GERİ DÖN

Önlisans Programları


MESLEK YÜKSEKOKULU - DIŞ TİCARET - - DIŞ TİCARET

Program Tanımları

Program Şubat 2015 tarihinde yılında açılmış olup ilk öğrencilerini 2015-2016 akademik yılında almıştır.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Dış Ticaret alanında Ön Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Önlisans

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

Türkiyedeki yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (Örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar. Ayrıca öğrencilerin daha önce okumuş oldukları yüksek öğretim kurumlarındaki dersler, intibak işlemleri sonucunda geçerli olarak kabul edilirse öğrenciler bu derslerden de muaf olmaktadır.

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az D notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını (toplam 40 işgünü) belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Ön Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler. İstanbul Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Ön Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel ve seçmeli dersler alarak yetişirler.

Dış Ticaret Bölümünden mezun öğrenciler Dış Ticaret Meslek Elemanı ünvanını almaktadır. Mezunlarımız Gümrük Bakanlığı tarafından yapılan Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına girerek, sınavı geçmeleri durumunda Bakanlık tarafından onaylı Gümrük Müşavir Yardımcılığı hakkına kavuşmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası ticaretin konusu olduğu tüm yerli ve yabancı işletmeler dış ticaretin çalışma alanıdır. Ekonomi ve Maliye Bakanlıkları ile Ticaret Ateşelikleri, İhracatçı Birliklerinden, binlerce kişilik şirketlere kadar çalışma alanları geniştir.

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları aşağıda belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler. - İşletme, - Bankacılık, - Ekonomi, - Uluslararası İşletmecilik - Lojistik Yönetimi - Uluslararası Ticaret, - Finans, - Sermaye Piyasası

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, İstanbul Altınbaş Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet koşulları ‘’Yeterlilik Koşulları ve Kuralları’’ kısmında açıklandığı gibidir.

Örgün Eğitim

Program Başkanı ve AKTS Koordinatörü Öğr. Gör. Emir Kaan CENGİZ’ dir.

Bölüm kadrosu alanında uzman kişiler tarafından oluşturulmuştur. Öğrencilere alanda konusunda uzman kişiler tarafından seminer ve eğitimler planlanmaktadır. “ Yerinde Mesleki Uygulama” eğitimi ile öğrenciler okulda öğrendikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı bulacaklardır.


