GERİ DÖN

Önlisans Programları


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - ODYOMETRİ - - ODYOMETRİ

Program Tanımları

Program 2014-2015 Öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Odyometri programı Önlisans derecesi alarak Odyometri teknikeri unvanı almaya hak kazanmaktadır.

Önlisans

TYT

Altınbaş Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, örgün (formal), yaygın (non-formal) ve sargın eğitim (informal) yollarından hangisiyle kazanılmış olduğuna bakılmaksızın, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri, müfredat ve ders içerikleri uyması halinde Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanarak tanır. Programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Odyometri Programı öğrencilerinin, programda yer alan 120 AKTS karşılığındaki tüm dersleri, uygulamaları ve stajları, en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile başarı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir.

Önlisans düzeyi, Odyometri

Odyometri Ön Lisans Programını tamamlayan öğrenciler mezun olduklarında Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı sağlık kuruluşlarıyla, özel hastanelerde, özel işitme testleri uygulayan merkezlerde görev yapabilirler. Özellikle Kulak-Burun-Boğaz Servislerinde odyometristlerin çalıştırılmasının yaygınlaşması beklenmektedir. Ayrıca, işitme engelliler okullarında da görev alabilirler. Kendi işitme merkezlerini açabilirler. İşitme Sektöründe ürün satış ve pazarlamasında çalışabilirler. OSGB’lerde (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri) işitme taramalarında çalışabilirler.

Altınbaş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile; Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği, Odyoloji ve İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümlerine geçiş yapabilmektedir.

Tüm sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders İzlenceleri”nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Tüm sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders İzlenceleri”nde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Bir öğrencinin Odyometri Ön lisans Programı’ndan mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir: • Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak, • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak, • 30 iş günü boyunca yaz stajını tamamlamak.

Örgün Eğitim

Öğretim Görevlisi Aycan BAŞ, Odyometri Program Başkanı, Odyometri AKTS/DS Koordinatörü Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Bakırköy Yerleşkesi, Tel: (0212) 709 45 28, e-mail: aycan.bas@altinbas.edu.tr

Bakırköy Yerleşkemize 100 m2 ‘lik alana Odyometri eğitim laboratuvarı kurulmuştur. Bu laboratuvarımızdaki teknik cihaz ve ekipmanlar ile; bir odyometristin bilmesi gereken bütün uygulamalar yapılabilmektedir. Odyolojik oda, işitme cihazı kalıp atölyesi, ABR ve denge testleri odası şeklindedir. İkinci sınıfta güz ve bahar dönemlerinde hastanelerin odyoloji/odyometri birimlerinde klinik uygulamaya çıkmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız işitme kaybı ve denge bozukluğu hakkındaki bilgilerinin yanında, yetkileri dahilinde tüm odyolojik testleri yapabilirler. Hastaya tedavi ve rehabilitasyon konusunda danışmanlık yapabilirler. İşitme cihazı seçim ve ayar uygulamaları ile konuşma bozuklukları ve terapisi hakkında da bilgi sahibi olurlar.


