GERİ DÖN

Önlisans Programları


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - AMELİYATHANE HİZMETLERİ - - AMELİYATHANE HİZMETLERİ

Program Tanımları

2015-2016

Ameliyathane Teknikeri

Önlisans

TYT

Formal

Programda yer alan 120 AKTS karşılığındaki tüm dersleri, uygulamaları ve mesleki stajı en az 2.00 genel not ortalaması ile başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.

Önlisans düzeyi, Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği

Bu programdan mezun olanlar Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarının ameliyathanelerinde, merkezi sterilizasyon ünitelerinde, endeskopi salonlarında, doğumhanelerde ve diş ile ilgili tedaviler ve cerrahi işlemlerin gerçekleştirildiği birimlerde, cerrahi branş uzmanlarına destek vererek görev yapabilirler.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Hemşirelik Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ara sınav, Uygulama sınavı, Ödev, Proje, Seminer, Dönem sonu sınavı, Tartışma

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajı başarı ile tamamlamak, en az 120 AKTS ve genel ağırlıklı puan ortalaması 2.00 olmak

Örgün Eğitim

Öğr. Gör. Özlem YOLDAŞ

Ameliyathane Hizmetleri Programı laboratuvarı, teorik ve uygulama dersler, kamu ve özel hastanelerde 2 yarıyıl boyunca haftada bir gün hafta içi klinik staj staj


Program Çıktıları

1 Ameliyathane Hizmetleri alanındaki temel düzeydeki teorik ve pratik bilgiyi kavrar ve kullanır.
2 Ameliyat odasını yapılacak ameliyata uygun hazırlar.
3 Edindiği bilgiler ışığında ameliyat ekibinin yetkin bir üyesi olarak diğer üyelerle uyum içerisinde işi yürütür.
4 Ameliyata göre cihaz, ekipman ve malzemeleri sağlar.
5 Hastanın ameliyathaneye kabulünden odasına nakline kadar olan hazırliık aşamalarını yerine getirir.
6 Alanı ile ilgili terminolojiyi tanır ve mesleki uygulamalarda kullanır.
7 Alet ve malzemenin tipine göre değişen sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini bilir ve bunu uygular.
8 İlaçlar hakkında bilgisi vardır ve anestezik komplikasyonları tanımlar.
9 Ameliyathane cihaz ve malzemelerinin temel özelliklerini bilir, beklenmedik durumlarda sorunun farkına varır ve çözüm üretir.
10 Sahip olduğu temel anatomi ve fizyoloji bilgisi ile cerrahi hastalıkları açıklar.
11 Aseptik tekniklerin temel prensiplerini bilir ve uygular.
12 İlkyardım alanında yeterli bilgi ve beceriye sahiptir ve bunu acil durumlarda etkin bir şekilde uygular.
13 Ameliyathane Hizmetleri alanında edindiği bilgisini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
14 Hastadan alınan patolojik materyali korur ve kayıt tutarak ilgili birime ulaştırır.
15 Ameliyathane Hizmetleri alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunu alanında uygular.
16 Yeni Program Çıktısı

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Alan Çıktısı

Program Çıktıları
BİLGİ
BECERİLER
YETKİNLİKLER
Kuramsal Olgusal
Bilişsel Uygulamalı
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
Ameliyathane Hizmetleri alanındaki temel düzeydeki teorik ve pratik bilgiyi kavrar ve kullanır.
Ameliyat odasını yapılacak ameliyata uygun hazırlar.
Edindiği bilgiler ışığında ameliyat ekibinin yetkin bir üyesi olarak diğer üyelerle uyum içerisinde işi yürütür.
Ameliyata göre cihaz, ekipman ve malzemeleri sağlar.
Hastanın ameliyathaneye kabulünden odasına nakline kadar olan hazırliık aşamalarını yerine getirir.
Alanı ile ilgili terminolojiyi tanır ve mesleki uygulamalarda kullanır.
Alet ve malzemenin tipine göre değişen sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini bilir ve bunu uygular.
İlaçlar hakkında bilgisi vardır ve anestezik komplikasyonları tanımlar.
Ameliyathane cihaz ve malzemelerinin temel özelliklerini bilir, beklenmedik durumlarda sorunun farkına varır ve çözüm üretir.
Sahip olduğu temel anatomi ve fizyoloji bilgisi ile cerrahi hastalıkları açıklar.
Aseptik tekniklerin temel prensiplerini bilir ve uygular.
İlkyardım alanında yeterli bilgi ve beceriye sahiptir ve bunu acil durumlarda etkin bir şekilde uygular.
Ameliyathane Hizmetleri alanında edindiği bilgisini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Hastadan alınan patolojik materyali korur ve kayıt tutarak ilgili birime ulaştırır.
Ameliyathane Hizmetleri alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunu alanında uygular.
Yeni Program Çıktısı

