GERİ DÖN

Önlisans Programları


MESLEK YÜKSEKOKULU - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Program Tanımları

30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Geniş bir iş sahasına sahip olan ülkemizde iş güvenliği uzmanı ihtiyacının ne kadar fazla olduğu aşikârdır. Bu nedenle son yılların önü açık olan meslekleri arasında iş güvenliği uzmanlığı sağlam bir şekilde yerini almaktadır. İş güvenliği uzmanlığı mesleğini edinmenizi sağlayacak olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü” okulumuzda, 2013-2014 akademik yılında önlisans programı olarak faaliyete başlamıştır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara iş sağlığı ve güvenliği alanında diploma verilir. Diplomayı alan her öğrencimiz İşyeri Teknikeri unvanı elde eder. Ayrıca Diplomasını alan mezunlarımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda İş Güvenliği Uzmanı olmaya hak kazanır.

Önlisans

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmak.

Fakültemize kurumlararası ya da kurum içi yatay geçiş veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki formal (örgün) öğrenimlerinin tanınması, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.

Programdan mezun olmak için mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığındaki derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir

İş Sağlığı ve Güvenliği Programında iş kazası ve meslek hastalığının önüne geçebilmek için yapılması gereken çalışmalara hâkim tekniker ve iş güvenliği uzmanı yetiştirmek amacıyla teorik derslerin yanında uygulama dersleri, teknik geziler, zorunlu stajlarla mesleki becerilerin sağlam bir şekilde kazanılması sağlanılmaktadır. 4 yarıyıldan oluşan programda 1. ve 2. yarıyılda temel derslere 3. ve 4. yarıyılda mesleki derslere ağırlık verilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programından mezun olan öğrencilerimiz tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan C sınıfı iş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda tüm kurum ve kuruluşlarda “İş Güvenliği Uzmanı” olarak görev alabilmektedirler.

Programı başarıyla bitiren mezunlar stajlarını da tamamladıktan sonra DGS sınavında da başarı göstermeleri durumunda aşağıdaki lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedirler. •Acil Yardım ve Afet Yönetimi •İş Sağlığı ve Güvenliği •İşletme •İşletme Yönetimi •Sosyal Hizmet •Sosyoloji

Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler “İstanbul Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği” doğrultusunda yapılır. Sınav değerlendirme şekli dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl sonu sınav değerlendirmesi (ara sınav, dönem sonu sınavı, ödevler v.b ) ortalamasının 40 puanın üstünde olma zorunluluğu vardır. Dönem sonu sınavının mazeret sınavı yapılmamakta bunun yerine bütünleme sınavı yapılmaktadır. Bütünleme sınavının telafi sınavı yoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencilerinin mezun olabilmesi için 4 yarıyıllık programda yer alan 120 AKTS kredi karşılığındaki tüm dersleri, en az 2.00 Genel Akademik Not Ortalaması ile başarılı bir şekilde tamamlaması gereklidir.

Örgün Eğitim

Program Başkanı : Dr. Melek UYGUN AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Melek UYGUN Tel: (0 212) 982 0800 E posta: melek.uygun@altinbas.edu.tr Adres: Mahmutbey Mah. Soğuksu cad. No:16 Bağcılar/ İstanbul

Üniversitemizin İkitelli Organize Sanayi Bölgesiyle yaptığı protokol çerçevesinde uygulama derslerinin yerinde gerçekleştirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği yazılımları İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencilerine sunulan olanaklar arasındadır. Ayrıca öğrencilerimize İş Sağlığı ve Güvenliği Kulübü aracılığıyla iş sağlığı ve güvenliğine yönelik video çekimi ve program içi etkinlikler yapma imkânı sunulmaktadır. Öğrencilerimiz için üniversitemizde alanında uzman kişilerce seminer, sempozyum v.b etkinlikler düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin başka kurum ve kuruluşlarca yapılan kongre, konferans, fuar etkinliklerine katılımları sağlanmaktadır.