Program Çıktıları

1 İşitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısında bilimsel yöntemleri bilir ve yetkisi dahilinde olanları uygular, gerektiğinde hastaya tedavi ve rehabilitasyon konusunda danışmanlık yapar.
2 Kulak Burun Boğaz (KBB) servislerinin işitme ve denge bozuklukları hastalarının tanısında gerekli olan sübjektif ve objektif testleri yetkisi dahilinde uygular.
3 İşitme kayıplı hastalara tedavi ve rehabilitasyon için yardımcı işitme cihazları ve koklea implant gibi seçenekler sunar, işitme cihazlarını hastaya uyarlar.
4 İşitme kaybına bağlı konuşma bozuklukları ve terapisi hakkında bilgi sahibi olur ve gerektiğinde bu konuda danışmanlık yapar.
5 Kulağın yapı ve işlevinin beyin ile ilişkisini kurar; sesin oluşumu, kulakta sesin çevrimi ve beyinde değerlendirilmesi sürecini yorumlar.
6 Sağlık bakanlığı tarama programındaki yeni doğan ve çocuklarda gerekli işitme testlerini tanır, uygular ve yorumlar.
7 İşitme cihazı satışı, bakım-onarımı ve uygulamasından ve merkezin faaliyetlerinden sorumludur.
8 Mesleki bilgi ve beceri kazanmalarının yanı sıra, hasta ile etkin iletişim kurar, ekip içerisinde uyumlu çalışır, sorunları fark eder ve çözer.
9 Türkçe ve yabancı dil bilgisini kavrar, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri değerlendirir ve karşılaştırır.
10 Kalite, iş etiği ve sosyal sorumluluk, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal haklar ve sosyal adalet bilincini kazanır ve görev aldığı yerlerde uygular.
11 İşyerinde yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde kurulacak sistem veya alınacak makine ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yapar, sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirler bu özelliklere uygun sistemini kurar.
12 Odyometri alanı ve bu alana yakın disiplinlerle yaptığı çalışmalar, uygulamalar ve sosyal deneyimler üzerine seminer, kongre, konferans, sempozyum gibi toplantılarda veya sosyal sorumluluk projelerinde yer alır, bilgi paylaşır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
İşitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısında bilimsel yöntemleri bilir ve yetkisi dahilinde olanları uygular, gerektiğinde hastaya tedavi ve rehabilitasyon konusunda danışmanlık yapar.
Kulak Burun Boğaz (KBB) servislerinin işitme ve denge bozuklukları hastalarının tanısında gerekli olan sübjektif ve objektif testleri yetkisi dahilinde uygular.
İşitme kayıplı hastalara tedavi ve rehabilitasyon için yardımcı işitme cihazları ve koklea implant gibi seçenekler sunar, işitme cihazlarını hastaya uyarlar.
İşitme kaybına bağlı konuşma bozuklukları ve terapisi hakkında bilgi sahibi olur ve gerektiğinde bu konuda danışmanlık yapar.
Kulağın yapı ve işlevinin beyin ile ilişkisini kurar; sesin oluşumu, kulakta sesin çevrimi ve beyinde değerlendirilmesi sürecini yorumlar.
Sağlık bakanlığı tarama programındaki yeni doğan ve çocuklarda gerekli işitme testlerini tanır, uygular ve yorumlar.
İşitme cihazı satışı, bakım-onarımı ve uygulamasından ve merkezin faaliyetlerinden sorumludur.
Mesleki bilgi ve beceri kazanmalarının yanı sıra, hasta ile etkin iletişim kurar, ekip içerisinde uyumlu çalışır, sorunları fark eder ve çözer.
Türkçe ve yabancı dil bilgisini kavrar, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri değerlendirir ve karşılaştırır.
Kalite, iş etiği ve sosyal sorumluluk, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal haklar ve sosyal adalet bilincini kazanır ve görev aldığı yerlerde uygular.
İşyerinde yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde kurulacak sistem veya alınacak makine ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yapar, sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirler bu özelliklere uygun sistemini kurar.
Odyometri alanı ve bu alana yakın disiplinlerle yaptığı çalışmalar, uygulamalar ve sosyal deneyimler üzerine seminer, kongre, konferans, sempozyum gibi toplantılarda veya sosyal sorumluluk projelerinde yer alır, bilgi paylaşır.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Davranış Bilimleri ve Psikolojisi
Genel Fizik
Girişimcilik ve Yenilikçilik
İngilizce I
İşitme ve Konuşmanın Anatomi ve Fizyolojisi
İşitme ve Ölçümü
Kültür ve Toplum
Matematik
Özel Eğitimli Bireylere ve Ailelerine Yaklaşım
Sağlık Çalışanı ve Hasta Psikolojisi
Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel Sağlık
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Araştırma Yöntem ve Teknikler
Bilgisayar Becerileri
Dezavantajlı Bireylerde Farkındalık
Enstrümantasyon ve Kalibrasyon
Gelişim Psikolojisi
Ingilizce II
İşitme Cihazları
İşitme Kayıpları
KBB Hastalıkları
Kliniğe Giriş
Mesleki İngilizce II
Objektif Odyometrik Test Yönte
Sağlıklı Yaşam ve Fitness
Ses Fiziği
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türk İşaret Dili Eğitimi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Bilim Tarihi
Diksiyon ve Güzel Konuşma
Görsel Tasarım
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşitme Engelli Çocuğa Yaklaşım
İşitme Taramaları
Kalite Güvencesi ve Standartları
Klinik Odyometri I
Mesleki İngilizce I
Odyometri Meslek Etiği
Odyometride Girişimcilik
Sanal Odyometri Uygulamaları
Dil ve Konuşma
Halk Sağlığı
İleri Odyometrik Test Yöntemle
İşaret Dili
İşitme Engelliler Özel Öğretim
Klinik Odyometri II
Pediatrik Test Yöntemleri
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
Sağlık Kurumları Yönetimi
Seminer
Ses ve Müzik
Staj
Tıp Tarihi
Vestibüler Sistem ve Test Yöntemleri

