GERİ DÖN

Önlisans Programları


MESLEK YÜKSEKOKULU - SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ - - SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ

Program Tanımları

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2008 yılında kurulmuştur. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ilk öğrencilerini 2016-2017 akademik yılında almıştır.

Meslek Yüksekokulu- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Program Mezunları Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön Lisans Derecesi Almaya hak kazanırlar.

Önlisans

Kabul Koşulları: Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Öğrencilerimizin bu programda eğitim almak için aşağıdaki koşulları sağlaması beklenir. • Bayanlar için 160 – 180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır), • Erkekler için 170 – 190 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır), • Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak, • Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak Kayıt Koşulları: Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için; • Sağlık durumu, askerlik görevi, öğrenim vizesi ve benzeri yönlerden engellerinin olmaması, • Ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin Türkiye'de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığınca lise dengi olarak kabul edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan mezun olduklarını gösteren bir belgeye sahip olması, • Üniversiteye kabul edilen ve belirlenen şartları sağlamış olanların Üniversite tarafından belirlenecek diğer belgeleri de sağlamaları koşulu ile ve tespit edilen öğrenim ücretlerini ödemeleri üzerine kayıtları kesin olarak yapılır. • Belgelerinde noksanlık ve tahrifat olanların ve başka bir yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olanların kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Yatay geçişler Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kurum içi yatay geçişler yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır.

Akademik yılsonunda toplam 120 AKTS ders almak ve başarılı olmak, mezuniyet Ağırlıklı Not Ortalamasının en az 2.00 olması, İşyeri Uygulamalı Eğitimi (Staj) etkinliğini toplam 20 iş günü yapmak ve öğrencinin FF notu olmaması gereklidir.

VİZYON Havacılık sektörünün aradığı nitelikli insan gücü yetiştirmek ve iş hayatında tercih edilen mezunları ile referans gösterilen bir program olmaktır. MİSYON Havacılık sektörünün ihtiyaç duyacağı, havacılık sektöründeki hızlı değişimleri takip edip yorumlayabilen, değişen bu koşullara kendisini geliştirmek suretiyle ayak uydurabilen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri kuvvetli, çözüm odaklı, çalıştığı kurum ve kuruluşların değerlerine bağlı, vasıflı, öz güveni yüksek, çevreye ve insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde hizmet veren yurtiçi ve yurt dışı yolcu taşıyan ulusal ve uluslararası havayolu şirketleri, havalimanları gibi sivil havacılıkla ilgili her türlü kurum ve kuruluşta çalışabilirler. İstanbul Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri henüz mezun vermemiştir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans düzeyine geçiş yapabilirler. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. • Havacılık İşletmeciliği • Lojistik Yönetimi • Ulaştırma ve Lojistik • Uluslararası Lojistik • Turizm ve Otelcilik • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği • Seyahat İşletmeciliği • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği • Turizm İşletmeciliği

Programdaki derslerde uygulanacak olan ölçme ve değerlendirme şekilleri Ön lisans ve Lisans Yönetmeliğine uygun olarak dersin öğretim elemanı tarafından belirlenip “Ders Öğretim Planı’ndan ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Örgün Eğitim

Mahmutbey Mahallesi Soğuksu Caddesi No:16 Bağcılar /İstanbul /Türkiye Program Başkanı / Bologna Koordinatörü: Hülya Çağlar ÇELEBİOĞLU Tel: 0212 982 08 00 Dahili: 825

Programın yürütülebilmesi için bölümde kadrolu üç öğretim görevlisi bulunmaktadır. Toplam alan içinde eğitim-öğretim etkinliklerinin ve uygulamanın yapılması için 1 adet mock-up atölyesi bulunmaktadır. Ayrıca bu alanlar içinde, derslerin yürütülmesine olanak tanıyan projeksiyon cihazları bulunmaktadır. Sınıflarımız 25 öğrenci kapasitelidir. Üniversitemizde öğrencilerimizin yararlanabileceği kütüphane, kantin ve kafeteryalar, bulunmaktadır. Öğrencilerimiz yemek ihtiyaçlarını üniversite yemekhanesinde karşılayabilmektedirler. Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra, farklı yetenek ve ilgi alanlarını, geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine olanak sunan öğrenci kulüpleri aktif olarak faaliyet göstermektedir.


Program Çıktıları

1 Dünyayı, ülkesini, toplumunu, kendisini tanır ve değerlendirir. Etik problemler, sosyal haklar, değerler vb alanlarda, kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluk alır. Düşünce becerisini tüm yaşam alanlarında kullanırram Çıktısı
2 Disiplinler arası etkileşimin önemini kavrayarak, kendi alanındaki çalışmalarını ve sorunların çözümünü multidisipliner düşünce ve yaklaşımla yönetir.
3 Mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenme ilkesiyle planlar, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yaşamına ve mesleğine entegre eder, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi ortaya koyar.
4 Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla etkili ve interaktif bir iletişim kurar
5 Ekip çalışmasına uyum gösterir veya liderlik sorumluluğu alarak takımı yönetir
6 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilir
7 Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki başka alanlarda kullanabilir
8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir
9 Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, alanındaki temel düzey bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ya da sorumluluğu altında çalışanların gelişmesi için gerekli etkinlikleri yürütebilmelidir
10 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olur.
11 Ulaştırma alanı ile ilgili konulardaki bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
12 Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir
13 Ulaştırma alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bir takım çalışanı olarak sorumluluk alır, çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
14 Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri aktif eğitim felsefesi ile eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izler, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
15 Ulaştırma alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini doğru, etkili ve verimli iletişim araçlarıyla aktarır.
16 Ulaştırma uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Dünyayı, ülkesini, toplumunu, kendisini tanır ve değerlendirir. Etik problemler, sosyal haklar, değerler vb alanlarda, kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluk alır. Düşünce becerisini tüm yaşam alanlarında kullanırram Çıktısı
Disiplinler arası etkileşimin önemini kavrayarak, kendi alanındaki çalışmalarını ve sorunların çözümünü multidisipliner düşünce ve yaklaşımla yönetir.
Mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenme ilkesiyle planlar, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yaşamına ve mesleğine entegre eder, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi ortaya koyar.
Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla etkili ve interaktif bir iletişim kurar
Ekip çalışmasına uyum gösterir veya liderlik sorumluluğu alarak takımı yönetir
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilir
Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki başka alanlarda kullanabilir
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir
Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, alanındaki temel düzey bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ya da sorumluluğu altında çalışanların gelişmesi için gerekli etkinlikleri yürütebilmelidir
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olur.
Ulaştırma alanı ile ilgili konulardaki bilgileri içeren ders kitapları, uygulama, araç gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerilerine sahiptir
Ulaştırma alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bir takım çalışanı olarak sorumluluk alır, çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
Ulaştırma alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri aktif eğitim felsefesi ile eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izler, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
Ulaştırma alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini doğru, etkili ve verimli iletişim araçlarıyla aktarır.
Ulaştırma uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DGS İçin Türkçe I
Engelsiz İletişim
Havacılık Esasları ve Terminoloji
Havacılıkta Etkili İletişim Teknikleri
Havacılıkta İnsan Kaynakları Yönetimi
Havacılıkta Yönetim ve Organizasyon
İngilizce I
Kültür ve Toplum
Modern Sanat
Sivil Havacılığa Giriş
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel Uçak ve Uçuş Bilgisi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Türk Dili I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Afet Bilgisi
Bilgisayar Becerileri
DGS için Türkçe II
Dünya Kültürleri ve Destinasyonları
Havayolu Pazarlaması
Ingilizce II
Mesleki İngilizce II
Nezaket ve Protokol Kuralları
Organizasyon ve Sorumluluk
Pazarlamanın Temel İlkeleri
Takım Çalışması ve Motivasyon
Türk Dili II
Türk İşaret Dili Temel Eğitimi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uçuş Psikolojisi ve Fizyolojisi
Uygarlık Tarihi
Yer Hizmetleri
Yunan Mitolojisi
CRS Uygulamaları
DGS için Matematik I
Ekonominin Temel Kavramları
Elektronik Pazarlama Ticaret
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
Havacılık Güvenliği
Havacılık Mevzuatı
Havacılıkta Davranış Bilimleri
Havacılıkta İlkyardım
İkram ve Servis Teknikleri
Kabin Ekibi ve Performans Eğitimi
Marka Yönetimi
Mesleki İngilizce I
Mesleki Uygulama I
Normal Emniyet Usulleri
Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi
Acil durumlar ve Emniyet Kuralları
DGS İçin Matematik II
Diksiyon (Etkili Konuşma ve Anons Teknikleri)
Ekip Kaynak Yönetimi
Girişimcilik ve Yenilikçilik
Halk Sağlığının Temelleri
Kentte Yaşam ve Eğitim
Meslek Etiği
Mesleki Uygulama II
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Seminer
Tehlikeli Maddeler
Türkiye Ekonomisi'nin Gelişimi

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
SHK103 Havacılıkta Etkili İletişim Teknikleri 3 - - 5
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
SEC_SHK_1 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
SHK101 Sivil Havacılığa Giriş 3 - - 5
SHK105 Temel Uçak ve Uçuş Bilgisi 3 - - 5
TURK111 Türk Dili I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 19 2 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SHK102 Dünya Kültürleri ve Destinasyonları 2 - - 3
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
SEC_SHK_2 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK112 Türk Dili II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
SHK106 Uçuş Psikolojisi ve Fizyolojisi 3 - - 4
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
SHK104 Yer Hizmetleri 3 - - 4
Toplam 17 0 0 21
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SHK201 Havacılık Mevzuatı 3 - - 4
SHK207 Havacılıkta Davranış Bilimleri 2 - - 3
SHK203 İkram ve Servis Teknikleri 3 - - 4
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
SHK205 Mesleki Uygulama I - 4 - 4
SHK209 Normal Emniyet Usulleri 4 - - 4
SEC_SHK_3 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
Toplam 14 4 0 22
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SHK202 Acil durumlar ve Emniyet Kuralları 3 - - 5
SHK204 Diksiyon (Etkili Konuşma ve Anons Teknikleri) 3 - - 3
MYO202 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
SHK206 Mesleki Uygulama II - 4 - 4
SHK280 Seminer 1 1 - 3
SEC_SHK_4 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 14 5 0 20
SEC_SHK_1 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 2
MYO121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
MYO147 Modern Sanat Seçmeli 2 - - 2
MYO155 DGS İçin Türkçe I Seçmeli 2 - - 2
MYO157 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 - - 2
SHK121 Havacılık Esasları ve Terminoloji Seçmeli 2 - - 4
SHK123 Havacılıkta Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 2 - - 2
SHK125 Havacılıkta İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 - - 2
SEC_SHK_2 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MYO122 Afet Bilgisi Seçmeli 4 - - 2
MYO124 Türk İşaret Dili Temel Eğitimi Seçmeli 2 - - 2
MYO128 Yunan Mitolojisi Seçmeli 4 - - 2
MYO134 Pazarlamanın Temel İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
MYO148 DGS için Türkçe II Seçmeli 4 - - 2
SHK122 Organizasyon ve Sorumluluk Seçmeli 3 - - 3
SHK124 Nezaket ve Protokol Kuralları Seçmeli 2 - - 2
SHK126 Takım Çalışması ve Motivasyon Seçmeli 2 - - 3
SHK128 Havayolu Pazarlaması Seçmeli 2 - - 2
SEC_SHK_3 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MYO223 DGS için Matematik I Seçmeli 2 - - 2
MYO257 Ekonominin Temel Kavramları Seçmeli 2 - - 2
MYO261 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Seçmeli 2 - - 2
MYO265 Elektronik Pazarlama Ticaret Seçmeli 2 - - 2
MYO269 Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi Seçmeli 2 - - 2
MYO271 Marka Yönetimi Seçmeli 2 - - 3
SHK221 Havacılıkta İlkyardım Seçmeli 2 - - 2
SHK223 Kabin Ekibi ve Performans Eğitimi Seçmeli 2 - - 2
SHK225 CRS Uygulamaları Seçmeli 2 - - 2
SHK229 Havacılık Güvenliği Seçmeli 2 - - 4
SEC_SHK_4 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MYO222 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli 2 - - 2
MYO224 DGS İçin Matematik II Seçmeli 2 - - 2
MYO228 Halk Sağlığının Temelleri Seçmeli 2 - - 2
MYO252 Türkiye Ekonomisi'nin Gelişimi Seçmeli 2 - - 2
MYO272 Kentte Yaşam ve Eğitim Seçmeli 1 1 - 3
SHK222 Ekip Kaynak Yönetimi Seçmeli 3 - - 4
SHK224 Tehlikeli Maddeler Seçmeli 2 - - 4
SHK226 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 3 - - 4