GERİ DÖN

Önlisans Programları


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - OPTİSYENLİK - - OPTİSYENLİK

Program Tanımları

2014-2015

Optisyen

Önlisans

YKS

FORMAL

120 AKTS TAMAMLAMIŞ OLMAK, EN AZ 2.00 ORTALAMA VE MESLEKİ STAJ

Önlisans düzeyi, Optisyenlik

Bu programdan mezun olanlar optisyen ünvanı ile programdan mezun olan öğrenciler kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışabilirler. Ayrıca Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde de görev yapabilmektedirler.

Fizik Optik ve Akustik Mühendisliği Fizik Mühendisliği

Uygulama sınavı, proje, seminer, ödev, ara sınav, dönem sonu sınavı, rol oynama, tartışma

Programda ön görülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajı başarı ile tamamlamak, en az 120 AKTS ve genel ağırlıklı puan ortalaması 2.00 olmak

Örgün Eğitim

Öğr. Gör. Derya GEMİCİ DEVECİ

Optisyenlik laboratuvarı, uygulama ve teorik dersler


Program Çıktıları

1 Mesleki yükümlülüklerini kavrar, çalışma ortamı ve koşullarında sorumluluk alma disiplinini benimser.
2 Optisyenlik alanı ile ilgili temel kavramları tanımlar ve örneklendirir.
3 Optisyenlik laboratuvarında kullanılacak makine ve malzemeleri sınıflandırabilir, uygulayabilir.
4 Alanı ile ilgili terminolojiyi, fizik, biyoloji ve tıp kavramlarını kavrar ve çalışma ortamında değerlendirir.
5 Birey ve halk sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularını benimser ve uygular.
6 Temel bilgisayar programlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini, Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanır.
7 Türkçe ve yabancı dil bilgisini kavrar, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri değerlendirir ve karşılaştırır.
8 Kalite, iş etiği ve sosyal sorumluluk, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal haklar ve sosyal adalet bilincini kazanır ve görev aldığı yerlerde uygular.
9 Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçer ve bunların montajı için gerekli ayarları yapar.
10 Göz, Göz Anatomisi, Göz Fizyolojisi, Göz Hastalıkları, Görme Sağlığı alanlarında temel bilgileri kavrar ve alanı ile ilişkilendirir.
11 Optisyenlik laboratuvarında bulunan cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları analiz eder, uygun yöntemleri seçerek çözer ve yorumlar.
12 Camları sınıflandırır üretim aşamalarını kavrar ve açıklar.
13 Çalıştığı alanda, bir araştırma planlar, veri toplar, analiz eder, raporlar
14 Temel görme cihazlarını reçeteye göre sınıflandırır, satışı ve hazırlanmasında kullanıcıya adaptasyonunu için gerekli olan desteği sağlar.
15

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Mesleki yükümlülüklerini kavrar, çalışma ortamı ve koşullarında sorumluluk alma disiplinini benimser.
Optisyenlik alanı ile ilgili temel kavramları tanımlar ve örneklendirir.
Optisyenlik laboratuvarında kullanılacak makine ve malzemeleri sınıflandırabilir, uygulayabilir.
Alanı ile ilgili terminolojiyi, fizik, biyoloji ve tıp kavramlarını kavrar ve çalışma ortamında değerlendirir.
Birey ve halk sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularını benimser ve uygular.
Temel bilgisayar programlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini, Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanır.
Türkçe ve yabancı dil bilgisini kavrar, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri değerlendirir ve karşılaştırır.
Kalite, iş etiği ve sosyal sorumluluk, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal haklar ve sosyal adalet bilincini kazanır ve görev aldığı yerlerde uygular.
Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçer ve bunların montajı için gerekli ayarları yapar.
Göz, Göz Anatomisi, Göz Fizyolojisi, Göz Hastalıkları, Görme Sağlığı alanlarında temel bilgileri kavrar ve alanı ile ilişkilendirir.
Optisyenlik laboratuvarında bulunan cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları analiz eder, uygun yöntemleri seçerek çözer ve yorumlar.
Camları sınıflandırır üretim aşamalarını kavrar ve açıklar.
Çalıştığı alanda, bir araştırma planlar, veri toplar, analiz eder, raporlar
Temel görme cihazlarını reçeteye göre sınıflandırır, satışı ve hazırlanmasında kullanıcıya adaptasyonunu için gerekli olan desteği sağlar.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Davranış Bilimleri ve Psikolojisi
Genel Kimya
Geometrik Optik I
Görme Engellilerle İletişim
Göz Anatomisi ve Fizyolojisi
İngilizce I
Optisyenlikte Girişimcilik
Optisyenlikte Uygulama
Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Sağlık Psikolojisi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Araştırma Yöntem ve Teknikler
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II
Bilgisayar Becerileri
Cam Teknolojileri
Etkili Sunum Teknikleri
Gelişim Psikolojisi
Geometrik Optik II
Ingilizce II
Is Sagligi ve Güvenligi Hukuku
İmaj ve Stil Danışmanlığı
Kişilerarası İlişkiler
Laboratuvar Aletleri ve Güvenlik
Mesleki İngilizce II
Optik ve Oftalmik Cihazlar
Optisyenlik Uygulamaları I
Sağlık Kurumları Finansmanı
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türk İşaret Dili Eğitimi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Adli Bilimler Laboratuvarları
Adli Tıp
Bilim Adamları ve Buluşları
Bilim Tarihi
Diksiyon ve Güzel Konuşma
Görme Optiği
Görsel Tasarım
Gözlükçülük
Kontakt Lens
Mağaza Yönetimi
Mesleki İngilizce I
Optik Aletler Kullanımı
Optisyenlik Paket Programları
Optisyenlik Uygulamaları II
Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları
Sağlık Hizmetlerinde Yön. ve Org.
Sağlık İletişimi
Teleskopik Gözlükler ve Mercekler
Tıbbi Terminoloji
Göz Hastalıkları
Güzel Sanatlar
İşitme Engelliler Özel Öğretim
Laboratuvar Bilgi ve Döküman Yönetim Sistemleri
Matematik
Meslek Etiği
Optik Mağaza Uygulamaları
Optisyenlik Uygulamaları III
Optisyenlikte Fizik
Radyasyon ve Sağlığımız
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
Sağlık Hukuku
Ses ve Müzik
Temel Hastalık Bilgisi

