GERİ DÖN

Önlisans Programları


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ - - TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Program Tanımları

2016-2017

2016-2017

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

Önlisans

YKS

FORMAL

120 AKTS TAMAMLAMIŞ OLMAK, EN AZ 2.00 ORTALAMA, MESLEKİ STAJ

Önlisans düzeyi, Tıbbi görüntüleme teknikerliği

Bu programı tamamlayan öğrenciler, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, özel görüntüleme merkezlerinde görev yapabilirler.

Hemşirelik, Hemşirelik Sağlık Hizmetleri

Proje, seminer, ödev, ara sınav, dönem sonu sınavı, rol oynama, tartışma

Programda ön görülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajı başarı ile tamamlamak, en az 120 AKTS ve genel ağırlıklı puan ortalaması 2.00 olmak

Örgün Eğitim

Öğr. Gör. Özlem MARANCİ YILDIRIM

Teorik dersler, mesleki uygulama stajı, var olan kulüpler.


Program Çıktıları

1 Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki tıbbi terminolojiyi tanımlar.
2 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili olarak bilgi, teknolojiye erişim yolları ve araçlarını seçer.
3 Hekim ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte bir ekip olarak çalışmaya uyum gösterir.
4 Alanı ile ilgili olarak cihazları tanır, bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri araştırır ve yeni aplikasyonları uygular.
5 Alanı ile ilgili olarak anamnez alır, dosya hazırlar ve hasta bilgilerini alır.
6 Bilgisayar ve medikal programları kullanır.
7 Alanı ile ilgili fizik, biyoloji ve tıp kavramlarını açıklar ve uygular.
8 Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimser ve uygular.
9 Birey ve halk sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularını benimser ve uygular.
10 Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlayıp değerlendirir ve olası sorunları tanımlayıp çözümler.
11 Sağlık kurumları bünyesindeki radyoloji ve nükleer tıp ünitelerinde ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanarak hekimin gerekli gördüğü çekimleri yapar ve elde edilen verileri değerlendirir.
12 Toplumsal, bilimsel, kültürel değerleri göz önünde bulundurarak çalışma disiplinini benimser.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki tıbbi terminolojiyi tanımlar.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili olarak bilgi, teknolojiye erişim yolları ve araçlarını seçer.
Hekim ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte bir ekip olarak çalışmaya uyum gösterir.
Alanı ile ilgili olarak cihazları tanır, bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri araştırır ve yeni aplikasyonları uygular.
Alanı ile ilgili olarak anamnez alır, dosya hazırlar ve hasta bilgilerini alır.
Bilgisayar ve medikal programları kullanır.
Alanı ile ilgili fizik, biyoloji ve tıp kavramlarını açıklar ve uygular.
Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimser ve uygular.
Birey ve halk sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularını benimser ve uygular.
Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlayıp değerlendirir ve olası sorunları tanımlayıp çözümler.
Sağlık kurumları bünyesindeki radyoloji ve nükleer tıp ünitelerinde ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanarak hekimin gerekli gördüğü çekimleri yapar ve elde edilen verileri değerlendirir.
Toplumsal, bilimsel, kültürel değerleri göz önünde bulundurarak çalışma disiplinini benimser.

Ders - Program Yeterlilik İlişkisi

Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Anatomi ve Fizyoloji I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İngilizce
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tıbbi Fizik
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türk Dili I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anatomi ve Fizyoloji II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hasta Bakım Yöntemleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türk Dili II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Klinik Rotasyon I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Meslek Etiği
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ve Kalite
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Uygarlık Tarihi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Klinik Rotasyon II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mesleki İngilizce
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nükleer Tıp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Radyobiyoloji ve Patoloji
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seçmeli Ders Grubu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Staj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri III
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TGT101 Anatomi ve Fizyoloji I 4 - - 10
İNG100(SHMYO) İngilizce 2 - - 3
SEC_TGT_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
TGT105 Tıbbi Fizik 5 - - 11
TURK111(SHMYO) Türk Dili I 1 - - 2
TCT105(SHMYO) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 1 - - 2
Toplam 15 0 0 28
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TGT102 Anatomi ve Fizyoloji II 4 - - 10
TGT106 Hasta Bakım Yöntemleri 2 - - 5
SEC_TGT_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
TGT104 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri I 4 - - 9
TURK112(SHMYO) Türk Dili II 1 - - 2
TCT106(SHMYO) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 1 - - 2
Toplam 14 0 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TGT207 Klinik Rotasyon I - 4 - 4
TGT296 Meslek Etiği 2 - - 2
SEC_TGT_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
TGT205 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri ve Kalite 6 - - 10
TGT203 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri II 4 - - 9
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 4
Toplam 17 4 0 29
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TGT208 Klinik Rotasyon II - 4 - 4
İNG200(SHMYO) Mesleki İngilizce 2 - - 3
TGT201 Nükleer Tıp 4 - - 7
RADY214 Radyobiyoloji ve Patoloji 2 - - 5
SEC_TGT_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
TGT290 Staj - - - 8
TGT204 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri III 4 - - 9
Toplam 14 4 0 36
SEC_TGT_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IAY121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
TGT103 Radyolojik Anatomi Seçmeli 2 - - 3
SEC_TGT_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL110(SHMYO) Bilgisayar Becerileri Seçmeli 1 - - 2
SEC_TGT_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OPT224 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 2 - - 2
SEC_TGT_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TGT122 Radyasyon ve Yaşam Seçmeli 2 - - 2