO222 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli 2 - - 2
MYO224 DGS İçin Matematik II Seçmeli 2 - - 2
MYO272 Kentte Yaşam ve Eğitim Seçmeli 1 1 - 3