GERİ DÖN

Önlisans Programları


MESLEK YÜKSEKOKULU - SOSYAL HİZMETLER - - SOSYAL HİZMETLER

Program Tanımları

Program Şubat 2013'te açılmış ve 2013-2014 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, sosyal hizmet alanında profesyonel çalışmaya hak kazanırlar.

Önlisans

Lise veya Meslek Lisesi diplomasına ek olarak, ön lisans programlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından yapılan Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında elde edilen puanlara ve öğrencilerin tercih edilen ve ortaöğretim başarı puanlarına göre yapılır. Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri YGS-5 puanlarına göre alınır.

Türkiye Yükseköğretim Kurumlarında bir önceki resmi (örgün) öğrencinin tanınması, dikey, yatay ve üniversitedeki geçişler Yükseköğretim Kurulu “YÖNETMELİK” tarafından belirlenir. Türkiye'deki örgün eğitim kurumlarının dışındaki resmi olmayan belgelendirme veya deneyimsel (informal ve örgün olmayan) öğrenmelerin tanınması henüz emekleme aşamasındadır. Bu nedenle, önceki öğrenicinin tüm Altınbas Üniversitesi programlarında tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Muafiyet sınavları, her akademik dönem başında, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için yapılır. Bu derslerden beklenen niteliklere sahip olduklarını düşünen öğrenciler sınava girme hakkına sahiptir. Sınavda başarılı olan öğrenciler müfredattaki ilgili derslerden muaf tutulur. Ayrıca, halihazırda öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarındaki dersler, uyum prosedürlerinin sonucu olarak kabul edilirse, bu derslerden muaf tutulur.

Öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2.00 GNO yu tamamlayarak, ve en az 120 ECTS krediyi doldurarak mezun olabilmektedir. Öğrencilerin belirlenen stajlarını (toplam 30 iş günü) belirlenen süre ve ayrıntılarda programa göre tamamlamaları zorunludur.

Altınbas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı, bilgi birikimi, değişen teknolojiler ve karmaşık insani ve sosyal konular bağlamında, mesleğin geleceğini yönlendirmek ve şekillendirmek için sosyal hizmet kursiyerlerine yönelik pratik deneyimleri eğitmeyi amaçlamaktadır. Program, öğrencilerin profesyonel görüşme ve raporlama becerilerini, sosyal hizmet uygulamalarında bilgisayar teknolojisini öğrenme ve uygulama becerisini, sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurma becerisini, mesleki bağlamda İngilizce okuma ve yazma becerisini kazanmalarını amaçlamaktadır.

Bu program, sosyal hizmet (sosyal hizmet felsefesi, değerler, etik, yaklaşımlar ve süreçler) ile ilgili temel kavramları öğrenebilme ve uygulayabilme, sosyal hizmet uygulamalarını öğrenme ve uygulama becerisi ile çocukluk ve gençliğin temel gelişim özelliklerini öğrenebilmeyi, sosyal hizmet uygulamalarını, çalışma yaşamı ve yaşlılık döneminden yararlanarak, bağımlı ve ihtiyaç sahibi kişileri anlama ve bu kişilere yönelik müdahale tekniklerini öğrenme becerisi ile bağlantılı olarak öğrenme ve uygulama becerisi, sosyo-kültürel ve uluslararası çeşitlilikten doğan zenginlik ve bu çeşitliliği anlama ve bunlara saygı gösterme, bilgisayar teknolojisini sosyal hizmet uygulamalarında öğrenme ve uygulama yeteneği, dürüstlük, mesleki etik, aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk gibi değerlerle donatılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca program, profesyonel görüşme ve raporlama becerilerini, sosyal hizmet uygulamalarında bilgisayar teknolojisini öğrenme ve uygulama becerisini, sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurma becerisini, profesyonel olarak İngilizce okuma ve yazma becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, bu program öğrencilere ilgili profesyonel literatürü pratikte aramayı, eleştirel olarak düşünmeyi, entegre etmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır.

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olan Sosyoloji ve Sosyal Hizmet bölümlerinde lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler. Çalışma olanakları ise: - Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, - Anaokullar, - Yaşlı Bakım Evleri - Adalet Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı, -Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı. -Darülaceze -Çocuk Bakım Evleri

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, İstanbul Altınbaş Üniversitesi'nin "Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Sınavı Yönetmeliği" ne uygun olarak yapılır.

Mezuniyet koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" nda açıklandığı gibidir.

Mezuniyet koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" nda açıklandığı gibidir.