Program Çıktıları

1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak işyerinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.
2 İşyerindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunur ve bu hususta işverene rapor verir.
3 İşyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik verir, alınması gereken güvenlik önlemleri konusunda çalışanların da görüşünü alarak işverene önerilerde bulunur ve uygulamaların takibini yapar.
4 İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlar ve hazırlanan planların uygulanmasını sağlar.
5 Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani ve yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlar ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlar.
6 Yangın ve patlamaların engellenmesi ve bu durumların oluşması halinde önlemlerinin alınması, yangın ekiplerinin oluşturulması, yangın tatbikatı gibi yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarını yönetir.
7 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile iş birliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli ile değerlendirir ve çıkan sonuçlara göre önleyici faaliyet planlarını yapar ve uygulanmasını sağlar.
8 İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yapar, düzeltici ve önleyici faaliyet planlarını hazırlar ve uygulanmasını sağlar.
9 İşyerinde yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde kurulacak sistem veya alınacak makine ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yapar, sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirler ve bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması için işverene rapor verir.
10 Uygun nitelikteki kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerilerini işverene rapor olarak verir.
11 Çalışma ortamının çalışan sağlığı, iş hijyeni, çevre kirliliği açılarından insanların sağlıklı ve mutlu bir şekilde çalışabilecekleri şekilde geliştirilmesini sağlar.
12 Çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikolojik risk etmenlerini belirler ve bunların önlenmesi ile ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını planlar ve uygulanmasını sağlar.
13 Tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, sağlık konuları ve teknik konular ile ilgili eğitim verir.
14 Tüm çalışanların yaptıkları iş ve çalışma koşullarına uygun sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını sağlar.
15 İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının düzenli bir şekilde yapılması ve değerlendirilmesi için yıllık çalışma planı ve yıllık eğitim planı hazırlar.
16 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
17 İş sağlığı ve güvenliği alanında sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olur.
18 Mesleki alanda ihtiyaç duyulan bilgisayar kullanımı bilgisine sahip olur.
19 Mesleğinin gerektirdiği sorumlulukları, etik değerleri öğrenir ve uygular.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak işyerinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.
İşyerindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunur ve bu hususta işverene rapor verir.
İşyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik verir, alınması gereken güvenlik önlemleri konusunda çalışanların da görüşünü alarak işverene önerilerde bulunur ve uygulamaların takibini yapar.
İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlar ve hazırlanan planların uygulanmasını sağlar.
Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani ve yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlar ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlar.
Yangın ve patlamaların engellenmesi ve bu durumların oluşması halinde önlemlerinin alınması, yangın ekiplerinin oluşturulması, yangın tatbikatı gibi yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarını yönetir.
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile iş birliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli ile değerlendirir ve çıkan sonuçlara göre önleyici faaliyet planlarını yapar ve uygulanmasını sağlar.
İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yapar, düzeltici ve önleyici faaliyet planlarını hazırlar ve uygulanmasını sağlar.
İşyerinde yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde kurulacak sistem veya alınacak makine ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yapar, sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirler ve bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması için işverene rapor verir.
Uygun nitelikteki kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerilerini işverene rapor olarak verir.
Çalışma ortamının çalışan sağlığı, iş hijyeni, çevre kirliliği açılarından insanların sağlıklı ve mutlu bir şekilde çalışabilecekleri şekilde geliştirilmesini sağlar.
Çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikolojik risk etmenlerini belirler ve bunların önlenmesi ile ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını planlar ve uygulanmasını sağlar.
Tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, sağlık konuları ve teknik konular ile ilgili eğitim verir.
Tüm çalışanların yaptıkları iş ve çalışma koşullarına uygun sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını sağlar.
İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının düzenli bir şekilde yapılması ve değerlendirilmesi için yıllık çalışma planı ve yıllık eğitim planı hazırlar.
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
İş sağlığı ve güvenliği alanında sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olur.
Mesleki alanda ihtiyaç duyulan bilgisayar kullanımı bilgisine sahip olur.
Mesleğinin gerektirdiği sorumlulukları, etik değerleri öğrenir ve uygular.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
DGS İçin Türkçe I
Genel Kimya
İngilizce I
İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş
Kültür ve Toplum
Makine ve Teçhizat
Matematik
Modern Sanat
Teknolojinin Bilimsel Ilkeleri
Temel Hukuk Bilgisi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Türk Dili I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Afet Bilgisi
Bilgisayar Becerileri
DGS için Türkçe II
Ingilizce II
İş Hijyeni
İş Kazaları
İş Sağlığı ve Güvenliği I
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Mesleki İngilizce II
Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi
Pazarlamanın Temel İlkeleri
Temel İş Hukuku
Türk Dili II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Yunan Mitolojisi
Denetim ve Kontrol Yöntemleri
DGS için Matematik I
DGS İçin Matematik II
Ekonominin Temel Kavramları
Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği
Elektronik Pazarlama Ticaret
Ergonomi
Fiziksel Risk Etmenleri
Girişimcilik ve Yenilikçilik
İş Güvenliği Yönetimi ve Organizasyonu
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması I
Kayıt ve Raporlama
Kentte Yaşam ve Eğitim
Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri
Marka Yönetimi
Mesleki İngilizce I
Psikososyal Risk Etmenleri
Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi
Yangından Korunma Yöntemleri
Acil Durum Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması II
Meslek Etiği
Risk Analizi ve Metotları
Seminer
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
KİM113 Genel Kimya 1 1 - 3
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
ISG101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 2 1 - 4
MAT107 Matematik 2 - - 2
SEC_ISG_1 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
ISG105 Teknolojinin Bilimsel Ilkeleri 2 - - 3
ADA113 Temel Hukuk Bilgisi 2 - - 3
TURK111 Türk Dili I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 19 4 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
ISG102 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 1 - 4
ISG112 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 2 1 - 4
SEC_ISG_2 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
ISG192 Staj - - - -
ISG108 Temel İş Hukuku 1 1 - 3
TURK112 Türk Dili II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 17 3 0 21
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ISG207 Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği 1 1 - 3
ISG213 Ergonomi 2 - - 3
ISG215 Fiziksel Risk Etmenleri 2 - - 3
ISG209 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması I - 4 - 4
ISG217 Kayıt ve Raporlama 1 1 - 3
ISG203 Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri 2 - - 3
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
SEC_ISG_3 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 13 6 0 22
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ISG212 Acil Durum Yönetimi 1 1 - 3
ISG210 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması II - 4 - 4
MYO202 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
ISG214 Risk Analizi ve Metotları 2 1 - 4
ISG280 Seminer 1 1 - 3
SEC_ISG_4 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
ISG202 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2 - - 4
Toplam 10 7 0 23
SEC_ISG_1 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ISG123 Makine ve Teçhizat Seçmeli 2 - - 4
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 2
MYO121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
MYO147 Modern Sanat Seçmeli 2 - - 2
MYO155 DGS İçin Türkçe I Seçmeli 2 - - 2
MYO157 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 - - 2
SEC_ISG_2 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ISG128 Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Seçmeli 2 - - 2
ISG134 İş Hijyeni Seçmeli 2 - - 3
ISG136 İş Kazaları Seçmeli 2 - - 3
MYO122 Afet Bilgisi Seçmeli 4 - - 2
MYO128 Yunan Mitolojisi Seçmeli 4 - - 2
MYO134 Pazarlamanın Temel İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
MYO148 DGS için Türkçe II Seçmeli 4 - - 2
SEC_ISG_3 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ISG229 Psikososyal Risk Etmenleri Seçmeli 2 - - 3
ISG231 Yangından Korunma Yöntemleri Seçmeli 1 1 - 3
MYO223 DGS için Matematik I Seçmeli 2 - - 2
MYO257 Ekonominin Temel Kavramları Seçmeli 2 - - 2
MYO265 Elektronik Pazarlama Ticaret Seçmeli 2 - - 2
MYO269 Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi Seçmeli 2 - - 2
MYO271 Marka Yönetimi Seçmeli 2 - - 3
SEC_ISG_4 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ISG224 Denetim ve Kontrol Yöntemleri Seçmeli 2 - - 2
ISG230 İş Güvenliği Yönetimi ve Organizasyonu Seçmeli 2 - - 3
MYO222 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli 2 - - 2
MYO224 DGS İçin Matematik II Seçmeli 2 - - 2
MYO272 Kentte Yaşam ve Eğitim Seçmeli 1 1 - 3