GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
RADY123 Tıbbi Atıklar ve İş Güvenliği Ortak Ders 1 1 2

Önlisans


Sağlık çalışanlarının günlük hayatlarında ve iş ortamlarında karşılaştıkları hastalara ve vakalara yaklaşımındaki olması gereken psikolojik tutum ve davranışları kavratmaktır1 İş sağlığı ve güvenliği kavramının farkına varır.
2 İş hukuku bilincine sahip olur.
3 İş kazalarını örnekleri ile açıklar.
4 Çalışma ortamı ve meslek hastalıklarını ilişkilendirir.
5 Tıbbi atık kavramına açılık getirir.
6 Tıbbi atıkları sınıflandırır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sağlık, hastalık ve kronik hastalık kavramları, sağlığı olumsuz etkileyebilen davranışlar, çalışma ortamında hasta ile iletişim becerilerinin önemi, yaşam olaylarının insan sağlığındaki önemi, psikososyal faktörlerin, sağlık ve hastalıktaki önemi, psikososyal faktörlerin, sağlığı etkileri, fiziksel hastalıkların bireylerin psikolojisine olan etkileri, fiziksel hastalığı olan bireylerin psikolojik sıkıntıları ileilişkili faktörler, psikososyal açıdan kronik hastalıkların psikososyal etkileri, hastalığa verilen ruhsal tepkiler, hastalığa uyum süreci aşamaları, ölümcül veya kronik bir hastalığı olan bireylerin yakınlarının yaşadığı sorunlar.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İSG kavramı ve gelişimi
2 İş hukuku
3 İş kazaları ve meslek hastalıkları
4 Kişisel koruyucu donanımlar
5 Fiziksel,biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
6 Risk Değerlendirmesi ve Metodolojileri
7 Ara Sınav
8 Tıbbi Atıklar
9 Tıbbi atıkların sınıflandırılması
10 Tıbbi atık yönetmeliği
11 Tıbbi atıkların doğuşu ve toplanması
12 Tıbbi atıkların depolanması ve tıbbi atık taşıyıcıları
13 Tıbbi atıkların bertarafı
14 Genel TekrarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 80
Derse Katılım 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 63

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek