GERİ DÖN

Önlisans Programları


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - İLK VE ACİL YARDIM - - İLK VE ACİL YARDIM

Program Tanımları

2014-2015

İlk ve Acil Yardım

Önlisans

YKS Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2.sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış ancak 23 yaşından gün almamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65cm'den, kız öğrencilerde 1.60cm'den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 oksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlemlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

Formal

120 AKTS TAMAMLAMIŞ OLMAK, EN AZ 2.00 ORTALAMA VE MESLEKİ STAJ

Ön lisans düzeyi, İlk ve acil yardım teknikerliği

İlk ve Acil Yardım alanından mezun olanlar AABT (ambulans ve acil bakım teknikeri) ünvanıyla; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının Acil Servisleri, 112 Acil İstasyonları, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, Özel Ambulans Hizmetleri vb. birimlerinde çalışabilirler.

1- Hemşirelik, 2- Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, 3- Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümleri.

Uygulama sınavı, seminer, ödev, ara sınav, dönem sonu sınavı, tartışma

Programda ön görülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajı başarı ile tamamlamak, en az 120 AKTS ve genel ağırlıklı puan ortalaması 2.00 olmak

Örgün Eğitim

Öğr.Gör. Ahsen Gülizar YILMAZ

İlk ve acil yardım laboratuvarı, uygulama ve teorik dersler


Program Çıktıları

1 İlk ve acil yardım konusunda temel mesleki bilgileri kavrar ve uygular.
2 İnsan anatomisi, fizyolojisi ve patolojisi alanlarında temel bilgileri kavrar, hasta bakımında bu bilgileri kullanır.
3 Enfeksiyon kontrol yöntemlerini tanır, asepsi-antisepsi koşullarını değerlendirir.
4 Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği uygulama basamaklarındaki bilgileri kavrar ve kullanılacak ekipmanları tanır.
5 İlaç uygulama yöntemlerini sınıflandırır ve uygular.
6 Acil aracının mekanik ve teknik donanımına ait bilgileri tanımlar.
7 EKG ritim analizini yorumlar, defibrilasyon ve kardiyoversiyon uygular.
8 Travma ekipmanlarını tanır, kullanır ve bakımı için gerekli süreci yönetir.
9 Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yöntemlerini değerlendirir.
10 Türkçe ve yabancı dil bilgisini kavrar, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri değerlendirir ve karşılaştırır.
11 Olağan ve olağan dışı durumları değerlendirir, kişisel ve çevresel güvenlik sorunlarının tespitlerini yapar, olay yerinin ve vakanın korunması için gerekli önlemleri alır, vakanın uygun ekipmanlar kullanılarak doğru taşıma yöntemleriyle taşınmasını organize eder, olay yerini ve vakayı yönetir.
12 Mesleki sorumluluklarını ve etik değerleri tanır, entelektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri takip eder ve değerlendirmesini yapar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
İlk ve acil yardım konusunda temel mesleki bilgileri kavrar ve uygular.
İnsan anatomisi, fizyolojisi ve patolojisi alanlarında temel bilgileri kavrar, hasta bakımında bu bilgileri kullanır.
Enfeksiyon kontrol yöntemlerini tanır, asepsi-antisepsi koşullarını değerlendirir.
Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği uygulama basamaklarındaki bilgileri kavrar ve kullanılacak ekipmanları tanır.
İlaç uygulama yöntemlerini sınıflandırır ve uygular.
Acil aracının mekanik ve teknik donanımına ait bilgileri tanımlar.
EKG ritim analizini yorumlar, defibrilasyon ve kardiyoversiyon uygular.
Travma ekipmanlarını tanır, kullanır ve bakımı için gerekli süreci yönetir.
Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma yöntemlerini değerlendirir.
Türkçe ve yabancı dil bilgisini kavrar, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri değerlendirir ve karşılaştırır.
Olağan ve olağan dışı durumları değerlendirir, kişisel ve çevresel güvenlik sorunlarının tespitlerini yapar, olay yerinin ve vakanın korunması için gerekli önlemleri alır, vakanın uygun ekipmanlar kullanılarak doğru taşıma yöntemleriyle taşınmasını organize eder, olay yerini ve vakayı yönetir.
Mesleki sorumluluklarını ve etik değerleri tanır, entelektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri takip eder ve değerlendirmesini yapar.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Acil Hasta Bakımı I
Acil Sağlık Hizmetleri
Anatomi I
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I
Davranış Bilimleri ve Psikolojisi
Fizyoloji I
Görme Engellilerle İletişim
Hasta İletişimi
İngilizce I
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kültür ve Toplum
Pataloji
Sağlık Çalışanı ve Hasta Psikolojisi
Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Temel İlk Yardım Eğitimi
Tıbbi Atıklar ve İş Güvenliği
Tıbbi Terminoloji
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Acil Hasta Bakımı II
Afet Bilgisi
Anatomi II
Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II
Beslenme İlkeleri
Bilgisayar Becerileri
Dezavantajlı Bireylerde Farkındalık
Fizyoloji II
Girişimcilik ve Yenilikçilik
Hasta Hakları
Hastane Bilgi İşlem Sistemleri
Ingilizce II
Kişilerarası İlişkiler
Mesleki İngilizce II
Resüstasyon
Sağlık Mevzuatı
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türk İşaret Dili Eğitimi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Acil Hasta Bakımı III
Adli Bilimler Laboratuvarları
Adli Tıp
Ambulans Eğitimi I
Bilim Tarihi
Diksiyon ve Güzel Konuşma
Egzersiz Fizyoloji
Farmakoloji
Hastalıklar Bilgisi
Meslek Etiği
Meslek Terminolojisi
Mesleki İngilizce I
Mesleki Uygulama I
Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları
Sağlık İletişimi
Sağlık Sigortacılığı
Sağlıkta Kalite Yönetimi
Sporda Fizyoterapi
Tıp Kütüphaneciliği
Acil Hasta Bakımı IV
Ambulans Eğitimi II
Araştırma Yöntem ve Teknikler
Güzel Sanatlar
Halk Sağlığı
Mesleki Uygulama II
Mikrobiyoloji
Sağlık Eğitimi
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
Sağlık Hukuku
Seminer
Ses ve Müzik
Staj
Travma

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IAY109 Acil Hasta Bakımı I - 1 - 6
IAY101 Acil Sağlık Hizmetleri 3 - - 3
IAY115 Anatomi I 2 - - 3
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
IAY113 Fizyoloji I 2 - - 3
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
IAY111 Pataloji 2 - - 2
SEC_IAY_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 16 3 0 26
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IAY110 Acil Hasta Bakımı II 2 2 - 6
IAY114 Anatomi II 2 - - 3
IAY112 Fizyoloji II 2 - - 3
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
IAY106 Resüstasyon 2 2 - 4
SEC_IAY_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 19 4 0 26
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IAY209 Acil Hasta Bakımı III 2 2 - 6
IAY203 Ambulans Eğitimi I 2 1 - 4
IAY205 Farmakoloji 2 1 - 4
IAY211 Hastalıklar Bilgisi 2 - - 2
IAY215 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
IAY207 Mesleki Uygulama I - 4 - 5
SEC_IAY_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
Toplam 14 8 0 26
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IAY210 Acil Hasta Bakımı IV 2 2 - 6
IAY204 Ambulans Eğitimi II 1 2 - 4
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
IAY208 Mesleki Uygulama II - - - 5
IAY202 Mikrobiyoloji 2 - - 2
SEC_IAY_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
IAY280 Seminer 1 1 - 3
IAY290 Staj - - - 8
IAY206 Travma 2 - - 3
Toplam 12 5 0 34
SEC_IAY_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS127 Hasta İletişimi Seçmeli 2 - - 2
ANS121 Sağlık Çalışanı ve Hasta Psikolojisi Seçmeli 2 - - 2
IAY121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
IAY123 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I Seçmeli - - - 3
IAY125 Tıbbi Terminoloji Seçmeli 2 - - 2
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 1
ODY225 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 - - 2
OPT121 Görme Engellilerle İletişim Seçmeli 2 - - 2
OPT123 Davranış Bilimleri ve Psikolojisi Seçmeli 2 - - 2
RADY123 Tıbbi Atıklar ve İş Güvenliği Seçmeli 2 - - 2
TDS125 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Seçmeli 2 - - 2
SEC_IAY_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS128 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 - - 2
AMH122 Hasta Hakları Seçmeli 2 1 - 2
ANS124 Beslenme İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
IAY120 Afet Bilgisi Seçmeli 2 - - 2
IAY122 Sağlık Mevzuatı Seçmeli 2 - - 2
IAY124 Hastane Bilgi İşlem Sistemleri Seçmeli 2 - - 2
IAY125 Tıbbi Terminoloji Seçmeli 2 - - 2
IAY126 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme II Seçmeli 2 - - 3
ODY123 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli 2 - - 2
ODY124 Türk İşaret Dili Eğitimi Seçmeli 2 1 - 2
ODY126 Dezavantajlı Bireylerde Farkındalık Seçmeli 2 1 - 2
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi Seçmeli - 2 - 2
SEC_IAY_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH221 Diksiyon ve Güzel Konuşma Seçmeli - - - 2
AMH223 Meslek Terminolojisi Seçmeli 2 - - 2
FTT221 Sporda Fizyoterapi Seçmeli 2 - - 2
FTT223 Egzersiz Fizyoloji Seçmeli 2 - - 2
IAY221 Sağlık Sigortacılığı Seçmeli 2 - - 2
IAY223 Sağlık İletişimi Seçmeli 2 - - 2
IAY225 Sağlıkta Kalite Yönetimi Seçmeli 2 - - 2
IAY227 Adli Tıp Seçmeli 2 - - 2
RADY225 Bilim Tarihi Seçmeli 2 - - 2
RADY227 Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları Seçmeli 2 - - 2
TDS221 Tıp Kütüphaneciliği Seçmeli 2 - - 2
TLT221 Adli Bilimler Laboratuvarları Seçmeli 2 - - 2
SEC_IAY_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IAY125 Tıbbi Terminoloji Seçmeli 2 - - 2
IAY222 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 - - 2
IAY224 Halk Sağlığı Seçmeli 2 - - 2
ODY124 Türk İşaret Dili Eğitimi Seçmeli 2 1 - 2
ODY224 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Seçmeli - - - 2
ODY226 Ses ve Müzik Seçmeli - - - 2
OPT224 Araştırma Yöntem ve Teknikler Seçmeli 2 - - 2
RADY222 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 - - 2
TGT222 Güzel Sanatlar Seçmeli 2 - - 2