Program Çıktıları

1 Dünyayı, ülkesini, toplumunu, kendisini tanır ve değerlendirir. Etik problemler, sosyal haklar, değerler vb alanlarda, kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluk alır. Düşünce becerisini tüm yaşam alanlarında kullanır.
2 Disiplinler arası etkileşimin önemini kavrayarak, kendi alanındaki çalışmalarını ve sorunların çözümünü multidisipliner düşünce ve yaklaşımla yönetir.
3 Mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenme ilkesiyle planlar, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yaşamına ve mesleğine entegre eder, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi ortaya koyar,
4 Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla etkili ve interaktif bir iletişim kurar,
5 Ekip çalışmasına uyum gösterir veya liderlik sorumluluğu alarak takımı yönetir.
6 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilir.
7 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki başka alanlarda kullanabilir.
8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, kendini sürekli istihdam edilebilir durumda tutabilmek için geliştirir, alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilir ve uygulayabilir.
10 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olur.
11 Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatına hakimdir. Dış ticaret uygulamaları sırasında karşılaştığı temel hukuki sorunları sahip olduğu temel hukuk ver uluslararası ticaret hukuku bilgisi ile saptar ve çözer.
12 Dış ticaret işlemleri hakkında sahip olduğu teorik bilgileri uygular. Böylece dış ticarette kullanılan belgeleri tanır, operasyonel işlemleri yapar.
13 Dış ticaret ile ilgili olan bankacılık, kambiyo işlemlerini ve yasal takibini yapar. KOBİ düzeyindeki şirketlerde gerektiği zaman dış ticaretin finansmanını planlar ve yönetir.
14 İş ve özel yaşamında ekonomiyi takip edebilecek genel ekonomi bilgisine sahiptir.
15 Temel düzeyde işletme yönetimine hakim olarak, çalışma hayatında bulunduğu kurumlardaki organizasyonları tanır ve analiz eder. Öğrendiği muhasebenin temel ilkelerini en az KOBİ düzeyinde kullanılan muhasebe programlarında uygular ve mevzuatın usul ve esaslarına uygun şekilden muhasebe kayıtlarını gerçekleştirir.
16 Uluslararası alanda sahip olduğu temel lojistik bilgisini kullanır. Pazarlamanın ilkelerini bilir ve yeni pazarlama ve satış tekniklerini değerlendirir. KOBİ düzeyinde uluslararası pazarlara açılır ve uygular.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Dünyayı, ülkesini, toplumunu, kendisini tanır ve değerlendirir. Etik problemler, sosyal haklar, değerler vb alanlarda, kendisine ve başkalarına yönelik sorumluluk alır. Düşünce becerisini tüm yaşam alanlarında kullanır.
Disiplinler arası etkileşimin önemini kavrayarak, kendi alanındaki çalışmalarını ve sorunların çözümünü multidisipliner düşünce ve yaklaşımla yönetir.
Mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenme ilkesiyle planlar, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yaşamına ve mesleğine entegre eder, kişisel ve kurumsal girişimcilik becerisi ortaya koyar,
Sözel, yazılı, grafik ve teknolojik yollarla etkili ve interaktif bir iletişim kurar,
Ekip çalışmasına uyum gösterir veya liderlik sorumluluğu alarak takımı yönetir.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilir.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yine aynı düzeydeki başka alanlarda kullanabilir.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahiptir.
Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, kendini sürekli istihdam edilebilir durumda tutabilmek için geliştirir, alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilir ve uygulayabilir.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olur.
Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatına hakimdir. Dış ticaret uygulamaları sırasında karşılaştığı temel hukuki sorunları sahip olduğu temel hukuk ver uluslararası ticaret hukuku bilgisi ile saptar ve çözer.
Dış ticaret işlemleri hakkında sahip olduğu teorik bilgileri uygular. Böylece dış ticarette kullanılan belgeleri tanır, operasyonel işlemleri yapar.
Dış ticaret ile ilgili olan bankacılık, kambiyo işlemlerini ve yasal takibini yapar. KOBİ düzeyindeki şirketlerde gerektiği zaman dış ticaretin finansmanını planlar ve yönetir.
İş ve özel yaşamında ekonomiyi takip edebilecek genel ekonomi bilgisine sahiptir.
Temel düzeyde işletme yönetimine hakim olarak, çalışma hayatında bulunduğu kurumlardaki organizasyonları tanır ve analiz eder. Öğrendiği muhasebenin temel ilkelerini en az KOBİ düzeyinde kullanılan muhasebe programlarında uygular ve mevzuatın usul ve esaslarına uygun şekilden muhasebe kayıtlarını gerçekleştirir.
Uluslararası alanda sahip olduğu temel lojistik bilgisini kullanır. Pazarlamanın ilkelerini bilir ve yeni pazarlama ve satış tekniklerini değerlendirir. KOBİ düzeyinde uluslararası pazarlara açılır ve uygular.

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DGS İçin Türkçe I
Elektronik Pazarlama Ticaret
Genel Ekonomi
Hukuka Giriş
İhracat ve İthalat Yönetimi
İngilizce I
İşletme Yönetimine Giriş
Kültür ve Toplum
Matematik I
Modern Sanat
Temel İlk Yardım Eğitimi
Temel Lojistik
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Türk Dili I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Uluslararası İlişkiler
Yunan Mitolojisi
Afet Bilgisi
Bilgisayar Becerileri
DGS için Türkçe II
Finansal Muhasebe I
Finansal Yönetim
Gümrük Rejimleri
Ingilizce II
Küresel Lojistik
Mesleki İngilizce II
Mikroiktisadin Temel İlkeleri
Pazarlama İlkeleri
Pazarlamanın Temel İlkeleri
Ticari Matematik
Türk Dili II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Bankacılık ve Kambiyo Mevzuatı
DGS için Matematik I
Dış Ticaret Muhasebesi Uygulamaları
Ekonomik Bütünleşme ve AB
Ekonominin Temel Kavramları
Elektronik Ticaret
Makro İktisatın Temel İlkeleri
Marka Yönetimi
Mesleki İngilizce I
Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi
Uluslararası Örgütler
DGS İçin Matematik II
Dış Ticaret Uygulamaları
Girişimcilik
Girişimcilik ve Yenilikçilik
Kentte Yaşam ve Eğitim
Meslek Etiği
Seminer
Türkiye Ekonomisi
Türkiye Ekonomisi'nin Gelişimi
Uluslararası İktisat
Uluslararası Pazarlama
Uluslararası Ticaret Hukuku
Uluslararasi Finans

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_DTC_1 Alan Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
ADA127 Hukuka Giriş 3 - - 4
DTC101 İhracat ve İthalat Yönetimi 4 - - 5
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
MAT109 Matematik I 3 - - 3
TURK111 Türk Dili I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 19 2 0 21
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_DTC_2 Alan Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
DTC102 Finansal Muhasebe I 2 2 - 5
DTC110 Gümrük Rejimleri 3 - - 3
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
DTC108 Mikroiktisadin Temel İlkeleri 4 - - 5
DTC190 Staj - - - -
TURK112 Türk Dili II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 20 2 0 23
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_DTC_3 Alan Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
DTC201 Dış Ticaret Muhasebesi Uygulamaları 1 3 - 4
DTC209 Ekonomik Bütünleşme ve AB 3 - - 5
DTC221 Finansal Yönetim 3 - - 5
DTC207 Makro İktisatın Temel İlkeleri 4 - - 5
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
DTC203 Uluslararası Örgütler 3 - - 5
Toplam 18 3 0 27
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC_DTC_4 Alan Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
DTC202 Dış Ticaret Uygulamaları 1 3 - 4
MYO202 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
DTC280 Seminer 1 1 - 2
DTC290 Staj - - - -
DTC208 Uluslararası İktisat 3 - - 3
DTC210 Uluslararası Pazarlama 3 - - 4
DTC206 Uluslararasi Finans 3 - - 5
Toplam 17 4 0 23
SEC_DTC_1 - Alan Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DTC121 Temel Lojistik Seçmeli 2 - - 2
DTC123 Uluslararası İlişkiler Seçmeli 2 - - 2
DTC125 Genel Ekonomi Seçmeli 2 - - 5
DTC127 İşletme Yönetimine Giriş Seçmeli 3 - - 5
KULT101 Kültür ve Toplum Seçmeli 2 - - 2
MYO121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
MYO128 Yunan Mitolojisi Seçmeli 4 - - 2
MYO147 Modern Sanat Seçmeli 2 - - 2
MYO155 DGS İçin Türkçe I Seçmeli 2 - - 2
MYO157 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Seçmeli 2 - - 2
MYO265 Elektronik Pazarlama Ticaret Seçmeli 2 - - 2
SEC_DTC_2 - Alan Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DTC122 Pazarlama İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
DTC126 Küresel Lojistik Seçmeli 2 - - 2
DTC128 Ticari Matematik Seçmeli 3 - - 3
MYO122 Afet Bilgisi Seçmeli 4 - - 2
MYO134 Pazarlamanın Temel İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
MYO148 DGS için Türkçe II Seçmeli 4 - - 2
SEC_DTC_3 - Alan Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DTC225 Elektronik Ticaret Seçmeli 2 - - 3
DTC229 Bankacılık ve Kambiyo Mevzuatı Seçmeli 3 - - 3
DTC231 Uluslararası Örgütler Seçmeli 3 - - 3
MYO223 DGS için Matematik I Seçmeli 2 - - 2
MYO257 Ekonominin Temel Kavramları Seçmeli 2 - - 2
MYO265 Elektronik Pazarlama Ticaret Seçmeli 2 - - 2
MYO269 Sosyal ve Alternatif Medyanın Gelişimi Seçmeli 2 - - 2
MYO271 Marka Yönetimi Seçmeli 2 - - 3
SEC_DTC_4 - Alan Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DTC226 Girişimcilik Seçmeli 2 - - 2
DTC230 Uluslararası Ticaret Hukuku Seçmeli 3 - - 3
DTC232 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 2 - - 2
MYO222 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seçmeli 2 - - 2
MYO224 DGS İçin Matematik II Seçmeli 2 - - 2
MYO252 Türkiye Ekonomisi'nin Gelişimi Seçmeli 2 - - 2
MYO272 Kentte Yaşam ve Eğitim Seçmeli 1 1 - 3