GERİ DÖN

Önlisans Programları


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - ANESTEZİ - - ANESTEZİ

Program Tanımları

2015-2016

Ön Lisans Derecesi

Önlisans

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Formal

Anestezi Programı öğrencilerinin, programda yer alan 120 AKTS karşılığındaki tüm dersleri, uygulamaları ve stajları, en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile tamamlaması gerekmektedir

Ön lisans düzeyi Anestezi

Anestezi teknikeri ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler, Özel/Devlet Tıbbi Görüntüleme Merkezleri vb.), devlet, üniversite ve özel hastanelerin acil servis, reanimasyon servisi ve ağrı odalarında, özel tıp merkezlerinin acil servislerinde, tüp bebek merkezlerinde çalışabilirler

Anestezi Programı mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile; Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine geçiş yapabilmektedir

Uygulama sınavı, proje, seminer, ödev, ara sınav, dönem sonu sınavı

Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak, 30 iş günü boyunca yaz stajını tamamlamak.

Örgün Eğitim

Kartaltepe Mah. İncirli cad. No:11 Bakırköy / İstanbul Program Başkanı: Öğr. Gör. Bedrettin ÇİNPOLAT

Anestezi laboratuvarı, uygulama ve teorik dersler


Program Çıktıları

1 Anestezi teknikerinin mesleki yükümlülüklerini kavrar, çalışma ortamı ve koşullarında sorumluluk alma disiplinini benimser
2 Alanı ile ilgili temel kavramları tanımlar, örneklendirir ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
3 Hasta, hastalık ve cerrahi girişimin özelliğine uygun olacak şekilde preoperatif, peroperatif ve postoperatif dönemlerde mesleki sorumluluklarını yerine getirir
4 Anestezi cihazının kontrolünü, kullanılmasını, bakımını üstlenir ve diğer yardımcı ekipmanları tekniğine uygun kullanır
5 Temel farmakoloji konularını mesleğiyle ilişkilendirir, genel ve bölgesel anestezide kullanılan ilaçları kavrar, hastaya hastalığın özelliğine uygun ilaçları, sıvıları, kan ve kan ürünlerini hazırlayıp kullanım amaçları doğrultusunda ve mesleki yükümlülükleri çerçevesinde uygular
6 Ameliyathane, yoğun bakım ve ağrı ünitelerinde hastaların gereksinimlerini saptar, order’a göre gerekli bakım ve tedaviyi uygular
7 Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği uygulama basamakları bilgilerini kavrar, kullanılacak ekipmanı tanır ve tekniğine uygun kullanır
8 İnsan anatomisi ve fizyolojisi, temel pataloji alanlarında temel bilgileri kavrar ve edindiği bilgileri mesleğiyle ilişkilendirir
9 Sistem hastalıkları ve anestezi uygulamaları konusunda temel bilgileri kavrar ve edindiği bilgiyi sorumlulukları doğrultusunda kullanır
10 Hastalara psiko-sosyal yönden bir bütün olarak yaklaşır, alanı ile ilgili konularda hasta ve yakınlarını bilgilendirir, meslektaşları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile iyi bir iletişim kurar
11 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak mesleki ve sosyal sorumluluklarını benimser
12 Çevre koruma, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında aldığı temel bilgi ve becerileri ile çözüm önerileri geliştirir
13 Temel bilgisayar programlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
14 Türkçe ve yabancı dil bilgisini kavrar, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri analiz eder ve yorumlar

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Anestezi teknikerinin mesleki yükümlülüklerini kavrar, çalışma ortamı ve koşullarında sorumluluk alma disiplinini benimser
Alanı ile ilgili temel kavramları tanımlar, örneklendirir ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
Hasta, hastalık ve cerrahi girişimin özelliğine uygun olacak şekilde preoperatif, peroperatif ve postoperatif dönemlerde mesleki sorumluluklarını yerine getirir
Anestezi cihazının kontrolünü, kullanılmasını, bakımını üstlenir ve diğer yardımcı ekipmanları tekniğine uygun kullanır
Temel farmakoloji konularını mesleğiyle ilişkilendirir, genel ve bölgesel anestezide kullanılan ilaçları kavrar, hastaya hastalığın özelliğine uygun ilaçları, sıvıları, kan ve kan ürünlerini hazırlayıp kullanım amaçları doğrultusunda ve mesleki yükümlülükleri çerçevesinde uygular
Ameliyathane, yoğun bakım ve ağrı ünitelerinde hastaların gereksinimlerini saptar, order’a göre gerekli bakım ve tedaviyi uygular
Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği uygulama basamakları bilgilerini kavrar, kullanılacak ekipmanı tanır ve tekniğine uygun kullanır
İnsan anatomisi ve fizyolojisi, temel pataloji alanlarında temel bilgileri kavrar ve edindiği bilgileri mesleğiyle ilişkilendirir
Sistem hastalıkları ve anestezi uygulamaları konusunda temel bilgileri kavrar ve edindiği bilgiyi sorumlulukları doğrultusunda kullanır
Hastalara psiko-sosyal yönden bir bütün olarak yaklaşır, alanı ile ilgili konularda hasta ve yakınlarını bilgilendirir, meslektaşları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile iyi bir iletişim kurar
Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak mesleki ve sosyal sorumluluklarını benimser
Çevre koruma, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında aldığı temel bilgi ve becerileri ile çözüm önerileri geliştirir
Temel bilgisayar programlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
Türkçe ve yabancı dil bilgisini kavrar, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri analiz eder ve yorumlar

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Adli Olgulara Yaklaşım
Anatomi I
Bilim Adamları ve Buluşları
Enfeksiyon Hastalıkları
Fizyoloji I
İletişim Becerileri ve Teknikleri
İngilizce I
İş Sağlığı ve Güvenliği
Monitörizasyon
Reanimasyonda Yaşam
Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları
Sağlık Çalışanı ve Hasta Psikolojisi
Sağlık ve Sinema
Temel Anestezi
Tıbbi Terminoloji
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Ağrıya Yaklaşım
Ameliyathanede Yaşam
Anatomi II
Anestezik Farmakoloji
Beslenme İlkeleri
Bilgisayar Becerileri
Biyomedikal Teknolojileri
Fizyoloji II
Halk Sağlığı
Hayvanlarda Anestezi
Ingilizce II
İletişim
Matematik
Mesleki İngilizce II
Sistem Hastalıkları
Tıp Tarihi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türk İşaret Dili Eğitimi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Anestezi Uygulama I
Cerrahi Hastalıklar
Klinik Uygulama I
Meslek Etiği
Mesleki İngilizce I
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Anestezi Ekipmanı Tasarım ve Teknolojileri
Anestezi Uygulama II
Araştırma Yöntem ve Teknikler
Klinik Uygulama II
Renimasyon ve Yoğun Bakım
Sağlık Hukuku
Sağlık Kurumları Yönetimi
Seminer
Staj

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ANS111 Anatomi I 2 1 - 4
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
ANS109 Fizyoloji I 2 - - 3
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
SEC_ANS_1 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
ANS105 Temel Anestezi 2 4 - 6
ANS113 Tıbbi Terminoloji 2 - - 4
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 17 7 0 26
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ANS110 Anatomi II 2 1 - 4
ANS104 Anestezik Farmakoloji 3 - - 5
ANS108 Fizyoloji II 2 - - 3
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
SEC_ANS_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
ANS106 Sistem Hastalıkları 3 - - 4
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 21 1 0 26
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ANS211 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2 2 - 5
ANS201 Anestezi Uygulama I 2 4 - 8
ANS209 Klinik Uygulama I 2 8 - 8
ANS296 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
SEC_ANS_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
Toplam 12 14 0 26
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ANS202 Anestezi Uygulama II 2 5 - 8
ANS210 Klinik Uygulama II 2 8 - 8
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
ANS212 Renimasyon ve Yoğun Bakım 1 2 - 4
SEC_ANS_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
ANS280 Seminer 2 - - 3
ANS290 Staj - - - 8
Toplam 11 15 0 34
SEC_ANS_1 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ANS120 Enfeksiyon Hastalıkları Seçmeli 2 - - 2
ANS121 Sağlık Çalışanı ve Hasta Psikolojisi Seçmeli 2 - - 2
ANS123 Sağlık Çalışanı ve Hasta Hakları Seçmeli 2 - - 2
ANS125 İletişim Becerileri ve Teknikleri Seçmeli 2 - - 2
ANS215 Monitörizasyon Seçmeli 2 - - 2
ANS221 Reanimasyonda Yaşam Seçmeli 2 - - 2
ANS225 Adli Olgulara Yaklaşım Seçmeli 2 - - 2
ODY225 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 - - 2
TGT121 Sağlık ve Sinema Seçmeli 2 - - 2
TGT225 Bilim Adamları ve Buluşları Seçmeli 2 - - 2
SEC_ANS_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ANS122 Biyomedikal Teknolojileri Seçmeli 2 - - 2
ANS124 Beslenme İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
ANS128 Ağrıya Yaklaşım Seçmeli 2 - - 2
ANS222 Ameliyathanede Yaşam Seçmeli 2 - - 2
ANS224 Hayvanlarda Anestezi Seçmeli 2 - - 2
ANS226 Tıp Tarihi Seçmeli 2 - - 2
IAY224 Halk Sağlığı Seçmeli 2 - - 2
ODY124 Türk İşaret Dili Eğitimi Seçmeli 2 1 - 2
RADY124 İletişim Seçmeli 2 - - 2
RADY228 Matematik Seçmeli 2 - - 2
SEC_ANS_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ANS215 Monitörizasyon Seçmeli 2 - - 2
ANS217 Cerrahi Hastalıklar Seçmeli 2 - - 2
ANS221 Reanimasyonda Yaşam Seçmeli 2 - - 2
ANS225 Adli Olgulara Yaklaşım Seçmeli 2 - - 2
ENF221 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Seçmeli 2 - - 2
TGT225 Bilim Adamları ve Buluşları Seçmeli 2 - - 2
SEC_ANS_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ANS122 Biyomedikal Teknolojileri Seçmeli 2 - - 2
ANS124 Beslenme İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
ANS128 Ağrıya Yaklaşım Seçmeli 2 - - 2
ANS222 Ameliyathanede Yaşam Seçmeli 2 - - 2
ANS224 Hayvanlarda Anestezi Seçmeli 2 - - 2
ANS226 Tıp Tarihi Seçmeli 2 - - 2
ANS228 Anestezi Ekipmanı Tasarım ve Teknolojileri Seçmeli 2 - - 2
IAY224 Halk Sağlığı Seçmeli 2 - - 2
ODY222 Sağlık Kurumları Yönetimi Seçmeli - 1 - 2
OPT224 Araştırma Yöntem ve Teknikler Seçmeli 2 - - 2
RADY222 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 - - 2