GERİ DÖN

Önlisans Programları


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - FİZYOTERAPİ - - FİZYOTERAPİ

Program Tanımları

2016-2017

Fizik Tedavi Teknikeri

Önlisans

YKS

FORMAL

120 AKTS TAMAMLAMIŞ OLMAK, EN AZ 2,00 ORTALAMA VE MESLEKİ STAJ

Ön lisans düzeyi, Fizyoterapi

Bu programdan mezun olanlar, kamu ve özel hastanelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, özel kliniklerde, spor merkezlerinde, termal merkezlerde fizik tedavi teknikeri olarak görev yapabilmektedirler.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemşirelik Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Teorik sınav. uygulama(pratik) sınav, ara sınav, dönem sonu sınavı, rol oynama, seminer, tartışma.

Programda ön görülen tüm dersleri , uygulamaları ve stajı başarı ile tamamlamak, en az 120 AKTS ve genel not ortalaması 2.00 olmak

Örgün Eğitim

Öğr. Gör. Damla Yücesoy

Fizyoterapi Laboratuvarı, Uygulamalı ve Teorik dersler.


Program Çıktıları

1 Fizyoterapinin temel kavramlarını anlar ve fizyoterapi yöntemlerini uygulama becerisi kazanır
2 Alanı ilgili sağlık sorunları, bireyin bağımsızlığını kısıtlayan durumları tanır ve klinik problemlerin çözümünde kullanır
3 Fizik tedavi hekiminin teşhis ve tedavi programına göre Fizik tedavi hekimi ve/veya fizyoterapist eşliğinde elektroterapi, egzersiz ve rehabilitasyon gibi tedavi yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
4 Hizmet verdiği bireylere ait verileri toplar, analiz eder, raporlar ve ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik çözüm önerileri sunar
5 Fizyoterapi uygulamalarında bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır, bağımsız ve kolektif çalışmayı yürütebilir
6 Mesleğin temel esaslarını teknoloji ile birleştirerek, özel ihtisas gerektiren cihazları fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında etkili uygulama becerisi kazanır
7 Hizmet verdiği bireylerin ve yakınlarının psikolojik durumlarını değerlendirir, vardığı sonuca göre strateji geliştirir ve çözüm önerir
8 Fizyoterapi alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgi ve deneyime sahip olur
9 Tıp dünyasındaki gelişimleri takip eder, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirme becerisine sahip olur
10 Tıbbi terminolojiyi anlama, kullanabilme becerisine sahip olur
11 Temel tıp bilimlerini tanımlar, temel anatomi ve temel fizyoloji bilgisine sahip olur
12 Meslek hayatında gerektiğinde ilgili kişi ve/veya kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı, sözlü olarak aktarabilme yeteneği sunar
13 Bilgisayar becerilerini kullanabilme yeteneği sunar
14 Sağlığın temel kavramlarını tanımlar, temel sağlık uygulamalarını uygulama becerisi kazanır
15 Mesleki konularda kaynak araştırma, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar
16 Etik değerleri ve hasta haklarını bilir, gerektiğinde etik ilkeleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir ve uygular
17 Alanında araştırma planlar, veri toplar, analiz eder, raporlar ve katıldığı seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklerde sonuçlarını paylaşır çözüm önerileri sunar
18 Türkçe dil bilgisine ve dili kullanma becerisine, mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kullanma becerisine sahip olur
19 Tarihi konular hakkında bilgi sahibi olur, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar.
20 Halk sağlığı, koruyucu sağlık hizmetleri alanlarında temel bilgilere sahip olur, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapar

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Fizyoterapinin temel kavramlarını anlar ve fizyoterapi yöntemlerini uygulama becerisi kazanır
Alanı ilgili sağlık sorunları, bireyin bağımsızlığını kısıtlayan durumları tanır ve klinik problemlerin çözümünde kullanır
Fizik tedavi hekiminin teşhis ve tedavi programına göre Fizik tedavi hekimi ve/veya fizyoterapist eşliğinde elektroterapi, egzersiz ve rehabilitasyon gibi tedavi yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
Hizmet verdiği bireylere ait verileri toplar, analiz eder, raporlar ve ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik çözüm önerileri sunar
Fizyoterapi uygulamalarında bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır, bağımsız ve kolektif çalışmayı yürütebilir
Mesleğin temel esaslarını teknoloji ile birleştirerek, özel ihtisas gerektiren cihazları fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında etkili uygulama becerisi kazanır
Hizmet verdiği bireylerin ve yakınlarının psikolojik durumlarını değerlendirir, vardığı sonuca göre strateji geliştirir ve çözüm önerir
Fizyoterapi alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgi ve deneyime sahip olur
Tıp dünyasındaki gelişimleri takip eder, yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirme becerisine sahip olur
Tıbbi terminolojiyi anlama, kullanabilme becerisine sahip olur
Temel tıp bilimlerini tanımlar, temel anatomi ve temel fizyoloji bilgisine sahip olur
Meslek hayatında gerektiğinde ilgili kişi ve/veya kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı, sözlü olarak aktarabilme yeteneği sunar
Bilgisayar becerilerini kullanabilme yeteneği sunar
Sağlığın temel kavramlarını tanımlar, temel sağlık uygulamalarını uygulama becerisi kazanır
Mesleki konularda kaynak araştırma, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar
Etik değerleri ve hasta haklarını bilir, gerektiğinde etik ilkeleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir ve uygular
Alanında araştırma planlar, veri toplar, analiz eder, raporlar ve katıldığı seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklerde sonuçlarını paylaşır çözüm önerileri sunar
Türkçe dil bilgisine ve dili kullanma becerisine, mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kullanma becerisine sahip olur
Tarihi konular hakkında bilgi sahibi olur, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar.
Halk sağlığı, koruyucu sağlık hizmetleri alanlarında temel bilgilere sahip olur, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapar

