GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
RADY123 Tıbbi Atıklar ve İş Güvenliği Ortak Ders 1 1 2

Önlisans


İş Sağlığı ve Güvenliği alanında mesleki risklerin bilinmesi ve bilinçlenme, eğitim ile bu alandaki riskleri minimuma indirme amaçlanmıştır.


Öğr. Gör. EDA MUTLU


1 İş sağlığı ve güvenliği kavramının farkına varır.
2 İş hukuku bilincine sahip olur.
3 İş kazalarını örnekleri ile açıklar.
4 Çalışma ortamı ve meslek hastalıklarını ilişkilendirir.
5 Tıbbi atık kavramına açılık getirir.
6 Tıbbi atıkları sınıflandırır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İş sağlığı ve güvenliği kavramları, iş hukuku, risk değerlendirmesi, tıbbi atıklar


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İSG kavramı ve gelişimi
2 İş hukuku
3 İş kazaları ve meslek hastalıkları
4 Kişisel koruyucu donanımlar
5 Fiziksel,biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
6 Risk Değerlendirmesi ve Metodolojileri
7 Ara Sınav
8 Tıbbi Atıklar
9 Tıbbi atıkların sınıflandırılması
10 Tıbbi atık yönetmeliği
11 Tıbbi atıkların doğuşu ve toplanması
12 Tıbbi atıkların depolanması ve tıbbi atık taşıyıcıları
13 Tıbbi atıkların bertarafı
14 Genel Tekrar

N/A


Etkinlikler ayrıntılı olarak Değerlendirme ve İş Yükü Hesaplaması bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Derse Katılım 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek