GERİ DÖN

Önlisans Programları


MESLEK YÜKSEKOKULU - GRAFİK TASARIMI - - GRAFİK TASARIMI

Program Tanımları

Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı 2015 yılında kurulmuştur. Bu Program kurulduğu yıldan itibaren öğrenci almaya başlamış ve ilk mezunlarını 2017 yılında vermiştir. Grafik Tasarım Programı şu an 3 öğretim görevlisinden oluşan eğitmen kadrosu ile öğretim ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Yüksekokulumuzun Grafik Tasarım Programından mezun olan öğrenciler, reklam ve tanıtım şirketleri, matbaalar, dijital baskı stüdyoları, dijital medya ajanları ve mimari tasarım ofislerinde “Yardımcı Grafiker” pozisyonunda görev alabilirler. Bu programda görsel iletişimin kullanıldığı tüm birimler ile tasarım ihtiyaçlarını kendi bünyesinde çözmek isteyen kurum ve kuruluşlara yönelik, uygulama ve üretim aşamasına hakim, ara eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Meslek Yüksekokulu - Grafik Tasarım Programı Önlisans derecesi alırlar.

Önlisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YKS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır. Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır.

Programda mevcut olan derslerin kredi toplamı 120 AKTS’dir. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlamaları için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

iletişim becerilerine sahip, alanında bilgili ve donanımlı eğitmen kadrosu ile çağdaş tasarım ilkeleri ve meslek etiğinden yola çıkarak; konusunda kendini geliştirmiş, kültürel ve yerel doku zenginliklerinin farkında olan, özgün tasarımlar üretebilen nitelikli ara elemanlar yetiştirmek…

Grafik Tasarım programından mezun olan öğrenciler reklam ajansları, matbaa ve dijital baskı stüdyoları, fotoğraf stüdyoları, yayınevleri, ilaç ve gıda fabrikaları, sosyal medya ajansları ve televizyon kanallarında yardımcı grafiker pozisyonunda görev alabilirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler • Grafik Tasarım • Görsel iletişim Tasarımı • Sanat ve Tasarım • Görsel Sanatlar • İletişim Tasarımı • Fotoğraf ve Video lisans eğitim programlarına başvurabilirler.

Programdaki derslerde uygulanacak olan ölçme ve değerlendirme şekilleri Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Örgün Eğitim

Program Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Oktay Demirtaş Bologna Koordinatörü: Öğr. Gör. Yeter BERİŞ E-Mail: oktay.demirtas@altinbas.edu.tr Adres: Mahmutbey mah. Soğuksu cd. No.16 İstanbul - TÜRKİYE Tel: +90(212) 9820800 Dahili: 851

Programın yürütülebilmesi için bölümde kadrolu üç öğretim görevlisi bulunmaktadır. Toplam alan içinde eğitim-öğretim etkinliklerinin yapılması için 1 adet çizim atölyesi, 1 adet Apple Macintosh bilgisayar laboratuvarı ve 30 adet öğrenci bilgisayarı, 1 adet fotoğraf stüdyosu bulunmaktadır. Ayrıca bu alanlar içinde, derslerin bilgisayar ortamında yürütülmesine olanak tanıyan 1 adet öğretmen bilgisayarı ve projeksiyon cihazları bulunmaktadır. Sınıflarımız 40 öğrenci kapasitelidir. Üniversitemizde öğrencilerimizin yararlanabileceği kütüphane, kantin ve kafeteryalar, bulunmaktadır. Öğrencilerimiz yemek ihtiyaçlarını üniversite yemekhanesinde karşılayabilmektedirler. Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra, farklı yetenek ve ilgi alanlarını, geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine olanak sunan öğrenci kulüpleri aktif olarak faaliyet göstermektedir.


Program Çıktıları

1 Sanat ve temel tasarım ilkelerini benimser. Edindiği bilgi ve becerileri değerlendirir. Bu bilgi ve donanım ile bir ürünü yada bir süreci bir tasarımla görselleştirir.
2 Mesleki uygulamalardan edindiği deneyimler ile iş hayatında karşılaştığı sorunları algılar, analiz eder ve çözümler geliştirir.
3 Alanı ile ilgili konularda güncel bilgiyi takip eder, araştırır ve deneysel çalışmalar yapar.
4 Disiplinlerarası çalışabilme becerilerini geliştirir ve değerlendirir.
5 Öğrenme gereksinimi ve sürekliliğini benimser, kendini geliştirmeye özen gösterir.
6 Kazandığı bilgi ve becerileri çalışma alanında yorumlar ve değerlendirir.
7 Etik değerlere, fikir ve sanat eserlerine ilişkin sorumluluk duygusu ile yorumlar ve analiz eder.
8 Alanındaki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygular.
9 Çalışma alanında ekip ile gerekli mesleki iletişimi kurar.
10 Mesleki ilişkilerinin devamlılığına önem verir. Etkin biçimde çalışma ekibinde yer alır.
11 Tasarım çözümlemelerinde sosyo-kültürel değerler ile bilinçli hareket eder.
12 Tasarım ve üretim sahasında yer alan sorunu çözümlerken çevreye duyarlı malzemeler kullanır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Sanat ve temel tasarım ilkelerini benimser. Edindiği bilgi ve becerileri değerlendirir. Bu bilgi ve donanım ile bir ürünü yada bir süreci bir tasarımla görselleştirir.
Mesleki uygulamalardan edindiği deneyimler ile iş hayatında karşılaştığı sorunları algılar, analiz eder ve çözümler geliştirir.
Alanı ile ilgili konularda güncel bilgiyi takip eder, araştırır ve deneysel çalışmalar yapar.
Disiplinlerarası çalışabilme becerilerini geliştirir ve değerlendirir.
Öğrenme gereksinimi ve sürekliliğini benimser, kendini geliştirmeye özen gösterir.
Kazandığı bilgi ve becerileri çalışma alanında yorumlar ve değerlendirir.
Etik değerlere, fikir ve sanat eserlerine ilişkin sorumluluk duygusu ile yorumlar ve analiz eder.
Alanındaki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygular.
Çalışma alanında ekip ile gerekli mesleki iletişimi kurar.
Mesleki ilişkilerinin devamlılığına önem verir. Etkin biçimde çalışma ekibinde yer alır.
Tasarım çözümlemelerinde sosyo-kültürel değerler ile bilinçli hareket eder.
Tasarım ve üretim sahasında yer alan sorunu çözümlerken çevreye duyarlı malzemeler kullanır.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Desen ve Perspektif
DGS İçin Türkçe I
Grafik Stilizasyon
İngilizce I
Klasik Sanat Tarihi
Kültür ve Toplum
Modern Sanat
Temel Bilgisayar Eğitimi
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel Matbaa Teknolojisi
Temel Sanat Eğitimi
Temel Yazı
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Türk Dili I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Afet Bilgisi
Bilgisayar Becerileri
DGS için Türkçe II
Grafik Sanat Tarihi
Ingilizce II
Mesleki İngilizce II
Pazarlamanın Temel İlkeleri
Staj
Temel Bilgisayar Uygulamaları
Temel Fotoğraf İlkeleri
Temel Grafik Tasarım
Temel Sanat Uygulamaları
Temel Tipografi
Türk Dili II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Yunan Mitolojisi
Ambalaj Tasarımı
DGS için Matematik I
Ekonominin Temel Kavramları
Elektronik Pazarlama Ticaret
Grafik Tasarım
İllüstrasyon
Marka Yönetimi
Mesleki İngilizce I
Mesleki Uygulama I
Mitoloji
Multimedya
Reklam Fotoğrafçılığı
Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi
Bitirme Projesi
DGS İçin Matematik II
Girişimcilik ve Yenilikçilik
Kentte Yaşam ve Eğitim
Masaüstü Yayıncılık
Meslek Etiği
Mesleki Uygulama II
Portfolyo
REklam Analizi
Web Tasarımı

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
SEC_GTA_1 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
GTA113 Temel Bilgisayar Eğitimi 2 2 - 4
GTA115 Temel Matbaa Teknolojisi 2 - - 2
GTA111 Temel Sanat Eğitimi 2 2 - 5
GTA103 Temel Yazı 1 2 - 4
TURK111 Türk Dili I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 17 8 0 24
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
SEC_GTA_2 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
GTA190 Staj - - - 4
GTA114 Temel Bilgisayar Uygulamaları 2 2 - 3
GTA112 Temel Sanat Uygulamaları 2 2 - 4
GTA104 Temel Tipografi 1 2 - 4
TURK112 Türk Dili II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 17 6 0 25
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTA207 Ambalaj Tasarımı 1 2 - 5
GTA235 Grafik Tasarım 2 2 - 6
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
GTA211 Mesleki Uygulama I - 4 - 4
GTA239 Multimedya 2 2 - 5
SEC_GTA_3 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 3 - - -
Toplam 10 10 0 23
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTA202 Bitirme Projesi 2 2 - 8
MYO202 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
GTA210 Mesleki Uygulama II - 4 - 4
SEC_GTA_4 Serbest Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - -
GTA290 Staj - - - -
GTA218 Web Tasarımı 2 2 - 5
Toplam 8 8 0 22
SEC_GTA_1 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTA121 Desen ve Perspektif Seçmeli 1 2 - 2
GTA125 Grafik Stilizasyon Seçmeli 1 2 - 2
GTA127 Klasik Sanat Tarihi Seçmeli 2 - - 2
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 2
MYO121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
MYO147 Modern Sanat Seçmeli 2 - - 2
MYO155 DGS İçin Türkçe I Seçmeli 2 - - 2
MYO157 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 - - 2
SEC_GTA_2 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTA116 Temel Grafik Tasarım Seçmeli 2 2 - 5
GTA120 Grafik Sanat Tarihi Seçmeli 2 - - 2
GTA132 Temel Fotoğraf İlkeleri Seçmeli 2 1 - 2
MYO122 Afet Bilgisi Seçmeli 4 - - 2
MYO128 Yunan Mitolojisi Seçmeli 4 - - 2
MYO134 Pazarlamanın Temel İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
MYO148 DGS için Türkçe II Seçmeli 4 - - 2
SEC_GTA_3 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTA215 Mitoloji Seçmeli 2 - - 2
GTA233 İllüstrasyon Seçmeli 1 2 - 2
GTA237 Reklam Fotoğrafçılığı Seçmeli 1 2 - 3
MYO223 DGS için Matematik I Seçmeli 2 - - 2
MYO257 Ekonominin Temel Kavramları Seçmeli 2 - - 2
MYO265 Elektronik Pazarlama Ticaret Seçmeli 2 - - 2
MYO269 Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi Seçmeli 2 - - 2
MYO271 Marka Yönetimi Seçmeli 2 - - 3
SEC_GTA_4 - Serbest Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTA212 Masaüstü Yayıncılık Seçmeli 1 2 - 3
GTA216 Portfolyo Seçmeli 2 - - 3
GTA240 REklam Analizi Seçmeli 2 - - 2
MYO222 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli 2 - - 2
MYO224 DGS İçin Matematik II Seçmeli 2 - - 2
MYO272 Kentte Yaşam ve Eğitim Seçmeli 1 1 - 3