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
ODY103 Genel Fizik 3 - - 4
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
ODY111 İşitme ve Konuşmanın Anatomi ve Fizyolojisi 2 - - 4
ODY101 İşitme ve Ölçümü 2 2 - 5
MAT107 Matematik 2 - - 2
SEC_ODY_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - 2
ODY109 Temel Sağlık 2 - - 2
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 20 4 0 28
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
ODY106 İşitme Kayıpları 2 - - 3
ODY112 Kliniğe Giriş 1 2 - 4
ODY104 Objektif Odyometrik Test Yönte 2 2 - 5
SEC_ODY_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
ODY100 Ses Fiziği 2 - - 4
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 18 4 0 26
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ODY208 İleri Odyometrik Test Yöntemle 1 2 - 4
ODY108 İşitme Cihazları 1 1 - 3
ODY217 İşitme Engelli Çocuğa Yaklaşım 2 - - 3
ODY215 İşitme Taramaları 1 1 - 3
ODY201 Klinik Odyometri I 2 4 - 6
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
ODY207 Odyometri Meslek Etiği 2 - - 2
ODY213 Odyometride Girişimcilik 2 - - 2
SEC_ODY_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
Toplam 15 8 0 26
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ODY218 Dil ve Konuşma 2 - - 2
ODY210 İşaret Dili 2 - - 2
ODY204 KBB Hastalıkları 2 - - 3
ODY202 Klinik Odyometri II 2 4 - 6
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
ODY216 Pediatrik Test Yöntemleri 1 2 - 4
SEC_ODY_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
ODY280 Seminer 1 1 - 3
ODY290 Staj - - - 8
ODY214 Vestibüler Sistem ve Test Yöntemleri 1 1 - 3
Toplam 15 8 0 34
SEC_ODY_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ANS121 Sağlık Çalışanı ve Hasta Psikolojisi Seçmeli 2 - - 2
FTT123 Özel Eğitimli Bireylere ve Ailelerine Yaklaşım Seçmeli 2 - - 2
IAY121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 2
ODY121 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Seçmeli - 1 - 2
ODY123 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli 2 - - 2
OPT123 Davranış Bilimleri ve Psikolojisi Seçmeli 2 - - 2
SEC_ODY_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTT124 Sağlıklı Yaşam ve Fitness Seçmeli 2 - - 2
ODY122 Gelişim Psikolojisi Seçmeli - 1 - 2
ODY124 Türk İşaret Dili Eğitimi Seçmeli 2 1 - 2
ODY126 Dezavantajlı Bireylerde Farkındalık Seçmeli 2 1 - 2
ODY128 Enstrümantasyon ve Kalibrasyon Seçmeli 2 - - 2
ODY204 KBB Hastalıkları Seçmeli 2 - - 3
OPT224 Araştırma Yöntem ve Teknikler Seçmeli 2 - - 2
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi Seçmeli - 2 - 2
SEC_ODY_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH221 Diksiyon ve Güzel Konuşma Seçmeli - - - 2
ODY221 Kalite Güvencesi ve Standartları Seçmeli - 1 - 2
ODY223 Görsel Tasarım Seçmeli - 1 - 2
ODY225 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 - - 2
ODY229 Sanal Odyometri Uygulamaları Seçmeli 2 - - 2
RADY225 Bilim Tarihi Seçmeli 2 - - 2
SEC_ODY_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ANS226 Tıp Tarihi Seçmeli 2 - - 2
IAY224 Halk Sağlığı Seçmeli 2 - - 2
ODY204 KBB Hastalıkları Seçmeli 2 - - 3
ODY222 Sağlık Kurumları Yönetimi Seçmeli - 1 - 2
ODY224 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Seçmeli - - - 2
ODY226 Ses ve Müzik Seçmeli - - - 2
ODY228 İşitme Engelliler Özel Öğretim Seçmeli 2 - - 2
OPT224 Araştırma Yöntem ve Teknikler Seçmeli 2 - - 2