GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ADS208 Muayenehane İdaresi ve Hasta Kayıt Ortak Ders 2 4 6

Önlisans


Muayenehane ortamının tanıtımı, kayıt tutma, iş ve stok takibi ile klasik ve dijital ortamda çalışma yöntemlerinin öğretilmesi1 Diş hekimliği uygulaması yapan kuruluşlar hakkında temel bilgi sahibi olur
2 Onam ve anamnez formlarını ve mesleki uygulamadaki önemini bilir
3 Klasik ve dijital ortamda hasta kayıtları ile ilgili dikkat edilmesi gereken kuralları bilir
4 Hasta takip süreçlerinde hasta dosyalarının arşivlenmesi ile ilgili temel kuralları kavrar
5 Hasta takipleri ile ilgili bilişim programları hakkında temel bilgi sahibi olur
6 Klinik malzeme takibi ve teknisyen işlerinin takibinde dikkat edilmesi gereken temel kuralları bilir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Diş hekimi muayenehanesi, ağız ve diş sağlığı polikliniği, ağız, diş sağlığı merkezi ve hastanelerin temel işleyiş mekanizmaları, sağlık alanında hasta kayıt yöntemleri, hasta kayıtlarının takibi, hasta takip programları, hasta kayıtlarının saklanması, malzeme ve teknisyen işlerinin takibinin sağlanması


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Muayenehane idaresine giriş
2 Muayenehane düzeni ve hasta beklentisi
3 Hasta karşılama
4 Randevu takibi ve iletişimin önemi
5 Hasta dosyası ve içeriği
6 Hasta ve dişhekimi klinik yardımcısı davranışları
7 Anamnez bilgileri
8 Onam formları
9 Stok takibi
10 Teknisyen takibi
11 Network sistemleri
12 Hasta takip programları
13 Arşivleme
14 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 180 180
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
ÖÇ 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1
ÖÇ 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek