GERİ DÖN

Önlisans Programları


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ - - TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Program Tanımları

2016-2017

2016-2017

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

Önlisans

YKS

FORMAL

120 AKTS TAMAMLAMIŞ OLMAK, EN AZ 2.00 ORTALAMA, MESLEKİ STAJ

Önlisans düzeyi, Tıbbi görüntüleme teknikerliği

Bu programı tamamlayan öğrenciler, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, özel görüntüleme merkezlerinde görev yapabilirler.

Hemşirelik, Hemşirelik Sağlık Hizmetleri

Proje, seminer, ödev, ara sınav, dönem sonu sınavı, rol oynama, tartışma

Programda ön görülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajı başarı ile tamamlamak, en az 120 AKTS ve genel ağırlıklı puan ortalaması 2.00 olmak

Örgün Eğitim

Öğr. Gör. Özlem MARANCİ YILDIRIM

Teorik dersler, mesleki uygulama stajı, var olan kulüpler.


Program Çıktıları

1 Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki tıbbi terminolojiyi tanımlar.
2 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili olarak bilgi, teknolojiye erişim yolları ve araçlarını seçer.
3 Hekim ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte bir ekip olarak çalışmaya uyum gösterir.
4 Alanı ile ilgili olarak cihazları tanır, bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri araştırır ve yeni aplikasyonları uygular.
5 Alanı ile ilgili olarak anamnez alır, dosya hazırlar ve hasta bilgilerini alır.
6 Bilgisayar ve medikal programları kullanır.
7 Alanı ile ilgili fizik, biyoloji ve tıp kavramlarını açıklar ve uygular.
8 Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimser ve uygular.
9 Birey ve halk sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularını benimser ve uygular.
10 Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlayıp değerlendirir ve olası sorunları tanımlayıp çözümler.
11 Sağlık kurumları bünyesindeki radyoloji ve nükleer tıp ünitelerinde ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanarak hekimin gerekli gördüğü çekimleri yapar ve elde edilen verileri değerlendirir.
12 Toplumsal, bilimsel, kültürel değerleri göz önünde bulundurarak çalışma disiplinini benimser.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki tıbbi terminolojiyi tanımlar.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanı ile ilgili olarak bilgi, teknolojiye erişim yolları ve araçlarını seçer.
Hekim ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte bir ekip olarak çalışmaya uyum gösterir.
Alanı ile ilgili olarak cihazları tanır, bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri araştırır ve yeni aplikasyonları uygular.
Alanı ile ilgili olarak anamnez alır, dosya hazırlar ve hasta bilgilerini alır.
Bilgisayar ve medikal programları kullanır.
Alanı ile ilgili fizik, biyoloji ve tıp kavramlarını açıklar ve uygular.
Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimser ve uygular.
Birey ve halk sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularını benimser ve uygular.
Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, verileri yorumlayıp değerlendirir ve olası sorunları tanımlayıp çözümler.
Sağlık kurumları bünyesindeki radyoloji ve nükleer tıp ünitelerinde ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanarak hekimin gerekli gördüğü çekimleri yapar ve elde edilen verileri değerlendirir.
Toplumsal, bilimsel, kültürel değerleri göz önünde bulundurarak çalışma disiplinini benimser.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Anatomi ve Fizyoloji I
İngilizce I
Kültür ve Toplum
Radyasyondan Korunma
Radyolojik Anatomi
Sağlık Çalışanı ve Hasta psiko
Sağlık ve Sinema
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel İmmünoloji
Tıbbi Atıklar ve İş Güvenliği
Tıbbi Fizik
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Anatomi ve Fizyoloji II
Bilgisayar Becerileri
Biyomedikal Teknolojileri
Hasta Bakım Yöntemleri
Ingilizce II
İletişim
Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü
Mesleki İngilizce II
Radyasyon ve Yaşam
Radyofarmasi
Sağlık Hukuku
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri I
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Bilim Adamları ve Buluşları
Bilim Tarihi
Farmakoloji
Klinik Rotasyon I
Meslek Etiği
Mesleki İngilizce I
Nükleer Tıp
Radyoaktif Atık Yönetimi
Radyoterapi
Sağlık Politikaları
Tıbbi Görüntüleme Ekipmanları
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri II
Tıbbi Görüntülemede Kalite
Biyofizik
Güzel Sanatlar
Klinik Rotasyon II
Matematik
Oral Radyoloji
Radyobiyoloji ve Patoloji
Seminer
Ses ve Müzik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri III
Tıp Tarihi

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TGT101 Anatomi ve Fizyoloji I 3 - - 4
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
RADY109 Radyasyondan Korunma 2 - - 3
TGT103 Radyolojik Anatomi 2 - - 3
SEC_TGT_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
TGT105 Tıbbi Fizik 3 - - 6
TGT107 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 2 - - 3
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 20 0 0 26
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TGT102 Anatomi ve Fizyoloji II 3 - - 4
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
TGT106 Hasta Bakım Yöntemleri 2 - - 4
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
SEC_TGT_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - 2
TGT104 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri I 3 - - 6
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 20 2 0 28
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TGT207 Klinik Rotasyon I - 4 - 4
TGT296 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
TGT201 Nükleer Tıp 3 - - 5
SEC_TGT_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
TGT203 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri II 3 - - 6
TGT205 Tıbbi Görüntülemede Kalite 3 - - 6
Toplam 15 4 0 26
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TGT208 Klinik Rotasyon II - 4 - 4
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
TGT202 Oral Radyoloji 1 2 - 6
RADY214 Radyobiyoloji ve Patoloji 2 - - 4
SEC_TGT_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
TGT206 Seminer 1 1 - 3
TGT290 Staj - - - -
TGT204 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri III 3 - - 6
Toplam 11 7 0 26
SEC_TGT_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ANS121 Sağlık Çalışanı ve Hasta psiko Seçmeli 2 - - 2
ENF127 Temel İmmünoloji Seçmeli 2 - - 2
IAY121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 2
RADY123 Tıbbi Atıklar ve İş Güvenliği Seçmeli 2 - - 2
TGT121 Sağlık ve Sinema Seçmeli 2 - - 2
SEC_TGT_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS132 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 - - 2
ANS122 Biyomedikal Teknolojileri Seçmeli 2 - - 2
RADY124 İletişim Seçmeli 2 - - 2
RADY128 Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü Seçmeli 2 - - 2
TGT122 Radyasyon ve Yaşam Seçmeli 2 - - 2
TGT124 Radyofarmasi Seçmeli 2 - - 2
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi Seçmeli - 2 - 2
SEC_TGT_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS223 Farmakoloji Seçmeli 2 - - 2
RADY225 Bilim Tarihi Seçmeli 2 - - 2
TDS223 Sağlık Politikaları Seçmeli 2 - - 2
TGT221 Radyoterapi Seçmeli 2 - - 2
TGT223 Tıbbi Görüntüleme Ekipmanları Seçmeli 2 - - 2
TGT225 Bilim Adamları ve Buluşları Seçmeli 2 - - 2
TGT227 Radyoaktif Atık Yönetimi Seçmeli - - - 2
SEC_TGT_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ANS122 Biyomedikal Teknolojileri Seçmeli 2 - - 2
ANS226 Tıp Tarihi Seçmeli 2 - - 2
ODY226 Ses ve Müzik Seçmeli - - - 2
RADY222 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 - - 2
RADY224 Biyofizik Seçmeli 2 - - 2
RADY228 Matematik Seçmeli 2 - - 2
TGT222 Güzel Sanatlar Seçmeli 2 - - 2