Ders - Program Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor
Ders Adı
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ameliyathane Teknolojisi
Ameliyathanede Radyasyondan Korunma
Anatomi
Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I
Etkili İletişim ve Beden Dili
Fizyoloji
İngilizce I
İş Sağlığı ve Güvenliği
Meslek Terminolojisi
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Temel İlk Yardım Eğitimi
Türk Dili ve Türkçe İletişim I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
Ameliyathane Uygulamaları I
Beslenme İlkeleri
Bilgisayar Becerileri
Cerrahi Hastalıklar Bilgisi II
Dezavantajlı Bireylerde Farkındalık
Enfeksiyon Hastalıkları
Hasta Hakları
Ingilizce II
Mesleki İngilizce II
Tıbbi Mikrobiyoloji
Toplumsal Sorumluluk Projesi
Türk Dili ve Türkçe İletişim II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Uygarlık Tarihi
Ameliyathane Cihaz ve Ekipman l
Ameliyathane Uygulamaları II
Anesteziyoloji
Farmakoloji
Mesleki İngilizce I
Sistem Hastalıkları
Türk İşaret Dili Eğitimi
Ameliyathane Cihaz ve Ekipman Il
Ameliyathane Uygulamaları III
Genetik ve Genetik Hastalıklar
Meslek Etiği
Monitörizasyon
Posteperatif ve Yoğun Bakım
Seminer
Staj

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH101 Ameliyathane Teknolojisi 1 1 - 3
ANS103 Anatomi 2 - - 4
AMH103 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I 1 1 - 4
ANS101 Fizyoloji 3 - - 4
İNG105 İngilizce I 2 - - 3
SEC_AMH_1 Seçmeli Dersler Grubu Seçmeli 2 - - -
AMH105 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 1 1 - 4
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 - - 2
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 - - 2
Toplam 16 3 0 26
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH104 Ameliyathane Uygulamaları I 4 4 - 5
BİL110 Bilgisayar Becerileri 1 2 - 2
AMH102 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi II 2 1 - 3
AMH106 Enfeksiyon Hastalıkları 2 - - 3
İNG106 Ingilizce II 2 - - 3
SEC_AMH_2 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
ADS104 Tıbbi Mikrobiyoloji 2 - - 3
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II 2 - - 2
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 - - 2
TRH110 Uygarlık Tarihi 3 - - 3
Toplam 22 7 0 26
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH203 Ameliyathane Cihaz ve Ekipman l 1 2 - 4
AMH201 Ameliyathane Uygulamaları II 2 8 - 9
AMH211 Anesteziyoloji 2 - - 3
IAY205 Farmakoloji 2 1 - 4
İNG201 Mesleki İngilizce I 2 - - 3
SEC_AMH_3 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
AMH207 Sistem Hastalıkları 2 1 - 3
Toplam 13 12 0 26
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH204 Ameliyathane Cihaz ve Ekipman Il 3 2 - 4
AMH202 Ameliyathane Uygulamaları III 2 8 - 10
AMH296 Meslek Etiği 2 - - 2
İNG202 Mesleki İngilizce II 2 - - 3
AMH208 Posteperatif ve Yoğun Bakım 2 - - 4
SEC_AMH_4 Seçmeli Ders Grubu Seçmeli 2 - - -
AMH280 Seminer 1 1 - 3
AMH290 Staj - - - 8
Toplam 14 11 0 34
SEC_AMH_1 - Seçmeli Dersler Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH123 Ameliyathanede Radyasyondan Korunma Seçmeli 2 2 - 2
AMH125 Etkili İletişim ve Beden Dili Seçmeli - - - 2
AMH223 Meslek Terminolojisi Seçmeli 2 - - 2
IAY121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
ODY225 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 - - 2
SEC_AMH_2 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH122 Hasta Hakları Seçmeli 2 1 - 2
ANS124 Beslenme İlkeleri Seçmeli 2 - - 2
ODY126 Dezavantajlı Bireylerde Farkındalık Seçmeli 2 1 - 2
ODY225 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 - - 2
TOS102 Toplumsal Sorumluluk Projesi Seçmeli - 2 - 2
SEC_AMH_3 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH223 Meslek Terminolojisi Seçmeli 2 - - 2
IAY121 Temel İlk Yardım Eğitimi Seçmeli 1 1 - 2
ODY124 Türk İşaret Dili Eğitimi Seçmeli 2 1 - 2
SEC_AMH_4 - Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AMH123 Ameliyathanede Radyasyondan Korunma Seçmeli 2 2 - 2
AMH226 Genetik ve Genetik Hastalıklar Seçmeli 2 - - 2
ANS215 Monitörizasyon Seçmeli 2 - - 2
ODY124 Türk İşaret Dili Eğitimi Seçmeli 2 1 - 2
ODY126 Dezavantajlı Bireylerde Farkındalık Seçmeli 2 1 - 2