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Balneoterapi
Fizyoterapi Yöntemleri I
Fizyoterapide Tıbbi Terminoloji
İngilizce I
Özel Eğitimli Bireylere ve Ailelerine Yaklaşım
Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları
Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler
Temel Anatomi
Temel Fizyoloji
Temel İlk Yardım Eğitimi
Tıbbi Atıklar ve İş Güvenliği
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Ağrıya Yaklaşım
Bilgisayar Becerileri
Fizyoterapi Yöntemleri II
Fonksiyonel Anatomi
Ingilizce II
Kişilerarası İlişkiler
Klinik Bilimler
Mesleki İngilizce II
Sağlıklı Yaşam ve Fitness
Temel Fizik
Temel Ölçme ve Hareket Prensipleri
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Biyomekanik
Egzersiz Fizyoloji
Farmakoloji
Fizyoterapide Masaj Uygulamaları
Fizyoterapide Ortez-Protez Kullanımı
Klinik Uygulama I
Mesleki İngilizce I
Ortopedik Hastalıklar ve Fizyoterapi
Romatizmal Hastalıklar ve Fizyoterapi
Sporda Fizyoterapi
Temel Farmakoloji
Halk Sağlığı
İlk Yardım
Kardiyopulmoner Has.ve Fizyoterapi Yaklaşımları
Klinik Uygulama II
Meslek Etiği
Nörolojik Hastalıklar ve Fizyoterapi
Pediatrik Hastalıklar ve Fizyoterapi
Seminer
Staj

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
FTT101 Fizyoterapi Yöntemleri I 2 3 - 6
FTT103 Fizyoterapide Tıbbi Terminoloji 2 - - 3
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
SEC_FTT_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
FTT105 Temel Anatomi 2 2 - 5
FTT107 Temel Fizyoloji 2 - - 3
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 17 7 0 26
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTT100 Fizyoterapi Yöntemleri II 2 2 - 6
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
FTT104 Klinik Bilimler 2 - - 3
SEC_FTT_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
FTT106 Temel Fizik 2 - - 2
FTT102 Temel Ölçme ve Hareket Prensipleri 2 1 - 5
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 19 3 0 26
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTT207 Fizyoterapide Masaj Uygulamaları 2 4 - 6
FTT209 Fizyoterapide Ortez-Protez Kullanımı 2 - - 3
FTT201 Klinik Uygulama I - 8 - 6
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
FTT205 Ortopedik Hastalıklar ve Fizyoterapi 1 2 - 4
FTT203 Romatizmal Hastalıklar ve Fizyoterapi 1 2 - 4
SEC_FTT_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
Toplam 10 16 0 26
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FTT208 Kardiyopulmoner Has.ve Fizyoterapi Yaklaşımları 2 1 - 4
FTT200 Klinik Uygulama II - 8 - 6
FTT296 Meslek Etiği 2 - - 3
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
FTT202 Nörolojik Hastalıklar ve Fizyoterapi 2 1 - 4
FTT204 Pediatrik Hastalıklar ve Fizyoterapi 2 1 - 4
SEC_FTT_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
FTT280 Seminer 1 1 - 3
FTT290 Staj - - - 8
Toplam 13 12 0 35
SEC_FTT_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ANS123 Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları Seçmeli 2 - - 2
FTT121 Balneoterapi Seçmeli 2 - - 2
FTT123 Özel Eğitimli Bireylere ve Ailelerine Yaklaşım Seçmeli 2 - - 2
IAY121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
ODY121 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Seçmeli - 1 - 2
RADY123 Tıbbi Atıklar ve İş Güvenliği Seçmeli 2 - - 2
SEC_FTT_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS128 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 - - 2
ANS128 Ağrıya Yaklaşım Seçmeli 2 - - 2
FTT122 Fonksiyonel Anatomi Seçmeli 2 - - 2
FTT123 Özel Eğitimli Bireylere ve Ailelerine Yaklaşım Seçmeli 2 - - 2
FTT124 Sağlıklı Yaşam ve Fitness Seçmeli 2 - - 2
SEC_FTT_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ADS223 Farmakoloji Seçmeli 2 - - 2
ENF225 Temel Farmakoloji Seçmeli 2 - - 2
FTT221 Sporda Fizyoterapi Seçmeli 2 - - 2
FTT223 Egzersiz Fizyoloji Seçmeli 2 - - 2
FTT226 Biyomekanik Seçmeli 2 - - 2
IAY121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
RADY227 Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları Seçmeli 2 - - 2
SEC_FTT_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ENF224 Halk Sağlığı Seçmeli 2 - - 2
IAY224 Halk Sağlığı Seçmeli 2 - - 2
SGB222 İlk Yardım Seçmeli 2 - - 2