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
KİM113 Genel Kimya 1 1 - 3
OPT109 Geometrik Optik I 3 - - 5
OPT105 Göz Anatomisi ve Fizyolojisi 2 1 - 5
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
OPT107 Optisyenlikte Uygulama - 3 - 4
SEC_OPT_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - 2
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 15 7 0 28
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OPT104 Geometrik Optik II 3 1 - 5
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
OPT110 Optik ve Oftalmik Cihazlar 3 1 - 5
OPT112 Optisyenlik Uygulamaları I 7 6 - 6
SEC_OPT_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 24 8 0 26
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OPT211 Görme Optiği 2 1 - 5
OPT207 Gözlükçülük 1 2 - 5
OPT205 Kontakt Lens 2 1 - 5
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
OPT203 Optisyenlik Uygulamaları II - 6 - 8
SEC_OPT_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
Toplam 9 10 0 26
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OPT208 Göz Hastalıkları 2 - - 3
ISG110 Is Sagligi ve Güvenligi Hukuku 3 1 - 4
OPT296 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
OPT200 Optik Mağaza Uygulamaları 4 2 - 6
OPT204 Optisyenlik Uygulamaları III 3 6 - 8
SEC_OPT_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
OPT290 Staj - - - -
Toplam 18 9 0 26
SEC_OPT_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH121 Sağlık Psikolojisi Seçmeli - 1 - 2
IAY121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
OPT121 Görme Engellilerle İletişim Seçmeli 2 - - 2
OPT123 Davranış Bilimleri ve Psikolojisi Seçmeli 2 - - 2
OPT125 Optisyenlikte Girişimcilik Seçmeli 2 - - 2
TDS125 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Seçmeli 2 - - 2
SEC_OPT_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS128 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 - - 2
IAY126 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II Seçmeli 2 - - 2
ODY122 Gelişim Psikolojisi Seçmeli - 1 - 2
ODY124 Türk İşaret Dili Eğitimi Seçmeli 2 1 - 2
OPT122 Sağlık Kurumları Finansmanı Seçmeli 2 - - 2
OPT124 Cam Teknolojileri Seçmeli 2 - - 2
OPT224 Araştırma Yöntem ve Teknikler Seçmeli 2 - - 2
SBG122 İmaj ve Stil Danışmanlığı Seçmeli 2 - - 2
TDS124 Etkili Sunum Teknikleri Seçmeli 1 1 - 2
TLT120 Laboratuvar Aletleri ve Güvenlik Seçmeli 2 - - 2
SEC_OPT_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH221 Diksiyon ve Güzel Konuşma Seçmeli - - - 2
AMH225 Sağlık Hizmetlerinde Yön. ve Org. Seçmeli 2 - - 2
IAY223 Sağlık İletişimi Seçmeli 2 - - 2
IAY227 Adli Tıp Seçmeli 2 - - 2
ODY223 Görsel Tasarım Seçmeli - 1 - 2
OPT221 Mağaza Yönetimi Seçmeli 2 - - 2
OPT223 Teleskopik Gözlükler ve Mercekler Seçmeli 2 - - 2
OPT225 Optik Aletler Kullanımı Seçmeli 2 - - 2
OPT227 Optisyenlik Paket Programları Seçmeli 2 - - 2
OPT229 Tıbbi Terminoloji Seçmeli 2 - - 2
RADY225 Bilim Tarihi Seçmeli 2 - - 2
RADY227 Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları Seçmeli 2 - - 2
TGT225 Bilim Adamları ve Buluşları Seçmeli 2 - - 2
TLT221 Adli Bilimler Laboratuvarları Seçmeli 2 - - 2
SEC_OPT_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENF222 Temel Hastalık Bilgisi Seçmeli 2 - - 2
ODY224 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Seçmeli - - - 2
ODY226 Ses ve Müzik Seçmeli - - - 2
ODY228 İşitme Engelliler Özel Öğretim Seçmeli 2 - - 2
OPT224 Araştırma Yöntem ve Teknikler Seçmeli 2 - - 2
OPT226 Optisyenlikte Fizik Seçmeli 2 - - 4
RADY222 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 - - 2
RADY226 Radyasyon ve Sağlığımız Seçmeli 2 - - 2
RADY228 Matematik Seçmeli 2 - - 2
TGT222 Güzel Sanatlar Seçmeli 2 - - 2
TLT120 Laboratuvar Aletleri ve Güvenlik Seçmeli 2 - - 2
TLT220 Laboratuvar Bilgi ve Döküman Yönetim Sistemleri Seçmeli 2 - - 2