Örgün Eğitim

Program Başkanı : Özgenur Reyhan KURTULDU

Bölüm, personel alanında uzmanlar tarafından oluşturulmuştur. Seminerler ve eğitimler, sahada uzman olan öğrenciler tarafından planlanmaktadır. "Yerinde Mesleki Uygulama" ile öğrenciler okulda öğrendikleri teorik bilgileri uygulama fırsatına sahip olacaklardır.


Program Çıktıları

1 Sosyal hizmet ve sosyal yardımların felsefesini anlamalı ve profesyonel yaklaşımlara sahip olmalıdır.
2 Sosyal hizmet bilimine ait temel kavram ve kuramları, tarihsel gelişim sürecini bilmelidir.
3 Sosyal hizmetin uygulama alanlarını bilmeli ve meslek elemanı olarak rol ve fonksiyonlarını öğrenmelidir.
4 Toplumsal kaynakları tanıma araştırma ve öğrenme becerisine sahip olmalı ve bu kaynakları ihtiyaç sahipleriyle buluşturabilmelidir.
5 Hızlı değişimlerin yaşandığı günümüz bilgi çağında yeni oluşacak sosyal sorunlara karşı ilgili ve çözüm odaklı olmalıdır.
6 Bilgisayar teknolojilerini hem akademik, hem de profesyonel alanlara uygulayabilmelidir.
7 Akademik ve profesyonel çevresinde etkin iletişim kurma becerisi gösterebilmelidir.
8 Mesleki görüşme ve raporlama becerisine sahip olmalıdır.
9 Uluslararası ve kültürlerarası çeşitliliğin farkında olmalı ve bu çeşitliliğe saygı duyma becerisine sahip olmalıdır.
10 Farklı mesleklerden gelen kişilerin getirdiği katkıların farkında olup, takım ruhuna sahip ve takımın bir üyesi olmanın bilinciyle etkin bir şekilde sorumluluk alabilmelidir.
11 Kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlamak için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemelidir.
12 Sosyal hizmet mesleğinin etik kurallarını bilmeli ve bu kurallara uyma becerisine sahip olmalıdır.
13 Hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilinci sergileyebilmelidir.
14 İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini benimsemeli, içinde yaşadığı toplumu tanımalı ve toplumdaki dezavantajlı gruplardan yana taraf olmalıdır.
15 Sosyal hizmet ve sosyal refahın felsefesini anlayın ve profesyonel bir yaklaşıma sahip olmalıdır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Sosyal hizmet ve sosyal yardımların felsefesini anlamalı ve profesyonel yaklaşımlara sahip olmalıdır.
Sosyal hizmet bilimine ait temel kavram ve kuramları, tarihsel gelişim sürecini bilmelidir.
Sosyal hizmetin uygulama alanlarını bilmeli ve meslek elemanı olarak rol ve fonksiyonlarını öğrenmelidir.
Toplumsal kaynakları tanıma araştırma ve öğrenme becerisine sahip olmalı ve bu kaynakları ihtiyaç sahipleriyle buluşturabilmelidir.
Hızlı değişimlerin yaşandığı günümüz bilgi çağında yeni oluşacak sosyal sorunlara karşı ilgili ve çözüm odaklı olmalıdır.
Bilgisayar teknolojilerini hem akademik, hem de profesyonel alanlara uygulayabilmelidir.
Akademik ve profesyonel çevresinde etkin iletişim kurma becerisi gösterebilmelidir.
Mesleki görüşme ve raporlama becerisine sahip olmalıdır.
Uluslararası ve kültürlerarası çeşitliliğin farkında olmalı ve bu çeşitliliğe saygı duyma becerisine sahip olmalıdır.
Farklı mesleklerden gelen kişilerin getirdiği katkıların farkında olup, takım ruhuna sahip ve takımın bir üyesi olmanın bilinciyle etkin bir şekilde sorumluluk alabilmelidir.
Kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlamak için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemelidir.
Sosyal hizmet mesleğinin etik kurallarını bilmeli ve bu kurallara uyma becerisine sahip olmalıdır.
Hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilinci sergileyebilmelidir.
İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini benimsemeli, içinde yaşadığı toplumu tanımalı ve toplumdaki dezavantajlı gruplardan yana taraf olmalıdır.
Sosyal hizmet ve sosyal refahın felsefesini anlayın ve profesyonel bir yaklaşıma sahip olmalıdır.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DGS İçin Türkçe I
Evde Bakım Hizmetlerine Giriş
İngilizce I
Kültür ve Toplum
Matematik
Modern Sanat
Psikolojiye Giriş
Sosyal Hizmete Giris
Sosyal Psikolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Temel Hukuk Bilgisi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Türk Dili I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Yunan Mitolojisi
Afet Bilgisi
Aile Sosyolojisi
Bilgisayar Becerileri
Bilimsel Arastirma Yöntemleri
DGS için Türkçe II
Ingilizce II
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre
Mesleki İngilizce II
Pazarlamanın Temel İlkeleri
Sağlık Kurumu ve Mevuzatı
Sosyal Antropolojiye Giriş
Sosyal Hizmet Kuramlari
Sosyal Hizmetlerin Yapısı ve Yönetimi
Türk Dili II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Çocuk Çalışmaları ve Sosyal Hizmet
DGS için Matematik I
Ekonominin Temel Kavramları
Elektronik Pazarlama Ticaret
Marka Yönetimi
Mesleki İngilizce I
Psikodrama
Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama I
Sosyal Hizmet Mevzuati
Sosyal Sorunlar
Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi
Suçluluk ve Sosyal Hizmet
Toplumsal Cinsiyet ve Kadin Çalismalari
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet
DGS İçin Matematik II
Engellilerle Sosyal Hizmet
Girişimcilik ve Yenilikçilik
Göç ve Kentlesme Sorunlari
Kentte Yaşam ve Eğitim
Seminer
Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama II
Sosyal Hizmetlerde Meslek Etiği
Türkiye nin Toplumsal Yapisi
Yaşlılık ve Sosyal Hizmet

