GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IT510 Veri Yapilari ve Algoritmalar Ortak Ders 1 1 8

Yüksek Lisans


Bu dersin amacı diziler, kayıtlar, karakter dizileri, bağlı listeler, yığıtlar, kuyruklar ve ağaçlar gibi soyut veri yapılarına giriş yapmaktır. Bunların yanında temel hesaplama algoritmalarını (arama ve sıralama) ve soyut veri yapılarını program tasarımındaki hesaplama problemlerini çözmek için uygulama anlatılacaktır.1 Algoritmik sorunları etkin biçimde çözmek için gerekli temel soyut veri türlerini (hash tabloları, ikili arama ağaçları ve çizgeler) uygulama ve kullanma becerisi.
2 Belli türlerde bilgiyi göstermek için veri yapılarını (diziler, karakter dizileri, bağlı listeler, yığıtlar, kuyruklar, ve hash tabloları) kullanan programları belirleme, yazma ve bu veri yapılarının bellekte nasıl depolandığı bilgisi.
3 Algoritmaların zaman ve bellek kullanımı karmaşıklığını belirleme becerisi.
4 Etkin arama ve sıralama algoritmalarını kullanarak yaygın programlama sorunlarını çözme becerisi.
5 Algoritma çözümlemesinde kullanılan matematiksel simgeler ve bu simgelerin temel algoritma analizinde kullanma bilgisi.
6 İstenilen program işlevlerini gerçekleştirmek için veri yapılarını ve algoritmaları kullanarak programlar yazma becerisi.

Birinci Öğretim


Bilgisayar Programlama I


Yok


Algoritma analizi; dizi yığıtları, kuyruklar, bağlı listeler, ağaçlar, sıralama, hesaba dayalı adresleme ve arama yapıları; algoritma karmaşıklığı ve paralel algoritmalar; dosya örgütleşimi.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Giriş
2 Algoritma analizi
3 Listeler, yığıtlar, kuyruklar
4 Ağaçlar
5 Hesaba dayalı adresleme
6 Öncelik kuyrukları (Yığınlar)
7 Sıralama
8 Ara sınav
9 Ayrık küme sınıfları
10 Çizge algoritmaları
11 Algoritma tasarım teknikleri - I
12 Algoritma tasarım teknikleri - II
13 Amorti edilmiş analiz
14 İleri very yapıları ve gerçekleştirimler
15 Final sınavı

Weiss, M.A. 2011. Data Structures and Algorithm Analysis in Java. 3rd edition. Addison Wesley. Goodrich, M.T. and Tamassia, R. 2005. Data Structures and Algorithms in Java. 4th edition. John Wiley ve Sons.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

İngilizce


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek