GERİ DÖN

Önlisans Programları


MESLEK YÜKSEKOKULU - SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ - - SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı 2015-2016 eğitim öğretim yılında ön lisans düzeyinde örgün eğitim öğrenci kabulüne başlamıştır.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Önlisans

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programına kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumunun düzenlemeleri çerçevesinde, ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite giriş sınavı sonuçlarına göre yapılır. Programa “TYT” puan türüne göre öğrenci kabul edilir.

Önceki öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumunun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesinin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

Yarıyıl not ortalaması veya genel not ortalaması, 4.00 üzerinden 2.00 ve üstünde olan öğrenci, başarılı sayılmaktadır. Öğrencinin bir dersten başarılı olması için o dersten CC ve üstü not alması; mezuniyet durumuna geçebilmesi için ise programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başararak toplam 120 AKTS kredisini sağlaması ve en az 30 günlük stajını tamamlamış olması gerekir.

Sağlık kurumları işletmeciliği programı, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek şekilde tasarlanmıştır.

Mezun olan öğrenciler kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, danışmanlık şirketlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilmektedirler.

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda başarılı oldukları takdirde “Sağlık Yönetimi” veya “İşletme” lisans programlarında eğitim görme imkanı bulunmaktadır.

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

Programda öngörülen tüm dersleri, mesleki uygulamaları ve zorunlu stajlarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Toplamda en az 120 AKTS tamamlamış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Örgün Eğitim

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Program Başkanı: Öğr. Gör. Barış DÖNMEZ İletişim: baris.donmez@altinbas.edu.tr Altınbaş Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Bologna Koordinatörü: Öğr. Gör. Nesrin ÖZCAN İletişim: nesrin.ozcan@altinbas.edu.tr

Altınbaş Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde ve irtibat halinde bulunulan çözüm ortakları ile birlikte öğrencilerin staj yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde destek sağlanmaktadır. Uygulama dersleri hastane ortamında simülasyon yöntemi ile ya da kurumlar için hazırlanan projelerde öğrencilerin aktif katılımını sağlayarak gerçekleştirilmekte, öğrencinin ‘sağlık kuruluşu işleyişini’ görmesini sağlayarak gerçekleştirilmektedir.


Program Çıktıları

1 Dünyayı, ülkesini, toplumunu, kendisini tanır ve değerlendirir. Etik problemler, sosyal haklar, değerler vb. alanlarda, kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluk alır. Düşünce becerisini tüm yaşam alanlarında kullanır.
2 Disiplinler arası etkileşimin önemini kavrayarak, kendi alanındaki çalışmalarını ve sorunların çözümünü multidisipliner düşünce ve yaklaşımla yönetir.
3 Mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenme ilkesiyle planlar, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yaşamına ve mesleğine entegre eder, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi ortaya koyar.
4 Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla etkili ve interaktif bir iletişim kurar.
5 Ekip çalışmasına uyum gösterir veya liderlik sorumluluğu alarak takımı yönetir.
6 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilir.
7 Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki başka alanlarda kullanabilir.
8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, alanındaki temel düzey bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ya da sorumluluğu altında çalışanların gelişmesi için gerekli etkinlikleri yürütebilmelidir.
10 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olur.
11 Sağlık hizmetlerinin sunumunun planlanması ve yönetilmesi süreçlerini başarı ile yürütme becerisine sahip olur.
12 Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında lider, kendine güvenen ve üretken bir birey olarak, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde sorumluluk alır.
13 Sağlık sistemlerinde sağlık planlamaları, sağlık politikaları ve sağlık sektörlerini oluşturan etkenleri tanıma, değerlendirme ve birbiriyle kıyaslayabilme becerisine sahiptir.
14 Sağlık kurumlarında ekonomik ve yönetimsel açıdan değerlendirme yaparak, sağlık sektörüne uygulayabilecek kadar iktisat, muhasebe, işletme, hukuk ve finansal yönetim bilgisine sahiptir.
15 Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Dünyayı, ülkesini, toplumunu, kendisini tanır ve değerlendirir. Etik problemler, sosyal haklar, değerler vb. alanlarda, kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluk alır. Düşünce becerisini tüm yaşam alanlarında kullanır.
Disiplinler arası etkileşimin önemini kavrayarak, kendi alanındaki çalışmalarını ve sorunların çözümünü multidisipliner düşünce ve yaklaşımla yönetir.
Mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenme ilkesiyle planlar, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yaşamına ve mesleğine entegre eder, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi ortaya koyar.
Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla etkili ve interaktif bir iletişim kurar.
Ekip çalışmasına uyum gösterir veya liderlik sorumluluğu alarak takımı yönetir.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilir.
Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki başka alanlarda kullanabilir.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.
Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, alanındaki temel düzey bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ya da sorumluluğu altında çalışanların gelişmesi için gerekli etkinlikleri yürütebilmelidir.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olur.
Sağlık hizmetlerinin sunumunun planlanması ve yönetilmesi süreçlerini başarı ile yürütme becerisine sahip olur.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında lider, kendine güvenen ve üretken bir birey olarak, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde sorumluluk alır.
Sağlık sistemlerinde sağlık planlamaları, sağlık politikaları ve sağlık sektörlerini oluşturan etkenleri tanıma, değerlendirme ve birbiriyle kıyaslayabilme becerisine sahiptir.
Sağlık kurumlarında ekonomik ve yönetimsel açıdan değerlendirme yaparak, sağlık sektörüne uygulayabilecek kadar iktisat, muhasebe, işletme, hukuk ve finansal yönetim bilgisine sahiptir.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DGS İçin Türkçe I
Genel İşletme
Hastanelerde Operasyon Yönetimi
İngilizce I
Kültür ve Toplum
Matematik
Modern Sanat
Sağlık Kurumlarında Kaynak Planlaması
Temel Hukuk Bilgisi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Tıbbi Terminoloji
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Türk Dili I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Yönetim ve Organizasyon
Afet Bilgisi
Bilgisayar Becerileri
DGS için Türkçe II
Genel İktisat
Genel Muhasebe
Hasta Hizmetleri Yönetimi
Hastalıklar Bilgisi
Ingilizce II
Mesleki İngilizce II
Pazarlamanın Temel İlkeleri
Sağlık Kurumları Yönetimi
Sağlık Politikaları
Türk Dili II
Türk İşaret Dili Temel Eğitimi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Yunan Mitolojisi
Biyoistatistik
DGS için Matematik I
Ekonominin Temel Kavramları
Elektronik Pazarlama Ticaret
Halk Sağlığı
Marka Yönetimi
Mesleki İngilizce I
Mesleki Uygulama I
Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Sağlık Hizmetlerinde Satın Alma
Sağlık Hukuku
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Pazarlama
Sağlık Mevzuatı
Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi
Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme
DGS İçin Matematik II
Girişimcilik ve Yenilikçilik
Kentte Yaşam ve Eğitim
Mesleki Uygulama II
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Teknolojileri
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler
Sağlıkta İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlıkta Kalite Yönetimi
Sağlıkta Meslek Etiği
Seminer

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
SKI111 Genel İşletme 3 - - 4
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
MAT107 Matematik 2 - - 2
SEC_SKI_1 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ADA113 Temel Hukuk Bilgisi 2 - - 3
TURK111 Türk Dili I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
SKI109 Yönetim ve Organizasyon 4 - - 4
Toplam 18 2 0 22
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SKI106 Genel İktisat 3 - - 5
SKI102 Genel Muhasebe 3 - - 5
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
SKI112 Sağlık Politikaları 2 - - 2
SEC_SKI_2 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK112 Türk Dili II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 17 0 0 22
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SKI213 Biyoistatistik 2 - - 3
SKI205 Halk Sağlığı 3 - - 3
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
SKI217 Mesleki Uygulama I - 4 - 4
SKI207 Sağlık Hizmetlerinde Satın Alma 2 - - 3
SKI211 Sağlık Hukuku 2 - - 3
SKI215 Sağlık Mevzuatı 2 - - 2
SEC_SKI_3 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SKI209 Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme 2 - - 2
Toplam 15 4 0 23
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
SKI210 Mesleki Uygulama II - 4 - 4
SKI202 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 3 - - 4
SKI204 Sağlıkta İş Sağlığı ve Güvenliği 3 - - 3
SKI208 Sağlıkta Kalite Yönetimi 3 - - 4
SKI214 Sağlıkta Meslek Etiği 2 - - 2
SKI280 Seminer 1 1 - 3
SEC_SKI_4 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
SKI192 Staj - - - -
Toplam 14 5 0 23
SEC_SKI_1 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 2
MYO121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
MYO147 Modern Sanat Seçmeli 2 - - 2
MYO155 DGS İçin Türkçe I Seçmeli 2 - - 2
MYO157 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 - - 2
SKI123 Hastanelerde Operasyon Yönetimi Seçmeli 2 - - 2
SKI125 Tıbbi Terminoloji Seçmeli 3 - - 4
SKI127 Sağlık Kurumlarında Kaynak Planlaması Seçmeli 3 - - 2
SEC_SKI_2 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MYO122 Afet Bilgisi Seçmeli 2 - - 2
MYO124 Türk İşaret Dili Temel Eğitimi Seçmeli 2 - - 2
MYO128 Yunan Mitolojisi Seçmeli 2 - - 2
MYO134 Pazarlamanın Temel İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
MYO148 DGS için Türkçe II Seçmeli 2 - - 2
SKI126 Sağlık Kurumları Yönetimi Seçmeli 4 - - 4
SKI128 Hastalıklar Bilgisi Seçmeli 2 - - 2
SKI130 Hasta Hizmetleri Yönetimi Seçmeli 2 - - 2
SEC_SKI_3 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MYO223 DGS için Matematik I Seçmeli 2 - - 2
MYO257 Ekonominin Temel Kavramları Seçmeli 2 - - 2
MYO265 Elektronik Pazarlama Ticaret Seçmeli 2 - - 2
MYO269 Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi Seçmeli 2 - - 2
MYO271 Marka Yönetimi Seçmeli 2 - - 3
SKI221 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Seçmeli 2 - - 2
SKI225 Sağlık Kurumlarında Pazarlama Seçmeli 2 - - 2
SKI227 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 - - 3
SEC_SKI_4 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MYO222 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli 2 - - 2
MYO224 DGS İçin Matematik II Seçmeli 2 - - 2
MYO272 Kentte Yaşam ve Eğitim Seçmeli 1 1 - 3
SKI228 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Seçmeli 2 - - 2
SKI230 Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Teknolojileri Seçmeli 3 - - 3
SKI234 Sağlık Ekonomisi Seçmeli 2 - - 2