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
MAT107 Matematik 2 - - 2
SEC_SHI_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SHI103 Sosyal Hizmete Giris 3 - - 4
SHI105 Sosyal Psikolojiye Giriş 3 - - 3
SHI107 Sosyolojiye Giriş 3 - - 3
ADA113 Temel Hukuk Bilgisi 2 - - 3
TURK111 Türk Dili I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 20 2 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SHI112 Aile Sosyolojisi 2 - - 2
SHI102 Bilimsel Arastirma Yöntemleri 2 1 - 2
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
SEC_SHI_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SHI108 Sosyal Antropolojiye Giriş 3 - - 3
SHI104 Sosyal Hizmet Kuramlari 3 - - 3
SHI106 Sosyal Hizmetlerin Yapısı ve Yönetimi 2 - - 2
SHI190 Staj - - - -
TURK112 Türk Dili II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 21 1 0 22
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
SEC_SHI_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SHI209 Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama I - 4 - 4
SHI213 Sosyal Hizmet Mevzuati 2 - - 3
SHI203 Sosyal Sorunlar 3 - - 3
SHI205 Suçluluk ve Sosyal Hizmet 2 - - 3
SHI211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadin Çalismalari 2 - - 3
SHI207 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2 - - 3
Toplam 13 4 0 22
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SHI202 Göç ve Kentlesme Sorunlari 2 - - 2
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
SEC_SHI_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SHI280 Seminer 2 1 - 3
SHI210 Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama II - 4 - 4
SHI214 Sosyal Hizmetlerde Meslek Etiği 2 - - 3
SHI290 Staj - 4 - -
SHI212 Türkiye nin Toplumsal Yapisi 2 - - 3
SHI208 Yaşlılık ve Sosyal Hizmet 2 1 - 4
Toplam 12 10 0 22
SEC_SHI_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 2
MYO121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
MYO147 Modern Sanat Seçmeli 2 - - 2
MYO155 DGS İçin Türkçe I Seçmeli 2 - - 2
SHI123 Psikolojiye Giriş Seçmeli 2 - - 2
SHI132 Evde Bakım Hizmetlerine Giriş Seçmeli 2 - - 2
SEC_SHI_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MYO122 Afet Bilgisi Seçmeli 4 - - 2
MYO128 Yunan Mitolojisi Seçmeli 4 - - 2
MYO134 Pazarlamanın Temel İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
MYO148 DGS için Türkçe II Seçmeli 4 - - 2
SHI128 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre Seçmeli 2 - - 2
SHI130 Sağlık Kurumu ve Mevuzatı Seçmeli 2 - - 2
SEC_SHI_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MYO223 DGS için Matematik I Seçmeli 2 - - 2
MYO257 Ekonominin Temel Kavramları Seçmeli 2 - - 2
MYO265 Elektronik Pazarlama Ticaret Seçmeli 2 - - 2
MYO269 Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi Seçmeli 2 - - 2
MYO271 Marka Yönetimi Seçmeli 2 - - 3
SHI223 Çocuk Çalışmaları ve Sosyal Hizmet Seçmeli 2 - - 3
SHI231 Psikodrama Seçmeli - 1 - 3
SEC_SHI_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MYO222 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli 2 - - 2
MYO224 DGS İçin Matematik II Seçmeli 2 - - 2
MYO272 Kentte Yaşam ve Eğitim Seçmeli 1 1 - 3
SHI223 Çocuk Çalışmaları ve Sosyal Hizmet Seçmeli 2 - - 3
SHI228 Engellilerle Sosyal Hizmet Seçmeli 2 - - 2